Yhtiön tiedot

Goodgame Studios on Altigi GmbH:n tuotemerkki.

Altigi GmbH
Borselstraße 20
22765 Hamburg
Saksa
Sähköposti: info@goodgamestudios.com

Edustamaan oikeutetut toimitusjohtajat:
Armin Busen
Gero Michalschyk

Rekisteröintituomioistuin: Amtsgericht Hamburg
Rekisterinumero: HRB 99869
ALV-numero: DE253777364

YLEISET EHDOT JA RAJOITUKSET

Voimassa alkaen 01.06.2022

1 Aihe; voimassaoloalue
1.1 Seuraavat yleiset ehdot ja rajoitukset sääntelevät Altigi GmbH/Goodgame Studiosin (jäljempänä ”Goodgame Studios”), Borselstraße 20, 22765 Hamburg, verkkosivuillaan ja sovelluskaupassaan tarjoamiensa verkko- ja mobiilipelien käyttöä.
1.2 Goodgame Studios pidättää oikeuden kehittää jatkuvasti verkkopelejään, mobiilipelejään ja muita palvelujaan, jotta ne pysyvät jatkuvasti houkuttelevina mahdollisimman suurelle määrälle käyttäjiä. Käyttäjälle ilmoitetaan tästä asianmukaisesti.
1.3 Goodgame Studiosin tarjoamat verkko- ja mobiilipelit sekä muut palvelut on tarkoitettu ainoastaan viihdetarkoituksiin. Näiden pelien tai palveluiden käyttö liiketoiminnallisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin on ehdottomasti kielletty. Goodgame Studios ilmoittaa käyttäjille, että yksittäisiä verkkopelejä tai mobiilipelejä saatetaan palauttaa aiempaan versioon tai sisältöä saatetaan nollata, jolloin pelin edistyminen ja joissain tilanteissa pelissä hankitut virtuaaliesineet nollataan. Näin voi tapahtua erityisesti silloin, kun Goodgame Studios on antanut käyttäjän osallistua verkko- tai mobiilipeliin, joka ei ole vielä valmis (soft launch -julkaisu tai betaversio).
1.4 Käyttäjän on varmistettava, että hänen digitaalinen ympäristönsä on yhteensopiva digitaalisen tuotteen teknisten vaatimusten kanssa. Ennen sopimuksen hyväksymistä käyttäjä voi tutustua teknisiin vaatimuksiin osoitteessa https://goodgamestudios.com/requirements.
1.5 Näiden yleisten ehtojen ja rajoitusten lisäksi sovelletaan verkko- ja mobiilipelien voimassa olevia sääntöjä. Jos nämä yleiset ehdot ja rajoitukset ovat ristiriidassa pelin sääntöjen kanssa, näillä yleisillä ehdoilla ja rajoituksilla on etusija. Tiettyihin verkko- ja mobiilipeleihin, niiden tiettyihin versioihin ja/tai osiin sekä yksittäisiin Goodgame Studiosin verkkosivuillaan tarjoamiin palveluihin sovelletaan tapauksen mukaan lisäksi tiettyjä ehtoja ja rajoituksia. Käyttäjälle ilmoitetaan asianmukaisesti tarjoukseen liittyvistä mahdollisista erityisehdoista ja -rajoituksista ennen käytön aloittamista.
1.6 Käyttäjillä on mahdollisuus käyttää eri verkko- ja mobiilipeleihin ja muihin palveluihin liittyviä Goodgame Studiosin sopimuskumppaneiden palveluita. Tällöin käyttäjä ja Goodgame Studiosin sopimuskumppani tekevät erillisen sopimuksen. Käyttäjälle ilmoitetaan tästä asianmukaisesti ennen sopimuksen tekemistä.
1.7 Käyttäjän muita ehtoja tai yleisiä ehtoja ja rajoituksia, jotka poikkeavat Goodgame Studiosin yleisistä ehdoista ja rajoituksista, sovelletaan vain, jos Goodgame Studios hyväksyy niiden voimassaolon ennakkosuostumuksella.
2 Sopimuksen tekeminen
2.1 Käyttääkseen verkko- ja mobiilipelejä ja muita Goodgame Studiosin tarjoamia palveluita käyttäjän on rekisteröidyttävä valitsemansa sovelluksen käyttäjäksi ja tarvittaessa asennettava se. Käyttäjällä ei ole oikeutta vaatia rekisteröimistä tai sopimuksen tekemistä Goodgame Studiosin kanssa.
2.2 Vain luonnolliset henkilöt voivat rekisteröityä. Vain luonnollisia henkilöitä (ei esim. ryhmiä, perheitä, puolisoita tai elämänkumppaneita) hyväksytään käyttäjiksi.
2.3 Alle 16-vuotiaat henkilöt eivät voi rekisteröityä.
2.4 Käyttäjä ei saa ladata mobiilipelejä Apple App Storen kautta, jos tämä rikkoisi laillista kieltoa. Näin voi olla esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:
 • Käyttäjä sijaitsee maassa, jonka Yhdysvaltain hallitus on asettanut kauppasaartoon tai jonka Yhdysvaltain hallitus on luokitellut terrorismia tukevaksi maaksi.

 • Käyttäjä on Yhdysvaltain hallituksen kiellettyjen tai rajoitusten alaisten osapuolten luettelossa.

