Impressum

Goodgame Studios er et registreret varemærke, der tilhører Altigi GmbH.

Altigi GmbH
Borselstraße 20
22765 Hamburg
E-mail: info@goodgamestudios.com

Autoriseret repræsentative CEO'er:
Armin Busen
Gero Michalschyk

Registreret retskreds: Amtsgericht Hamburg
Registreringsnummer: HRB 99869
VAT-nr: DE253777364

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

Effektiv fra 01.06.2022

1 Genstand, gyldighedsområde
1.1 Følgende almindelige forretningsbetingelser regulerer anvendelsen af de online og mobilspil, der stilles til rådighed af Altigi GmbH/Goodgame Studios (herefter kaldet "Goodgame Studios"), Borselstraße 20, 22765 Hamburg, på Goodgame Studios' internetsider og i app-stores.
1.2 Goodgame Studios forbeholder sig retten til løbende at udvikle sine online og mobilspil samt andre tjenester for at sikre, at disse fortsat appellerer til det størst mulige antal brugere. Brugeren skal oplyses om dette på passende vis.
1.3 Online og mobilspil samt andre tjenester, der udbydes af Goodgame Studios, er kun beregnet som underholdning. Det er strengt forbudt at anvende disse spil eller tjenester til erhvervsmæssige eller kommercielle formål. Goodgame Studios gør brugeren opmærksom på, at tilbagetrækning eller nulstilling af indhold kan forekomme i særskilte online eller mobilspil, hvor fremskridt i spillet, og i nogle tilfælde også virtuelle genstande i spillet, også nulstilles. Dette kan især forekomme, når Goodgame Studios har givet brugeren mulighed for at deltage i et online eller mobilspil, som ikke er komplet endnu (blød lancering eller beta-version).
1.4 Brugeren er selv ansvarlig for at sikre, at brugerens egen digitale opsætning er kompatibel med det digitale produkts tekniske krav. Brugeren har mulighed for at se de tekniske krav inden aftalen indgås på https://goodgamestudios.com/requirements.
1.5 Ud over disse almindelige forretningsbetingelser gælder spillereglerne for de respektive online eller mobilspil også. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse almindelige forretningsbetingelser og spillereglerne, går bestemmelserne i disse almindelige forretningsbetingelser forud for spillereglerne. Desuden gælder der særlige betingelser for visse online og mobilspil, bestemte versioner og/eller komponenter af online eller mobilspil og individuelle tjenester, som udbydes på Goodgame Studios' internetsider. Brugeren bliver gjort opmærksom på særlige betingelser, inden det pågældende tilbud tages i brug.
1.6 Brugeren har i forbindelse med forskellige online og mobilspil samt andre tjenester mulighed for at benytte tjenester, der leveres af kontraktpartnere, tilknyttet Goodgame Studios. I sådanne tilfælde indgås en særskilt aftale mellem brugeren og Goodgame Studios' respektive kontraktpartner. Brugeren bliver gjort opmærksom på det på passende vis, inden aftalen indgås.
1.7 Andre bestemmelser eller almindelige forretningsbetingelser for brugeren, som afviger fra Goodgame Studios' almindelige forretningsbetingelser, gælder kun, hvis Goodgame Studios på forhånd har givet samtykke til deres gyldighed.
2 Indgåelse af aftale
2.1 Det er en forudsætning for anvendelse af online og mobilspil samt andre tjenester, der udbydes af Goodgame Studios, at brugeren er registreret, og at appen, hvis den er nødvendig, er installeret. Brugere har ikke krav på hverken registrering eller aftaleindgåelse med Goodgame Studios.
2.2 Kun fysiske personer kan blive registreret. Det er kun tilladt enkeltpersoner at lade sig registrere som brugere (ikke grupper, familier, ægtefæller eller partnere osv.).
2.3 Det er ikke tilladt for børn under 16 år at lade sig registrere.
2.4 Brugeren må ikke downloade mobilspil via Apple App Store, hvis dette overtræder et juridisk gældende forbud. Dette kan gøre sig gældende for eksempel:
 • Hvis brugeren bor i et land, som er underlagt embargo fra den amerikanske regerings side, eller i et land, som den amerikanske regering klassificerer som et land, der støtter terror.

 • Hvis brugeren er på den amerikanske regerings liste over forbudte eller begrænsede parter.