2.5 Käyttäjän on annettava pelaajanimi ja yleensä myös itselleen rekisteröity sähköpostiosoite voidakseen rekisteröityä verkkopeleihin. Mobiilipelit vaativat pelaajanimen. Käyttäjällä ei ole oikeuksia mihinkään pelaajanimeen. Valittu pelaajanimi ei saa rikkoa ulkopuolisten tahojen oikeuksia tai olemassa olevia oikeudellisia kieltoja tai yleisiä hyviä tapoja. Pelaajanimenä ei saa käyttää sähköpostiosoitetta tai verkko-osoitetta. Käyttäjän on varmistettava, että Goodgame Studiosille rekisteröitymisen aikana annetut tiedot ovat todenmukaisia ja täydellisiä.
2.6 Yksittäisten pelien kohdalla käyttäjä voi myös rekisteröityä ulkopuolisten palveluntarjoajien kautta (esimerkiksi sosiaalisten verkkojen tai matkapuhelinsovelluskauppojen). Tällöin rekisteröintiin vaaditut tiedot noudetaan tililtä, joka käyttäjällä on kyseisellä ulkopuolisella palveluntarjoajalla.
2.7 Rekisteröinti on tehtävä henkilökohtaisesti. Rekisteröityminen on kielletty ulkopuolisten tahojen kautta, varsinkin sellaisten, jotka rekisteröivät yksityishenkilöitä kaupallisena palveluna eri palveluntarjoajien palveluissa (rekisteröitymispalvelut ja/tai sisäänkirjautumispalvelut).
2.8 Kun rekisteröityminen on valmis, käyttäjä luo tilin (jäljempänä ”käyttäjätili”), jota hän hallitsee itse. Käyttäjätiliä ei voi siirtää ilman Goodgame Studiosin suostumusta.
2.9 Rekisteröinti tai aktivointi ei ole oikeus.
3 Käyttäjän yleiset velvollisuudet
3.1 Käyttäjätiedot
Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Goodgame Studiosille heti, jos hänen rekisteröitymisen yhteydessä antamansa tiedot (varsinkin sähköpostiosoite) muuttuvat. Käyttäjän tulee pyynnöstä vahvistaa Goodgame Studiosille tietojensa paikkansapitävyys.
3.2 Kirjautumistiedot, henkilötiedot, salasanat
3.2.1 Käyttäjän tulee huolehtia kaikkien kirjautumistietojensa, henkilötietojensa ja salasanojensa salassapidosta.
3.2.2 Termeillä ”kirjautumistiedot”, ”henkilötiedot” ja ”salasanat” tarkoitetaan kaikkia kirjaimia ja/tai merkkejä ja/tai numerosarjoja, joilla käyttäjä tunnistetaan ja joilla estetään ulkopuolisten tahojen tekemä luvaton käyttö. Salasana ei saa olla sama kuin pelaajanimi, ja sen tulee sisältää sekä kirjaimia että numeroita.
3.2.3 Käyttäjän tulee estää kaikkien kirjautumistietojensa ja salasanojensa joutuminen ulkopuolisen tahon haltuun.
3.2.4 Jos käyttäjällä on syytä epäillä, että ulkopuolinen taho on saanut tai mahdollisesti saanut hänen kirjautumistietonsa tai salasanansa luvattomasti haltuunsa, hänen on välittömästi ilmoitettava asiasta Goodgame Studiosille ja muutettava tietojansa tai pyydettävä Goodgame Studiosia muuttamaan käyttäjän tietoja. Tällaisessa tapauksessa tai jos Goodgame Studiosilla on konkreettista näyttöä tietojen väärinkäytöstä, Goodgame Studiosilla on oikeus estää käyttäjän tilin käyttö tilapäisesti. Jos tietojen väärinkäytöstä on todisteita, Goodgame Studios ilmoittaa asiasta käyttäjälle.
3.2.5 Käyttäjällä ei ole missään tilanteessa oikeutta käyttää toisen käyttäjän kirjautumistietoja, elleivät kyseisen verkko- tai mobiilipelin tai muun palvelun säännöt salli tällaisia poikkeuksia.
3.3 Goodgame Studiosin verkkosivujen ja niiden sisällön käyttö
3.3.1 Goodgame Studiosin verkkosivuilla ja mobiilipeleissä on sisältöä, joka on suojattu tavaramerkeillä, tekijänoikeuksilla tai muilla keinoilla Goodgame Studiosin tai ulkopuolisten tahojen hyväksi. Ellei näissä yleisissä ehdoissa nimenomaisesti toisin sallita, käyttäjällä ei ole lupaa muokata, kopioida, jaella tai julkisesti jäljentää Goodgame Studiosin verkkosivuja, mobiilipelejä tai niiden sisältöä tai osia tai käyttää niitä mainostarkoituksiin tai millään sopimuksen vastaisella tavalla. Sallittua on ainoastaan tekninen kopiointi selailukäyttöön ja pysyvä kopiointi yksityiseen käyttöön. Tekijänoikeustietoja ja tuotenimiä ei saa muuttaa, piilottaa tai poistaa.
3.3.2 Termi ”sisältö” viittaa kaikkeen tietoon, kuviin, tekstiin, grafiikkaan, musiikkiin, ääniin, äänitehosteisiin, videoihin, ohjelmistoihin ja koodiin, jota Goodgame Studios tarjoaa. Termi ”sisältö” kattaa myös kaikki ladattavissa olevat palvelut.
3.3.3 Käyttäjä ei saa toimia tavalla, joka voi haitata Goodgame Studiosin verkkosivustojen sekä niiden sisältämien yksittäisten palveluiden ja/tai tarjousten tai Goodgame Studiosin verkko- ja mobiilipalveluiden asianmukaista toimintaa tai vaarantaa sen. Käyttäjän on pidättäydyttävä myös toimista, joiden avulla hän voisi saada tietoja luvattomasti haltuunsa. Sisällön jäljitys on sallittua vain sillä tavalla, ettei se vaikuta Goodgame Studiosin verkkosivujen ja niiden sisältöjen käyttöön. Tiedonsiirto tai sellaisen ohjelmiston käyttö, joka voi vaikuttaa vastaanottajien laitteistoon tai ohjelmistoon, ei ole sallittua.
3.3.4 Goodgame Studiosin verkkosivujen tai mobiilipelien käyttö kaupallisiin tarkoituksiin, etenkin mainostamiseen, vaatii Goodgame Studiosin kirjallisen suostumuksen.
3.3.5 Käyttäjä ei ole oikeutettu julkaisemaan sisältöä Goodgame Studiosin verkkosivuilla, verkkopeleissä, mobiilipeleissä tai muissa palveluissa.
3.3.6 Goodgame Studiosin verkkosivujen käyttö käyttäjän todellisen IP-osoitteen piilottavan anonymisointipalvelun kautta ei ole sallittua.
3.4 Asiakasohjelmiston käyttö
Jos tarjous edellyttää asiakasohjelmiston asentamista ennen käytön aloittamista, Goodgame Studios myöntää käyttäjälle rajoittamattoman, ei-yksinomaisen, ei-siirtokelpoisen, henkilökohtaisen ja ajallisesti rajoitetun (käyttösopimuksen mukaisen) oikeuden asentaa asiakasohjelmisto ja käyttää sitä sovittuihin tarkoituksiin näiden yleisten ehtojen ja rajoitusten sekä käyttäjän valitseman pelin sääntöjen mukaisesti. Ohjelmiston kaikenlainen kaupallinen käyttö on kielletty. Muutosten tekeminen asiakasohjelmistoon ja luovutetun ohjelmakoodin kääntäminen muihin koodimuotoihin (koodin purkaminen) sekä muu ohjelmiston eri tuotantotasojen koodin muuntaminen on kielletty, ellei tämä ole välttämätöntä yhteentoimivuuden takaamiseksi. Goodgame Studios on käyttäjän suuntaan vastuussa vahingoista lainmukaisten vastuusäännösten mukaisesti.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
4 Verkko- ja mobiilipelien käytön erityisehdot
4.1 Käyttäjä voi osallistua verkko- tai mobiilipelin kuhunkin kierrokseen (esim. maailma tai maailmankaikkeus) käyttäen vain yhtä käyttäjätiliä, ellei pelin säännöissä ole määritetty asiaa koskevia poikkeuksia. Edellä olevaa sääntöä rikkovat tilit saatetaan poistaa tai estää kohdan 9 perusteella.
4.2 Käyttäjä ei saa harjoittaa verkko- tai mobiilipeleissä mitään manipuloivaa ja häiritsevää toimintaa. Pelin toimintaa tai etenemistä mahdollisesti haittaavien toimenpiteiden, mekanismien tai ohjelmien käyttö on kielletty. Käyttäjä ei saa toiminnallaan aiheuttaa kohtuutonta ja liiallista kuormitusta tekniselle kapasiteetille. Käyttäjä ei saa estää, kirjoittaa uusiksi tai muokata pelin ylläpitäjän tuottamaa sisältöä tai haitata pelin toimintaa millään muullakaan tavoin.
4.3 Käyttäjä ei saa missään tilanteessa
a) luoda tai käyttää huijauskeinoja, muokkauksia ja/tai hakkerointia tai muita ulkopuolisen tahon ohjelmistotuotteita, jotka voivat muuttaa verkko- tai mobiilipelien tuloksia
b) käyttää ohjelmistoa, joka mahdollistaa tietojen louhinnan tai joka muutoin kaappaa tai kerää tietoja verkko- tai mobiilipeleissä
c) käyttää verkko- tai mobiilipelien virtuaaliesineitä verkko- tai mobiilipelien ulkopuolella, ostaa virtuaaliesineitä oikealla rahalla tai myydä tai vaihtaa virtuaaliesineitä
d) myydä, ostaa tai vaihtaa käyttäjätilejä.
Tämä sisältää kaiken kiertämisen, vastaavat toiminnot tai toiminnot, jotka vastaavat vaikutuksiltaan edellä mainittuja kieltoja.
4.4 Käyttäjä ei myöskään saa käyttää verkkopelejä (mukaan lukien kaikki yksittäiset verkkosivut) muilla ohjelmilla kuin verkkoselaimella tai tarjotulla asiakasohjelmistolla. Tällä tarkoitetaan erityisesti ns. botteja ja muita työkaluja, jotka on tarkoitettu korvaamaan tai täydentämään verkkokäyttöliittymää. Kiellettyjä ovat myös komentosarjat sekä täysin tai osittain automaattiset ohjelmat, jotka antavat käyttäjälle edun muihin käyttäjiin nähden. Näihin kuuluvat automaattipäivitystoiminnot ja muut verkkoselaimeen integroidut mekanismit, jos niihin sisältyy automaattisia toimintoja.
4.5 Käyttäjätilien luonti automaattisesti on kielletty riippumatta siitä, näkyikö etusivu vai ei.
4.6 Goodgame Studios tai Goodgame Studiosin toimeksisaajat omistavat yksinoikeudella kaikki oikeudet verkko- ja mobiilipeleissä käytettyihin kohteisiin ja verkko- ja mobiilipelien sisältämiin virtuaalisiin kohteisiin. Käyttäjä saa virtuaalisten kohteiden käyttöön vain ei-yksinomaisen oikeuden käyttösopimuksen ajaksi, mutta ei missään tilanteessa niiden omistajuutta.
5 Viestintävälineiden (erityisesti keskustelupalstat, keskustelut ja kommentit) käytön erityisehdot
5.1 Goodgame Studios voi antaa käyttäjien käyttöön eri viestintävälineitä kirjoitusten ja julkaisujen tekemiseen Goodgame Studiosin verkkosivustoille, peliin ja sosiaalisiin verkostoihin (keskustelupalstat, keskustelut, blogit, vieraskirjat jne. sekä näiden kommentointitoimintojen käyttö, yhdessä ”viestintävälineet”), joita käyttäjä voi käyttää, kun ne on ovat käytettävissä. Goodgame Studios tarjoaa käyttäjille vain teknisen ympäristön tietojen vaihtamiseen. Käyttäjillä ei kuitenkaan ole oikeutta vaatia viestintätoimintoja.
5.2 Käyttäjä ottaa kaiken vastuun julkaisemistaan kirjoituksista ja sisällöistä. Käyttäjä suostuu vapauttamaan Goodgame Studiosin kaikista ulkopuolisten tahojen kannevaatimuksista, jotka johtuvat käyttäjän velvollisuusrikkomuksista. Goodgame Studios nimenomaisesti kiistää omistavansa käyttäjien lähettämää sisältöä.
5.3 Käyttäjät eivät saa julkaista tai jaella Goodgame Studiosin verkkosivustoilla näiden viestintävälineiden avulla sisältöä, joka
a) rikkoo lakia, on yleisten hyvien tapojen vastaista tai on yleisten sääntöjen ja rajoitusten tai pelin sääntöjen vastaista
b) loukkaa tuotemerkkejä, patentteja, ohjelma- tai muotoilumalleja, tekijänoikeuksia, liikesalaisuuksia tai muita ulkopuolisten tahojen oikeuksia
c) on hävytöntä, rasistista, väkivaltaista, pornografista, aikuisviihdettä tai muutoin lasten tai nuorten kehitystä haittaavaa tai vahingollista
d) on loukkaavaa, häiritsevää tai herjaavaa
e) sisältää ketjukirjeitä tai pyramidihuijauksia
f) sisältää väitteen, jonka mukaan sisältö on Goodgame Studiosin tuottamaa tai tukemaa
g) sisältää ulkopuolisten tahojen henkilötietoja ilman näiden nimenomaista suostumusta
h) on kaupallista etenkin mainostusmielessä.
5.4 Verkkosivustojen, yritysten ja tuotteiden nimien mainitseminen on sallittua vain, kun sitä ei tehdä pääasiallisesti mainostustarkoituksessa.
5.5 Näiden viestintävälineiden kaikkien käyttäjien on käytettävä sopivaa ja hyväksyttävää kieltä. Loukkaavaa kritisointia tai halveksuvia hyökkäyksiä ei hyväksytä.
5.6 Huolimatta muista näiden yleisten ehtojen ja rajoitusten mukaisista oikeuksista Goodgame Studiosilla on oikeus poistaa osittain tai kokonaan sisältö tai kirjoitukset, jotka ovat näiden yleisten sääntöjen ja rajoitusten vastaisia. Goodgame Studiosilla on myös oikeus pysyvästi tai väliaikaisesti estää näitä sääntöjä rikkovaa käyttäjää käyttämästä näitä viestintävälineitä tai irtisanoa sopimus kohdan 9 perusteella.
6 Velvollisuuksien rikkomisen seuraukset
6.1 Goodgame Studios ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat käyttäjän velvollisuuksien laiminlyönnistä.
6.2 Laillisista tai sopimuksellisista oikeuksista huolimatta Goodgame Studios voi kohtuullisen harkintansa mukaan ryhtyä seuraaviin toimiin käyttäjää vastaan, jos tämä rikkoo lakia, ulkopuolisten tahojen oikeuksia, näitä yleisiä ehtoja ja rajoituksia tai muita lisäsäännöksiä ja pelien sääntöjä:
a) poistaa sisältöä
b) varoittaa käyttäjää
c) estää käyttäjää tilapäisesti tai pysyvästi käyttämästä tiettyä verkko- tai mobiilipeliä tai kaikkia verkko- ja mobiilipelejä sekä Goodgame Studiosin verkkosivustojen sisältöä
d) estää käyttäjän pääsyn myös tiettyihin pelitoimintoihin (esim. keskustelu)
e) määrätä käyttäjälle väliaikaisen tai pysyvän virtuaalisen kotiarestin
f) irtisanoa käyttäjäsopimuksen näiden käyttöehtojen kohdan 9 perusteella.
6.3 Jos käyttäjä on estetty tai poistettu, hän ei voi kirjautua Goodgame Studiosin tarjoamaan palveluun ilman Goodgame Studiosin ennalta antamaa suostumusta.
7 Käyttömaksut
7.1 Tarjottujen verkko- ja mobiilipelien pelaaminen on käytännössä ilmaista. Käyttäjä voi kuitenkin ostaa verkko- ja mobiilipeleissä rahalla virtuaalista valuuttaa (esim. rubiineja, kultaa, jalokiviä, ”premium-valuutta”), tiettyjä virtuaalisia ominaisuuksia ja muita palveluita (yhdessä ”ostettavien ominaisuuksien” kanssa). Halutun virtuaalisen valuutan hinta näkyy euroina, Yhdysvaltain dollareina tai muuna käyttäjän alueen mukaisena valuuttana. Maksullisella valuutalla käyttäjä voi ostaa etuja tai virtuaalisia esineitä verkko- ja mobiilipelissä.
7.2 Käyttäjälle annetaan tietoa ostettavissa olevista ominaisuuksista, erityisesti kyseessä olevasta ominaisuudesta, ostettavissa olevan ominaisuuden myyntiajasta (jos sellainen on), hankintahinnasta sekä verkko- tai mobiilipelissä käytettävissä olevasta maksutavasta.
7.3 Käyttäjä voi tehdä tarjouksen saatavilla olevista ominaisuuksista valitsemalla haluamansa kohteen ja verkko- tai mobiilipelissä käytettävissä olevan maksutavan valitsemalla Osta nyt -painikkeen, jolloin ostotapahtuma suoritetaan loppuun. Sopimus käyttäjän ja Goodgame Studiosin välillä tehdään, kun tilausprosessi on suoritettu onnistuneesti.
7.4 Maksuvaihtoehdot vaihtelevat verkko- ja mobiilipelin, osallistujan maan sekä markkinoilla teknisesti saatavilla olevien maksutapojen mukaan. Ne näytetään käyttäjälle tilausprosessin aloittamisen yhteydessä.
7.5 Raha peritään käyttäjän kyseistä maksutapahtumaa varten valitseman palveluntarjoajan kautta, tai käyttäjä tekee maksusiirron itse. Mobiilipeleissä tehdyt maksut peritään käytetyn sovelluskaupan kautta. Maksutapahtumaan voidaan soveltaa käytetyn palveluntarjoajan yleisiä ehtoja ja rajoituksia sekä Goodgame Studiosin yleisiä ehtoja ja rajoituksia.
7.6 Kun maksutapahtuma on suoritettu loppuun tai kun rahat on rahansiirtotapauksissa siirretty Goodgame Studiosin tilille, Goodgame Studios lisää ostetut ominaisuudet käyttäjän tilille.
7.7 Liiketoimintakumppanien verkkosivuilla olevien mobiilipelien ja sosiaalisiin verkostoihin integroitujen mobiilipelien osalta sopimuksen tekeminen voi poiketa tässä mainitusta. Näissä tapauksissa käyttäjälle ilmoitetaan sopimuksentekotavasta.
7.8 Käyttäjä vahvistaa ja hyväksyy, että kaikki maksutapahtuman osana annetut tiedot (etenkin pankkitili, luottokorttinumero jne.) ovat täydelliset ja virheettömät.
7.9 Goodgame Studiosin säilyttää oikeuden suurentaa tai pienentää kaikkien ostettavien ominaisuuksien maksuja.
7.10 Maksun laiminlyönnin yhteydessä peritään lakisääteiset korot. Goodgame Studiosilla on myös oikeus sulkea käyttäjän tili, vaatia lisäkorvauksia ja lopettaa palveluita.
7.11 Jos Goodgame Studios joutuu käyttäjän virheen (mukaan lukien virheellinen tilin saldo) vuoksi perimään maksuja takautuvasti tai perimään peruutusmaksuja, käyttäjä maksaa kaikki tästä aiheutuvat kulut.
8 Korvaukset ja vastuun rajoitus
8.1 Käyttäjä on suoraan vastuussa ulkopuolisille tahoille näiden oikeuksien rikkomisesta. Käyttäjä hyvittää Goodgame Studiosille kaikki vahingot, jotka ovat aiheutuneet näiden ehtojen ja rajoitusten noudattamatta jättämisestä, erityisesti jos vahingot johtuvat ulkopuolisten tahojen vaatimuksesta. Tähän voi sisältyä kaikki Goodgame Studiosin oikeuskulut, mukaan lukien oikeudenkäynti- ja asianajajakulut. Tämä ei päde siinä tapauksessa, että käyttäjä ei ole vastuussa rikkomuksesta.
8.2 Goodgame Studiosin vastuu määrittyy seuraavien sääntöjen mukaisesti riippumatta oikeudellisesta perusteesta (sopimusrikkomus tai velvollisuuden laiminlyönti):
8.2.1 Goodgame Studios on rajoituksetta vastuussa vain tahallisesta vahingosta ja törkeästä huolimattomuudesta, mutta lievästä huolimattomuudesta vain oleellisten sopimusvelvoitteiden rikkomisen kohdalla. Jos tällaisia sopimusvelvoitteita rikotaan, vastuu rajoittuu sopimukselle tyypillisiin vahinkoihin.
Edellä mainitut ”olennaiset sopimusvelvoitteet” ovat velvoitteita, joihin käyttäjän on voitava luottaa ja joilla varmistetaan, että sopimusta noudatetaan säännöstensä mukaisesti sopimuksen tavoitteiden toteutumiseksi.
8.2.2 Kaikki muut Goodgame Studiosin vastuut poissuljetaan.
8.2.3 Goodgame Studios suosittelee, että käyttäjä ottaa säännöllisesti varmuuskopiot tiedoistaan tarpeettomien vahinkojen välttämiseksi.
8.2.4 Edellä esitetyt vastuun rajoitukset eivät koske Goodgame Studiosin selkeästi antamia takuita, tahallisia vahinkoja eivätkä kuolemantapauksen tai raajan tai terveyden menettämisen aiheuttamia vahinkoja. Tuotevastuulaki (Product Liability Act) ei vaikuta edellä mainittuun vastuuseen.
9 Sopimuksen kesto, käyttäjätilien poistaminen
9.1 Ellei verkkopelin, mobiilipelin tai muun pelin osalta ole muuta mainittu, Goodgame Studiosin portaalin, verkkopelien, mobiilipelien ja muiden palveluiden käyttöä koskeva sopimus on voimassa määrittämättömän ajan. Sopimus tulee voimaan, kun käyttäjä on rekisteröitynyt tai kun Goodgame Studios on aktivoinut tilin.
9.2 Kumpi tahansa osapuoli voi koska tahansa irtisanoa sopimuksen. Goodgame Studion suorittama irtosanominen tulee voimaan yhden kuukauden kuluttua. Käyttäjän suorittama irtosanominen tulee voimaan välittömästi. Jos käyttäjän Goodgame Studiosille antamat tiedot poistetaan tai käyttäjä pyytää poistamaan kyseiset tiedot, tätä pidetään käyttäjän suorittamana irtisanomisena.
9.3

Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen perustellusta syystä ilman irtisanomisaikaa. Jos syynä on näiden käyttöehtojen velvoitteiden rikkominen, irtisanominen on sallittua vain korjaaville toimenpiteille asetetun päivämäärän jälkeen tai tehottomaksi jääneen varoituksen jälkeen. Korjaavien toimenpiteiden päivämäärän asettaminen ja varoitus ovat tarpeettomia, jos erikoistilanteessa molempien osapuolten intressien mukaisesti irtisanominen kannattaa tehdä heti.

Goodgame Studios voi perustellusti irtisanoa sopimuksen heti erityisesti silloin, jos

a) esiintyy käytöstä, joka vaikuttaa merkittävästi muiden pelaajien pelikokemukseen
b) käytetään huijauksia, muokkauksia ja/tai hakkerointia sekä mitä tahansa ohjelmia, työkaluja tai komentosarjoja, jotka muuttavat pelikokemusta tai käytettävien verkko- tai mobiilipelien mekanismia
c) ulkopuoliset tahot käyttävät käyttäjän tiliä, elleivät pelin säännöt salli tällaista poikkeusta
d) käyttäjä käyttää ulkopuolisen tahon tiliä tai useampaa kuin yhtä käyttäjätiliä verkkopeliä kohti, elleivät pelin säännöt salli tällaista poikkeusta
e) käyttäjä käyttää verkko- tai mobiilipelien virtuaaliesineitä verkko- tai mobiilipelien ulkopuolella, yrittää ostaa tai myydä näitä oikealla rahalla tai yrittää vaihtaa niitä
f) käyttäjä on myynyt, ostanut tai vaihtanut käyttäjätilin ilman Goodgame Studiosin hyväksyntää
g) käyttäjä rikkoo lakeja, jotka suojelevat muita ihmisiä tai Goodgame Studiosia
h) käyttäjä rikkoo tahallaan näitä yleisiä ehtoja ja rajoituksia, lisäsäännöksiä ja/tai pelin sääntöjä
i) Goodgame Studios menettää oikeuden pyörittää kyseistä verkko- tai mobiilipeliä, esimerkiksi lisenssisopimuksen päättymisen takia tai virallisen tai laillisen päätöksen takia.
9.4 Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti. Käyttäjä voi irtisanoa sopimuksen myös verkossa napsauttamalla siihen tarkoitettua painiketta ja kohdan 9.2 mukaisesti.
9.5 Jos käyttäjätili on ollut käyttämättä pitkään, Goodgame Studiosilla on oikeus poistaa tili ilmoitettuaan asiasta ennakkoon. Käyttämättömyyden pituus voi riippua verkkopelistä tai mobiilipelistä, mutta se on yleensä 90–240 päivää. Irtisanomisen jälkeen Goodgame Studiosilla on oikeus poistaa käyttäjätili sopimuksen päätyttyä ja omalla harkinnallaan sovellettavan lain sallimalla tavalla.
10 Verkkovälitteinen riidanratkaisu
10.1 EU-komissio tarjoaa verkkoalustan riidanratkaisuun kuluttajien ja verkkokauppojen välillä (ns. ODR-foorumi). ODR-foorumille pääsee tämän linkin kautta: http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.
10.2 Meidät tavoittaa ODR-foorumin kautta. Emme kuitenkaan aio eikä meillä ole velvoitetta osallistua riidanratkaisumenettelyyn kuluttajariitalautakunnan edessä. Ilmoitamme käyttäjillemme suoraan, jos meihin otetaan yhteyttä.
11 Sovellettava laki
Näihin ehtoihin ja rajoituksiin sovelletaan Saksan liittovaltion lakia, pois lukien Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG). Tämä lakivalinta ei vaikuta käyttäjän asuinmaan pakottavien säännösten voimassaoloon.
12 Muutokset näihin yleisiin ehtoihin ja rajoituksiin; muita asioita
12.1 Goodgame Studios varaa oikeuden muuttaa näitä ehtoja ja rajoituksia, kun muutoksia on tehtävä (a) lainsäädännöllisten muutosten vuoksi, (b) Korkeimman oikeuden tekemien päätösten vuoksi, (c) teknisen välttämättömyyden vuoksi, (d) yrityksen toimintojen ylläpitämisen vuoksi, (e) markkinaolosuhteiden muutosten vuoksi tai (f) käyttäjän edun vuoksi. Muutoksia ei tehdä, jos muutos vaikuttaisi merkittävän haitallisesti osapuolten väliseen sopimussuhteeseen. Käyttäjille ilmoitetaan yleisiin ehtoihin ja rajoituksiin tehtävistä muutoksista Goodgame Studiosin verkkosivuston sekä verkko- tai mobiilipelin kautta viimeistään kuusi viikkoa ennen muutoksen suunniteltua voimaantuloa. Vaihtoehtoisesti Goodgame Studios voi lähettää käyttäjilleen muutetut yleiset ehdot ja rajoitukset sähköpostitse tai ilmoittaa heille, että muutetut yleiset ehdot ja rajoitukset ovat saatavilla Goodgame Studiosin verkkosivustojen kautta. Jos käyttäjä vastustaa tehtyä muutosta, hänen on ilmoitettava asiasta neljän viikon kuluessa. Ehdota ja rajoitukset katsotaan hyväksytyiksi, jos käyttäjä ei ilmoita vastustuksestaan neljän viikon kuluessa tai avaa pelin saatuaan tiedon muutetuista ehdoista ja rajoituksista. Goodgame Studios ilmoittaa käyttäjille neljän viikon jaksosta, peruuttamisoikeudesta ja vastustusilmoituksen tekemättä jättämisen laillisista seurauksista.
12.2 Käyttäjä on oikeutettu hyvitykseen vain, jos hänen vastakanteensa on nostettu laillisesti tai on Goodgame Studiosin tunnustama ja kiistämätön tai johtuu tästä molemminpuolisesti velvoittavasta laillisesta suhteesta. Käyttäjä voi käyttää pidätysoikeutta vain, jos se koskee tästä sopimuksesta johtuvia vaateita.
12.3 Goodgame Studios viestii käyttäjän kanssa yleensä sähköpostitse, ellei näissä ehdoissa ja rajoituksissa ole toisin mainittu. Käyttäjän tulee säännöllisesti tarkistaa, onko hänen rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamalleen sähköpostitilille tullut viestejä Goodgame Studiosilta. Ottaessaan yhteyttä Goodgame Studiosiin käyttäjän tulee ilmoittaa, mitä verkko- tai mobiilipeliä ja mitä käyttäjätiliä viesti koskee.
12.4 Jos mikä tahansa näiden ehtojen ja rajoitusten säännöksistä on pätemätön tai tulee pätemättömäksi ja/tai on lain säännösten vastainen, sillä ei ole vaikutusta näiden ehtojen ja rajoitusten muiden säännösten pätevyyteen.

***

Huomautuksia lisensseistä:

Playa Games GmbH omistaa oikeudet Goodgame Gangster -pelin designiin.

Twitter, Inc:n ja muiden tekijöiden ”Twemoji”-hymiögrafiikat on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Peruutuskäytäntö

Jos ostat virtuaalista valuuttaa tai virtuaalisia esineitä (molemmissa tilanteissa muodostuu ”Sopimus”), seuraava peruutusoikeus pätee näihin Sopimuksiin 13. kesäkuuta 2014 alkaen:

Peruutusoikeus
Sinulla on oikeus peruuttaa Sopimus neljäntoista vuorokauden kuluessa syytä ilmoittamatta.
Peruutusjakso on neljätoista vuorokautta Sopimuksen muodostamisen päivämäärästä.
Jos haluat käyttää peruutusoikeuttasi, sinun on ilmoitettava päätöksestäsi peruuttaa tällainen Sopimus meille (Altigi GmbH/Goodgame Studios, Borselstraße 20, 22765 Hamburg, Germany, sähköposti: odr@goodgamestudios.com) yksiselitteisellä ilmoituksella (esim. postitetulla kirjeellä, faksilla tai sähköpostilla). Voit käyttää tähän liitettyä peruutuksen esimerkkilomaketta. Se ei kuitenkaan ole pakollista.
Peruutusajanjakson noudattamiseen riittää, että peruutus lähetetään ennen peruutusjakson päättymistä.

Peruutuksen seuraukset
Onnistuneen peruutuksen jälkeen kummankin osapuolen saamat edut palautetaan ja mahdollisista käyttöoikeuksista luovutaan. Jos annettua palvelua ei voida palauttaa kokonaan tai osittain tai se voidaan palauttaa vain heikentyneessä kunnossa, käyttäjä on velvollinen hyvittämään sen, jos mahdollista. Maksujen palautusvelvollisuus on suoritettava 30 päivän kuluessa. Ajanjakso alkaa käyttäjälle peruutuksen lähettämisestä ja Altigi GmbH:lle peruutuksen vastaanottamisesta.

Huomautuksia:
Kun Sopimuksessa on kyseessä palvelujen toimittaminen, oikeutesi peruutukseen päättyy, jos olemme toimittaneet palvelun kokonaan ja olemme aloittaneet palvelun toimittamisen sen jälkeen, kun olet myöntänyt meille nimenomaisen luvan siihen ja samalla vahvistanut, että ymmärrät menettäväsi oikeuden peruutukseen, kun täytämme osamme Sopimuksesta.
Kun Sopimuksessa on kyseessä digitaalisen sisällön toimittaminen muuten kuin fyysisellä toimituksella, oikeutesi peruutukseen päättyy, jos olemme aloittaneet Sopimuksen täyttämisen sen jälkeen, kun olet myöntänyt meille nimenomaisen luvan aloittaa Sopimuksen täyttäminen ennen peruutusjakson päättymistä ja vahvistanut, että ymmärrät menettäväsi oikeuden peruutukseen, kun aloitamme Sopimuksen täyttämisen.

Peruutuksen esimerkkilomake
(Jos haluat peruuttaa Sopimuksen, täytä tämä lomake ja palauta se meille.)

 • Vastaanottaja
  Altigi GmbH / Goodgame Studios
  Borselstraße 20
  22765 Hamburg, Germany
  Sähköposti: odr@goodgamestudios.com
 • Täten Minä peruutan (*) / Me peruutamme (*) Sopimuksen, joka koskee seuraavien tuotteiden ostoa (*) / seuraavan palvelun toimittamista (*)
 • Tilattu (*) / Vastaanotettu (*)
 • Pelin nimi
 • Pelaajanimi
 • Sähköpostiosoite
 • Kuluttajan/kuluttajien allekirjoitus (vain paperiyhteydenpidossa)
 • Päivämäärä

(*) Poista tarpeeton

Online-palveluiden tietosuojakäytäntö

Tämän verkkosivuston käyttö saattaa edellyttää henkilökohtaisten tietojen käsittelyä. Tavoitteemme on seuraavien tietojen avulla tarjota teille yleiskatsaus yllä mainitusta käsittelystä, jotta voitte ymmärtää sen tarkoituksen. Varmistaaksemme reilun käsittelyn, haluamme muistuttaa teitä Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja Saksan tietosuojalain (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG) teille tarjoamista oikeuksista.

Goodgame Studios (Altigi GmbH), Borselstraße 20, 22765 Hamburg (jäljempänä ”me”) on vastuussa tiedonkäsittelystä.

Sisällysluettelo:

 1. Yhteystiedot
 2. Yleistä tietoa henkilökohtaisen tiedon käsittelystä
 3. Säilyttämisen kesto
 4. Tiedonsiirto
 5. Yhteydenottolomake
 6. Rekisteröinti ja kirjautuminen
 7. Facebook Connect
 8. Tietojen käsittely peleissämme
 9. Verkkosivujemme kautta tehdyt maksut
 10. Yhteisö (Foorumi)
 11. Julkaisijan lopputuote
 12. Työhakemukset
 13. Uutiskirje
 14. Sähköpostiosoitteen käyttäminen
 15. Tutkimukset
 16. Käsittelypalvelimen lokitiedostot
 17. Bugsnag
 18. Petosten torjunta
 19. Evästeet
 20. Facebookin konversionseurantapikseli
 21. Tietoja Facebook-sivustamme
 22. Google Analytics
 23. Googlen markkinointipalvelut
 24. Microsoft Bing Ads
 25. Twitterin tulosseuranta
 26. Taboola
 27. Analyysi mainostamisesta kolmansien osapuolien verkkosivuilla
 28. Integroidut palvelut ja kolmannen osapuolen sisällöt
 29. Mainostaminen peleissä
 30. Oikeutesi
 31. Oikeus vastustaa
 32. Alaikäisen tietosuoja
 33. Tietosuojavaltuutettu
 34. Valitukset valtion virkamiehille

1.    Yhteystiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai ehdotuksia koskien näitä tietoja tai haluat hyödyntää oikeuksiasi, ota yhteyttä meihin osoitteessa: https://support.goodgamestudios.com/

2.    Yleistä tietoa henkilökohtaisen tiedon käsittelystä

Tarjoamiemme tuotteiden ja palveluiden käyttö saattaa johtaa henkilökohtaisten tietojen käsittelyyn. Termi ”henkilökohtaiset tiedot” viittaa tietosuojalainsäädännön mukaan kaikkeen tiettyä tai tunnistettavissa olevaa henkilöä koskevaan tietoon. Myös IP-osoitetta voidaan pitää henkilökohtaisena tietona. Palveluntarjoaja määrittää IP-osoitteen jokaiselle internetiin yhdistetylle laitteelle, jotta se voi lähettää ja vastaanottaa dataa. Hyödynnämme tietoja, joita tarjoat meille käyttäessäsi verkkosivujamme. Tämän lisäksi keräämme sivuja käyttäessäsi automaattisesti tietynlaista dataa siitä miten käytät niitä.

Käsittelemme henkilökohtaisia tietoja tähän liittyvän EU:n tietosuoja-asetuksen ja saksalaisen BDSG:n tietosuojasäädösten mukaisesti. Käsittelemme tietoja vain kun se on lain puitteissa sallittua. Käyttäessäsi sovelluksiamme, käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi vain suostumuksellasi (GDPR artikla. 6, 1. kohta, 1. lause, kirjain a) joko suorittaaksemme toimenpiteitä sellaisen sopimuksen voimaansaattamiseksi, jonka osapuoli olet; toimenpiteissä, joilla saatamme pyynnöstäsi sopimuksen voimaan (GDPR artikla 6, 1. kohta, 1. lause, kirjain b); noudattaaksemme laillista velvollisuutta (GDPR artikla. 6, 1. kohta, 1. lause, kirjain a); tai jos tietojen käsitteleminen on välttämätöntä meidän lain oikeuttamien etujemme tai kolmannen osapuolen lain oikeuttamien etujen vuoksi – poikkeuksena tilanteet, joissa sinun juridinen etu tai perusoikeudet ja -vapaudet kumoavat meidän juridisen etumme ja vaativat henkilökohtaisten tietojesi suojelemista (GDPR artikla 6, 1. kohta, 1. lause, kirjain f).

3.    Säilyttämisen kesto

Ellei alla olevissa osioissa toisin mainita, säilytämme tietoa vain sen ajan kunnes olemme käsitelleet sen tai täyttäneet sopimukseen liittyvät tai lakisääteiset velvollisuutemme.

4.    Tiedonsiirto

Ellei alla olevissa osioissa toisin mainita, tietoa käsitellään kyseiseen tarkoitukseen valtuuttamiemme teknisten palveluntarjoajien palvelimilla. Kyseiset palveluntarjoajat käsittelevät tietoa vasta vastaanotettuaan asianmukaiset ohjeet. He ovat sopimuksen mukaisesti valtuutettuja takaamaan riittävät tekniset ja järjestelmälliset toimenpiteet tiedon suojaamiseen.

Sikäli kun tässä tietosuojakäytännössä viitataan muiden integroitujen palvelujen tarjoajiin, voidaan olettaa, että henkilötietoja välitetään näiden palveluntarjoajien pääkonttoreille. Nämä palveluntarjoajat voivat toimia niin sanotussa kolmannessa maassa Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Lisätietoa löytyy kutakin palvelua kuvaavasta osiosta.

5.    Yhteydenottolomake

Verkkosivuillamme on yhteydenottolomake, jonka avulla voit lähettää meille viestejä. Tietojesi siirto on salattu.

Tätä tiedonkeruuta koskeva oikeusperusta on määritelty EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6, 1. kappaleen, ensimmäisen lauseen kirjaimessa b. Pyyntösi käsittely vaatii kaikkien pakollisiksi merkittyjen tietokenttien täyttämistä. Jos näitä tietoja ei ole annettu, pyyntöäsi ei voida suorittaa loppuun. Lisätietojen antaminen on vapaaehtoista. Vaihtoehtoisesti voit lähettää meille myös sähköpostia.

6.    Rekisteröinti ja kirjautuminen

Jotta voit käyttää sovelluksen tiettyjä toimintoja, edellytämme sinun rekisteröityvän verkkosivuillemme. Vaaditut tiedot ovat nähtävillä rekisteröinti-ikkunassa. On ehdottoman välttämätöntä antaa pakollisiksi merkityt tiedot rekisteröitymisen viimeistelemiseksi. Annetut tiedot käsitellään palveluntarjoamistarkoituksessa. Näiden tietojen käsittelyn oikeusperusta on määritelty EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6, 1. kappaleen, ensimmäisen lauseen kirjaimessa b. Säilytämme tietojasi niin pitkään kun olet rekisteröitynyt palvelumme, jos et poista niitä aikaisemmin.

7.    Facebook Connect

Tarjoamme sinulle myös helpomman mahdollisuuden rekisteröidä pelejä ja palveluitamme Facebookin kautta. Voit käyttää tähän tarkoitukseen olemassa olevaa Facebook -tiliäsi. Voit käyttää tätä rekisteröintimenetelmää verkkosivumme kautta painamalla “Kirjaudu Facebookiin” -linkkiä. Tämän mahdollisuuden käyttö edellyttää olemassa olevaa Facebook-tiliä tai pääsyä Facebookin sivustolle.

Jos haluat rekisteröityä palveluihimme Facebook -tilisi kautta, rekisteröintiprosessin ensimmäinen vaihe ohjaa sinut välittömästi Facebookiin. Seuraavaksi Facebook pyytää sinua kirjautumaan sisään tai rekisteröitymään. Emme missään tapauksessa saa haltuumme henkilökohtaisia tietojasi (käyttäjänimeä ja salasanaa).

Seuraavaksi sinun tulee liittää Facebook -profiilisi niihin palveluihin, joita haluat käyttää. Tässä vaiheessa sinulle kerrotaan, mitkä tiedot Facebook -profiilistasi siirtyvät meille. Näitä tietoja ovat yleensä asiakkaan Facebook -profiilin ”julkiset tiedot” sekä tiedot, jotka hän on määrittänyt julkisiksi tai kyseisen sovelluksen käytettäväksi. Tämän tyyppiset tiedot sisältävät yleensä nimesi, profiilikuvasi ja kansikuvan, sukupuolesi, verkostosi, käyttäjänimesi (Facebook-URL) ja käyttäjätunnuksesi (Facebook-tunnuksesi). Käytämme myös asiakkaan Facebookiin tallentamaa sähköpostiosoitetta, jotta voimme ottaa yhteyttä Facebookin ulkopuolella. Näet yleiskatsauksen profiilisi julkisesti esillä olevista tiedoista Facebook -profiilisi Yleiset asetukset -valikon kautta. (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).

Tietojen keräämisen ja varastoinnin oikeusperustana on suostumuksesi siinä merkityksessä kun se on kirjattu EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6, 1. kappaleen, 1. lauseen kirjain a:han. Jos haluat poistaa Facebook Connectin ja palvelujemme välisen yhteydenpidon, kirjaudu Facebookiin ja tee tarvittavat muutokset profiiliisi. Näin meillä ei ole enää oikeutta käyttää Facebook-profiilisi tietoja.

8.    Tietojen käsittely peleissämme

Pystymme seuraamaan ja arvioimaan peleissämme erilaisia pelaajatason toimintoja. Tämä erityisesti käsittää rekisteröitymisen aikana antamasi tiedot, sekä tekemäsi toiminnot pelien aikana. Tätä varten keräämme tietoja yhteydestäsi, kuten IP-osoitteesi. Meidän täytyy pystyä käsittelemään tätä tietoa, että pelien pelaaminen on mahdollista. Se on näin ollen käsitelty EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6, 1. kappaleen, 1. lauseen kirjaimen b mukaan

9.    Verkkosivujemme kautta tehdyt maksut

Periaatteessa voit nauttia peleistämme ilman, että sinun tarvitsee luovuttaa henkilökohtaisia yhteystietojasi. Jos käytät peliemme maksullisia toimintoja, listatut maksupalvelun tarjoajat keräävät henkilötietosi.

Kaikki maksuihin liittyvät tiedot, kuten yhteystietosi ja maksutietosi, kerätään ja käsitellään vastaavan maksupalvelun tarjoajan toimesta. Näiden tietojen käsittelyn oikeusperusta on määritelty EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6, 1. kappaleen, ensimmäisen lauseen kirjaimessa b.

Maksuja varten keräämme IP-osoitteesi paikkatiedon, jonka avulla voimme selvittää missä maassa olet. Tämän tiedonkeruun lakiperusta on määritelty EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6, 1. kappaleen, 1. lauseen kirjaimessa c, sillä tietojen käsittely on välttämätöntä lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Lakisääteinen velvoite tulee esille direktiivissä 2006/112/EY (MOSS -direktiivi).