2.5 Brugeren skal angive et spillernavn og generelt en e-mailadresse, som er registreret til brugeren, for at kunne lade sig registrere til online spil. Mobilspillene kræver et spillernavn. Brugeren har ikke krav på et bestemt spillernavn. Det valgte spillernavn må ikke krænke tredjemands rettigheder, det må ikke overtræde eksisterende juridisk gældende forbud, og det må ikke være anstødeligt. Desuden må en e-mail- eller internetadresse ikke anvendes som spillernavn. Brugeren skal sørge for, at de oplysninger, brugeren afgiver til Goodgame Studios under registreringen, er korrekte og fuldstændige.
2.6 Ved enkeltstående spil kan brugere også registrere sig via tredjepartsleverandører (for eksempel sociale netværk eller mobile app-stores). I disse tilfælde bliver de nødvendige tilmeldingsdata hentet fra brugerens konto hos den respektive tredjepartsleverandør.
2.7 Registreringen skal ske personligt. Registrering udført af tredjemand, især tredjemand, som foretager erhvervsmæssig tilmelding af enkeltpersoner hos forskellige tjenesteudbydere (tilmeldingstjenester og/eller registreringsservices), er ikke tilladt.
2.8 Ved registreringen åbner brugeren en konto (herefter "brugerkonto"), som brugeren selv kan administrere. Brugerkontoen kan ikke overdrages uden tilladelse fra Goodgame Studios.
2.9 Ingen har krav på registrering eller aktivering.
3 Brugerens generelle forpligtelser
3.1 Brugerdata
Brugeren forpligter sig til omgående at meddele Goodgame Studios alle fremtidige ændringer af data, som brugeren har angivet ved registreringen, især ændring af e-mailadressen. Brugeren er forpligtet til at bekræfte, at dataene er korrekte, hvis Goodgame Studios anmoder herom.
3.2 Logindata, brugernavn, adgangskoder
3.2.1 Brugeren er forpligtet til at holde sine logindata og alle brugernavne og adgangskoder strengt fortrolige.
3.2.2 Ved begreberne "logindata", "brugernavn" og "adgangskoder" forstås alle bogstaver og/eller tegn- og/eller talrækker, som anvendes til at identificere brugere og udelukke brug fra uautoriserede tredjeparter. Adgangskoden bør ikke være identisk med spillernavnet og bør indeholde en kombination af tal og bogstaver.
3.2.3 Brugeren er forpligtet til at beskytte alle logindata, brugernavne og adgangskoder mod uberettiget brug fra tredjemands side.
3.2.4 Hvis brugeren har begrundet mistanke om, at tredjemand uberettiget er eller kunne være kommet i besiddelse af disse data, skal brugeren omgående informere Goodgame Studios og ændre sine data eller lade Goodgame Studios ændre dem. I dette tilfælde eller i det tilfælde, hvor Goodgame Studios har konkrete beviser på misbrug af data, har Goodgame Studios ret til midlertidigt at spærre adgangen til brugerens konto. Hvis der er bevis for misbrug af data, skal Goodgame Studios informere brugeren.
3.2.5 Brugeren er under ingen omstændigheder berettiget til at anvende en anden brugers logindata, medmindre reglerne i det pågældende online eller mobilspil giver mulighed for dette.
3.3 Brug af Goodgame Studios' internetsider og indhold på internetsiderne
3.3.1 Goodgame Studios' internetsider og mobilspil har forskelligt indhold, som er beskyttet af varemærker, ophavsrettigheder eller på anden vis til gunst for Goodgame Studios eller tredjemand. Medmindre det udtrykkeligt er tilladt inden for rammerne af disse almindelige forretningsbetingelser, må brugeren ikke redigere, kopiere, distribuere, offentligt gengive, reklamere med eller uden for det kontraktmæssigt aftalte formål anvende Goodgame Studios' internetsider, mobilspil, deres indhold eller dele heraf. Kun teknisk kopiering til browserbrug og permanent kopiering alene til privat brug er tilladt. Ophavsretlige oplysninger og mærkevarebetegnelser må ikke ændres, skjules eller fjernes.
3.3.2 Ved begrebet "indhold" forstås alle data, billeder, tekster, grafik, musikstykker, toner, tonesekvenser, videoer, softwareprogrammer og softwarekoder samt yderligere oplysninger, der stilles til rådighed for brugeren af Goodgame Studios. Ved begrebet "indhold" forstås især også samtlige tjenester, der stilles til rådighed for download.
3.3.3 Brugeren er forpligtet til at undgå alle aktiviteter, som kan forstyrre eller afbryde funktionaliteten på Goodgame Studios' internetsider eller enkelte tjenester og/eller tilbud her eller på Goodgame Studios' online og mobilspil. Brugeren er også forpligtet til at undgå alle aktiviteter, som kan tillade uberettiget adgang til data. Indhold må kun kaldes frem på en måde, som ikke påvirker andre brugeres anvendelse af Goodgame Studios' internetsider og indhold. Det er ikke tilladt at overføre data eller software, som kan påvirke modtagerens hardware eller software.
3.3.4 Enhver anvendelse af Goodgame Studios' internetsider eller mobilspil til erhvervsmæssige formål, især reklameformål, kræver forudgående udtrykkelig tilladelse fra Goodgame Studios.
3.3.5 Brugeren er ikke berettiget til at offentliggøre indhold på Goodgame Studios' internetsider, online spil, mobilspil eller andre tjenester.
3.3.6 Det er ikke tilladt at bruge Goodgame Studios' internetsider via en tjeneste, der anonymiserer brugeren og skjuler vedkommendes rigtige IP-adresse.
3.4 Anvendelse af klientsoftware
I tilfælde af tilbud, som kræver forudgående installation af klientsoftware, giver Goodgame Studios brugeren en ubegrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, personlig og tidsbegrænset (i forhold til brugeraftalen) ret til at installere klientsoftwaren og anvende den til de aftalte formål i henhold til disse almindelige forretningsbetingelser og reglerne i det pågældende spil. Enhver kommerciel brug af softwaren er forbudt. Ændringer i klientsoftwaren og en tilbageoversættelse af den afgivne programmeringskode til andre kodeformer (dekompilering) og andre former for reverse engineering af softwarens forskellige produktionsniveauer er forbudt, hvis det ikke er nødvendigt for at sørge for interoperabilitet. Goodgame Studios er erstatningsansvarlig over for brugeren i overensstemmelse med lovgivningen.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
4 Særlige betingelser for anvendelse af online og mobilspil
4.1 Brugeren må kun deltage i hver spillerunde (f.eks. verden, universum osv.) i et online eller mobilspil med en enkelt brugerkonto, medmindre spillereglerne siger noget andet. Konti, som overtræder ovenstående regel, kan risikere at blive slettet eller spærret i overensstemmelse med punkt 9.
4.2 Enhver form for manipulerende indgreb i online eller mobilspil er forbudt. Brugeren er især ikke berettiget til at benytte sig af handlinger, mekanismer eller software, som kan forstyrre funktionaliteten i spillet eller spilforløbet. Brugeren må ikke foretage handlinger, der kan føre til urimelig eller for stor belastning på den tekniske kapacitet. Brugeren må ikke blokere, overskrive eller ændre indhold, som er genereret af spilledelsen, eller på anden måde gribe forstyrrende ind i spillet.
4.3 Brugeren må under ingen omstændigheder
a) fremstille eller anvende cheats, modificeringer og/eller hacks samt anvende software fremstillet af tredjemand, som kan ændre online eller mobilspillenes spilleresultat;
b) benytte software, som muliggør "datamining" eller på anden måde indhenter eller samler informationer, der har sammenhæng med online og mobilspil;
c) benytte virtuelle genstande uden for online eller mobilspillene, købe virtuelle genstande for "rigtige" penge eller sælge eller bytte virtuelle genstande, der anvendes i online eller mobilspil;
d) sælge, købe eller bytte brugerkonti.
Dette omfatter også samtlige omgåelser, lignende handlinger eller handlinger, som kan sidestilles med de førnævnte forbud.
4.4 Brugeren må ikke køre det online spil (inklusive alle individuelle internetsider) med andre programmer end internetbrowseren eller det leverede klientprogram. Dette er særligt rettet mod såkaldte bots og andre værktøjer, hvor hensigten er at erstatte eller supplere internetinterfacet. Ligeledes er det forbudt at anvende scripter og helt eller delvist automatiserede programmer, som giver brugeren en fordel frem for andre brugere. Dette omfatter auto-opdateringsfunktioner og andre integrerede browsermekanismer, hvis de indeholder automatiserede procedurer.
4.5 Automatisk åbning af brugerkonti, uanset om startsiden vises eller ej, er ikke tilladt.
4.6 Samtlige rettigheder til de genstande og virtuelle genstande, der anvendes eller leveres i online eller mobilspil, tilhører udelukkende Goodgame Studios eller Goodgame Studios' godkendte kontraktpartnere. Brugeren får kun en ikke-eksklusiv brugsret til de virtuelle genstande i brugeraftalens løbetid, men under ingen omstændighed ejerskab.
5 Særlige betingelser for brug af kommunikationsmuligheder (især diskussionsforummer, chat, kommentarer)
5.1 Goodgame Studios kan stille forskellige kommunikationsmuligheder til rådighed for brugerens eget indhold og bidrag på Goodgame Studios' internetsider, i spillet og på sociale netværk (især diskussionsforummer, chat, blogs, gæstebøger osv. samt benyttelse af deres kommentarfunktioner, tilsammen kaldet "kommunikationsmuligheder"), som brugeren kan anvende, hvis de er tilgængelige. Goodgame Studios stiller kun de tekniske muligheder til udveksling af informationer til rådighed. Brugeren har ikke krav på kommunikationsmuligheder.
5.2 Brugeren har det fulde ansvar for sit indhold og sine bidrag. Brugeren forpligter sig til at friholde Goodgame Studios for ethvert ansvar fra tredjemands side på grund af brugerens ansvarspådragende overtrædelse af sine forpligtelser. Goodgame Studios fraskriver sig ethvert ejerskab over indhold, offentliggjort af brugerne.
5.3 Inden for rammerne af disse kommunikationsmuligheder har brugeren ikke tilladelse til at offentliggøre eller distribuere indhold på Goodgame Studios' internetsider, som:
a) strider mod gældende lovgivning, er anstødeligt eller overtræder de almindelige forretningsbetingelser eller reglerne i det pågældende spil;
b) krænker varemærker, patenter, brugs- eller designmønstre, ophavsrettigheder, forretningshemmeligheder eller andre rettigheder tilhørende tredjemand;
c) er uanstændigt, racistisk, voldeligt, pornografisk, uegnet for børn og unge eller på anden måde farligt for børns og unges udvikling eller er skadeligt;
d) har krænkende, chikanerende eller ærekrænkende karakter;
e) indeholder kædebreve eller pyramidespil;
f) fremkalder et forkert indtryk af, at det er stillet til rådighed eller understøttes af Goodgame Studios;
g) indeholder personlige data tilhørende tredjemand uden dennes udtrykkelige tilladelse; og/eller
h) har kommerciel, herunder især markedsføringsmæssig, karakter.
5.4 Benævnelse af internetsider, firma- eller produktnavne er kun tilladt, såfremt det ikke sker primært med reklameformål.
5.5 Alle brugere, der benytter disse kommunikationsmuligheder, forpligter sig til at anvende et passende og acceptabelt sprog. Nedsættende kritik eller personangreb er ikke tilladt.
5.6 Uanset andre rettigheder i henhold til disse almindelige forretningsbetingelser har Goodgame Studios ret til helt eller delvist at fjerne indhold og bidrag, som overtræder reglerne i disse almindelige forretningsbetingelser. Goodgame Studios har også ret til permanent eller midlertidigt at suspendere brugere, som overtræder disse regler, fra brugen af de tilgængelige kommunikationsmuligheder, eller til helt at ophæve aftalen i overensstemmelse med de beskrevne forhold under punkt 9.
6 Konsekvenserne af pligtforsømmelse
6.1 Goodgame Studios hæfter ikke for skader, der opstår på grund af en brugers pligtforsømmelse.
6.2 Uanset andre yderligere lov- eller kontraktmæssige rettigheder kan Goodgame Studios efter eget skøn iværksætte følgende mod en bruger, som forsætligt overtræder lovgivningen, krænker tredjemands rettigheder, overtræder disse almindelige forretningsbetingelser eller overtræder yderligere regler og spilleregler:
a) slette indhold;
b) advare en bruger;
c) midlertidigt eller permanent spærre en brugers adgang til bestemte eller alle online og mobilspil samt indhold på Goodgame Studios' internetsider;
d) suspendere en bruger, også fra visse spilfunktioner (f.eks. chat);
e) udstede et midlertidigt eller permanent virtuelt forbud fra huset; og/eller
f) ophæve brugerens aftale i overensstemmelse med de beskrevne forhold under punkt 9 i disse forretningsbetingelser.
6.3 Er en bruger blevet spærret eller udelukket, må brugeren ikke logge på en tjeneste leveret af Goodgame Studios uden forudgående tilladelse fra Goodgame Studios.
7 Brugerbetaling
7.1 Brugeren kan i princippet spille de udbudte online og mobilspil gratis. Brugeren kan dog bruge penge til at købe virtuel valuta (f.eks. rubiner, guld, juveler, "premium-valuta"), visse virtuelle funktioner og andre tjenester (sammen med "tilkøbsfunktionerne") inden for rammerne af de online spil og mobilspillene. Prisen for den ønskede virtuelle valuta vises i euro, amerikanske dollars eller en anden valuta, som gælder for brugerens region. Brugeren kan købe fordele eller virtuelle genstande i det online spil eller mobilspillet med den indkøbte premium-valuta.
7.2 Brugeren får særskilt besked om de funktioner, der kan tilkøbes, hvordan den pågældende funktion virker, hvor længe den pågældende funktion kan købes (hvis relevant), købsprisen og den tilgængelige betalingsmåde i det online spil eller mobilspillet.
7.3 Brugeren kan indsende sine tilbud om at købe de tilgængelige funktioner ved at vælge den ønskede genstand og den ønskede betalingsmåde i det online spil eller mobilspillet, klikke på Køb nu-knappen og dermed gennemføre ordreprocessen. Aftalen mellem brugeren og Goodgame Studios afsluttes ved gennemførelse af ordreprocessen.
7.4 Betalingsmulighederne varierer afhængig af det online spil eller mobilspillet, deltagerens land og de betalingsmåder, der er teknisk mulige på markedet. Brugeren kan se disse i begyndelsen af ordreprocessen.
7.5 Pengene inkasseres via den tjenesteudbyder, der varetager den af brugeren ønskede betalingsproces, eller via en overførsel foretaget af brugeren. Ved mobilspil inkasseres pengene via den pågældende app-store. I enkelte tilfælde kan den godkendte tjenesteudbyders egne almindelige forretningsbetingelser gælde ud over Goodgame Studios' almindelige forretningsbetingelser.
7.6 Når betalingsprocessen er afsluttet, eller når pengene, i tilfælde af en overførsel, er modtaget på Goodgame Studios' konto, krediterer Goodgame Studios de købte funktioner på brugerens konto.
7.7 I mobilspil på de enkelte forretningspartneres internetsider og i online og mobilspil, som er integreret i sociale netværk, kan indgåelsen af aftalen afvige fra den procedure, der er beskrevet her. I disse tilfælde informeres brugeren om den specifikke procedure for indgåelse af en aftale.
7.8 Brugeren anerkender og garanterer, at alle oplysninger, der gives i forbindelse med en betalingstransaktion (især bankkonto, kreditkortnummer osv.), er fuldstændige og korrekte.
7.9 Goodgame Studios forbeholder sig retten til at øge eller mindske betalingen for alle individuelle funktioner i alle fremtidige tilfælde af køb af tilkøbsfunktioner.
7.10 I tilfælde af manglende betaling, påløbes lovlige morarenter. Goodgame Studios er desuden berettiget til at spærre brugerens konto, kræve skadeserstatning og indstille tjenesterne.
7.11 Såfremt Goodgame Studios får pålagt omkostninger i forbindelse med tilbageføring eller annullering på grund af brugeren (herunder utilstrækkeligt indestående på bankkonto), bærer brugeren omkostningerne i forbindelse med dette.
8 Erstatning og ansvarsbegrænsning
8.1 Brugeren hæfter personligt for enhver krænkelse af tredjemands rettigheder. Brugeren skal i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser erstatte Goodgame Studios alle skader, der opstår på grund af ansvarspådragende manglende overholdelse af forpligtelserne i disse forretningsbetingelser. Særligt hvis disse skader opstår via krav fra tredjemand. Dette kan også omfatte Goodgame Studios' sagsomkostninger, herunder samtlige rets- og advokatomkostninger. Denne betingelse gælder ikke, hvis brugeren ikke er ansvarlig for krænkelsen.
8.2 Goodgame Studios' ansvar, uanset hvilket retsgrundlag, det være sig kontraktlig forsømmelse eller pligtforsømmelse, fastsættes sluttelig i overensstemmelse med følgende regler:
8.2.1 Goodgame Studios hæfter for forsæt og grov uagtsomhed uden begrænsning, men kun for simpel uagtsomhed ved overtrædelse af væsentlige aftalebestemmelser. I tilfælde af en overtrædelse af sådanne aftalebestemmelser er ansvaret begrænset til de skader, der er typiske i aftalen.
Som tidligere anført er "væsentlige aftalebestemmelser" forpligtelser, som brugeren kan påberåbe sig, og som sikrer, at aftalen løber i overensstemmelse med dens regler og når det aftalemæssige mål.
8.2.2 Alt andet ansvar hos Goodgame Studios er udelukket.
8.2.3 Goodgame Studios anbefaler, at brugere regelmæssigt sikkerhedskopierer deres data for at undgå unødvendige skader.
8.2.4 Førnævnte begrænsninger i hæftelsen gælder ikke i tilfælde med udtrykkelige garantier fremsat af Goodgame Studios, i tilfælde af skadehensigt og for erstatning som følge af tab af liv, lemmer eller helbred. Hæftelsen berøres ikke af produktansvarsloven.
9 Kontraktens løbetid, sletning af brugerkonti
9.1 Medmindre der for det enkelte online spil, mobilspil eller anden tjeneste er bestemt andet, indgås aftalen vedrørende anvendelse af Goodgame Studios' portal, online og mobilspil samt andre tilbud om tjenester på ubestemt tid. Aftalen træder i kraft ved akkreditering eller aktivering af en konto foretaget af Goodgame Studios.
9.2 Aftalen kan ophæves når som helst af begge parter. Goodgame Studios' ophævelse træder i kraft efter en måned. Brugerens ophævelse træder i kraft omgående. Sletning af det data, som brugeren har givet Goodgame Studios – eller en anmodning om at få slettet det nævnte data – anses for at være en ophævelse af aftalen af brugeren.
9.3

Begge parter har ret til at opsige aftalen af en årsag uden varsel. Hvis årsagen er overtrædelse af en forpligtelse, der står beskrevet i disse forretningsbetingelser, er opsigelsen kun mulig efter udløb af den deadline, som hjælpeforanstaltningerne fik sat eller efter en virkningsløs advarsel. Det anses desuden for overflødigt at sætte en deadline for hjælpeforanstaltninger eller at give en advarsel, hvis der eksisterer særlige forhold, som berettiger en øjeblikkelig ophævelse af aftalen til fordel for begge parter.

Forhold som berettiger en øjeblikkelig ophævelse af Goodgame Studios er særligt til stede, hvis

a) der foreligger en adfærd, som har væsentlig indflydelse på andre spilleres spilleoplevelse;
b) der anvendes cheats, mods, og/eller "hacks" samt enhver anden form for software, værktøjer eller scripter, som ændrer spiloplevelsen eller spillemekanismen i online eller mobilspil:
c) tredjemand anvender brugerens konto, medmindre spillereglerne tillader dette;
d) brugeren anvender tredjemands brugerkonto eller anvender flere brugerkonti til et online spil, medmindre spillereglerne tillader dette;
e) brugeren benytter virtuelle genstande fra online eller mobilspillene uden for online eller mobilspillene, forsøger at købe eller sælge disse for "rigtige" penge eller forsøge at bytte disse;
f) brugeren har solgt, købt eller byttet en brugerkonto uden tilladelse fra Goodgame Studios;
g) brugeren på ansvarspådragende vis overtræder lovgivning, der skal beskytte andre personer eller Goodgame Studios;
h) brugeren forsætligt overtræder disse almindelige forretningsbetingelser, andre spilbetingelser og/eller spillereglerne; og/eller
i) Goodgame Studios har mistet rettighederne til at drive det pågældende online eller mobilspil, særligt i forbindelse med ophævelsen af en licensaftale eller på grund af en officiel eller juridisk beslutning.
9.4 Enhver opsigelse skal ske skriftligt. Kunden kan også opsige aftalen online ved at klikke på den tilsvarende knap og i overensstemmelse med punkt 9.2.
9.5 I tilfælde af længere tid uden aktivitet er Goodgame Studios berettiget til at slette den inaktive brugerkonto efter at have varslet dette. Perioden uden aktivitet kan variere afhængig af det enkelte online eller mobilspil, men er generelt mellem 90 og 240 dage. Efter opsigelsen har Goodgame Studios ret til at slette brugerkontoen, når aftalen er udløbet samt efter rimeligt skøn og i overensstemmelse med den gældende lovgivnings retningslinjer.
10 Onlinetvistbilæggelse
10.1 EU-Kommissionen giver adgang til en platform til online tvistbilæggelse mellem forbrugere og erhvervsdrivende online (OTB-platformen). Du kan få adgang til OTB-platformen ved at bruge dette link: http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.
10.2 Du kan nå os via OTB-platformen. Vi har dog ikke til hensigt at deltage i en forligsprocedure ved et forbrugerklagenævn og er heller ikke forpligtet dertil. Vi kommunikerer direkte med vores brugere, hvis vi bliver kontaktet.
11 Gældende lov
Lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland gælder, dog med undtagelse af De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG). De obligatoriske bestemmelser i det land, hvor brugeren har bopæl, er ikke berørt af denne afgørelse.
12 Ændring af disse almindelige forretningsbetingelser; andet
12.1 Goodgame Studios forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser (a) i tilfælde af ændringer som følge af juridiske ændringer; (b) i tilfælde af ændringer som følge af højesteretsafgørelser; (c) som følge af teknisk nødvendighed; (d) for at opretholde virksomhedens drift; (e) i tilfælde af en ændring i markedsforholdene; og/eller (f) til gavn for brugeren. Der foretages ingen ændringer, hvis dette ville ændre den aftalemæssige balance mellem parterne væsentligt. Brugeren informeres om ændringer i de almindelige forretningsbetingelser via Goodgame Studios' internetside og via det enkelte online eller mobilspil, mindst seks uger før ændringen skal træde i kraft. Alternativt kan Goodgame Studios sende sine brugere de ændrede almindelige forretningsbetingelser pr. e-mail eller informere dem om, at de ændrede almindelige forretningsbetingelser kan ses på Goodgame Studios' internetsider. Brugeren er berettiget til at gøre indsigelse mod en ændring inden for fire uger. Betingelserne betragtes som accepteret, hvis brugeren ikke foretager sig noget i løbet af de fire uger, eller hvis brugeren åbner spillet igen efter at have fået meddelelse om de ændrede betingelser. Goodgame Studios vil specifikt informere sine brugere om perioden på de fire uger, fortrydelsesretten og den juridiske betydning af ikke at gøre noget.
12.2 Brugeren er kun berettiget til at modregne, hvis brugerens modkrav er retskraftige eller anerkendt af Goodgame Studios og ikke bestrides eller er opstået på grund af det gensidigt bebyrdende juridiske forhold. Brugeren kan kun gøre en tilbageholdelsesret gældende, såfremt den vedrører krav i forbindelse med denne aftale.
12.3 Goodgame Studios kommunikerer sædvanligvis med brugeren pr. e-mail, medmindre andet er anført i disse betingelser. Brugeren skal sørge for jævnligt at kontrollere den e-mailkonto, som blev angivet ved registreringen, for meddelelser fra Goodgame Studios. Ved henvendelser til Goodgame Studios skal brugeren angive, hvilket online eller mobilspil og hvilken brugerkonto meddelelsen vedrører.
12.4 Hvis nogen bestemmelser i disse betingelser skulle blive ugyldige og/eller stride imod lovmæssige bestemmelser, berøres gyldigheden af de tilbageværende bestemmelser i disse betingelser ikke.