Saamme myös maksupalvelun tarjoajista tietoja liittyen maksutapahtumapetoksiin. Tämän tiedonkeruun lakiperusta on määritelty EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6, 1. kappaleen, 1. lauseen kirjaimessa f, sillä tietojen käsittely palvelee yhtiömme lakisääteisiä velvoitteita.

10. Yhteisö (Foorumi)

Käyttääksesi foorumiamme, sinun tulee antaa meille henkilökohtaiset rekisteröitymistiedot kuten käyttäjänimesi ja sähköpostiosoitteesi. Sähköpostiosoite ei ole muiden käyttäjien nähtävissä. Rekisteröityminen on välttämätöntä, jotta voimme antaa rangaistuksia yhteisösääntöjen rikkomisesta ja erottaa sellaiseen syyllistyneet foorumilta. Tämän datan säilyttämisen oikeusperusta on EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6, 1. kappaleen, 1. lauseen kirjain b.

Foorumi valvovat moderaattorit. Vakavien sääntörikkomusten estämiseksi ja niistä rankaisemiseksi tarkistamme IP-osoitteesi. Näiden tietojen käyttö huijarien paljastamiseksi ja foorumimme turvaamiseksi perustuu lailliseen oikeuteemme ja nojaa EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6, 1. kappaleen, 1. lauseen kirjaimeen f. Pidätämme kaikki oikeudet poistaa kommenttejasi jos ne ovat kolmannen osapuolen laittomaksi osoittamia. Voit kieltäytyä edellä mainittujen tietojen tallentamisesta milloin tahansa.

11. Julkaisijan lopputuote

Yhtiömme toimii “julkaisijan lopputuotteeksi” kutsutun menetelmän puitteissa, jossa yhtiöt ja yksityishenkilöt voivat rekisteröityä ja osallistua julkaisuohjelmaamme. Tämän takia sekä sopimussuhteen toteuttamiseksi keräämme ja käsittelemme yhteys- ja maksuliikennetietojasi, joita edellytämme perustuen EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6, 1. kappaleen, 1. lauseen kirjaimeen b.

12. Työhakemukset

Voit hakea meiltä töitä verkkosivujemme “ura” osion kautta. Tätä varten keräämme henkilökohtaisia yhteystietoja sinusta, joihin erityisesti sisältyvät nimi, ansioluettelo, saatekirje sekä muuta tarjoamaasi sisältöä.

Henkilökohtaisia hakemustietoja kerätään, säilytetään, käsitellään ja käytetään vain liittyen omaan halukkuuteesi tehdä töitä kanssamme sekä varsinaista työhakemuksesi käsittelyä varten. Verkkohakemustasi käsittelee ainoastaan yhtiömme tähän tehtävään nimeämä yhteyshenkilö. Kaikki työntekijämme ovat velvoitettuja säilyttämään tietojesi luottamuksellisuus.

Käytämme softgarden e-recruiting GmbH:n (Tauentzienstraße 14, 10789 Berlin, Germany) ohjelmistoa hakemusten käsittelyyn.

Tämän tiedonkeruun oikeusperusta on BDGS 2018 osassa 26.

13. Uutiskirje

Seuraavassa osiossa tulemme kertomaan sinulle uutiskirjeestämme, muista yritysviesteistä ja sähköisestä viestinnästä sekä oikeudestasi esittää vastalause. Tilaamalla uutiskirjeemme hyväksyt sen vastaanottamisen sekä seuraavassa kerrotut käytännöt. Oikeusperusta on sinun suostumuksesi EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan artiklan 6, 1. kappaleen, 1. lauseen kirjaimessa a ja Saksan kilpailun vastaisen lain (UWG) 7. osan, 2. kappaleen kohta 3. Emme sovella seuraavia tietoja kohtaan ”mainosviestintä”: tietoja teknisistä ja organisatorisista prosesseista sekä tietoja, jotka liittyvät palvelujen tarjoamiseen käyttäjillemme.

Käytämme uutiskirjeemme tilauksissa kaksinkertaista opt-in-menettelyä, jolla vahvistetaan sähköpostiosoitteesi. Tämä vahvistus on pakollinen, jottei kukaan pysty rekisteröitymään itselleen kuulumattomalla sähköpostiosoitteella. Uutiskirjeen tilaukset kirjataan ylös, jotta voimme esittää lain vaatiman todisteen rekisteröitymisestä. Tämä sisältää itse kirjautumistapahtuman, tilausvahvistuksen ajankohdan sekä IP-osoitteen säilyttämisen. Kaikki muutokset palveluntarjoajan tallentamissa tiedoissa niin ikään kirjataan ylös. Näiden tietojen käsittely on välttämätöntä suostumuksen saamisen todistamiseksi. Oikeusperusta syntyy meidän laillisesta velvoitteestamme dokumentoida suostumuksesi (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 6, 1. kappale, kirjain c, sekä artikla 7, 1. kappale).

Uutiskirjeet lähetetään EU:ssa toimivan ulkopuolisen palveluntarjoajan avulla, jonka olemme valtuuttaneet tähän prosessiin lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Uutiskirjeessä on pikseleitä, jotka ohjautuvat uutiskirjeet lähettävän palveluntarjoajan palvelimeen heti kun uutiskirje avataan. Tämän haun puitteissa kerätään joitakin tietoja, kuten IP-osoitteesi ja haun ajankohta. Näitä tietoja käytetään teknisten parannusten tekemiseen tai kohderyhmien ja niiden lukukäyttäytymisen analysointiin, perustuen paikkatietoihin (jotka voidaan määrittää IP-osoitteella) tai kirjautumisaikoihin. Tilastotietojen keruuseen kuuluu myös se, avataanko uutiskirjeitä ja milloin niitä avataan sekä mitä linkkejä avataan, kun niitä avataan. Teknisistä syistä johtuen tämä tieto voidaan liittää yksityiseen uutiskirjeen vastaanottajaan. Näiden analyysien tavoitteena on ensisijaisesti auttaa meitä tunnistamaan käyttäjiemme lukutavat ja muokkaamaan sisältöämme heille sopivaksi tai lähettämään erilaista sisältöä käyttäjän kiinnostuksen perusteella. Yksilöidyt analyysit suoritetaan sinun suostumuksellasi, jonka saamme kerätessämme sähköpostiosoitteesi. Oikeusperusta on EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 6, 1. kappale, kirjain a. Voit perua suostumuksesi milloin tahansa. Peruminen on voimassa perumishetkestä eteenpäin. Voit tehdä tämä helposti avaamalla linkin, joka löytyy jokaisen lähettämämme viestin lopusta, tai käyttämällä asiakastukikaavakettamme. Valitettavasti et voi erikseen perua uutiskirjeitä tai tilastoanalyysejä uutiskirjeitä lähettävältä palveluntarjoajalta. Jos haluat peruuttaa tämän, tulee sinun peruuttaa koko tilaus.

14. Sähköpostiosoitteen käyttäminen

Voimme käyttää rekisteröitymisen tai maksamisen yhteydessä antamaasi sähköpostiosoitetta tarjoamistamme vastaavanlaisista tuotteista ja palveluista tiedottamiseen. Tämä palvelee laillista oikeuttamme ottaa yhteyttä asiakkaisiimme suoramarkkinointitarkoituksessa. Tämän oikeusperusta on EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kappaleen 1 kohdassa f, sekä kilpailun vastaisen lain osassa 7 (3). Voit perua antamasi luvan milloin tahansa ilman muita lisäkuluja kuin hinnastossa annettuja perusostohintoja. Voit perua tilauksen klikkaamalla perumislinkkiä, jollainen löytyy jokaisesta viestistä.

15. Tutkimukset

Teemme peleistämme satunnaisia asiakastyytyväisyystutkimuksia. Tätä varten keräämme ja käsittelemme kyselyyn antamiasi yhteystietoja.

Näiden tietojen käytön oikeusperusta nojaa suostumukseesi koskien EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6, 1. kappaleen, 1. lauseen kirjainta a. Osallistumisesi tutkimuksiin on vapaaehtoista. Voi peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

Käytämme tutkimuksiin SurveyMonkey Inc:n palveluita (San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, California 94403, “SurveyMonkey”). SurveyMonkey kerää lisätietoja osallistujista evästeiden muodossa, joiden tarkoituksena on vain varmistaa, että kyselypalvelu on täysin käyttökelpoinen ja että tutkimukset toimivat tarkoitetulla tavalla.

Oikeusperusta näiden lisätietojen käsittelylle on EU:n tietosuoja-asetuksen 6. artiklan, 1. kappaleen, 1. lauseen kirjain a. Henkilökohtaisia tietoja ei kerätä, jos et osallistu kyselyymme.

Takaamme tietojen siirron kolmanteen maahan Yhdysvaltoihin tapahtuvan EU:n vakiosopimuslausekkeiden mukaisesti.

16. Käsittelypalvelimen lokitiedostot

Kun käytät verkkosivujamme vain tiedonsaantitarkoituksiin, yleiset tiedot tallennetaan alun perin automaattisesti (eli ei rekisteröinnin kautta) ja selaimesi lähettää ne palvelimellemme. Oletusarvoisesti tämä käsittää seuraavat tiedot: Selaimen tyyppi/versio, käyttöjärjestelmä, saapumissivu, aikaisempi vierailemasi sivu (URL viittaus), IP osoite, päivämäärä ja palvelinpyynnön ajankohta sekä HTTP -tilakoodi.

Käsittely suoritetaan laillisten etujemme vuoksi, jonka oikeusperusta on EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti 6. artiklan, 1. kappaleen, 1. lauseen kirjaimessa f. Tätä käsittelyä käytetään tekniseen hallinnointiin ja verkkosivuston suojaukseen.

17. Bugsnag

Käytämme Bugsnag Inc:n (USA)Bugsnag-palvelua joissakin peleissämme. Palvelun ansiosta havaitsemme peleistämme nopeasti virheet, jotka aiheuttavat toimintahäiriöitä tai kaatumisia, mikä parantaa omaa palveluamme. Jos pelissä tapahtuu virhe, pelaajan tunnus, pelaajan nimi ja mahdolliset tiedot sivusta tai sovelluksesta, jossa virhe tapahtui, sekä niihin sisältyvä data lähetetään Bugsnagille virheen arvioimista varten. Takaamme tietojen siirron kolmanteen maahan Yhdysvaltoihin tapahtuvan EU:n vakiosopimuslausekkeiden mukaisesti. Lisätietoja löytyy Bugsnagin tietosuojakäytännöstä: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy

Tietojen käsittelyn laillisuus perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen artiklaan 6, pykälään 1, kohtaan f, koska palvelu edistää laillista intressiämme teknisten virheiden korjaamiseen kohdennetusti. Edellä mainittujen tietojen lähettäminen Bugsnagille on tekninen välttämättömyys. Asiakastukemme hoitaa käsittelyä koskevat vastalauseet: https://support.goodgamestudios.com/

18. Petosten torjunta

Käsittelemme henkilöitymättömiä tietoja, kuten IP-osoitetta tai laitteen tunnistetta, signaalien analysoimiseksi, jotta kolmannet osapuolet voivat tunnistaa huijarit asiakkaiden hankinnassa. Tämän toteuttamiseksi meitä tukee ulkopuoliset palveluntarjoajat, joiden sitoutumisen samoihin lakisääteisiin vaatimuksiin olemme varmistaneet.

Oikeusperusta on määritelty EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6, 1. kappaleen, 1. lauseen kirjaimessa f. Tämä käsittely edesauttaa verkkosivuston organisaatiollista turvallisuutta.

19. Evästeet

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja jotka tallentuvat verkkoselaimeesi kun käyt verkkosivuilla. Tämä tunnistaa käytetyn selaimen sekä verkkopalvelimemme voi huomioi sen. Sikäli kuin tällainen evästeiden käyttö johtaa henkilötietojen käsittelyyn, on sen oikeusperusta EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6, 1. kappaleen, 1. lauseen kirjain f. Näin tietojen käsittely palvelee laillista oikeuttamme tehdä verkkosivuistamme käyttäjäystävällisemmät, tehokkaammat ja turvalliset.

Valtaosa evästeistä on “istuntoevästeitä”. Ne tuhotaan, kun vierailusi sivuilla on päättynyt. Muut evästeet (pysyvät evästeet) tuhoutuvat itsestään tietyn ajan kuluessa, joka vaihtelee evästeestä riippuen. Voit tuhota evästeitä milloin haluat muuttamalla selaimesi turvallisuusasetuksia. Voit periaatteessa estää evästeiden käytön selaimesi asetuksista.

Huomaa, että evästeiden poistaminen tai tulevien evästeiden estäminen voi estää tiettyjen alueiden tai ominaisuuksien käytön.

Jos haluat rajoittaa vain kolmannen osapuolen mainosevästeitä, voit poistaa sellaiset evästeet käytöstä käymällä Your Online Choices -sivustolla (http://www.youronlinechoices.com/).

20. Facebookin konversionseurantapikseli

Käytämme verkkosivuilla Meta Platforms, Inc:n (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Yhdysvallat, tai Euroopassa: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti (“Facebook”)) konversioseurantapikseliä.

Tämä mahdollistaa käyttäjien toiminnan seuraamisen sen jälkeen, kun hän on klikannut Facebook -mainoksen linkkiä, joka ohjaa hänet tarjoajan verkkosivustolle. Tämän avulla pystymme mittaamaan Facebook -mainosten tehokkuutta tilastointi- ja markkinointitutkimustarkoituksiin. Tällä tavoin kerätty tieto on henkilöitymätöntä, joten emme siis näe yhdenkään käyttäjän henkilökohtaisia tietoja. Joka tapauksessa, Facebook tallentaa ja käsittelee tätä dataa, jonka takia kerromme tästä myös sinulle, pohjaten tietoihimme tilanteesta. Facebook saattaa yhdistää nämä tiedot Facebook-tilisi tietoihin sekä käyttää tietoja omiin markkinointitarkoituksiinsa seuraavassa osoitteessa olevan Facebookin tietosuojakäytännön mukaisesti: https://www.facebook.com/about/privacy/. Voit sallia Facebookin ja sen partnerien sijoittaa mainoksia Facebookissa tai sen ulkopuolella. Näitä tarkoituksia varten tietokoneellesi tallennetaan eväste.

Tämän palvelun käytön oikeusperusta on määritelty EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6, 1. kappaleen, 1. lauseen kirjaimessa f. Voit estää Facebook pikselin tiedonkeruun tai tietojesi käyttämisen mainosten esittämisessä ottamalla yhteyttä seuraavaan osoitteeseen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Takaamme tietojen siirron kolmanteen maahan Yhdysvaltoihin tapahtuvan EU:n vakiosopimuslausekkeiden mukaisesti.

21. Tietoja Facebook-sivustamme

Kun käyttäjä vierailee yritystämme tai sen yksittäisiä tuotteita tai palveluja edustavilla Facebook-sivuilla, osa hänen henkilötiedoistaan käsitellään. Henkilötietojen käsittelystä yksinomaisessa vastuussa oleva rekisterinpitäjä on Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti, jäljempänä ”Facebook”). Lisätietoja Facebookin tavasta käsitellä henkilötietoja on osoitteessa https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Sivun kuluttajanäkemysten käsittely

Facebook toimittaa meille sen Facebook-sivuihin liittyviä tilastoja ja kuluttajatietoja, joiden avulla pyrimme ymmärtämään millaisia erityyppisiä toimia käyttäjät tekevät sivullamme (niin sanotut ”sivun kuluttajatiedot”). Nämä sivun kuluttajatiedot perustuvat tiettyihin sivulla vierailleita henkilöitä koskeviin tietoihin. Hoidamme henkilötietojen käsittelyn yhteistyössä Facebookin kanssa, niin että olemme yhteisrekisterinpitäjiä. Käsittely palvelee yrityksemme oikeutettua etua, sillä sivumme käyttäjien eri toimintatapojen arvioinnin tulokset auttavat sivun kehittämisessä. Tämän käsittelyn oikeusperuste perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Emme missään tapauksessa pysty yhdistämään sivun kuluttajatietojen kautta saatuja tietoja tiettyihin Facebook-profiileihin sivumme tykkäystoiminnon tietojen perusteella.

Meidän ja Facebookin välillä on käsittelyvastuun jakamista koskeva sopimus, jossa määritetään kummankin osapuolen tietosuojavelvoitteet. Sivun kuluttajatietojen luomiseen tarvittavien henkilötietojen käsittelyn sekä yrityksemme ja Facebookin välisen sopimuksen tiedot ovat osoitteessa https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Facebook-sivujemme kautta saatujen tietojen käsittely

Lisäksi käsittelemme tietoja, jotka käyttäjä antaa Facebook-sivujemme kautta. Tällaisia tietoja saattavat olla käyttäjän Facebook-käyttäjätunnus, pelaajanimi peleissämme, yhteystiedot tai meille lähettämä viesti. Käsittelemme ainoastaan sellaisia henkilötietoja, joita olemme nimenomaisesti pyytäneet käyttäjältä esimerkiksi kyselyn tai kilpailun yhteydessä. Tällaisessa henkilötietojen käsittelyssä olemme yksinomainen rekisterinpitäjä.

Jos käyttäjä on antaa meille tietoja kilpailuun osallistumisen yhteydessä, tiedot käsitellään vain, jos niitä tarvitaan palkinnon lähettämiseen käyttäjälle. Palkinnon toimittamisen tai häviön jälkeen käyttäjän tiedot poistetaan. Tämän käsittelyn oikeusperuste perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan.

Kyselyjen kautta kerätyt henkilötiedot käsitellään anonyymissa muodossa, jotta voimme varmistaa asiakkaiden olevan tyytyväisiä tarjouksiimme. Tämä käsittely on tarjontamme jatkuvaan parantamiseen liittyvän oikeutetun etumme mukaista, ja sen oikeusperuste perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan.

22. Google Analytics

Käytämme verkkosivujemme käyttäjien analysointiin Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti; ”Google”) Google analytics -palvelua. Googlen käyttää evästeitä. Evästeen keräämät tiedot verkkotuotteen käytöstä lähetetään Googlelle tallennettavaksi sen Yhdysvalloissa sijaitseviin palvelimiin. Google käyttää näitä tietoja puolestamme online-tuotteemme ja palvelujemme käytön arviointiin, laatiakseen raportteja näiden online-tuotteiden ja -palveluiden toiminnasta ja tarjotakseen meille lisäpalveluja, jotka liittyvät näiden online-tuotteiden ja -palveluiden sekä internetin käyttöön. Käsitellyn tiedon pohjalta voidaan luoda henkilöitymättömiä käyttäjäprofiileja.

Käytämme Google Analytics:in IP-anonymisointitoimintoa. Tämä tarkoittaa sitä, että Google lyhentää Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai muissa Euroopan talousalueen sopimusosapuolivaltiossa olevien käyttäjien IP-osoitteet. Vain hyvin poikkeuksellisissa tilanteissa koko IP-osoite siirretään Googlen palvelimille Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä.

Käyttäjän selaimen antamaa IP-osoitetta ei yhdistetä muun Googlen keräämän tiedon kanssa. Käyttäjät voivat estää evästeiden tallentamisen muuttamalla selaimen asetuksia tämän mukaiseksi.

Tämän palvelun käytön oikeusperusta on määritelty EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6, 1. kappaleen, 1. lauseen kirjaimessa f. Käyttäjä voi estää evästeiden tekemän tiedon keräämisen lataamalla ja asentamalla alla olevasta linkistä löytyvän lisäosan selaimeensa. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Tietojesi siirto Yhdysvaltoihin ei ole estettävissä.
Takaamme tietojen siirron kolmanteen maahan Yhdysvaltoihin tapahtuvan EU:n vakiosopimuslausekkeiden mukaisesti.

23. Googlen markkinointipalvelut

Käytämme verkkosivuillamme Google Ireland Limited:n markkinointi- ja jälleenmarkkinointipalveluja (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti; ”Google”). Nämä palvelut antavat meille mahdollisuuden näyttää mainoksia kohdennetummin, jotta voimme tarjota käyttäjille kiinnostavampia mainoksia. Uudelleenmarkkinointimainokset ja -tuotteet näkyvät käyttäjille riippuen siitä miten aktiivisesti he käyttävät muita Google -ohjelmistoverkoston sivustoja. Tätä varten Google käyttää koodia, kun verkkosivuillemme siirrytään, ja ne mitä kutsutaan (uudelleen) markkinointitunnisteiksi sisältyvät sovellukseen. Heidän avullaan yksilöllinen eväste – tosin sanoen pieni tiedosto – tallennetaan käyttäjän laitteeseen (vastaavaa teknologiaa voidaan myös käyttää evästeiden sijaan). Eri verkkotunnukset voivat asettaa evästeitä, mukaan lukien google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com tai googleadservices.com. Tähän tiedostoon tallentuu mitä sovelluksia käyttäjä on käyttänyt, mistä sisällöistä hän on kiinnostunut ja mitä tarjouksia hän on käyttänyt. Tämän lisäksi tallentuvat myös selaimen ja käyttöliittymän tekniset tiedot, liittyvät sovellukset, vierailun pituus sekä kaikki mahdolliset lisätiedot online-tuotteiden ja palveluiden käytöstä. Käyttäjien IP-osoite myös tallennetaan, tosin haluamme kertoa sinulle, että IP-osoitteet Euroopan unionin jäsenvaltioista ja Euroopan talousalueelta lyhennetään Google Analytics -ohjelman puitteissa.

Kaikki käyttäjätiedot käsitellään ainoastaan henkilöitymättöminä tietoina. Google ei säilytä nimiä tai sähköpostiosoitteita. Kaikki mainokset eivät siis näy erityisesti jollekin henkilölle vaan evästeiden omistajalle. Nämä tiedot kerätään Googlen toimesta ja lähetetään ja tallennetaan palvelimiin Yhdysvalloissa

Yksi käyttämästämme Googlen markkinointipalveluista on online-mainontaohjelma Google AdWords. Google AdWordsin tapauksessa jokainen AdWords -asiakas vastaanottaa erilaisen konvertointievästeen. Siksi evästeitä ei voi seurata AdWords -asiakkaiden verkkosivujen kautta. Evästeen keräämiä tietoja käytetään konvertointitilastojen luomiseen AdWords-asiakkaille, jotka ovat valinneet tulosseurannan. AdWords-asiakkaat näkevät niiden käyttäjien kokonaismäärän, jotka klikkasivat heidän mainosta ja jotka uudelleenohjattiin sivulle, jossa on tulosseurannan tunniste. He eivät kuitenkaan saa tietoja, joista käyttäjän voisi tunnistaa.

Saatamme sisällyttää kolmannen osapuolen mainoksia, jotka perustuvat Googlen DoubleClick markkinointipalveluun. DoubleClick käyttää evästeitä, jotta Google ja sen kumppanisivustot voivat sijoittaa mainoksia perustuen käyttäjien vierailuun tällä sivustolla tai muilla sivustoilla internetissä.

Google-palvelut käyttävät Google Tag Manageria. Lisätietoja Googlen markkinointitarkoituksissa käyttämistä tiedoista löytyy yhteenvetosivulta: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Googlen tietosuojakäytäntö löytyy osoitteesta: https://www.google.com/policies/privacy.

Tämän palvelun käytön oikeusperusta on määritelty EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6, 1. kappaleen, 1. lauseen kirjaimessa f. Jos et halua saada Google markkinointipalvelun intressiperustaista mainontaa, voit sen muuttamalla Googlen asetuksia ja opt-out -vaihtoehtoja: http://www.google.com/ads/preferences.

Tietojesi siirto Yhdysvaltoihin ei ole estettävissä.
Takaamme tietojen siirron kolmanteen maahan Yhdysvaltoihin tapahtuvan EU:n vakiosopimuslausekkeiden mukaisesti.

24. Microsoft Bing Ads

Käytämme Microsoftin (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, “Microsoft”) Bing Ads konversio- ja seurantatyökalua osana sivustoamme. Microsoft tallentaa evästeen käyttäjän tietokoneelle pystyäkseen analysoimaan verkkopalvelujemme käyttöä. Tämän ennakkohtona on, että käyttäjä on saapunut verkkosivustollemme Microsoft Bing Ads:in kautta. Tämä mahdollistaa Microsoftin ja meidän tietää, jos mainosta klikkannut käyttäjä on siirtynyt verkkopalveluittemme piiriin ja saavuttanut ennalta määritellyn kohdesivun. Näemme vain Bing -mainosta klikanneiden käyttäjien kokonaismäärän ja sen minne heidät on kohdesivuilla ohjattu. IP-osoitteita ei tallenneta. Mitään muita henkilökohtaisia tietoja käyttäjän identiteetistä ei paljasteta.

Käyttäjät voivat löytää lisätietoja Microsoft Bing Ads -mainosten käyttämistä evästeistä ja tietosuojasta Microsoftin tietosuojailmoituksesta: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Tämän palvelun käytön oikeusperusta on määritelty EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6, 1. kappaleen, 1. lauseen kirjaimessa f. Jos et halua osallistua Bing Ads seurantaprosessiin, voit esittää vastalauseen Microsoftille täällä: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out.

Takaamme tietojen siirron kolmanteen maahan Yhdysvaltoihin tapahtuvan EU:n vakiosopimuslausekkeiden mukaisesti.

25. Twitterin tulosseuranta

Käytämme verkkosivuillamme Twitter Inc:n (1355 Market Street #900, San Francisco, California 94103, “Twitter”) tulosseurantapalvelua. Twitter tallentaa evästeen käyttäjän tietokoneelle pystyäkseen analysoimaan verkkopalvelujemme käyttöä. Twitter tulosseuranta seuraa käyttäjän toimintoja sen jälkeen kun tämä on katsonut mainoksia Twitterissä tai ollut vuorovaikutuksessa mainosten kanssa. Twitterin tulosseurannan avulla voit määrittää tuloksia, kuten linkkiklikkauksia, retweettejä tai “tykkäys” -tietoja.

Tämän palvelun käytön oikeusperusta on määritelty EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6, 1. kappaleen, 1. lauseen kirjaimessa f. Jos et halua tulla seuratuksi, voit estää tämän käyttämällä Digital Advertising Alliance työkalua osoitteessa optout.aboutads.info.

Takaamme tietojen siirron kolmanteen maahan Yhdysvaltoihin tapahtuvan EU:n vakiosopimuslausekkeiden mukaisesti.

26. Taboola

Teknologioiden käyttö, jotka omistaa Taboola Inc. (Taboola Inc., Atrium Tower, 2 Jabotinsky St., 32nd fl., Ramat Gan 5250501 Tel Aviv), sallii meidän käyttää käyttäjäkohtaista mainontaa, joka perustuu asiakkaan surffauskäytökseen ja kiinnostuksen kohteisiin. Taboola käyttää evästeitä (tai vastaavia tekniikoita) määrittämään, millä sivustoilla käyt usein, ja tallentamaan liikkeesi verkkosivustollamme. Taboola kerää laitteisiin liittyviä tietoja ja protokollatietoja ja luo käyttöprofiileita pseudonyymejä käyttämällä. Käyttötietoja ei yhdistetä pseudonyymin kantajaan eikä niistä voi päätellä mitään henkilökohtaisia tietoja. Tätä varten ilmoitamme IP-osoitteesi Taboolalle. Tämä tietojenkäsittely suoritetaan lainmukaisesti taloudellisten etujemme toteuttamiseksi (GDPR:n artikla 6, kohta 1, alakohta f). Voit kieltää seurannan käytön seuraavan linkin kautta: https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout. Kun olet jättäytynyt pois, et saa enää personoitua sisältöä/mainoksia.

27. Analyysi mainostamisesta kolmansien osapuolien verkkosivuilla

Me käytämme kolmansien osapuolien verkkosivujen mainostiloja mainostamiseen. Mainostajana voimme valita mainostemme kohteiksi tiettyjä intressi- ja käyttäjäryhmiä. Teemme yhteistyötä useiden kolmansien osapuolien kanssa, jotka näyttävät mainoksiamme.

Käytämme kolmansien osapuolien tarjoamia palveluita ja järjestelmiä mainostilan jakamiseen ja intressiryhmien valitsemiseen. Voidakseen mitata ja optimoida intressipohjaisen mainostamisen onnistumista jotkin näistä kolmansista osapuolista käyttävät sivuillamme evästeitä ja muita teknisiä menetelmiä saadakseen tietoja verkkosivujemme käytöstä.

Jos verkkosivujemme käytön aikana kerätään henkilötietoja, jotka lähetetään kolmannelle osapuolelle, tietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 pykälän 1 kohtaan f. Käsittely tapahtuu laillisten taloudellisten intressiemme suojelemiseksi verkkosivujemme markkinoinnin yhteydessä.

Olemme yhteistyössä seuraavien palveluntarjoajien kanssa:

 • Xandr

  Mainosasioissa kolmannen osapuolen yhteistyökumppanimme on Xandr Inc, 28 W. 23rd Street, 4th Floor, New York, NY 10010, USA (Xandr). Tästä syystä olemme asentaneet Xandrin seurantapikselin verkkosivuillemme. Seurantapikselin avulla voimme seurata pelaajien toimia sivuillamme. Keräämme Xandrille vain tilastotietoja. Jos et halua saada Xandrin intressipohjaisia mainoksia, voit poistaa Xandrin seurannan käytöstä klikkaamalla seurannan lopetuspainiketta osoitteessa https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/#choices_rights.

  Lisätietoja Xandrin tietosuojakäytännöstä löytyy täältä: https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/‎.

  Tietojesi siirto Yhdysvaltoihin ei ole estettävissä. Takaamme tietojen siirron kolmanteen maahan Yhdysvaltoihin tapahtuvan EU:n vakiosopimuslausekkeiden mukaisesti.

 • Quantcast

  Yhteistyökumppaninamme on myös Quantcast International Limited, jonka osoite on Beaux Lane House, Lower Mercer Street, 1st Floor, Dublin 2, Ireland. Tätä varten käytetään niin kutsuttuja Quantcast-tunnisteita. Keräämme ja siirrämme Quantcastille vain tilastollisia tietoja. Linkki Quantcastin tietosuojakäytäntöön: https://www.quantcast.com/how-we-do-it/consumer-choice/privacy-policy/

  Voit poistaa Quantcast-seurannan käytöstä täällä: https://www.quantcast.com/opt-out/

  Takaamme tietojen siirron kolmanteen maahan Yhdysvaltoihin tapahtuvan EU:n vakiosopimuslausekkeiden mukaisesti.

28. Integroidut palvelut ja kolmannen osapuolen sisällöt

Käytämme kolmannen osapuolen palveluja ja tarjoamme heidän tuottamia sisältöjä verkkosivuillamme (tähän viitataan myöhemmin sanalla “sisältö”). Tällaisen integraation välttämätön tekninen edellytys on, että käsittelemme IP-osoitettasi, jotta sisältö voidaan lähettää selaimeesi. IP-osoitteesi näin ollen toimitetaan luotettavalle kolmannen osapuolen palveluntarjoajalle.

Jokaisessa tapauksessa, tällainen käsittely suoritetaan laillisten etujemme turvaamiseksi ja sivustomme kaupallisten toimintojen takia, joiden oikeusperusta on EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti 6. artiklan, 1. kappaleen, 1. lauseen kirjaimessa f.

Käytämme Java -ohjelmointikieltä säännöllisesti integroidussa sisällössä. Näin ollen, voit estää tiedon käsittelyn poistamalla Javan käytöstä.

Verkkosivuillamme on Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti; ”Google”) integroituja sisältöjä:

 • “Google Maps” karttapalvelu karttojen katseluun;
 • “Google Web Fonts” Google fonttien käyttöön:
 • “YouTube” videoiden katseluun.

Tietojesi siirto Yhdysvaltoihin ei ole estettävissä.
Takaamme tietojen siirron kolmanteen maahan Yhdysvaltoihin tapahtuvan EU:n vakiosopimuslausekkeiden mukaisesti.

29. Mainostaminen peleissä

Tarjoamme selainpeleissämme pelinsisäisiä mainoksia, eli käyttäjät voivat katsoa mainoksilla rahoitettuja kolmansien osapuolten videoita. Se mahdollistaa esimerkiksi maksullisen sisällön ilmaisen käytön.