***

Bemærkninger om licenser:

Spildesignet af Goodgame Gangster er licenseret af Playa Games GmbH.

"Twemoji"-grafikken fra Twitter, Inc. og andre bidragydere, er licenseret under CC-BY 4.0:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Fortrydelsesret

Hvis De køber virtuel valuta eller virtuelle varer fra os mod en modydelse (hver for sig en ”aftale”), reguleres hver enkelt af disse aftaler fra og med 13. juni 2014 af følgende fortrydelsesret.

Fortrydelsesret
De har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, aftalen blev indgået.
For at udøve fortrydelsesretten skal De meddele os (Altigi GmbH/Goodgame Studios, Borselstraße 20, 22765 Hamburg, e-mail: odr@goodgamestudios.com) Deres beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail). De kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk.
Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis De sender Deres meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Konsekvenser ved afbestilling
I tilfælde af en effektiv afbestilling skal de fordele, som hver part har modtaget, returneres, og eventuelle anvendelser skal overdrages. I tilfælde, hvor leverede tjenester ikke kan returneres helt eller delvist eller kun i forringet stand, er brugeren forpligtet til at yde kompensation, hvis det er relevant. Forpligtelser til at tilbagebetale betalinger skal opfyldes inden for 30 dage. Fristen begynder for brugere med indsendelsen af afbestillingen og for Altigi GmbH ved modtagelsen.

Information
Hvis aftalen vedrører levering af tjenesteydelser, udløber Deres fortrydelsesret, efter at tjenesteydelsen er blevet fuldt udført, og hvis udførelsen er påbegyndt, med Deres forudgående udtrykkelige samtykke og med anerkendelse af, at De vil miste Deres fortrydelsesret, når aftalen er fuldstændig opfyldt.
Hvis aftalen vedrører levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, udløber Deres fortrydelsesret, hvis udførelsen er påbegyndt med Deres forudgående udtrykkelige samtykke og med anerkendelse af, at De vil miste Deres fortrydelsesret.

Standardfortrydelsesformular
(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

 • Til
  Altigi GmbH / Goodgame Studios
  Borselstraße 20
  22765 Hamburg
  E-Mail: odr@goodgamestudios.com
 • Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelse (*)
 • Bestilt den (*)/modtaget den (*)
 • Spil
 • Spiller
 • E-mailadresse
 • Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
 • Dato

(*) Det ikke-relevante udstreges.

Erklæring om databeskyttelse for onlinetjenester

Brugen af denne webside kan indebære behandling af personoplysninger. Vores hensigt er at give følgende oplysninger for at give dig et overblik over disse processer, så du kan forstå dem. For at sikre en retfærdig behandling vil vi også gerne informere dig om dine rettigheder i henhold til den europæiske databeskyttelsesforordning (GDPR) og den tyske forbundslov om databeskyttelse (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG).

Goodgame Studios (Altigi GmbH), Borselstraße 20, 22765 Hamburg (herefter benævnt “vi” eller “os”) er ansvarlig for databehandlingen.

Indhold:

 1. Kontakt os
 2. Generelle oplysninger om behandling af personoplysninger
 3. Varighed af opbevaring
 4. Overførsel af data
 5. Kontaktform
 6. Registrering og login
 7. Facebook-forbindelse
 8. Databehandling i vores spil
 9. Betalinger foretaget på vores webside
 10. Fællesskab (Forum)
 11. Publisher Backend
 12. Jobansøgninger
 13. Nyhedsbrev
 14. Brug af e-mailadresse
 15. Undersøgelser
 16. Behandling af Server Log-filer
 17. Bugsnag
 18. Bekæmpelse af svig
 19. Cookies
 20. Facebooks konverteringssporingspixel
 21. Information om vores Facebook-side
 22. Google Analytics
 23. Google markedsføringstjenester
 24. Microsoft Bing Ads
 25. Twitter-konverteringssporing
 26. Taboola
 27. Analyse af reklamer på tredjeparters internetsider
 28. Integrerede tjenester og tredjepartsindhold
 29. Reklamer i spillene
 30. Dine rettigheder
 31. Retten til at gøre indsigelse
 32. Beskyttelse af mindreåriges personlige oplysninger
 33. Data Protection Officer
 34. Klager til offentlige myndigheder

 

1.    Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller forslag til disse oplysninger eller gerne vil kontakte os for at udøve dine rettigheder, bedes du kontakte os via: https://support.goodgamestudios.com/

2.    Generelle oplysninger om behandling af personoplysninger

Brugen af de produkter og tjenester, vi tilbyder, kan medføre behandling af personoplysninger. Udtrykket “personoplysninger” i databeskyttelsesloven henviser til alle oplysninger vedrørende en bestemt eller identificerbar person. En IP-adresse kan også betragtes som en personoplysning. En internetudbyder tildeler en IP-adresse til hver enhed, der er tilsluttet internettet, så den kan sende og modtage data. Når du bruger vores webside, indsamler vi data, som du selv giver. Derudover indsamler vi automatisk bestemt information om hvordan du bruger websiden, når du er aktiv på den.

Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med de relevante databeskyttelsesbestemmelser for GDPR og den tyske BDSG. Vi behandler kun data, hvor vi lovligt er tilladt at gøre det. Når du bruger denne webside, behandler vi kun personoplysninger med dit samtykke (artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra a GDPR), for udførelsen af en kontrakt, som du er part i, eller for at tage skridt på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt (artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra b GDPR), for overholdelse af en juridisk forpligtelse (artikel 6, stk. 1, sætning 1 litra c GDPR) eller om behandlingen er nødvendig i forbindelse med vores legitime interesser eller tredjemands berettigede interesser, undtagen hvis sådanne interesser er tilsidesat af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger (artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR).

3.    Varighed af opbevaring

Medmindre andet er angivet i de følgende afsnit, lagrer vi kun dataene så længe som nødvendigt for at opnå formålet med behandlingen eller at opfylde vores kontraktlige eller lovmæssige forpligtelser.

4.    Overførsel af data

Medmindre andet er angivet i de følgende afsnit, behandles dataene på servere af tekniske serviceudbydere, der er hyret af os til dette formål. Disse udbydere vil kun behandle dataene efter at have modtaget udtrykkelige instruktioner, og de er kontraktligt forpligtede til at garantere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til databeskyttelse.

For så vidt som vi henviser til integrerede tjenester fra andre udbydere i denne databeskyttelseserklæring, kan det antages, at personoplysninger vil blive videregivet til disse udbyders bestemte hovedkvarter. Disse udbydere kan være baseret i et såkaldt tredjeland uden for EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Yderligere oplysninger findes i de afsnit, der beskriver hver tjeneste.

5.    Kontaktform

Vores webside indeholder en kontaktformular, som du kan bruge til at sende os beskeder. Overførslen af dine data er krypteret.

Retsgrundlaget for behandlingen af disse data er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra b GDPR. Alle datafelter, der er markeret som obligatoriske, er nødvendige til behandling af din anmodning. Hvis de ikke gives, kan de anmodning ikke udføres. Tilvejebringelsen af yderligere data er frivillig. Du kan også sende os en besked til kontakt e-mailadressen.

6.    Registrering og login

For at kunne bruge visse funktioner i appen er registrering via websiden påkrævet. De nødvendige oplysninger kan ses på registreringsskærmen. Det er absolut nødvendigt at tilvejebringe oplysningerne, der er markeret som obligatoriske for at du kan fuldføre registreringsprocessen. De leverede data behandles med det formål at levere tjenesten. Retsgrundlaget for denne behandling er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra b GDPR. Vi gemmer dine data så længe du er registreret hos os, medmindre du sletter det på forhånd.

7.    Facebook-forbindelse

Vi giver dig også nemmere adgang til at registrere dig til vores spil og tjenester gennem Facebook. Du kan bruge din eksisterende Facebook-konto til det. Når du klikker på ”Log på med Facebook”-linket, kan du anvende denne registreringsmetode via vores onlineportal. For at kunne gøre det skal du allerede have en Facebook-konto eller have adgang til Facebook.

Hvis du vil registrere dig til en af vores tjenester via din Facebook-konto, vil det første trin i registreringsprocessen med det samme dirigere dig videre til Facebook. Facebook beder dig derefter om at logge på eller registrere dig. Under ingen omstændigheder modtager vi dine personlige adgangsdata (brugernavn og kodeord).

I det næste trin kobler du din Facebook-profil sammen med den tjeneste, du gerne vil registrere dig til. Her bliver du informeret om, hvilke data der overføres fra din Facebook-profil til os. Disse oplysninger er normalt dine “offentlige oplysninger” på Facebook og oplysninger, du har gjort offentligt tilgængelige eller godkendt til den pågældende applikation. Oplysninger af denne type betyder normalt dit navn, dit profilbillede og dit coverbillede, dit køn, dine netværk, dit brugernavn (Facebook-URL), og dit bruger-id-nummer (Facebook-id). Vi anvender også den e-mailadresse, du har gemt i forbindelse med Facebook, til at kontakte dig uden for Facebook. Du kan se en oversigt over oplysninger i din profil, som er tilgængelig for offentligheden via menuen Generelle Kontoindstillinger på din Facebook-profil (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).

Retsgrundlaget for dataindsamling og opbevaring er dit samtykke i henhold til Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra a GDPR. Hvis du gerne vil fjerne koblingen mellem Facebook-login og vores tjeneste, bedes du logge på Facebook og foretage de nødvendige ændringer i din profil. Vi må derefter ikke længere anvende oplysninger fra din Facebook-profil.

8.    Databehandling i vores spil

I vores spil er vi i stand til at spore og evaluere forskellige handlinger på spillerniveau. Dette omfatter især kontaktdata, der er givet under registrering og dine handlinger under spillene. Til dette formål indsamler vi dine forbindelsesdata, som f.eks. din IP-adresse. Vi skal være i stand til at behandle disse oplysninger for at udføre spiloperationer. Det behandles derfor på grundlag af Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra b GDPR

9.    Betalinger foretaget på vores webside

Som udgangspunkt kan du nyde vores spil uden at skulle oplyse personlige kontaktdata. Hvis du betaler for afgiftspligtige aktiviteter i vores spil, vil dine personoplysninger blive indsamlet af de tilhørende betalingstjenesteudbydere.

Alle betalingsrelevante data, som dine kontakt- og betalingsdata, indsamles og behandles oprindeligt af den tilsvarende betalingsudbyder. Retsgrundlaget for denne databehandling er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra b GDPR.

For indbetalinger samler vi geolokationen af din IP-adresse, som giver os mulighed for at bestemme, hvilket land du befinder dig i. Retsgrundlaget for denne dataindsamling er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra c GDPR, da behandlingen er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse. Den juridiske forpligtelse stammer fra direktiv 2006/112 / EF (MOSS-direktivet).

Vi modtager også oplysninger fra betalingsudbydere i forbindelse med forebyggelse af betalingsbedrageri. Retsgrundlaget for denne dataindsamling er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra c GDPR, da behandlingen tjener vores legitime interesser.