Käyttäjän mainoksia sisältävän mediasisällön käytön yhteydessä antamat tiedot kerätään ja analysoidaan alla tarkemmin kuvaillulla tavalla. Palveluntarjoajamme Google Ad Manager, jonka omistaa Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti), mahdollistaa tämäntyyppisen mainosrahoituksen toteuttamisen. Palveluntarjoaja hallinnoi pelinsisäisiä mainosverkostoja. Tämä tarkoittaa, että mainosverkostoille jaetaan käyttöliittymän kautta joitakin parametrejä: IP-osoite, selain, käyttöjärjestelmä, alue (lisätietoja). Tiedot lähetetään siinä tarkoituksessa, että käyttäjälle voidaan näyttää mahdollisimman hyvin kohdistettuja mainoksia. Mainitut mainosverkostot saattavat myös käsitellä IP-osoitteen kaltaisia henkilötietoja, jotta ne voivat toimittaa kyseiset mainosmateriaalit.

Yksilöityjen tai kontekstisidonnaisten mainosten käytön estäminen ei poista mainoksia peleistämme. Peleissä näkyisi silti mainoksia, jotka eivät käsittele henkilötietoja ja joita ei ole kohdistettu käyttäjälle.

Pelinsisäisten mainosten yhteydessä tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn laillinen perusta on antamasi suostumus (EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Käyttäjänä voit milloin tahansa kieltää henkilötietojesi käyttämisen mainonnassa asetuskeskuksen kautta (linkki alla). Tällöin kaikki pseudonyymiset tiedot muutetaan anonyymeiksi, ja jatkossa käyttäjälle näytetään vain rajoitettua mainontaa.Mahdolliset yhteistyökumppanit mainonnassa https://goodgamestudios.com/iga-advertising-partners/

30. Oikeutesi

Asianomaisena sinulla on lupa käyttää oikeuksiasi meitä vastaan. Sinulla on erityisesti seuraavat oikeudet:

 • EU:n tietosuoja-asetuksen 15 artiklan ja 34. osion mukaan sinulla on oikeus pyytää tietoja siitä keräämmekö henkilökohtaisia tietoja sinusta ja missä laajuudessa.
 • Sinulla on EU:n tietosuoja-asetuksen 16. artiklan mukaan oikeus vaatia meitä korjaamaan sinusta kerätyt tiedot.
 • Sinulla on EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 17 ja osan 35 mukainen oikeus vaatia meitä tuhoamaan henkilökohtaiset tietosi.
 • Sinulla on EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 18 mukainen oikeus rajata henkilökohtaisten tietojesi käsittelyä.
 • Sinulla on EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 20 mukainen oikeus saada meille antamasi itseäsi koskevat henkilökohtaiset tiedot jäsennetyssä, yleisesti käytössä olevassa ja koneen luettavassa muodossa ja välittää nämä toiselle tiedon hallinnoijalle.
 • Käyttäjä voi käyttää oikeuksiaan ottamalla meihin yhteyttä tukilomakkeen

31. Oikeus vastustaa

EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 21 mukaan sinulla on oikeus kieltäytyä kaikista käsittelytoimista joiden oikeusperusta nojaa artiklan 6, 1. kappaleen, 1. lauseen kirjaimiin e tai f.


32. Alaikäisen tietosuoja

Palvelua ei ole suunnattu tai tarkoitettu alle 16-vuotiaille henkilöille. Emme kerää henkilötietoja keneltäkään, jonka tiedämme olevan alle 16-vuotias.

33.Tietosuojavaltuutettu

Tavoitat tietosuojavaltuutettumme:

Peter Birgersson/confidential
Deloitte AB
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm, Sweden
dpo@stillfront.com

34. Valitukset valtion virkamiehille

Jos epäilet, että henkilökohtaisia tietoja on käytetty EU:n tietosuoja-asetuksen vastaisesti, on sinulla EU:n tietosuoja-asetuksen 77. artiklan mukainen oikeus tehdä valitus tästä valvontaviranomaiselle.

 

Versio: 01/2022

Sovellusten tietosuojakäytäntö

Seuraavat tiedot koskevat kaikkia sovelluksiamme. Näiden sovellusten käyttö saattaa edellyttää henkilökohtaisten tietojen käsittelyä. Tavoitteemme on seuraavien tietojen avulla tarjota teille yleiskatsaus yllä mainitusta käsittelystä, jotta voitte ymmärtää sen tarkoituksen. Varmistaaksemme reilun käsittelyn, haluamme muistuttaa teitä Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja Saksan tietosuojalain (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG) teille tarjoamista oikeuksista.

Goodgame Studios (Altigi GmbH), Borselstraße 20, 22765 Hamburg (jäljempänä ”me”) on vastuussa tiedonkäsittelystä.

Sisällysluettelo

 1. Yhteystiedot
 2. Yleistä tietoa henkilökohtaisen tiedon käsittelystä
 3. Säilyttämisen kesto
 4. Tiedonsiirto
 5. Tietojen kerääminen lataamisen aikana
 6. Tämän sovelluksen käyttöoikeudet
 7. Yhteydenottolomake
 8. Rekisteröinti ja kirjautuminen
 9. Facebook Connect
 10. Tietojen käsittely peleissämme
 11. Sovelluksen kautta tehdyt maksut
 12. Uutiskirje
 13. Sähköpostiosoitteen käyttäminen
 14. Tutkimukset
 15. Sovelluksen lokitiedostojen käsittely
 16. Bugsnag
 17. Petosten torjunta
 18. Facebook -ohjelmistokehityspaketti (SKD)
 19. Tietoja Facebook-sivustamme
 20. Googlen markkinointipalvelut
 21. Google ohjelmistokehityspaketti (Firebase Analytics)
 22. AppsFlyer ohelmistokehityspaketti
 23. Microsoft Bing Ads
 24. Taboola
 25. Pinterest
 26. Sovelluksissa mainostaminen
 27. Oikeus vastustaa
 28. Muut oikeutesi
 29. Alaikäisen tietosuoja
 30. Tietosuojavaltuutettu
 31. Valitukset valtion virkamiehille

1.    Yhteystiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai ehdotuksia koskien näitä tietoja tai haluat hyödyntää oikeuksiasi, ota yhteyttä meihin osoitteessa: https://support.goodgamestudios.com/

2.    Yleistä tietoa henkilökohtaisen tiedon käsittelystä

Tarjoamiemme tuotteiden ja palveluiden käyttö saattaa johtaa henkilökohtaisten tietojen käsittelyyn. Termi ”henkilökohtaiset tiedot” viittaa tietosuojalainsäädännön mukaan kaikkeen tiettyä tai tunnistettavissa olevaa henkilöä koskevaan tietoon. Myös IP-osoitetta voidaan pitää henkilökohtaisena tietona. Palveluntarjoaja määrittää IP-osoitteen jokaiselle internetiin yhdistetylle laitteelle, jotta se voi lähettää ja vastaanottaa dataa. Hyödynnämme tietoja, joita tarjoat kun käytät sovelluksiamme. Kun käytät sovellusta, keräämme edellisen lisäksi automaattisesti tietynlaista dataa siitä miten käytät sitä.

Käsittelemme henkilökohtaisia tietoja tähän liittyvän EU:n tietosuoja-asetuksen ja saksalaisen BDSG:n tietosuojasäädösten mukaisesti. Käsittelemme tietoja vain kun se on lain puitteissa sallittua. Käyttäessäsi sovelluksiamme käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi vain suostumuksellasi (GDPR artikla. 6, 1. kohta, 1. lause, kirjain a) joko suorittaaksemme toimenpiteitä sellaisen sopimuksen voimaansaattamiseksi, jonka osapuoli olet; toimenpiteissä, joilla saatamme pyynnöstäsi sopimuksen voimaan (GDPR artikla 6, 1. kohta, 1. lause, kirjain b); noudattaaksemme laillista velvollisuutta (GDPR artikla. 6, 1. kohta, 1. lause, kirjain c); tai jos tietojen käsitteleminen on välttämätöntä meidän lain oikeuttamien etujemme tai kolmannen osapuolen lain oikeuttamien etujen vuoksi – poikkeuksena tilanteet, joissa sinun juridinen etu tai perusoikeudet ja -vapaudet kumoavat meidän juridisen etumme ja vaativat henkilökohtaisten tietojesi suojelemista (GDPR artikla 6, 1. kohta, 1. lause, kirjain f).

3.    Säilyttämisen kesto

Ellei alla olevissa osioissa toisin mainita, säilytämme tietoa vain sen aikaa kunnes olemme käsitelleet sen tai täyttäneet sopimukseen liittyvät tai lakisääteiset velvollisuutemme.

4.    Tiedonsiirto

Ellei alla olevissa osioissa toisin mainita, tietoa käsitellään kyseiseen tarkoitukseen valtuuttamiemme teknisten palveluntarjoajien palvelimilla. Kyseiset palveluntarjoajat käsittelevät tietoa vasta vastaanotettuaan asianmukaiset ohjeet. He ovat sopimuksen mukaisesti valtuutettuja takaamaan riittävät tekniset ja järjestelmälliset toimenpiteet tiedon suojaamiseen.

Sikäli kun tässä tietosuojakäytännössä viitataan muiden integroitujen palvelujen tarjoajiin, voidaan olettaa, että henkilötietoja välitetään näiden palveluntarjoajien pääkonttoreille. Nämä palveluntarjoajat voivat toimia niin sanotussa kolmannessa maassa Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Lisätietoa löytyy kutakin palvelua kuvaavasta osiosta.

5.    Tietojen kerääminen lataamisen aikana

Emme siirrä sovellusta ladatessasi aktiivisesti tietoja kyseiseen sovelluskauppaan (Apple App Store, Google Play, Amazon App Store, Samsung App Store jne.). Jos haluat tietää mitä tietoja kukin sovelluskauppa kerää lataamisen aikana, saat sen selville heidän tietosuojakäytännöstään. Emme valvo sovelluskauppojen harjoittamaa tietojen keruuta. Ne ovat yksin vastuussa kaikista henkilötietojesi käsittelystä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklassa 7(4) tarkoitetulla tavalla.

6.    Tämän sovelluksen käyttöoikeudet

Tämä sovellus edellyttää laitteesi erinäisten käyttöoikeuksien hallintaa. Näitä vaaditaan sovelluksiemme tiettyjen toimintojen takaamiseksi. Esimerkiksi, jos haluat ladata päivityksiä käyttämällä ainoastaan langatonta verkkoyhteyttä, sovelluksella täytyy olla käyttöoikeus siihen. Jos haluat ostaa lisäsisältöä sovelluksen kautta, saatamme tarvita pääsyn sovelluskauppaohjelmaasi. Samoin niin kutsuttujen pikailmoitusten näyttäminen laitteellasi voi edellyttää erillisen apuohjelman käyttöä. Mobiililaitteen käyttöoikeudet riippuvat käyttöjärjestelmästä (esimerkiksi Androidista, iOS: stä jne.) ja myymälästä, josta sovellus on hankittu (esimerkiksi Google Play -kaupasta, Applen App Storesta, Amazonista jne.). Tulet saamaan ennen asennusta tiedot siitä, mitä käyttöoikeuksia sovelluksemme vaatii.

Teknisesti välttämättömien käyttöoikeuksien käsittelyä koskeva oikeusperusta on määritelty EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6, 1. kappaleen, 1. lauseen kirjaimessa b. Kaikki muut käyttöoikeudet perustuvat EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6, 1. kappaleen, 1. lauseen kirjaimeen f.

Apple iOS käyttöjärjestelmän “Asetukset” valikon kautta voit milloin tahansa saada yleiskatsauksen sisältöön, johon sovelluksellamme on pääsy. Voit rajata näitä käyttöoikeuksia myöhemmin.

Myös käyttäessäsi Android -käyttöjärjestelmää, sovellus edellyttää erinäisiä käyttöoikeuksia mobiililaitteeseesi. Voi tarkistaa sovelluksiemme käyttöoikeudet valikon kohdasta “Asetukset/Sovellukset”.

7.    Yhteydenottolomake

Sovelluksessamme on yhteydenottolomake, jonka avulla voit lähettää meille viestejä. Tietojesi siirto on salattu.

Tätä tiedonkeruuta koskeva oikeusperusta on määritelty EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6, 1. kappaleen, ensimmäisen lauseen kirjaimessa b. Sopimuksen voimaansaattaminen vaatii kaikkien pakollisiksi merkittyjen kenttien täyttämistä. Jos näitä tietoja ei ole annettu, sopimuksen tekoa ei voida suorittaa loppuun. Lisätietojen antaminen on vapaaehtoista. Vaihtoehtoisesti voit lähettää meille myös sähköpostia.

8.    Rekisteröinti ja kirjautuminen

Jotta voit käyttää sovelluksen tiettyjä toimintoja, edellytämme sinun rekisteröivän sovelluksen. Käyttöoikeussopimus astuu voimaan rekisteröintiprosessin tultua valmiiksi.

Käsittelemme tässä yhteydessä ainoastaan niitä tietoja, jotka olet antanut meille. Nämä tiedot ovat nähtävillä rekisteröinti-ikkunassa. Tämän tietojen käsittelyn oikeusperusta on määritelty EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6, 1. kappaleen, ensimmäisen lauseen kirjaimessa b. On ehdottoman välttämätöntä antaa pakollisiksi merkityt tiedot käyttäjäsuhteen luomiseksi. Annettuja tietoja käsitellään vain käyttöehdoissa mainituista syistä ja ne säilytetään vain niiden käytön ajan. Voit lopettaa käytön milloin tahansa poistamalla käyttäjätilisi käytöstä.

9.    Facebook Connect

Tarjoamme sinulle myös helpomman mahdollisuuden rekisteröidä pelejä ja palveluitamme Facebookin kautta. Voit käyttää tähän tarkoitukseen olemassa olevaa Facebook -tiliäsi. Voit käyttää tätä rekisteröintimenetelmää verkkosivumme kautta painamalla “Kirjaudu Facebookiin” -linkkiä. Tämän mahdollisuuden käyttö edellyttää olemassa olevaa Facebook -tiliä tai pääsyä Facebookin sivustolle.

Jos haluat rekisteröityä palveluihimme Facebook -tilisi kautta, rekisteröintiprosessin ensimmäinen vaihe ohjaa sinut välittömästi Facebookiin. Seuraavaksi Facebook pyytää sinua kirjautumaan sisään tai rekisteröitymään. Emme missään tapauksessa saa haltuumme henkilökohtaisia tietojasi (käyttäjänimeä ja salasanaa).

Seuraavaksi sinun tulee liittää Facebook -profiilisi niihin palveluihin, joita haluat käyttää. Tässä vaiheessa sinulle kerrotaan, mitkä tiedot Facebook -profiilistasi lähetetään meille. Näitä tietoja ovat yleensä asiakkaan Facebook -profiilin ”julkiset tiedot” sekä tiedot, jotka hän on määrittänyt julkisiksi tai kyseisen sovelluksen käytettäväksi. Tämän tyyppiset tiedot sisältävät yleensä nimesi, profiilikuvasi ja kansikuvan, sukupuolesi, verkostosi, käyttäjänimesi (Facebook-URL) ja käyttäjätunnuksesi (Facebook -tunnuksesi). Käytämme myös asiakkaan Facebookiin tallentamaa sähköpostiosoitetta, jotta voimme ottaa yhteyttä Facebookin ulkopuolella. Näet yleiskatsauksen profiilisi julkisesti esillä olevista tiedoista Facebook-profiilisi Yleiset asetukset -valikon kautta. (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).

Takaamme tietojen siirron kolmanteen maahan Yhdysvaltoihin tapahtuvan EU:n vakiosopimuslausekkeiden mukaisesti.
Tietojen keräämisen ja varastoinnin oikeusperustana on suostumuksesi siinä merkityksessä, kun se on kirjattu EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6, 1. kappaleen, 1. lauseen kirjain a:han. Jos haluat poistaa Facebook Connectin ja palvelujemme välisen yhteydenpidon, kirjaudu Facebookiin ja tee tarvittavat muutokset profiiliisi. Näin meillä ei ole enää oikeutta käyttää Facebook-profiilisi tietoja.

10. Tietojen käsittely peleissämme

Pystymme seuraamaan ja arvioimaan peleissämme erilaisia pelaajatason toimintoja. Tämä erityisesti käsittää rekisteröitymisen aikana antamasi tiedot, sekä tekemäsi toiminnot pelien aikana. Tätä varten keräämme tietoja yhteydestäsi, kuten IP -osoitteesi. Meidän täytyy pystyä käsittelemään tätä tietoa, että pelien pelaaminen on mahdollista. Se on näin ollen käsitelty EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6, 1. kappaleen, 1. lauseen kirjaimen b mukaan.