10. Fællesskab (Forum)

For at kunne bruge vores fora skal du angive personlige registreringsdata, f.eks. dit brugernavn og e-mailadresse. E-mailadressen er ikke synlig for andre brugere. Registrering er nødvendig for at kunne straffe eventuelle overtrædelser af vores fællesskabsretningslinjer ved at udelukke de ansvarlige fra forummet. Retsgrundlaget for opbevaringen af disse data er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra b GDPR.

Vores forum overvåges af moderatorer. For at straffe og forhindre alvorlige overtrædelser overvåger vi din IP-adresse. Indsamlingen af disse oplysninger til bekæmpelse af svig er baseret på vores legitime interesser i overensstemmelse med Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR, og tjener til at beskytte vores forum. Vi forbeholder os ret til at slette dine kommentarer, hvis de anses som værende ulovlige af tredjeparter. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne opbevaring af ovennævnte data.

11. Publisher Backend

Vores virksomhed driver det, der kaldes “Publisher Backend”, hvor virksomheder og private kan registrere sig for at deltage i vores Publisher Program. Til dette formål indsamler og behandler vi dine kontakt- og betalingsdata, som vi kræver i overensstemmelse med Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra b GDPR for udførelsen af de respektive kontraktforhold.

12. Jobansøgninger

Du kan søge et job hos os via vores hjemmeside i “karriere” sektionen. Til dette formål indsamler vi personlige kontaktdata fra dig, der specifikt indeholder dit navn, dit CV, din ansøgning og andet indhold fra dig.

Dine personlige ansøgningsdata bliver kun indsamlet, opbevaret, behandlet og brugt til formål i forbindelse med din interesse for nuværende eller fremtidige ansættelser hos os og selve behandlingen af din ansøgning. Din online ansøgning behandles og håndteres kun af de relevante kontaktpersoner i vores firma. Alle medarbejdere, der er betroet databehandling, er forpligtet til at opretholde fortroligheden af dine data.

Vi bruger software til applikationsbehandling leveret af softgarden e-recruiting GmbH (Tauentzienstraße 14,10789 Berlin, Germany).

Retsgrundlaget for denne dataindsamling er afsnit 26 BDSG 2018.

13. Nyhedsbrev

I følgende afsnit vil vi fortælle dig om vores nyhedsbrev, om andre forretningsrelaterede e-mails og elektroniske kommunikationer, samt om din ret til at gøre indsigelse. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, giver du dit samtykke til at modtage det, og du accepterer de nedenfor beskrevne processer. Retsgrundlaget er dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra i GDPR og afsnit 7, stk. 2, nr. 3 i den tyske lov om illoyal konkurrence (UWG). Vi inkluderer ikke følgende oplysninger under udtrykket “reklamekommunikation”: Oplysninger om tekniske og organisatoriske processer samt information vedrørende levering af tjenester til vores brugere.

Ved tilmelding til vores nyhedsbrev bekræftes din e-mailadresse ved hjælp af en dobbelt tilvalgsprocedure. Denne bekræftelse forhindrer, at nogen kan registrere sig ved hjælp af en e-mailadresse, der ikke er deres. Tilmeldingen til nyhedsbrevet er logget, så vi kan bevise, at registreringsprocessen opfylder de lovmæssige krav. Dette inkluderer opbevaring af registrerings- og bekræftelsestider samt IP-adressen. Eventuelle ændringer af dine data gemt hos den tjenesteudbyder, der sender nyhedsbreve, bliver også logget. Behandlingen af disse data er nødvendig med henblik på at kunne bevise, at der er givet samtykke. Retsgrundlaget resulterer fra vores juridiske forpligtelse til at dokumentere dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra c, sammenholdt med artikel 7, stk. 1 i GDPR).

Nyhedsbreve sendes med hjælp fra en EU-baseret ekstern serviceudbyder, som vi har bedt om at varetage denne informationsbearbejdning i overensstemmelse med de lovbestemte krav. Nyhedsbrevene indeholder pixelfiler, der hentes af serveren hos den tjenesteudbyder, der sender nyhedsbrevet, så snart nyhedsbrevet åbnes. Inden for rammerne af denne hentning indsamles der oplysninger såsom din IP-adresse og tidspunktet for hentningen. Disse oplysninger bruges til teknisk forbedring eller til analyse af målgrupperne og deres læseadfærd ud fra stedet for deres hentning (der kan bestemmes ved hjælp af IP-adressen) eller adgangstiderne. Ligeledes undersøges det til statistiske formål om nyhedsbrevene åbnes, hvornår de åbnes, og hvilke links, der klikkes på. Disse oplysninger kan af tekniske grunde henføres til de enkelte modtagere af nyhedsbrevet. Formålet med disse analyser er først og fremmest at gøre os klogere på brugernes læsevaner og tilpasse vores indhold i overensstemmelse med brugernes interesser. Den personlige analyse udføres med dit samtykke, som du giver os, når du registrerer dig med din e-mailadresse. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra a i GDPR. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette gør du ved at bruge linket nederst i de e-mails, du modtager fra os, eller ved at udfylde vores supportformular. Du kan desværre ikke anmode om separate afmeldinger fra den tjenesteudbyder, der sender nyhedsbrevet, eller fra den statistiske analyse. Hvis du ønsker at annullere, skal du annullere hele abonnementet.

14. Brug af e-mailadresse

Vi kan bruge den e-mailadresse, som du angiver ved registrering eller betaling, til at holde dig informeret om lignende produkter og tjenester fra os. Dette tjener vores legitime interesse i at kontakte eksisterende kunder med henblik på direkte marketing. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, lit. f i GDPR, sammenholdt med § Sektion 7 (3) i Act Against Unfair Competition. Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage, uden at blive pålagt andre omkostninger end de gældende transaktionsudgifter i henhold til de gældende grundsatser. Dette gør du ved at klikke på afmeldingslinket i vores e-mails.

15. Undersøgelser

Vi udfører lejlighedsvis kundetilfredshedsundersøgelser om vores spil. Til dette formål indsamler og behandler vi dine kontaktdata som angivet i undersøgelserne.

Retsgrundlaget for brugen af disse oplysninger er dit samtykke i overensstemmelse med Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra a GDPR. Din deltagelse i undersøgelsen er frivillig. Dit samtykke til dets anvendelse kan til enhver tid tilbagekaldes.

Vi bruger SurveyMonkey Inc (San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, California 94403, “SurveyMonkey”) til at udføre undersøgelserne. SurveyMonkey indsamler yderligere oplysninger fra deltagere i form af cookies, som kun er beregnet til at sikre, at undersøgelsestjenesten er fuldt anvendelig, og at undersøgelserne løber som planlagt.

Retsgrundlaget for behandlingen af disse yderligere oplysninger er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR. Hvis du ikke deltager i vores undersøgelse, vil der ikke blive indsamlet personoplysninger.

Vi garanterer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsler til tredjepartslandet USA i henhold til EU’s standardkontraktbestemmelser.

16. Behandling af Server Log-filer

Når vi kun bruger vores hjemmeside til orienteringsformål, gemmes de generelle data automatisk (dvs. ikke via registrering) og sendes til vores server af din browser. Som standard omfatter disse: Browsertypen/-versionen, det anvendte operativsystem, den tilgængelige side, den tidligere besøgte side (henvisning URL), IP-adressen, datoen og klokkeslættet for serverforespørgslen og HTTP-statuskoden.

Behandlingen udføres med henblik på vores legitime interesser, hvis retsgrundlag er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR. Denne behandling bruges til teknisk administration og for sikkerheden på websiden.

17. Bugnsag

Vi bruger tjenesten Bugsnag fra Bugsnag Inc. (USA) i nogle af vores spil. Denne tjeneste gør det muligt for os hurtigt at registrere fejl i vores spil, som har resulteret i en fejlfunktion eller driftsproblemer, og det hjælper os med at forbedre vores tjeneste. Hvis en fejl skulle opstå, overføres spillerens ID, eller spillerens navn, hvor dette er relevant, samt information om siden eller appen, hvor fejlen opstod, og de deri indbyggede oplysninger, til Bugsnag for at få foretaget en fejlvurdering.
Vi garanterer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsler til tredjepartslandet USA i henhold til EU’s standardkontraktbestemmelser.
Du kan få mere at vide om Bugsnags fortrolighedspolitik her: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, da vi gør det på grundlag af vores legitime interesse i at løse tekniske fejl på en målrettet måde. Overførslen af ovennævnte oplysninger til Bugsnag er nødvendig af tekniske hensyn. Eventuelle indsigelser mod denne behandling vil blive håndteret af vores supportteam: https://support.goodgamestudios.com/

18. Bekæmpelse af svig

Vi behandler pseudonym information, som f.eks. IP-adressen eller enheds-ID, til analyse af signaler for at identificere svig fra tredjeparter i forbindelse med kundeerhvervelse. For at opnå dette understøttes vi af eksterne tjenesteudbydere, som vi har sikret, er forpligtet til de samme lovbestemte krav.

Retsgrundlaget er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR. Denne behandling hjælper websidens organisatoriske sikkerhed.

19. Cookies

Vi anvender cookies på vores internetsider. Cookies er små tekstfiler, der opbevares af din browser, når du besøger et websted. Dette identificerer den anvendte browser og kan genkendes af vores webserver. I fald denne brug af cookies resulterer i behandling af personoplysninger, er retsgrundlaget herfor Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR. Denne form for behandling tjener vores legitime interesse for at gøre vores hjemmeside mere brugervenlig, effektiv og sikker.

De fleste af de cookies, vi bruger, kaldes “session cookies”. De slettes efter afslutningen af dit besøg. Andre cookies (“vedvarende cookies”) slettes automatisk efter en bestemt periode, som kan variere afhængigt af cookien. Du kan slette cookies til enhver tid i sikkerhedsindstillingerne i din browser. Du kan principielt gøre indsigelse mod brugen af cookies gennem dine browserindstillinger.

Bemærk, at du muligvis ikke kan få adgang til nogle af hjemmesidens områder eller funktioner, hvis du sletter vores cookies eller deaktiverer fremtidige cookies.

Hvis du kun vil blokere cookies fra tredjepartsreklamer, kan du deaktivere disse ved at besøge webstedet Your Online Choices (http://www.youronlinechoices.com/).

20. Facebooks konverteringssporingspixel

Vi bruger “konverteringssporingspixelen” fra Meta Platforms, Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, eller hvis du er baseret i EU, Meta Platforms Ireland Limited, 4 Canal Grande, Canal Grande, Dublin 2, Irland (“Facebook”)) på vores hjemmeside.

Dette gør det muligt at spore brugeradfærd efter at de er omdirigeret til udbyderens hjemmeside ved at klikke på en Facebook-annonce. Dette gør det muligt for os at måle effektiviteten af Facebook-annoncer til statistiske og markedsundersøgelsesformål. Dataene indsamlet på denne måde er anonyme for os, dvs. vi ser ikke personoplysninger for individuelle brugere. Disse data gemmes og behandles dog af Facebook, hvorfor vi informerer dig, baseret på vores viden om situationen. Facebook kan sammenkæde disse oplysninger til din Facebook-konto og også bruge den til egne salgsfremmende formål i overensstemmelse med Facebooks datapolitik https://www.facebook.com/about/privacy/. Du kan tillade Facebook og dets partnere at placere annoncer på og uden for Facebook. Der kan også blive lagt en cookie til dette formål på din computer.

Retsgrundlaget for brugen af denne tjeneste er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR. Du kan gøre indsigelse mod indsamlingen af dine data via Facebook pixel eller til brugen af dine data med det formål at vise Facebook-annoncer ved at kontakte følgende adresse: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Vi garanterer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsler til tredjepartslandet USA i henhold til EU’s standardkontraktbestemmelser.

21. Information om vores Facebook-side

Når du besøger vores Facebook-sider, som vi bruger til at repræsentere vores virksomhed eller individuelle produkter eller tjenester, vil nogle af dine personoplysninger blive behandlet. Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, “Facebook”) er alene dataansvarlig for behandlingen af disse personoplysninger. Du kan finde yderligere oplysninger om Facebooks behandling af personoplysninger på https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Behandling af Indblik i side

Facebook giver os anonymiserede statistikker og indblik i vores Facebook-side, som hjælper os med at forstå, hvilke typer handlinger de besøgende foretager på vores side (såkaldt “Indblik i side”). Indblik i side oprettes på baggrund af specifikke oplysninger om enkeltpersoner, som har besøgt vores side. Denne behandling af personoplysninger foretages af Facebook og os som fælles dataansvarlige. Behandlingen tjener vores legitime interesse i at evaluere de typer handlinger, der foretages på vores side, og i at forbedre vores side baseret på resultaterne. Retsgrundlaget for denne behandling er artikel 6, stk. 1, litra f i databeskyttelsesforordningen. Vi vil aldrig kunne tildele oplysninger indhentet via Indblik i side til en specifik Facebook-profil ved hjælp af “Synes godt om”-data fra vores side.

Vi har indgået en aftale med Facebook om at dele ansvaret for behandlingen, hvori opdelingen af forpligtelserne i forbindelse med databeskyttelse imellem os og Facebook står beskrevet. Detaljerede oplysninger om behandlingen af personoplysninger til oprettelse af Indblik i side og aftalen imellem os og Facebook kan findes på https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Behandling af data, der leveres til os via vores Facebook-sider

Vi behandler også data, som du gør tilgængelig for os via vores Facebook-sider. Sådanne oplysninger kunne være dit Facebook-brugernavn, dit spillernavn i et af vores spil, kontaktoplysninger eller kommunikation med os. Vi behandler kun disse personoplysninger, hvis vi tidligere udtrykkeligt har bedt dig om at dele disse data med os, f.eks. som del af en spørgeundersøgelse eller en konkurrence. Vi er alene dataansvarlige for denne behandling.

Hvis du har kommunikeret data til os, fordi du har deltaget i en konkurrence, behandler vi kun disse, hvis det er nødvendigt at sende dig en præmie. Når præmien er blevet leveret, eller hvis du ikke vinder, vil dine data blive slettet. Retsgrundlaget for denne behandling er artikel 6, stk. 1, litra b i databeskyttelsesforordningen.

Personoplysninger, som vi har indsamlet gennem spørgeundersøgelser, vil blive behandlet i anonymiseret form for at sikre, at kunderne er tilfredse med vores tilbud. Denne behandling tjener vores legitime interesse i fortsat at forbedre vores tilbud, og retsgrundlaget derfor er artikel 6, stk. 1, litra f i databeskyttelsesforordningen.

22. Google Analytics

Vi bruger Google Analytics-tjenesten fra Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; “Google”) for at analysere vores besøgende på webstedet. Google bruger cookies. Oplysningerne, der genereres af cookien om brugernes brug af onlineproduktet eller -tjenesten, overføres generelt til en Google-server i USA og gemmes der. Google vil bruge disse oplysninger på vores vegne til at evaluere brugernes brug af vores onlineprodukter og -tjenester, for at udarbejde rapporter om aktiviteterne i disse onlineprodukter og -tjenester og at levere os yderligere løsninger i forbindelse med brugen af disse onlineprodukter og -tjenester og brugen af internettet. Pseudonyme brugerprofiler kan oprettes fra de behandlede data.

Vi bruger kun Google Analytics med IP-anonymisering aktiveret. Dette betyder, at Google vil afkorte IP-adresser for brugere i EU’s medlemsstater eller i andre stater, der indgår i aftalen for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i usædvanlige tilfælde bliver den fulde IP-adresse sendt til en Google-server i USA og afkortet der.

IP-adressen, der sendes af brugerens browser, lægges ikke sammen med andre Google-data. Brugere kan forhindre cookies i at blive gemt ved at justere indstillingerne til deres browser.

Retsgrundlaget for brugen af denne tjeneste er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR. Brugere kan forhindre indsamling af data, der genereres af cookies, ved at downloade og installere browser-plugin’et, der er tilgængeligt på følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

En videregivelse af dine data til USA kan ikke udelukkes. Vi garanterer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsler til tredjepartslandet USA i henhold til EU’s standardkontraktbestemmelser.

23. Google markedsføringstjenester

På vores webside bruger vi markedsførings- og remarkedsføringstjenesterne fra Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; “Google”). Disse tjenester giver os mulighed for at vise annoncer på en mere målrettet måde for at præsentere reklamer der er interessante for brugerne. Gennem remarkedsføringsannoncer vises produkter til brugere, der vedrører en interesse, der er oprettet ved aktivitet i andre websider i Google-netværket. Til dette formål bruges en kode af Google, når vores webside er tilgængelig, og hvad der er omtalt som (re)markedsføringstags er bygget ind i websiden. Med deres hjælp gemmes en individuel cookie, dvs. en lille fil, på brugerens enhed (sammenlignelige teknologier kan også bruges i stedet for cookies). Cookies kan indstilles af forskellige domæner, herunder google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com eller googleadservices.com. Denne fil registrerer hvilke apps brugere har besøgt, hvilket indhold de er interesseret i, og hvilke tilbud der er blevet brugt. Derudover gemmes tekniske oplysninger om browseren og operativsystemet, websider der har henvist hertil, besøgets længde samt eventuelle yderligere data om brugen af onlineprodukter og tjenester. Brugerens IP-adresse registreres også, selvom vi gerne vil informere dig om, at IP-adresser i EU-medlemsstater eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde er afkortet inden for rammerne af Google Analytics.

Alle brugerdata behandles kun som pseudonymdata. Google gemmer ikke navne eller e-mailadresser. Alle viste annoncer vises derfor ikke specifikt for en person, men for ejeren af cookien. Disse oplysninger indsamles af Google og overføres til og lagres på servere i USA.

En af de Google markedsføringstjenester, vi bruger, er onlineannonceringsprogrammet Google AdWords. I Google AdWords tilfælde modtager hver AdWords-kunde en anden konverterings cookie. Cookies kan derfor ikke spores via websider fra AdWords-kunder. Oplysningerne, der indsamles af cookien, bruges til at generere konverteringsstatistikker for AdWords-kunder, der har tilvalgt konverteringssporing. AdWords-kunder ser det samlede antal brugere, der klikkede på deres annonce og blev omdirigeret til en side med et konverteringssporingsmærke. Dog modtager de ikke nogen oplysninger, der personligt identificerer brugere.

Vi kan inkludere tredjepartsannoncer baseret på Google Markedsføringstjenesten kaldet DoubleClick. DoubleClick bruger cookies til at aktivere Google og dets partnersider for at placere annoncer baseret på brugernes besøg på denne webside eller andre websier på internettet.

Google-tjenester gør brug af Googles Tag Manager. For flere oplysninger om Googles brug af data til markedsføringsformål, se oversigtssiden: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Googles privatlivspolitik er tilgængelig på https://www.google.com/policies/privacy.

Retsgrundlaget for brugen af denne tjeneste er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR. Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod interessebaseret annoncering fra Google markedsføringstjenester, kan du gøre det ved hjælp af indstillingerne og fravalgsmulighederne fra Google: http://www.google.com/ads/preferences.

En videregivelse af dine data til USA kan ikke udelukkes. Vi garanterer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsler til tredjepartslandet USA i henhold til EU’s standardkontraktbestemmelser.

24. Microsoft Bing Ads

Vi bruger konverterings- og sporingsværktøjet Bing Ads fra Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, “Microsoft”) som en del af vores webside. Microsoft gemmer en cookie på brugerens computer for at muliggøre en analyse af brugen af vores onlinetjenester. Forudsætningen for dette er, at brugeren har fået adgang til vores webside via en annonce fra Microsoft Bing Ads. Dette gør det muligt for Microsoft og os at vide, at nogen har klikket på en annonce, er blevet omdirigeret til vores onlinetjenester og nået en forudbestemt destinationsside. Vi kan kun se det samlede antal brugere, der klikker på en Bing-annonce og derefter videresendes til destinationssiden (konverteringer). Ingen IP-adresser gemmes. Ingen andre personoplysninger om brugerens identitet vil blive beskrevet.

Brugere kan finde yderligere oplysninger om databeskyttelse og de cookies, der bruges i Microsoft Bing Ads i Microsofts databeskyttelseserklæring: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Retsgrundlaget for brugen af denne tjeneste er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR. Hvis du ikke ønsker at deltage i Bing Ads tracking-processen, kan du give din indsigelse til Microsoft her: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out.

Vi garanterer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsler til tredjepartslandet USA i henhold til EU’s standardkontraktbestemmelser.

25. Twitter-konverteringssporing

På vores webside bruger vi konverteringssporingstjenesten fra Twitter Inc. (1355 Market Street # 900, San Francisco, California 94103, “Twitter”). Twitter gemmer en cookie på brugerens computer for at muliggøre en analyse af brugen af vores onlineprodukter og -tjenester. Twitter-konverteringssporing sporer brugernes handlinger, efter at de har set annoncer eller interageret med annoncer på Twitter. Twitters konverteringssporing giver dig mulighed for at tildele konverteringer som link-klik, retweets eller “lignende” data.

Retsgrundlaget for brugen af denne tjeneste er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR. Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod sporing, kan du gøre det ved hjælp af indstillingerne og fravalgsmulighederne fra Google.

Vi garanterer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsler til tredjepartslandet USA i henhold til EU’s standardkontraktbestemmelser.

26. Taboola

Brug af teknologier tilhørende Taboola Inc. (Taboola Inc., Atrium Tower, 2 Jabotinsky St., 32nd fl., Ramat Gan 5250501 Tel Aviv, Israel) giver os tilladelse til at anvende brugerspecifikke reklamer baseret på surfingadfærd og kundeinteresser. Taboola bruger cookies (eller lignende teknologier) til at spore, hvilke internetsider du besøger oftest, og hvordan du bevæger dig rundt på vores internetsider. Taboola indsamler enhedsrelaterede oplysninger og protokoldata og opretter brugerprofiler ved hjælp af pseudonymer. Brugerprofilerne sammenføres ikke med persondata om bæreren af pseudonymet og kan således ikke anvendes til at identificere de besøgende. I dette øjemed videregiver vi din IP-adresse til Taboola. Denne behandling udføres på retsgrundlaget af vores legitime økonomiske interesser (artikel 6, stk. 1, litra f GDPR). Du kan gøre indsigelse mod inklusionen i denne sporing via følgende link: https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout. Når du har fravalgt denne indstilling, vil du ikke længere se personaliseret indhold/reklamer.

27. Analyse af reklamer på tredjeparters internetsider

Vi bruger reklamer på tredjeparters internetsider som et reklamemiddel. Som annoncør kan vi bruge disse reklamer til at sigte mod bestemte interesse- og kundegrupper, når vi viser vores reklamer. Vi viser vores reklamer i samarbejde med forskellige tredjepartsleverandører.

Vi bruger tjenester og systemer leveret af tredjepart til at fordele reklamepladsen og udvælge interessegrupperne. Med henblik på at måle og optimere succesraten for den interessebaserede reklamevirksomhed anvender nogle af vores tredjepartsleverandører cookies og andre tekniske metoder på vores hjemmeside til at indhente oplysninger om brugen af vores hjemmeside.

Hvis personlige oplysninger indsamles, mens du bruger vores hjemmeside, og er blevet sendt videre til en tredjepartsleverandør, vil behandlingen af disse oplysninger ske på det retslige grundlag i form af art. 6 afsnit 1 bogstav f) DSGVO. Behandlingen udføres for at beskytte vores legitime økonomiske interesser i forbindelse med markedsføringen af vores hjemmeside.

Vi arbejder med følgende leverandører:

 • Xandr

  For at vise reklamer arbejder vi med tredjepartsleverandør Xandr Inc, 28 W. 23rd Street, 4th Floor, New York, NY 10010, USA (Xandr). Til det formål har vi installeret sporingspixels fra Xandr på vores hjemmeside. Brugen af sporingspixels sætter os i stand til at følge spillernes handlinger på vores hjemmeside. Kun statiske oplysninger indsamles og sendes til Xandr. Hvis du gerne vil fravælge Xandrs interessebaserede reklamer, kan du deaktivere Xandrs sporing ved at klikke på knappen Opt-out (Fravælg) på https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/#choices_rights.

  Du kan få mere at vide om Xandrs fortrolighedspolitik her: https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/‎.

  En videregivelse af dine data til USA kan ikke udelukkes. Vi garanterer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsler til tredjepartslandet USA i henhold til EU’s standardkontraktbestemmelser.

 • Quantcast

  Vi arbejder også med Quantcast International Limited, Beaux Lane House, Lower Mercer Street, 1st Floor, Dublin 2, Irland. Såkaldte Quantcast-tags anvendes til dette formål. Vi indsamler og overfører kun statistiske data til Quantcast. Du kan finde linket til Quantcasts fortrolighedspolitik her: https://www.quantcast.com/how-we-do-it/consumer-choice/privacy-policy/

  Du kan deaktivere Quantcast-tracking her: https://www.quantcast.com/opt-out/

  Vi garanterer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsler til tredjepartslandet USA i henhold til EU’s standardkontraktbestemmelser.

28. Integrerede tjenester og tredjepartsindhold

Vi bruger tjenester og indhold fra tredjeparter på vores hjemmeside (i det følgende samlet set benævnt “indhold”). For denne form for integration er det teknisk nødvendigt at behandle din IP-adresse, så indholdet kan sendes til din browser. Din IP-adresse vil derfor blive sendt til den pågældende tredjepartsleverandør.

I hvert tilfælde udføres denne databehandling for at sikre vores legitime interesser i optimeringen og den kommercielle drift af vores webside, hvis retsgrundlag er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR.

Java programmeringssprog bruges jævnligt til at integrere indhold. Derfor kan du gøre indsigelse mod databehandling ved at deaktivere Java-operationer i din browser.

Vi har integreret indhold fra Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; “Google”) på vores webside:

 • “Google Maps” til visning af kort;
 • “Google Web Fonts” til brug af Googles skrifttyper;
 • “YouTube” til visning af videoer.

En videregivelse af dine data til USA kan ikke udelukkes. Vi garanterer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsler til tredjepartslandet USA i henhold til EU’s standardkontraktbestemmelser.

29. Reklamer i spillene

Vi tilbyder reklamer i vores webspil. Det betyder, at du kan se videosekvenser fra tredjepartsudbydere, som er finansierede af reklamer. Det gør, at betalt indhold for eksempel kan bruges gratis.