11. Sovelluksen kautta tehdyt maksut

Periaatteessa voit nauttia peleistämme ilman, että sinun tarvitsee luovuttaa henkilökohtaisia yhteystietojasi. Jos käytät peliemme maksullisia toimintoja, listatut maksupalvelun tarjoajat keräävät henkilötietosi.

Kaikki maksuihin liittyvät tiedot, kuten yhteystietosi ja maksutietosi, kerätään ja käsitellään vastaavan maksupalvelun tarjoajan toimesta. Tämän tiedonkeruun oikeusperusta on määritelty EU:n tietosuoja-asetuksen artiklassa 6(1)(b).

Maksuja varten keräämme IP-osoitteesi paikkatiedon, jonka avulla voimme selvittää missä maassa olet. Tämän tiedonkeruun lakiperusta on määritelty EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6, 1. kappaleen, 1. lauseen kirjaimessa c, sillä tietojen käsittely on välttämätöntä lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Lakisääteinen velvoite tulee esille direktiivissä 2006/112/EY (MOSS -direktiivi).

Saamme myös maksupalvelun tarjoajista tietoja liittyen maksutapahtumapetoksiin. Tämän tiedonkeruun lakiperusta on määritelty EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6, 1. kappaleen, 1. lauseen kirjaimessa c, sillä tietojen käsittely on välttämätöntä lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

12. Uutiskirje

Seuraavassa osiossa tulemme kertomaan sinulle uutiskirjeestämme, muista yritysviesteistä ja sähköisestä viestinnästä sekä oikeudestasi esittää vastalause. Tilaamalla uutiskirjeemme hyväksyt sen vastaanottamisen sekä seuraavassa kerrotut käytännöt. Oikeusperusta on sinun suostumuksesi EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan artiklan 6, 1. kappaleen, 1. lauseen kirjaimessa a ja Saksan kilpailun vastaisen lain (UWG) 7. osan, 2. kappaleen kohta 3. Emme sovella seuraavia tietoja kohtaan ”mainosviestintä”: tietoja teknisistä ja organisatorisista prosesseista sekä tietoja, jotka liittyvät palvelujen tarjoamiseen käyttäjillemme.

Käytämme uutiskirjeemme tilauksissa kaksinkertaista opt-in-menettelyä, jolla vahvistetaan sähköpostiosoitteesi. Tämä vahvistus on pakollinen, jottei kukaan pysty rekisteröitymään itselleen kuulumattomalla sähköpostiosoitteella. Uutiskirjeen tilaukset kirjataan ylös, jotta voimme esittää lain vaatiman todisteen rekisteröitymisestä. Tämä sisältää itse kirjautumistapahtuman, tilausvahvistuksen ajankohdan sekä IP-osoitteen säilyttämisen. Kaikki muutokset palveluntarjoajan tallentamissa tiedoissa niin ikään kirjataan ylös. Näiden tietojen käsittely on välttämätöntä suostumuksen saamisen todistamiseksi. Oikeusperusta syntyy meidän laillisesta velvoitteestamme dokumentoida suostumuksesi (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 6, 1. kappale, kirjain c, sekä artikla 7, 1. kappale).

Uutiskirjeet lähetetään EU:ssa toimivan ulkopuolisen palveluntarjoajan avulla, jonka olemme valtuuttaneet tähän prosessiin lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Uutiskirjeessä on pikseleitä, jotka ohjautuvat uutiskirjeet lähettävän palveluntarjoajan palvelimeen heti kun uutiskirje avataan. Tämän haun puitteissa kerätään joitakin tietoja, kuten IP-osoitteesi ja haun ajankohta. Näitä tietoja käytetään teknisten parannusten tekemiseen tai kohderyhmien ja niiden lukukäyttäytymisen analysointiin, perustuen paikkatietoihin (jotka voidaan määrittää IP-osoitteella) tai kirjautumisaikoihin. Tilastotietojen keruuseen kuuluu myös se, avataanko uutiskirjeitä ja milloin niitä avataan sekä mitä linkkejä avataan, kun niitä avataan. Teknisistä syistä johtuen tämä tieto voidaan liittää yksityiseen uutiskirjeen vastaanottajaan. Näiden analyysien tavoitteena on ensisijaisesti auttaa meitä tunnistamaan käyttäjiemme lukutavat ja muokkaamaan sisältöämme heille sopivaksi tai lähettämään erilaista sisältöä käyttäjän kiinnostuksen perusteella. Yksilöidyt analyysit suoritetaan sinun suostumuksellasi, jonka saamme kerätessämme sähköpostiosoitteesi. Oikeusperusta on EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 6, 1. kappale, kirjain a. Voit perua suostumuksesi milloin tahansa. Peruminen on voimassa perumishetkestä eteenpäin. Voit tehdä tämä helposti avaamalla linkin, joka löytyy jokaisen lähettämämme viestin lopusta, tai käyttämällä asiakastukikaavakettamme. Valitettavasti et voi erikseen perua uutiskirjeitä tai tilastoanalyysejä uutiskirjeitä lähettävältä palveluntarjoajalta. Jos haluat peruuttaa tämän, tulee sinun peruuttaa koko tilaus.

13. Sähköpostiosoitteen käyttäminen

Voimme käyttää rekisteröitymisen tai maksamisen yhteydessä antamaasi sähköpostiosoitetta tarjoamistamme vastaavanlaisista tuotteista ja palveluista tiedottamiseen. Tämä palvelee laillista oikeuttamme ottaa yhteyttä asiakkaisiimme suoramarkkinointitarkoituksessa. Tämän oikeusperusta on EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kappaleen 1 kohdassa f, sekä kilpailun vastaisen lain osassa 7 (3). Voit perua antamasi luvan milloin tahansa ilman muita lisäkuluja kuin hinnastossa annettuja perusostohintoja. Voit perua tilauksen klikkaamalla perumislinkkiä, jollainen löytyy jokaisesta viestistä.

14. Tutkimukset

Teemme peleistämme satunnaisia asiakastyytyväisyystutkimuksia. Tätä varten keräämme ja käsittelemme kyselyyn antamiasi yhteystietoja.

Näiden tietojen käytön oikeusperusta nojaa suostumukseesi koskien EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6, 1. kappaleen, 1. lauseen kirjainta a. Osallistumisesi tutkimuksiin on vapaaehtoista. Voi peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

Käytämme tutkimuksiin SurveyMonkey Inc:n palveluita (San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, California 94403, “SurveyMonkey”). SurveyMonkey kerää lisätietoja osallistujista evästeiden muodossa, joiden tarkoituksena on vain varmistaa, että kyselypalvelu on täysin käyttökelpoinen ja että tutkimukset toimivat tarkoitetulla tavalla.

Oikeusperusta näiden lisätietojen käsittelylle on EU:n tietosuoja-asetuksen 6. artiklan, 1. kappaleen, 1. lauseen kirjain a. Henkilökohtaisia tietoja ei kerätä jos et osallistu kyselyymme.

Takaamme tietojen siirron kolmanteen maahan Yhdysvaltoihin tapahtuvan EU:n vakiosopimuslausekkeiden mukaisesti.

15. Sovelluksen lokitiedostojen käsittely

Jos käytät palveluitamme, yleisiä tietoja (joita ei käytetä yksilöllisesti) tallennetaan automaattisesti, toisin sanoen ei rekisteröinnin kautta. Esimerkiksi web-palvelimemme tallentavat yleensä seuraavat tiedot: IP, laitteen tunniste, laitteen tyyppi, käyttöjärjestelmä, palvelinpyynnön ajankohta.

Käsittely suoritetaan laillisten etujemme vuoksi, jonka oikeusperusta on EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti 6. artiklan, 1. kappaleen, 1. lauseen kirjaimessa f. Tätä käsittelyä käytetään tekniseen hallintoon ja sovelluksen suojaukseen.

16. Bugsnag

Käytämme Bugsnag Inc:n (USA)Bugsnag-palvelua joissakin peleissämme. Palvelun ansiosta havaitsemme peleistämme nopeasti virheet, jotka aiheuttavat toimintahäiriöitä tai kaatumisia, mikä parantaa omaa palveluamme. Jos pelissä tapahtuu virhe, pelaajan tunnus, pelaajan nimi ja mahdolliset tiedot sivusta tai sovelluksesta, jossa virhe tapahtui, sekä niihin sisältyvä data lähetetään Bugsnagille virheen arvioimista varten. Takaamme tietojen siirron kolmanteen maahan Yhdysvaltoihin tapahtuvan EU:n vakiosopimuslausekkeiden mukaisesti. Lisätietoja löytyy Bugsnagin tietosuojakäytännöstä: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy

Tietojen käsittelyn laillisuus perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen artiklaan 6, pykälään 1, kohtaan f, koska palvelu edistää laillista intressiämme teknisten virheiden korjaamiseen kohdennetusti. Edellä mainittujen tietojen lähettäminen Bugsnagille on tekninen välttämättömyys. Asiakastukemme hoitaa käsittelyä koskevat vastalauseet: https://support.goodgamestudios.com/

17. Petosten torjunta

Käsittelemme henkilöitymättömiä tietoja, kuten IP-osoitetta tai laitteen tunnistetta, signaalien analysoimiseksi, jotta kolmannet osapuolet voivat tunnistaa huijarit asiakkaiden hankinnassa. Tämän toteuttamiseksi meitä tukee ulkopuoliset palveluntarjoajat, joiden sitoutumisen samoihin lakisääteisiin vaatimuksiin olemme varmistaneet. Oikeusperusta on EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6, 1. kappaleen, 1. lauseen kirjain f. Tämä käsittely auttaa sovelluksen organisaatiollista turvallisuutta.

18. Facebook -ohjelmistokehityspaketti (SKD)

Käytämme Facebookin ohjelmistokehityspakettia (SDK) sovelluksessamme. Facebook -ohjelmistokehityspaketti on Facebookin julkaisema ja ylläpitämä. Tämän integraation ansiosta voimme linkittää useita Facebook-palveluita sovellukseemme. Esimerkiksi, Facebook ohjelmistokehityspaketti antaa käyttäjille mahdollisuuden jakaa sovellustemme sisältöjä heidän Facebookin aikajanalla tai lähettämään viestejä muille Facebook-käyttäjille. Lisätietoja Facebookin ohjelmistokehityspaketista – iOS mukaan lukien – löytyy täältä: https://developers.facebook.com/docs/ios. Androidille, katso täältä: https://developers.facebook.com/docs/android.

Tämän datan säilyttämisen oikeusperusta on EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6, 1. kappaleen, 1. lauseen kirjain b.

Facebook App Events: Käytämme Facebook App Events -palvelua Facebook ohjelmistokehityspaketin kautta seurataksemme mainoskampanjoidemme tavoittavuutta sekä Facebook ohjelmistokehityspaketin käyttöä. Facebook antaa meille vain yhteenvetoanalyysin käyttäjien toiminnasta sovelluksessamme. Meillä ei ole tämän lisäksi mitään muuta tietoa kuin se, mikä käsitellään Facebookin App Eventsin kautta.

Takaamme tietojen siirron kolmanteen maahan Yhdysvaltoihin tapahtuvan EU:n vakiosopimuslausekkeiden mukaisesti.
Tämän käsittelyn oikeusperusta on EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6, 1. kappaleen, 1. lauseen kirjain f. Voit poistaa sovelluksemme asetuksistaestää App Eventsin käytön tähän tarkoitukseen sovelluksemme asetuksista.

19. Tietoja Facebook-sivustamme

Kun käyttäjä vierailee yritystämme tai sen yksittäisiä tuotteita tai palveluja edustavilla Facebook-sivuilla, osa hänen henkilötiedoistaan käsitellään. Henkilötietojen käsittelystä yksinomaisessa vastuussa oleva rekisterinpitäjä on Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti, jäljempänä ”Facebook”). Lisätietoja Facebookin tavasta käsitellä henkilötietoja on osoitteessa https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Sivun kuluttajanäkemysten käsittely

Facebook toimittaa meille sen Facebook-sivuihin liittyviä tilastoja ja kuluttajatietoja, joiden avulla pyrimme ymmärtämään millaisia erityyppisiä toimia käyttäjät tekevät sivullamme (niin sanotut ”sivun kuluttajatiedot”). Nämä sivun kuluttajatiedot perustuvat tiettyihin sivulla vierailleita henkilöitä koskeviin tietoihin. Hoidamme henkilötietojen käsittelyn yhteistyössä Facebookin kanssa, niin että olemme yhteisrekisterinpitäjiä. Käsittely palvelee yrityksemme oikeutettua etua, sillä sivumme käyttäjien eri toimintatapojen arvioinnin tulokset auttavat sivun kehittämisessä. Tämän käsittelyn oikeusperuste perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Emme missään tapauksessa pysty yhdistämään sivun kuluttajatietojen kautta saatuja tietoja tiettyihin Facebook-profiileihin sivumme tykkäystoiminnon tietojen perusteella.

Meidän ja Facebookin välillä on käsittelyvastuun jakamista koskeva sopimus, jossa määritetään kummankin osapuolen tietosuojavelvoitteet. Sivun kuluttajatietojen luomiseen tarvittavien henkilötietojen käsittelyn sekä yrityksemme ja Facebookin välisen sopimuksen tiedot ovat osoitteessa https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Facebook-sivujemme kautta saatujen tietojen käsittely

Lisäksi käsittelemme tietoja, jotka käyttäjä antaa Facebook-sivujemme kautta. Tällaisia tietoja saattavat olla käyttäjän Facebook-käyttäjätunnus, pelaajanimi peleissämme, yhteystiedot tai meille lähettämä viesti. Käsittelemme ainoastaan sellaisia henkilötietoja, joita olemme nimenomaisesti pyytäneet käyttäjältä esimerkiksi kyselyn tai kilpailun yhteydessä. Tällaisessa henkilötietojen käsittelyssä olemme yksinomainen rekisterinpitäjä.

Jos käyttäjä on antaa meille tietoja kilpailuun osallistumisen yhteydessä, tiedot käsitellään vain, jos niitä tarvitaan palkinnon lähettämiseen käyttäjälle. Palkinnon toimittamisen tai häviön jälkeen käyttäjän tiedot poistetaan. Tämän käsittelyn oikeusperuste perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan.

Kyselyjen kautta kerätyt henkilötiedot käsitellään anonyymissa muodossa, jotta voimme varmistaa asiakkaiden olevan tyytyväisiä tarjouksiimme. Tämä käsittely on tarjontamme jatkuvaan parantamiseen liittyvän oikeutetun etumme mukaista, ja sen oikeusperuste perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan.

20. Googlen markkinointipalvelut

Käytämme sovelluksessamme Google Ireland Limited:n markkinointi- ja jälleenmarkkinointipalveluja (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti; ”Google”). Nämä palvelut antavat meille mahdollisuuden näyttää mainoksia kohdennetummin, jotta voimme tarjota käyttäjille kiinnostavampia mainoksia. Uudelleenmarkkinointimainokset ja -tuotteet näkyvät käyttäjille riippuen siitä miten aktiivisesti he käyttävät muita Google -ohjelmistoverkoston sovelluksia. Tätä varten Google käyttää koodia kun sovellukseemme avataan, ja ne mitä kutsutaan (uudelleen) markkinointitunnisteiksi sisältyvät sovellukseen. Heidän avullaan yksilöllinen eväste – tosin sanoen pieni tiedosto – tallennetaan käyttäjän laitteeseen (vastaavaa teknologiaa voidaan myös käyttää evästeiden sijaan). Eri verkkotunnukset voivat asettaa evästeitä, mukaan lukien google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com tai googleadservices.com. Tähän tiedostoon tallentuu mitä sovelluksia käyttäjä on käyttänyt, mistä sisällöistä hän on kiinnostunut ja mitä tarjouksia hän on käyttänyt. Näiden lisäksi tallentuvat tekniset tiedot selaimesta ja käyttöjärjestelmästä, liittyvät sovellukset, vierailun pituus sekä kaikki mahdolliset lisätiedot verkkotuotteiden ja palveluiden käytöstä. Käyttäjien IP-osoite myös tallennetaan, tosin haluamme kertoa sinulle, että IP-osoitteet Euroopan unionin jäsenvaltioista ja Euroopan talousalueelta lyhennetään Google Analytics -ohjelman puitteissa.

Kaikki käyttäjätiedot käsitellään ainoastaan henkilöitymättöminä tietoina. Google ei säilytä nimiä tai sähköpostiosoitteita. Kaikki mainokset eivät siis näy erityisesti jollekin henkilölle vaan evästeiden omistajalle. Nämä tiedot kerätään Googlen toimesta ja lähetetään ja tallennetaan palvelimiin Yhdysvalloissa

Yksi käyttämästämme Googlen markkinointipalveluista on online-mainontaohjelma Google AdWords. Google AdWordsin tapauksessa jokainen AdWords -asiakas vastaanottaa erilaisen konvertointievästeen. Siksi evästeitä ei voi seurata AdWords -asiakkaiden sovellusten kautta. Evästeen keräämiä tietoja käytetään konvertointitilastojen luomiseen AdWords-asiakkaille, jotka ovat valinneet tulosseurannan. AdWords-asiakkaat näkevät niiden käyttäjien kokonaismäärän, jotka klikkasivat heidän mainosta ja jotka uudelleenohjattiin sivulle, jossa on tulosseurannan tunniste. He eivät kuitenkaan saa tietoja, joista käyttäjän voisi tunnistaa.

Saatamme sisällyttää kolmannen osapuolen mainoksia, jotka perustuvat Googlen DoubleClick markkinointipalveluun. DoubleClick käyttää evästeitä, jotta Google ja sen kumppanisovellukset voivat sijoittaa mainoksia käyttäjiensä vierailujen perusteellaperustuen käyttäjien vierailuun tässä sovelluksessa tai muissa sovelluksissa internetissä.

Google-palvelut käyttävät Google Tag Manageria. Lisätietoja Googlen markkinointitarkoituksissa käyttämistä tiedoista löytyy yhteenvetosivulta: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Googlen tietosuojakäytäntö löytyy täältä https://www.google.com/policies/privacy

Tämän palvelun käytön oikeusperusta on EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6, 1. kappaleen, 1. lauseen kirjaimessa f. Jos et halua saada Google markkinointipalvelun intressiperustaista mainontaa, voit sen muuttamalla Googlen asetuksia ja opt-out -vaihtoehtoja: http://www.google.com/ads/preferences.

Tietojesi siirto Yhdysvaltoihin ei ole estettävissä.
Takaamme tietojen siirron kolmanteen maahan Yhdysvaltoihin tapahtuvan EU:n vakiosopimuslausekkeiden mukaisesti.

21. Google ohjelmistokehityspaketti (Firebase Analytics)

Käytämme ohjelmistokehitysympäristöä nimeltä “Google Firebase” sekä Google Ireland Limited:n (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti; ”Google”) muita toimintoja ja palveluita.

Google Firebase on sovelluskehitysympärisö mobiililaitteille ja verkkosivustoille. Google Firebase tarjoaa useita ominaisuuksia, jotka löytyvät seuraavalta yhteenvetosivulta: https://firebase.google.com/products/

Näihin toimintoihin kuuluvat sovellusten tallentaminen, mukaan lukien käyttäjien henkilökohtaiset tiedot, kuten sisällöt, joita he ovat luoneet tai tiedot niiden ja sovellusten vuorovaikutuksesta. Google Firebase tarjoaa myös käyttöliittymän, joka sallii sovelluksen käyttäjien ja muiden palvelujen välisen vuorovaikutuksen.

Käyttäjän vuorovaikutusten analyysi suoritetaan Firebase Analytics -analyysipalvelun avulla. Tämä palvelu auttaa meitä tallentamaan käyttäjiemme välistä vuorovaikutustilanteita. Tapahtumat, kuten se milloin sovellus on ensi kertaa avattu, sovelluksen poistaminen, päivitykset, kaatumisilmoitukset tai sovelluksen käyttötiheys tallennetaan. Tietyt käyttäjien kiinnostuksen kohteet myös tallennetaan ja arvioidaan.

Google Firebasen käsittelemää tietoa voidaan käyttää muilla Googlen palveluilla, kuten Google Analyticsillä ja Google-markkinointipalvelulla. Tässä tapauksessa käytetään vain henkilöitymätöntä tietoa – kuten Android Advertising ID:tä tai iOS:n Advertising Identifier:iä – käyttäjien mobiililaitteiden tunnistamiseen. Lisätietoja tietojen käytöstä Googlen markkinointitarkoituksiin löytyy yhteenvetosivulta: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Googlen tietosuojakäytäntö löytyy osoitteesta https://www.google.com/policies/privacy.

Tämän käytön oikeusperusta löytyy EU:n tietosuoja-asetuksen artikkelin 6, 1. kappaleen, 1. lauseen kirjaimesta f. Jos käyttäjät haluavat kieltäytyä Googlen markkinointipalvelujen tarjoamasta aihepiiriin perustuvasta mainonnasta, he voivat muuttaa Googlen asetuksia ja opt-out-vaihtoehtoja: http://www.google.com/ads/preferences.

Tietojesi siirto Yhdysvaltoihin ei ole estettävissä.
Takaamme tietojen siirron kolmanteen maahan Yhdysvaltoihin tapahtuvan EU:n vakiosopimuslausekkeiden mukaisesti.

22. AppsFlyer ohelmistokehityspaketti

Sovelluksemme on analysoitu AppsFlyer Inc:n (111 New Montgomery Street, San Francisco, California 94105) teknologialla. Sinulta kerätään erilaisia istunto- ja vuorovaikutustietoja ja tallennetaan tähän tarkoitukseen. Tarvitsemme nämä tiedot peliemme sisällön ja käytettävyyden parantamiseen sekä käyttökokemuksen optimointiin. Istunto- ja vuorovaikutustietoja ei käsitellä milloinkaan yksilöitävässä muodossa vaan henkilöitymättöminä. Lue lisätietoja AppsFlyerin tietojen käsittelystä heidän tietosuojakäytännöstään: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/.

Tämän käytön oikeusperusta löytyy EU:n tietosuoja-asetuksen artikkelin 6, 1. kappaleen, 1. lauseen kirjaimesta f. Jos et halua, että AppsFlyer seuraa sinua, voit milloin tahansa poistaa sen käytöstä: https://www.appsflyer.com/optout

Takaamme tietojen siirron kolmanteen maahan Yhdysvaltoihin tapahtuvan EU:n vakiosopimuslausekkeiden mukaisesti.

23. Microsoft Bing Ads

Käytämme Microsoftin (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, “Microsoft”) Bing Ads konversio- ja seurantatyökalua osana sovellustamme. Microsoft tallentaa evästeen käyttäjän laitteeseen pystyäkseen analysoimaan verkkopalvelujemme käyttöä. Tämän ennakkohtona on, että käyttäjä on saapunut sovellukseemme Microsoft Bing Ads:in kautta. Tämä mahdollistaa Microsoftin ja meidän tietää, jos mainosta klikkannut käyttäjä on siirtynyt verkkopalveluittemme piiriin ja saavuttanut ennalta määritellyn kohdesivun. Näemme vain Bing -mainosta klikanneiden käyttäjien kokonaismäärän ja sen minne heidät on kohdesivuilla ohjattu. IP -osoitteita ei tallenneta. Mitään muita henkilökohtaisia tietoja käyttäjän identiteetistä ei paljasteta.

Käyttäjät voivat löytää lisätietoja Microsoft Bing Ads -mainosten evästeistä ja tietosuoja Microsoftin tietosuojalausunnosta: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Tämän palvelun käytön oikeusperusta on määritelty EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6, 1. kappaleen, 1. lauseen kirjaimessa f. Jos et halua osallistua Bing Ads seurantaprosessiin, voit esittää vastalauseen Microsoftille täällä: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out.

Takaamme tietojen siirron kolmanteen maahan Yhdysvaltoihin tapahtuvan EU:n vakiosopimuslausekkeiden mukaisesti.

24. Taboola

Teknologioiden käyttö, jotka omistaa Taboola Inc. (Taboola Inc., Atrium Tower, 2 Jabotinsky St., 32nd fl., Ramat Gan 5250501 Tel Aviv), sallii meidän käyttää käyttäjäkohtaista mainontaa, joka perustuu asiakkaan surffauskäytökseen ja kiinnostuksen kohteisiin. Taboola käyttää evästeitä (tai vastaavia tekniikoita) määrittämään, millä sivustoilla käyt usein, ja tallentamaan liikkeesi verkkosivustollamme. Taboola kerää laitteisiin liittyviä tietoja ja protokollatietoja ja luo käyttöprofiileita pseudonyymejä käyttämällä. Käyttötietoja ei yhdistetä pseudonyymin kantajaan eikä niistä voi päätellä mitään henkilökohtaisia tietoja. Tätä varten ilmoitamme IP-osoitteesi Taboolalle. Tämä tietojenkäsittely suoritetaan lainmukaisesti taloudellisten etujemme toteuttamiseksi (GDPR:n artikla 6, kohta 1, alakohta f). Voit kieltää seurannan käytön seuraavan linkin kautta: https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout. Kun olet jättäytynyt pois, et saa enää personoitua sisältöä/mainoksia.

25. Pinterest

Käytämme sosiaalisen verkoston Pinterestin tarjoamia mainospalveluja. Pinterestin toimintaa edustaa Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlanti. Varaamme sivuston avulla mainostilaa Pinterestin sisäisiin pin-lisäyksiin.Jos käyttäjä päätyy varaamamme pin-lisäyksen kautta johonkin yrityksemme tarjoukseen, Pinterest käsittelee nämä tiedot ja lähettää ne meille tilastoina (konversio). Siten voimme esimerkiksi selvittää, kuinka monta käyttäjää napsautti pin-lisäyksiämme. Emme saa haltuumme mitään sellaisia tietoja, joista käyttäjät voisi henkilökohtaisesti tunnistaa. Lisäksi analysoimme, lataako käyttäjä tämän jälkeen sovelluksemme. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Käyttäjä voi vastustaa seurannan kohteeksi joutumista seuraavan linkin kautta: https://help.pinterest.com/de/articles/personalization-and-data

26. Sovelluksissa mainostaminen

Sovelluksissamme käyttäjät voivat katsoa mainoksilla rahoitettuja kolmansien osapuolten videoita. Se mahdollistaa esimerkiksi maksullisen sisällön ilmaisen käytön. Näiden videoiden katselu on vapaaehtoista ja siihen tarvitaan käyttäjän tietoinen vahvistus.

Kumppaniemme kautta näytetyt mainokset ovat joko mukautettuja tai yleisluontoisia (kontekstiin liittyviä). Käyttäjän mainoksia sisältävän mediasisällön käytön yhteydessä antamat tiedot kerätään ja analysoidaan alla tarkemmin kuvaillulla tavalla.

SDK-palveluntarjoajamme Fyber (Fyber N.V., Johannisstraße 20, 10117 Berliini, Saksa) ja Admob, jonka omistaa Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti; ”Google”), mahdollistavat tämäntyyppisen mainosrahoituksen toteuttamisen. Jos pelaaja päättää katsoa mainosvideon, palveluntarjoajat huolehtivat pelin sisäisistä mainosverkoista. Tämä tarkoittaa, että seuraavat parametrit jaetaan mainosverkoille käyttöliittymän kautta: Mainostunnus, IP-osoite, selain, käyttöjärjestelmä, versio, maa, paikkakunta, sijoitustunnus ja pakettitunnus. Tiedot lähetetään siinä tarkoituksessa, että käyttäjälle voidaan näyttää mahdollisimman hyvin kohdistettuja mainoksia. Mainittujen mainosverkostojen SDK:t saattavat myös käsitellä mainostunnuksen ja IP-osoitteen kaltaisia henkilötietoja, jotta ne voivat toimittaa kyseiset mainosmateriaalit.

Fyberilla on lisäksi omia mainosverkostoja (Fyber Marketplace ja Heyzap Ad Network), joita käytetään niin mukautetun kuin kontekstiin liittyvän mainonnan näyttämiseen. Fyber käyttää tähän tarkoitukseen vain sovelluksen yleisten käyttöoikeuksien tietoja. Nämä tiedot käsitellään puolestamme. Lisätietoja Fyberin tavasta käsitellä tietoja on osoitteessa https://www.fyber.com/gdpr-faqs/.

Tämän käsittelyn oikeusperusteena ovat oikeutetut taloudelliset edut (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.). Käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tällaisen mukautetun mainonnan käytöstä sovelluksemme asetuksista (poista käytöstä). Tällöin yrityksemme muuttaa kaikki pseudonymiset tiedot anonyymeiksi, ja jatkossa käyttäjälle näytetään vain kontekstiin liittyvää mainontaa. Mukautetun mainonnan voi poistaa käytöstä myös mobiililaitteen asetuksista. Se onnistuu seuraavien ohjeiden avulla:

Android

 1. Laitteesta riippuen Google-asetukset löytyvät jostain seuraavista paikoista:
  – Erillisestä Google-asetukset-sovelluksesta.
  – Pääasiallisen Asetukset-sovelluksen kohdasta Google.
 2. Valitse Mainokset.
 3. Napauta Poista mainosten räätälöinti käytöstä ‑kohdan vieressä olevaa vaihtopainiketta.

iOS

iOS-laitteet käyttävät Applen mainostunnistetta. Mobiililaitteen Asetukset-sovelluksessa on lisätietoja tämän tunnisteen eri käyttötavoista. Se löytyy seuraavien ohjeiden avulla:

 1. Avaa Asetukset.
 2. Valitse Yksityisyys.
 3. Valitse Mainonta.

Täällä voit määrittää erilaisia asetuksia vaihtopainikkeiden avulla.

Adverterende partners

Service Servicepartner Verwerkende rol Soort advertenties Aanvullende informatie
Unity Ads Unity Technologies, 30 3rd Street, San Francisco, CA 94103, VS Gezamenlijke controllers Gepersonaliseerde en contextuele reclames Verder is er een gemakkelijk te begrijpen video met specifieke informatie over privacy en de mogelijkheid van het uitschakelen van gepersonaliseerde reclame.
https://unity3d.com/legal/privacy-policy
Facebook Audience Network SDK Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland Gezamenlijke controllers Gepersonaliseerde reclame Als Facebook-gebruiker kunt u in de instellingen gepersonaliseerde reclame op websites van derden uitschakelen.
https://www.facebook.com/about/ads
AdColony AdColony, Inc 11400 W Olympic Blvd #1200, Los Angeles, CA 90064, VS Gezamenlijke controllers Gepersonaliseerde en contextuele reclames https://www.adcolony.com/privacy-policy/

27. Oikeus vastustaa

EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 21 mukaan sinulla on oikeus kieltäytyä kaikista käsittelytoimista joiden oikeusperusta nojaa artiklan 6, 1. kappaleen, 1. lauseen kirjaimiin e tai f.

28. Muut oikeutesi

Asianomaisena sinulla on lupa käyttää oikeuksiasi meitä vastaan. Sinulla on erityisesti seuraavat oikeudet:

 • EU:n tietosuoja-asetuksen 15 artiklan ja 34. osion mukaan sinulla on oikeus pyytää tietoja siitä keräämmekö henkilökohtaisia tietoja sinusta ja missä laajuudessa.
 • Sinulla on EU:n tietosuoja-asetuksen 16. artiklan mukaan oikeus vaatia meitä korjaamaan sinusta kerätyt tiedot.
 • Sinulla on EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 17 ja osan 35 mukainen oikeus vaatia meitä tuhoamaan henkilökohtaiset tietosi.
 • Sinulla on EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 18 mukainen oikeus rajata henkilökohtaisten tietojesi käsittelyä.
 • Sinulla on EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 20 mukainen oikeus saada meille antamasi itseäsi koskevat henkilökohtaiset tiedot jäsennetyssä, yleisesti käytössä olevassa ja koneen luettavassa muodossa ja välittää nämä toiselle tiedon hallinnoijalle.
 • Käyttäjä voi käyttää oikeuksiaan ottamalla meihin yhteyttä tukilomakkeen

29. Alaikäisen tietosuoja

Palvelua ei ole suunnattu tai tarkoitettu alle 16-vuotiaille henkilöille. Emme kerää henkilötietoja keneltäkään, jonka tiedämme olevan alle 16-vuotias.

30. Tietosuojavaltuutettu

Tavoitat tietosuojavaltuutettumme:

Peter Birgersson/confidential
Deloitte AB
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm, Sweden
dpo@stillfront.com

31. Valitukset valtion virkamiehille

Jos epäilet, että henkilökohtaisia tietoja on käytetty EU:n tietosuoja-asetuksen vastaisesti, on sinulla EU:n tietosuoja-asetuksen 77. artiklan mukainen oikeus tehdä valitus tästä valvontaviranomaiselle.

 

Versio: 01/2022