De oplysninger, du afgiver, når du bruger reklamemedier, indsamles og analyseres, hvilket vi forklarer nærmere nedenfor. Vores serviceudbyder Google Ad Manager by Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) giver os mulighed for i praksis at tjene penge på reklamer på denne måde. Serviceudbyderen tager kontrol over reklamenetværkene i spillet. Det indebærer, at nogle parametre deles med reklamenetværkene via et interface: IP-adresse, browser, styresystem, region (mere info). Formålet med denne overførsel af oplysninger er at vise brugeren det mest relevante reklamemateriale. De nævnte reklamenetværk behandler muligvis også personoplysninger, som f.eks. IP-adressen, for at kunne levere dette reklamemateriale.

Hvis du fravælger tilpassede eller kontekstuelle reklamer, vil der stadig blive vist reklamer i vores spil. Særlige, ikke-tilpassede reklamer, der ikke gør brug af personlige oplysninger og således er mindre relevante for brugerne, vil stadig blive vist.

Retsgrundlaget for behandlingen af personlige oplysninger i forbindelse med reklamer i spillet er dit samtykke (Art. 6, stk. 1, litra a i GDPR). Som bruger kan du når som helst fravælge brugen af personlige oplysninger i forbindelse med reklamer i vores Præferencecenter (link nedenfor). I sådanne tilfælde anonymiserer vi alle pseudonyme oplysninger, så kun særlige, ikke-tilpassede reklamer bliver vist.Potentielle reklamepartnere https://goodgamestudios.com/iga-advertising-partners/

30. Dine rettigheder

Som den berørte person har du ret til at udøve dine rettigheder mod os. Du har især følgende rettigheder:

 • I overensstemmelse med artikel 15 GDPR og afsnit 34 BDSG har du ret til at anmode om oplysninger om, hvorvidt og i hvilket omfang vi behandler personoplysninger om dig.
 • Du har ret til at få os til at rette dine data i overensstemmelse med artikel 16 GDPR.
 • Du har ret til at få os til at slette dine personoplysninger i overensstemmelse med artikel 17 GDPR og afsnit 35 BDSG.
 • Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset i overensstemmelse med artikel 18 GDPR.
 • Du har ret til i overensstemmelse med artikel 20 GDPR at modtage de personoplysninger vedrørende dig, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og at overføre disse data til en anden dataansvarlig.
 • Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte os via vores supportformular.

31. Retten til at gøre indsigelse

I overensstemmelse med Art. 21 GDPR, har du ret til at gøre indsigelse mod enhver behandling, der udføres, ved bruge af Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra e og litra f i GDPR som deres retsgrundlag.


32. Beskyttelse af mindreåriges personlige oplysninger

Tjenesten er ikke målrettet mod eller beregnet til brug for personer under 16 år. Vi indsamler ikke personoplysninger fra en person, som vi rent faktisk ved er under 16 år gammel.

33. Data Protection Officer

Du kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på:

Peter Birgersson/confidential
Deloitte AB
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm, Sweden
dpo@stillfront.com

34. Klager til offentlige myndigheder

Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger udgør en overtrædelse af bestemmelserne i GDPR, har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed i overensstemmelse med artikel 77 GDPR.

 

Version: 01/2022

Erklæring om databeskyttelse for applikationer (apps)

Følgende oplysninger gælder for alle vores applikationer (apps). Brugen af disse apps kan indebære behandling af personoplysninger. Vores hensigt er at give følgende oplysninger for at give dig et overblik over disse processer, så du kan forstå dem. For at sikre en retfærdig behandling vil vi også gerne informere dig om dine rettigheder i henhold til den europæiske databeskyttelsesforordning (GDPR) og den tyske forbundslov om databeskyttelse (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG).

Goodgame Studios (Altigi GmbH), Borselstraße 20, 22765 Hamburg (herefter benævnt “vi” eller “os”) er ansvarlig for databehandlingen.

Indhold

 1. Kontakt os
 2. Generelle oplysninger om behandling af personoplysninger
 3. Varighed af opbevaring
 4. Overførsel af data
 5. Dataindsamling under download
 6. Adgangsrettigheder for denne app
 7. Kontaktform
 8. Registrering og login
 9. Facebook-forbindelse
 10. Databehandling i vores spil
 11. Betalinger foretaget gennem vores App
 12. Nyhedsbrev
 13. Brug af e-mailadresse
 14. Undersøgelser
 15. Behandling af App Log-filer
 16. Bugsnag
 17. Bekæmpelse af svig
 18. Facebook SDK
 19. Information om vores Facebook-side
 20. Google markedsføringstjenester
 21. Google SDK (Firebase Analytics)
 22. AppsFlyer SDK
 23. Microsoft Bing Ads
 24. Taboola
 25. Pinterest
 26. Reklame i apps
 27. Retten til at gøre indsigelse
 28. Dine yderligere rettigheder
 29. Beskyttelse af mindreåriges personlige oplysninger
 30. Data Protection Officer
 31. Klager til offentlige myndigheder

 

 

1.    Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller forslag til disse oplysninger eller gerne vil kontakte os for at udøve dine rettigheder, bedes du kontakte os via: https://support.goodgamestudios.com/

2.    Generelle oplysninger om behandling af personoplysninger

Brugen af de produkter og tjenester, vi tilbyder, kan medføre behandling af personoplysninger. Udtrykket “personoplysninger” i databeskyttelsesloven henviser til alle oplysninger vedrørende en bestemt eller identificerbar person. En IP-adresse kan også betragtes som en personoplysning. En internetudbyder tildeler en IP-adresse til hver enhed, der er tilsluttet internettet, så den kan sende og modtage data. Når du bruger vores apps, indsamler vi data, som du selv giver. Derudover indsamler vi automatisk bestemt information om hvordan du bruger appen, når du er aktiv på den.

Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med de relevante databeskyttelsesbestemmelser for GDPR og den tyske BDSG. Vi behandler kun data, hvor vi lovligt er tilladt at gøre det. Når du bruger disse apps, behandler vi kun personoplysninger med dit samtykke (artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra a GDPR), for udførelsen af en kontrakt, som du er part i, eller for at tage skridt på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt (artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra b GDPR), for overholdelse af en juridisk forpligtelse (artikel 6, stk. 1, sætning 1 litra c GDPR) eller om behandlingen er nødvendig i forbindelse med vores legitime interesser eller tredjemands berettigede interesser, undtagen hvis sådanne interesser er tilsidesat af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger (artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR).

3.    Varighed af opbevaring

Medmindre andet er angivet i de følgende afsnit, lagrer vi kun dataene så længe som nødvendigt for at opnå formålet med behandlingen eller at opfylde vores kontraktlige eller lovmæssige forpligtelser.

4.    Overførsel af data

Medmindre andet er angivet i de følgende afsnit, behandles dataene på servere af tekniske serviceudbydere, der er hyret af os til dette formål. Disse udbydere vil kun behandle dataene efter at have modtaget udtrykkelige instruktioner, og de er kontraktligt forpligtede til at garantere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til databeskyttelse.

For så vidt som vi henviser til integrerede tjenester fra andre udbydere i denne databeskyttelseserklæring, kan det antages, at personoplysninger vil blive videregivet til disse udbyders bestemte hovedkvarter. Disse udbydere kan være baseret i et såkaldt tredjeland uden for EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Yderligere oplysninger findes i de afsnit, der beskriver hver tjeneste.

5.    Dataindsamling under download

Når du downloader appen, overføres der ikke aktivt nogen oplysninger til den pågældende app-store(Apple App Store, Google Play, Amazon App Store, Samsung App Store osv.). Hvis du vil vide, hvilken data der indsamles og behandles af en pågældende app-store under downloadprocessen, bedes du konsultere deres erklæring om databeskyttelse. Vi har ingen kontrol over eventuel dataindsamling fra app-stores. De er eneansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger i henhold til artikel 7, stk. 4, GDPR.

6.    Adgangsrettigheder for denne app

Denne app kræver forskellige adgangstilladelser fra din enhed. Det er nødvendigt for at vedligeholde bestemte former for funktionalitet i vores apps. Hvis du f.eks. kun vil downloade opdateringer ved brug af en trådløs forbindelse, skal appen have adgang til din trådløse forbindelse. Hvis du gerne vil købe yderligere indhold via appen, har vi måske brug for adgang til det nødvendige interface til din app-store. Et andet eksempel er, hvad der er omtalt som “push-meddelelser”, hvor vi kan bruge et interface til at vise en meddelelse direkte på din enhed. Adgangstilladelserne på din mobilenhed afhænger af operativsystemet (f.eks. Android, iOS osv.) og den app-store, hvor appen er købt (f.eks. Google Play Store, Apple App Store, Amazon osv.). Som regel modtager du oplysninger forud for installationen om, hvilke adgangsrettigheder der kræves af vores app.

Retsgrundlaget for behandlingen af teknisk nødvendige adgangstilladelser er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra b GDPR. Alle yderligere adgangstilladelser er baseret på Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR.

I Apple iOS kan du til hver en tid se en oversigt over, hvilket indhold vores apps har adgang til, under “Indstillinger”. Du kan begrænse disse adgangstilladelser på et senere tidspunkt.

I Android er der også brug for forskellige adgangstilladelser på din mobilenhed. Under “Indstillinger/Apps” kan du efterfølgende tjekke adgangsrettighederne for dine apps.

7.    Kontaktform

Vores app indeholder en kontaktformular, som du kan bruge til at sende os beskeder. Overførslen af dine data er krypteret.

Retsgrundlaget for behandlingen af disse data er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra b GDPR. Alle datafelter, der er markeret som obligatoriske, er nødvendige for udførelsen af kontrakten. Hvis de ikke gives, kan de kontraktlige tjenester ikke udføres. Tilvejebringelsen af yderligere data er frivillig. Du kan også sende os en besked til kontakt e-mailadressen.

8.    Registrering og login

For at kunne bruge visse funktioner i appen er registrering i appen påkrævet. Efter afslutningen af registreringsprocessen indgås en kontrakt om brug.

I forbindelse med denne brug behandles kun de oplysninger, du giver. Disse oplysninger kan ses på registreringsskærmen. Retsgrundlaget for denne behandling er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra b GDPR. Det er absolut nødvendigt at tilvejebringe oplysningerne, der er markeret som obligatoriske for at etablere brugerforholdet. De leverede data behandles kun til de formål, der er angivet i brugsbetingelserne, og de gemmes kun i brugsperioden. Du kan opsige din brug til enhver tid ved at deaktivere din brugerkonto.

9.    Facebook-forbindelse

Vi giver dig også nemmere adgang til at registrere dig til vores spil og tjenester gennem Facebook. Du kan bruge din eksisterende Facebook-konto til det. Når du klikker på ”Log på med Facebook”-linket, kan du anvende denne registreringsmetode via vores onlineportal. For at kunne gøre det skal du allerede have en Facebook-konto eller have adgang til Facebook.

Hvis du vil registrere dig til en af vores tjenester via din Facebook-konto, vil det første trin i registreringsprocessen med det samme dirigere dig videre til Facebook. Facebook beder dig derefter om at logge på eller registrere dig. Under ingen omstændigheder modtager vi dine personlige adgangsdata (brugernavn og kodeord).

I det næste trin kobler du din Facebook-profil sammen med den tjeneste, du gerne vil registrere dig til. Her bliver du informeret om, hvilke data der overføres fra din Facebook-profil til os. Disse oplysninger er normalt dine “offentlige oplysninger” på Facebook og oplysninger, du har gjort offentligt tilgængelige eller godkendt til den pågældende applikation. Oplysninger af denne type betyder normalt dit navn, dit profilbillede og dit coverbillede, dit køn, dine netværk, dit brugernavn (Facebook-URL), og dit bruger-id-nummer (Facebook-id). Vi anvender også den e-mailadresse, du har gemt i forbindelse med Facebook, til at kontakte dig uden for Facebook. Du kan se en oversigt over oplysninger i din profil, som er tilgængelig for offentligheden via menuen Generelle Kontoindstillinger på din Facebook-profil (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).

Vi garanterer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsler til tredjepartslandet USA i henhold til EU’s standardkontraktbestemmelser.
Retsgrundlaget for dataindsamling og opbevaring er dit samtykke i henhold til Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra a GDPR. Hvis du gerne vil fjerne koblingen mellem Facebook-login og vores tjeneste, bedes du logge på Facebook og foretage de nødvendige ændringer i din profil. Vi må derefter ikke længere anvende oplysninger fra din Facebook-profil.

10. Databehandling i vores spil

I vores spil er vi i stand til at spore og evaluere forskellige handlinger på spillerniveau. Dette omfatter især kontaktdata, der er givet under registrering og dine handlinger under spillene. Til dette formål indsamler vi dine forbindelsesdata, som f.eks. din IP-adresse. Vi skal være i stand til at behandle disse oplysninger for at udføre spiloperationer. Det behandles derfor på grundlag af Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra b GDPR.

11. Betalinger foretaget gennem vores App

Som udgangspunkt kan du nyde vores spil uden at skulle oplyse personlige kontaktdata. Hvis du betaler for afgiftspligtige aktiviteter i vores spil, vil dine personoplysninger blive indsamlet af de tilhørende betalingstjenesteudbydere.

Alle betalingsrelevante data, som dine kontakt- og betalingsdata, indsamles og behandles oprindeligt af den tilsvarende betalingsudbyder. Retsgrundlaget for denne databehandling er Art. 6, stk. 1, litra b GDPR.

For indbetalinger samler vi geolokationen af din IP-adresse, som giver os mulighed for at bestemme, hvilket land du befinder dig i. Retsgrundlaget for denne dataindsamling er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra c GDPR, da behandlingen er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse. Den juridiske forpligtelse stammer fra direktiv 2006/112 / EF (MOSS-direktivet).

Vi modtager også oplysninger fra betalingsudbydere i forbindelse med forebyggelse af betalingsbedrageri. Retsgrundlaget for denne dataindsamling er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra c GDPR, da behandlingen er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse.

12. Nyhedsbrev

I følgende afsnit vil vi fortælle dig om vores nyhedsbrev, om andre forretningsrelaterede e-mails og elektroniske kommunikationer, samt om din ret til at gøre indsigelse. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, giver du dit samtykke til at modtage det, og du accepterer de nedenfor beskrevne processer. Retsgrundlaget er dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra i GDPR og afsnit 7, stk. 2, nr. 3 i den tyske lov om illoyal konkurrence (UWG). Vi inkluderer ikke følgende oplysninger under udtrykket “reklamekommunikation”: Oplysninger om tekniske og organisatoriske processer samt information vedrørende levering af tjenester til vores brugere.

Ved tilmelding til vores nyhedsbrev bekræftes din e-mailadresse ved hjælp af en dobbelt tilvalgsprocedure. Denne bekræftelse forhindrer, at nogen kan registrere sig ved hjælp af en e-mailadresse, der ikke er deres. Tilmeldingen til nyhedsbrevet er logget, så vi kan bevise, at registreringsprocessen opfylder de lovmæssige krav. Dette inkluderer opbevaring af registrerings- og bekræftelsestider samt IP-adressen. Eventuelle ændringer af dine data gemt hos den tjenesteudbyder, der sender nyhedsbreve, bliver også logget. Behandlingen af disse data er nødvendig med henblik på at kunne bevise, at der er givet samtykke. Retsgrundlaget resulterer fra vores juridiske forpligtelse til at dokumentere dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra c, sammenholdt med artikel 7, stk. 1 i GDPR).

Nyhedsbreve sendes med hjælp fra en EU-baseret ekstern serviceudbyder, som vi har bedt om at varetage denne informationsbearbejdning i overensstemmelse med de lovbestemte krav. Nyhedsbrevene indeholder pixelfiler, der hentes af serveren hos den tjenesteudbyder, der sender nyhedsbrevet, så snart nyhedsbrevet åbnes. Inden for rammerne af denne hentning indsamles der oplysninger såsom din IP-adresse og tidspunktet for hentningen. Disse oplysninger bruges til teknisk forbedring eller til analyse af målgrupperne og deres læseadfærd ud fra stedet for deres hentning (der kan bestemmes ved hjælp af IP-adressen) eller adgangstiderne. Ligeledes undersøges det til statistiske formål om nyhedsbrevene åbnes, hvornår de åbnes, og hvilke links, der klikkes på. Disse oplysninger kan af tekniske grunde henføres til de enkelte modtagere af nyhedsbrevet. Formålet med disse analyser er først og fremmest at gøre os klogere på brugernes læsevaner og tilpasse vores indhold i overensstemmelse med brugernes interesser. Den personlige analyse udføres med dit samtykke, som du giver os, når du registrerer dig med din e-mailadresse. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra a i GDPR. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette gør du ved at bruge linket nederst i de e-mails, du modtager fra os, eller ved at udfylde vores supportformular. Du kan desværre ikke anmode om separate afmeldinger fra den tjenesteudbyder, der sender nyhedsbrevet, eller fra den statistiske analyse. Hvis du ønsker at annullere, skal du annullere hele abonnementet.

13. Brug af e-mailadresse

Vi kan bruge den e-mailadresse, som du angiver ved registrering eller betaling, til at holde dig informeret om lignende produkter og tjenester fra os. Dette tjener vores legitime interesse i at kontakte eksisterende kunder med henblik på direkte marketing. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, lit. f i GDPR, sammenholdt med § Sektion 7 (3) i Act Against Unfair Competition. Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage, uden at blive pålagt andre omkostninger end de gældende transaktionsudgifter i henhold til de gældende grundsatser. Dette gør du ved at klikke på afmeldingslinket i vores e-mails.

14. Undersøgelser

Vi udfører lejlighedsvis kundetilfredshedsundersøgelser om vores spil. Til dette formål indsamler og behandler vi dine kontaktdata som angivet i undersøgelserne.

Retsgrundlaget for brugen af disse oplysninger er dit samtykke i overensstemmelse med Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra a GDPR. Din deltagelse i undersøgelsen er frivillig. Dit samtykke til dets anvendelse kan til enhver tid tilbagekaldes.

Vi bruger SurveyMonkey Inc (San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, California 94403, “SurveyMonkey”) til at udføre undersøgelserne. SurveyMonkey indsamler yderligere oplysninger fra deltagere i form af cookies, som kun er beregnet til at sikre, at undersøgelsestjenesten er fuldt anvendelig, og at undersøgelserne løber som planlagt.

Retsgrundlaget for behandlingen af disse yderligere oplysninger er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR. Hvis du ikke deltager i vores undersøgelse, vil der ikke blive indsamlet personoplysninger.

Vi garanterer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsler til tredjepartslandet USA i henhold til EU’s standardkontraktbestemmelser.

15. Behandling af App Log-filer

Hvis du bruger vores tjenester, gemmes generelle oplysninger (som ikke bruges individuelt) oprindeligt automatisk, dvs. ikke ved registrering. For eksempel gemmer vores webservere normalt følgende oplysninger: IP, enheds-id, enhedstype, OS, tidspunkt for serverforespørgslen.

Behandlingen udføres med henblik på vores legitime interesser, hvis retsgrundlag er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR. Denne behandling bruges til teknisk administration og for sikkerheden i appen.

16. Bugnsag

Vi bruger tjenesten Bugsnag fra Bugsnag Inc. (USA) i nogle af vores spil. Denne tjeneste gør det muligt for os hurtigt at registrere fejl i vores spil, som har resulteret i en fejlfunktion eller driftsproblemer, og det hjælper os med at forbedre vores tjeneste. Hvis en fejl skulle opstå, overføres spillerens ID, eller spillerens navn, hvor dette er relevant, samt information om siden eller appen, hvor fejlen opstod, og de deri indbyggede oplysninger, til Bugsnag for at få foretaget en fejlvurdering.
Vi garanterer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsler til tredjepartslandet USA i henhold til EU’s standardkontraktbestemmelser.
Du kan få mere at vide om Bugsnags fortrolighedspolitik her: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, da vi gør det på grundlag af vores legitime interesse i at løse tekniske fejl på en målrettet måde. Overførslen af ovennævnte oplysninger til Bugsnag er nødvendig af tekniske hensyn. Eventuelle indsigelser mod denne behandling vil blive håndteret af vores supportteam: https://support.goodgamestudios.com/

17. Bekæmpelse af svig

Vi behandler pseudonym information, som f.eks. IP-adressen eller enheds-ID, til analyse af signaler for at identificere svig fra tredjeparter i forbindelse med kundeerhvervelse. For at opnå dette understøttes vi af eksterne tjenesteudbydere, som vi har sikret, er forpligtet til de samme lovbestemte krav. Retsgrundlaget af Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR. Denne behandling hjælper appens organisatoriske sikkerhed.

18. Facebook SDK

Vi bruger Facebooks Software Development Kit (SDK) i vores app. Facebook SDK udstedes og administreres af Facebook. Via denne integration kan vi kæde forskellige Facebook-tjenester sammen med vores app. Dette giver f.eks. brugerne mulighed for at bruge Facebook SDK til at dele indhold fra vores app på deres Facebook-tidslinje eller sende meddelelser til andre Facebook-brugere. Du kan læse mere om Facebooks softwareudviklingskit i iOS her: https://developers.facebook.com/docs/ios. For Android bedes du gå til: https://developers.facebook.com/docs/android.

Retsgrundlaget for opbevaringen af disse data er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra b GDPR.

Facebook-app-begivenheder Vi bruger Facebook-app-begivenheder gennem Facebook-softwareudviklingskittjenesten til at følge, hvor langt vores reklamekampagner når ud, og brugen af Facebooks softwareudviklingskit. Facebook leverer kun en samlet analyse af brugeradfærd med din app. Vi har ingen indflydelse udover det, på de oplysninger, der behandles af Facebook-app-begivenheder.

Vi garanterer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsler til tredjepartslandet USA i henhold til EU’s standardkontraktbestemmelser.
Retsgrundlaget for denne behandling er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR. I vores app-indstillinger kan du fravælge anvendelse af app-begivenheder til disse formål.

19. Information om vores Facebook-side

Når du besøger vores Facebook-sider, som vi bruger til at repræsentere vores virksomhed eller individuelle produkter eller tjenester, vil nogle af dine personoplysninger blive behandlet. Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, “Facebook”) er alene dataansvarlig for behandlingen af disse personoplysninger. Du kan finde yderligere oplysninger om Facebooks behandling af personoplysninger på https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Behandling af Indblik i side

Facebook giver os anonymiserede statistikker og indblik i vores Facebook-side, som hjælper os med at forstå, hvilke typer handlinger de besøgende foretager på vores side (såkaldt “Indblik i side”). Indblik i side oprettes på baggrund af specifikke oplysninger om enkeltpersoner, som har besøgt vores side. Denne behandling af personoplysninger foretages af Facebook og os som fælles dataansvarlige. Behandlingen tjener vores legitime interesse i at evaluere de typer handlinger, der foretages på vores side, og i at forbedre vores side baseret på resultaterne. Retsgrundlaget for denne behandling er artikel 6, stk. 1, litra f i databeskyttelsesforordningen. Vi vil aldrig kunne tildele oplysninger indhentet via Indblik i side til en specifik Facebook-profil ved hjælp af “Synes godt om”-data fra vores side.

Vi har indgået en aftale med Facebook om at dele ansvaret for behandlingen, hvori opdelingen af forpligtelserne i forbindelse med databeskyttelse imellem os og Facebook står beskrevet. Detaljerede oplysninger om behandlingen af personoplysninger til oprettelse af Indblik i side og aftalen imellem os og Facebook kan findes på https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Behandling af data, der leveres til os via vores Facebook-sider

Vi behandler også data, som du gør tilgængelig for os via vores Facebook-sider. Sådanne oplysninger kunne være dit Facebook-brugernavn, dit spillernavn i et af vores spil, kontaktoplysninger eller kommunikation med os. Vi behandler kun disse personoplysninger, hvis vi tidligere udtrykkeligt har bedt dig om at dele disse data med os, f.eks. som del af en spørgeundersøgelse eller en konkurrence. Vi er alene dataansvarlige for denne behandling.

Hvis du har kommunikeret data til os, fordi du har deltaget i en konkurrence, behandler vi kun disse, hvis det er nødvendigt at sende dig en præmie. Når præmien er blevet leveret, eller hvis du ikke vinder, vil dine data blive slettet. Retsgrundlaget for denne behandling er artikel 6, stk. 1, litra b i databeskyttelsesforordningen.

Personoplysninger, som vi har indsamlet gennem spørgeundersøgelser, vil blive behandlet i anonymiseret form for at sikre, at kunderne er tilfredse med vores tilbud. Denne behandling tjener vores legitime interesse i fortsat at forbedre vores tilbud, og retsgrundlaget derfor er artikel 6, stk. 1, litra f i databeskyttelsesforordningen.

20. Google markedsføringstjenester

I vores app bruger vi markedsførings- og remarkedsføringstjenesterne fra Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; “Google”). Disse tjenester giver os mulighed for at vise annoncer på en mere målrettet måde for at præsentere reklamer der er interessante for brugerne. Gennem remarkedsføringsannoncer vises produkter til brugere, der vedrører en interesse, der er oprettet ved aktivitet i andre apps i Google-netværket. Til dette formål bruges en kode af Google, når vores app er tilgængelig, og hvad der er omtalt som (re)markedsføringstags er bygget ind i appen. Med deres hjælp gemmes en individuel cookie, dvs. en lille fil, på brugerens enhed (sammenlignelige teknologier kan også bruges i stedet for cookies). Cookies kan indstilles af forskellige domæner, herunder google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com eller googleadservices.com. Denne fil registrerer hvilke apps brugere har besøgt, hvilket indhold de er interesseret i, og hvilke tilbud der er blevet brugt. Derudover gemmes tekniske oplysninger om browseren og operativsystemet, apps der har henvist hertil, besøgets længde samt eventuelle yderligere data om brugen af onlineprodukter og tjenester. Brugerens IP-adresse registreres også, selvom vi gerne vil informere dig om, at IP-adresser i EU-medlemsstater eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde er afkortet inden for rammerne af Google Analytics.

Alle brugerdata behandles kun som pseudonymdata. Google gemmer ikke navne eller e-mailadresser. Alle viste annoncer vises derfor ikke specifikt for en person, men for ejeren af cookien. Disse oplysninger indsamles af Google og overføres til og lagres på servere i USA.

En af de Google markedsføringstjenester, vi bruger, er onlineannonceringsprogrammet Google AdWords. I Google AdWords tilfælde modtager hver AdWords-kunde en anden konverterings cookie. Cookies kan derfor ikke spores via apps fra AdWords-kunder. Oplysningerne, der indsamles af cookien, bruges til at generere konverteringsstatistikker for AdWords-kunder, der har tilvalgt konverteringssporing. AdWords-kunder ser det samlede antal brugere, der klikkede på deres annonce og blev omdirigeret til en side med et konverteringssporingsmærke. Dog modtager de ikke nogen oplysninger, der personligt identificerer brugere.

Vi kan inkludere tredjepartsannoncer baseret på Google Markedsføringstjenesten kaldet DoubleClick. DoubleClick bruger cookies til at aktivere Google og dets partnerapps for at placere annoncer baseret på brugernes besøg i denne app eller andre apps på internettet.

Google-tjenester gør brug af Googles Tag Manager. For flere oplysninger om Googles brug af data til markedsføringsformål, se oversigtssiden: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Googles privatlivspolitik er tilgængelig på https://www.google.com/policies/privacy

Retsgrundlaget for brugen af denne tjeneste er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR. Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod interessebaseret annoncering fra Google markedsføringstjenester, kan du gøre det ved hjælp af indstillingerne og fravalgsmulighederne fra Google: http://www.google.com/ads/preferences.

En videregivelse af dine data til USA kan ikke udelukkes. Vi garanterer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsler til tredjepartslandet USA i henhold til EU’s standardkontraktbestemmelser.

21. Google SDK (Firebase Analytics)

Vi bruger udviklerplatformen “Google Firebase” samt de tilknyttede funktioner og tjenester fra Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; “Google”). Google Firebase er en platform til udvikling af apps til mobilenheder og websteder. Google Firebase tilbyder en række funktioner, som findes på følgende oversigtsside: https://firebase.google.com/products/

Funktionerne omfatter opbevaring af apps, herunder brugernes personoplysninger, såsom indhold, de har oprettet eller oplysninger om deres interaktion med apps. Google Firebase tilbyder også grænseflader, der tillader interaktion mellem brugerne af appen og andre tjenester.

Analysen af brugerinteraktioner udføres ved hjælp af analysetjenesten af Firebase Analytics. Denne service hjælper os med at registrere vores brugers interaktioner. Begivenheder som første gang en app åbnes, en app afinstalleres, opdateringer, nedbrud eller hyppigheden af brug af appen registreres. Visse brugerinteresser registreres og evalueres også.

Oplysningerne behandlet af Google Firebase kan bruges sammen med andre Google-tjenester, såsom Google Analytics og Google markedsføringstjenester. I dette tilfælde vil kun pseudonymoplysninger, såsom Android Advertising ID eller Annonceringsidentifikator for iOS, blive behandlet for at identificere brugernes mobilenheder. Yderligere oplysninger om brugen af data til markedsføringsformål fra Google findes på oversigtssiden: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Googles privatlivspolitik er tilgængelig på https://www.google.com/policies/privacy.

Retsgrundlaget for brug er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR. Hvis brugere ønsker at gøre indsigelse mod interessebaseret annoncering gennem Google markedsføringstjenester, kan de gøre det ved hjælp af indstillingerne og fravalgsmulighederne fra Google: http://www.google.com/ads/preferences.

En videregivelse af dine data til USA kan ikke udelukkes. Vi garanterer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsler til tredjepartslandet USA i henhold til EU’s standardkontraktbestemmelser.

22. AppsFlyer SDK

Vores app analyseres med teknologier fra AppsFlyer Inc. (111 New Montgomery Street, San Francisco, Californien 94105). Forskellige sessions- og interaktionsdata fra dig indsamles og gemmes til dette formål. Vi har brug for oplysningerne til at forbedre vores spils indhold og anvendelighed og til at optimere brugeroplevelsen for dig. Sessions- og interaktionsdataene behandles på intet tidspunkt i personaliseret form, men under pseudonym. Du kan læse mere om databehandling af AppsFlyer, i udbyderens egen databeskyttelseserklæring: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/.

Retsgrundlaget for brug er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR. Hvis du ikke ønsker at blive sporet af AppsFlyer i fremtiden, kan du til enhver tid fravælge her: https://www.appsflyer.com/optout

Vi garanterer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsler til tredjepartslandet USA i henhold til EU’s standardkontraktbestemmelser.

23. Microsoft Bing Ads

Vi bruger konverterings- og sporingsværktøjet Bing Ads fra Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, “Microsoft”) som en del af vores app. Microsoft gemmer en cookie på brugerens enhed for at muliggøre en analyse af brugen af vores onlinetjenester. Forudsætningen for dette er, at brugeren har fået adgang til vores app via en annonce fra Microsoft Bing Ads. Dette gør det muligt for Microsoft og os at vide, at nogen har klikket på en annonce, er blevet omdirigeret til vores onlinetjenester og nået en forudbestemt destinationsside. Vi kan kun se det samlede antal brugere, der klikker på en Bing-annonce og derefter videresendes til destinationssiden (konverteringer). Ingen IP-adresser gemmes. Ingen andre personoplysninger om brugerens identitet er beskrevet.

Brugere kan finde yderligere oplysninger om databeskyttelse og de cookies, der bruges i Microsoft Bing Ads i Microsofts fortrolighedserklæring: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Retsgrundlaget for brugen af denne tjeneste er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR. Hvis du ikke ønsker at deltage i Bing Ads tracking-processen, kan du give din indsigelse til Microsoft her: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out.

Vi garanterer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsler til tredjepartslandet USA i henhold til EU’s standardkontraktbestemmelser.

24. Taboola

Brug af teknologier tilhørende Taboola Inc. (Taboola Inc., Atrium Tower, 2 Jabotinsky St., 32nd fl., Ramat Gan 5250501 Tel Aviv, Israel) giver os tilladelse til at anvende brugerspecifikke reklamer baseret på surfingadfærd og kundeinteresser. Taboola bruger cookies (eller lignende teknologier) til at spore, hvilke internetsider du besøger oftest, og hvordan du bevæger dig rundt på vores internetsider. Taboola indsamler enhedsrelaterede oplysninger og protokoldata og opretter brugerprofiler ved hjælp af pseudonymer. Brugerprofilerne sammenføres ikke med persondata om bæreren af pseudonymet og kan således ikke anvendes til at identificere de besøgende. I dette øjemed videregiver vi din IP-adresse til Taboola. Denne behandling udføres på retsgrundlaget af vores legitime økonomiske interesser (artikel 6, stk. 1, litra f GDPR). Du kan gøre indsigelse mod inklusionen i denne sporing via følgende link: https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout. Når du har fravalgt denne indstilling, vil du ikke længere se personaliseret indhold/reklamer.

25. Pinterest

Vi bruger reklametjenester leveret af det sociale netværk Pinterest, som drives af Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland. Vi bruger webstedet til at booke reklameplads på pins på Pinterest.Hvis du åbner et af vores tilbud via en pin, vi har booket, vil disse oplysninger blive behandlet af Pinterest og kommunikeret videre til os i form af statistik (konvertering). På den måde kan vi f.eks. finde ud af, hvor mange brugere der har klikket på vores pins. Vi indhenter ingen oplysninger, som gør, at brugere kan personligt identificeres. Derudover analyserer vi, om en bruger derefter downloader vores app. I det omfang personoplysninger behandles, sker dette med retsgrundlag i artikel 6, stk. 1, litra f i databeskyttelsesforordningen. Du kan gøre indsigelse imod sporingen via følgende link: https://help.pinterest.com/da/article/personalization-and-data

26. Reklame i apps

Vores apps giver dig mulighed for at se videosekvenser fra tredjepartsudbydere, som er finansierede af reklamer. Det gør, at betalt indhold for eksempel kan bruges gratis. Det er frivilligt, om du vil se videoerne, og du skal aktivt give dit samtykke som bruger.

De reklamer, der vises via vores partnere, er enten personligt tilpassede eller ikke personligt tilpassede (kontekstrelaterede). De oplysninger, du afgiver, når du bruger reklamemedier, indsamles og analyseres, hvilket vi forklarer nærmere nedenfor.

Vores SDK-serviceudbydere Fyber (Fyber N.V., Johannisstraße 20, 10117 Berlin) og Admob by Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; “Google”) giver os mulighed for i praksis at tjene penge på reklamer på denne måde. Hvis en spiller beslutter sig for at se en videoreklame, tager serviceudbyderne kontrol over reklamenetværkene i spillet. Det involverer, at følgende parametre deles via en grænseflade med reklamenetværkene: Reklame-id, IP-adresse, browser, styresystem, version, land, by, placerings-id og bundle-id. Formålet med denne overførsel af oplysninger er at vise brugeren det bedst mulige reklamemateriale. De nævnte reklamenetværks SDK’er behandler muligvis også personoplysninger, som f.eks. reklame-id og IP-adresse, for at kunne levere dette reklamemateriale.

Fyber driver også sine egne reklamenetværk (Fyber Marketplace og Heyzap Ad Network), som bruges til at vise både personligt tilpasset og kontekstrelateret reklame. Fyber bruger kun oplysninger fra appens generelle adgangstilladelser til dette formål. Disse data behandles på vores vegne. Du kan finde yderligere oplysninger om Fybers databehandling her: https://www.fyber.com/gdpr-faqs/.

Behandlingsgrundlaget for behandlingen er vores legitime økonomiske interesser (art. 6, stk. 1, litra f i databeskyttelsesforordningen). Som bruger kan du slå denne form for personligt tilpasset reklame fra når som helst i vores appindstillinger (fravælg). I sådanne tilfælde anonymiserer vi alle pseudonyme oplysninger, så kun kontekstrelateret reklame bliver vist. Du kan også deaktivere personligt tilpasset reklame i indstillingerne på din mobilenhed. Følg vejledningen nedenfor for at gøre dette:

Android

 1. Afhængigt af din enhed kan du finde Google-indstillingerne et af følgende steder:
  – I en særskilt app, der hedder “Google Indstillinger”
  – Scroll igennem din generelle app “Indstillinger”, og tryk på Google
 2. Tryk på “Annoncer”
 3. Tryk på til/fra-knappen ved siden af Afmeld Tilpasset annoncering

iOS

iOS-enheder bruger Apples reklameindikator. Du kan få yderligere oplysninger om de forskellige muligheder for at bruge denne indikator i appen Indstillinger på din mobile enhed. De kan findes ved at:

 1. Åbne “Indstillinger”
 2. Vælge “Anonymitet”
 3. Vælge “Reklamer”

Her kan du vælge imellem bestemte indstillinger med en til/fra-knap.

Reklamepartnere

Service Servicepartner Behandlingsrolle Type reklamer Yderligere oplysninger
Unity Ads Unity Technologies, 30 3rd Street, San Francisco, CA 94103, USA Fælles dataansvarlige Personligt tilpassede og kontekstrelaterede reklamer Specifikke oplysninger om beskyttelse af personlige oplysninger og fravalg af personligt tilpassede reklamer vises også tydeligt i videoafspilleren.
https://unity3d.com/legal/privacy-policy
Facebook Audience Network SDK Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland Fælles dataansvarlige Personligt tilpassede reklamer Som Facebook-bruger kan du slå personligt tilpassede reklamer fra på tredjepartssider i indstillingerne.
https://www.facebook.com/about/ads
AdColony AdColony, Inc 11400 W Olympic Blvd #1200, Los Angeles, CA 90064, USA Fælles dataansvarlige Personligt tilpassede og kontekstrelaterede reklamer https://www.adcolony.com/privacy-policy/

27. Retten til at gøre indsigelse

I overensstemmelse med Art. 21 GDPR, har du ret til at gøre indsigelse mod enhver behandling, der udføres, ved bruge af Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra e eller litra f af GDPR som deres retsgrundlag.

28. Dine yderligere rettigheder

Som den berørte person har du ret til at udøve dine rettigheder mod os. Du har især følgende rettigheder:

 • I overensstemmelse med artikel 15 GDPR og afsnit 34 BDSG har du ret til at anmode om oplysninger om, hvorvidt og i hvilket omfang vi behandler personoplysninger om dig.
 • Du har ret til at få os til at rette dine data i overensstemmelse med artikel 16 GDPR.
 • Du har ret til at få os til at slette dine personoplysninger i overensstemmelse med artikel 17 GDPR og afsnit 35 BDSG.
 • Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset i overensstemmelse med artikel 18 GDPR.
 • Du har ret til i overensstemmelse med artikel 20 GDPR at modtage de personoplysninger vedrørende dig, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og at overføre disse data til en anden dataansvarlig.
 • Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte os via vores supportformular.

29. Beskyttelse af mindreåriges personlige oplysninger

Tjenesten er ikke målrettet mod eller beregnet til brug for personer under 16 år. Vi indsamler ikke personoplysninger fra en person, som vi rent faktisk ved er under 16 år gammel.

30. Data Protection Officer

Du kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på:

Peter Birgersson/confidential
Deloitte AB
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm, Sweden
dpo@stillfront.com

31. Klager til offentlige myndigheder

Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger udgør en overtrædelse af bestemmelserne i GDPR, har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed i overensstemmelse med artikel 77 GDPR.

 

Version: 01/2022