Impresszum

A Goodgame Studios az Altigi GmbH márkája.

Altigi GmbH
Borselstraße 20
22765 Hamburg
E-Mail: info@goodgamestudios.com

Felelős képviselő ügyvezető igazgatók:
Armin Busen
Gero Michalschyk

Bejegyző bíróság: Amtsgericht Hamburg
Regisztráció sorszáma: HRB 99869
ÁFA-szám: DE253777364

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Érvényesség kezdete: 01.06.2022

1 Tárgy; hatály
1.1 Az alábbi általános felhasználási feltételek az Altigi GmbH/Goodgame Studios (a továbbiakban: „Goodgame Studios”), Borselstraße 20, 22765 Hamburg, a Goodgame Studios webhelyein és alkalmazás-áruházaiban forgalmazott online és mobiljátékok és egyéb szolgáltatások használatát szabályozzák.
1.2 A Goodgame Studios fenntartja a jogot az online játékai, mobiljátékai és egyéb szolgáltatási ajánlatai folyamatos fejlesztésére, hogy az előbbiek folyamatosan a lehető legtöbb felhasználó számára jelentsenek vonzó ajánlatot. A felhasználók erről a megfelelő csatornákon keresztül értesülhetnek.
1.3 A Goodgame Studios által kínált online és mobiljátékok, valamint egyéb szolgáltatások kizárólag szórakoztatási célúak. A játékok és szolgáltatások üzleti vagy kereskedelmi célra való felhasználása szigorúan tilos. A Goodgame Studios felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy az egyes online játékokban és mobiljátékokban bármikor előfordulhatnak korábbi állapotra történő visszaállítások vagy a tartalmak alaphelyzetbe állítása, amely esetben a játékban elért eredmény vagy egyes esetekben akár a játékban megszerzett virtuális tárgyak alaphelyzetbe állnak. Ez különösen akkor lehet érvényben, ha a Goodgame Studios a felhasználónak hozzáférést biztosított egy befejezetlen (szakaszos bevezetésű vagy bétaverziós) online vagy mobiljátékhoz.
1.4 A felhasználónak kell meggyőződnie arról, hogy az általa használt digitális környezet kompatibilis a digitális termék műszaki követelményeivel. A szerződés megkötése előtt a felhasználó a műszaki követelményeket a https://goodgamestudios.com/requirements címen tekintheti meg.
1.5 A jelen általános felhasználási feltételek mellett az adott online vagy mobiljáték meglévő szabályait is alkalmazni kell. Amennyiben bármilyen ellentmondás van a jelen általános felhasználási feltételek és egy adott játék szabályai között, a jelen általános felhasználási feltételekben rögzített rendelkezések élveznek elsőbbséget. Emellett speciális felhasználási feltételek is vonatkoznak bizonyos online vagy mobiljátékokra, az online vagy mobiljátékok bizonyos verzióira és/vagy összetevőire, valamint – adott esetben – a Goodgame Studios webhelyein nyújtott egyes szolgáltatásokra. A felhasználók az adott ajánlat elfogadása előtt megfelelő tájékoztatást kapnak az esetleges speciális felhasználási feltételekről.
1.6 A felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy igénybe vegyék a Goodgame Studios szerződéses partnereinek különböző online és mobiljátékait, valamint egyéb szolgáltatásait. Ilyen esetekben külön szerződést kell kötni a felhasználó és a Goodgame Studios megfelelő szerződéses partnere között. A felhasználók a szerződés megkötése előtt megfelelő módon tájékoztatást kapnak erről.
1.7 A felhasználóra vonatkozó olyan egyéb rendelkezések vagy általános felhasználási feltételek, amelyek eltérnek a Goodgame Studios általános felhasználási feltételeitől, csak akkor alkalmazhatók, ha azok érvényességéhez a Goodgame Studios előzetesen hozzájárult.
2 Szerződéskötés
2.1 A Goodgame Studios által biztosított online és mobiljátékok, valamint egyéb szolgáltatások használatához a felhasználóknak regisztrálniuk kell a kérdéses alkalmazásra, és ha szükséges, telepíteniük kell az alkalmazást. A felhasználóknak nem áll jogukban a regisztrációt a Goodgame Studiosszal között szerződésként értelmezni.
2.2 Csak természetes személyek jogosultak a regisztrációra. Csak egyének kaphatnak felhasználói jogosultságot (csoportok, családok, házastársak/élettársak stb. nem).
2.3 16 éven aluli személyek nem regisztrálhatnak.
2.4 A felhasználók nem tölthetnek le mobiljátékokat az Apple App Store-ból, ha ezt jogszabály tiltja. Ez többek között az alábbi esetekben következhet be:
 • ha olyan országban élnek, amelyet az Egyesült Államok kormányzata kereskedelmi embargóval sújt, vagy olyan országban, amely az Egyesült Államok besorolása szerint a terrorizmust támogatja; vagy

 • ha szerepelnek az Egyesült Államok kormányzatának tiltott vagy korlátozott feleket tartalmazó listáján.

2.5 A felhasználóknak egy játékosnevet és a felhasználóhoz regisztrált e-mail-címet kell megadniuk az online játékokra történő regisztráláshoz, a mobiljátékokhoz pedig egy játékosnévre van szükség. A felhasználók nem formálhatnak jogot egy bizonyos játékosnévre. A választott játékosnév nem sértheti külső felek jogait, valamint az érvényben lévő jogszabályi tilalmakat és a társadalmi illemszabályokat. Továbbá nem használható játékosnévként e-mail-cím vagy weboldalcím. A felhasználók kötelesek biztosítani, hogy a regisztráció során a Goodgame Studios részére megadott adatok valósak és hiánytalanok.
2.6 Az egyes játékoknál a felhasználók külső szolgáltatók (például közösségi oldalak vagy telefonos alkalmazás-áruházak) beiktatásával is elvégezhetik a regisztrációt. Ebben az esetben a regisztrációhoz szükséges adatokat az adott külső szolgáltatónál tárolt felhasználói fiókból kérjük le.
2.7 A regisztrációt mindenkinek saját kezűleg kell végrehajtania. Tilos valamely külső félen keresztül történő regisztrálás, különösen olyan feleken keresztül, akik kereskedelmi célból regisztrálnak egyéneket különböző szolgáltatóknál (regisztrációs szolgáltatások és/vagy belépési szolgáltatások).
2.8 A sikeres regisztráció után a felhasználó létrehozhatja saját fiókját (a továbbiakban: „felhasználói fiók”), amelyet saját maga önállóan kezel. A felhasználói fiók a Goodgame Studios beleegyezése nélkül nem ruházható át.
2.9 A regisztrációra vagy aktiválásra nem lehet jogot formálni.
3 A felhasználó általános kötelezettségei
3.1 Felhasználói adatok
A felhasználók vállalják, hogy haladéktalanul értesítik a Goodgame Studiost, ha változás áll be a regisztráció során megadott adataikban, különösen akkor, ha megváltozik az e-mail-címük. A felhasználók a Goodgame Studios kérésére kötelesek igazolni adataik helyességét.
3.2 Bejelentkezési adatok, azonosítás, jelszavak
3.2.1 A felhasználók kötelesek szigorúan bizalmasan kezelni a bejelentkezési és azonosítási adataikat, valamint a jelszavakat.
3.2.2 A „bejelentkezési adatok”, „azonosítás” és „jelszavak” kifejezések azok a betűkből és/vagy karakterekből és/vagy számokból álló sorozatok, amelyek a felhasználók hitelesítésére szolgálnak, és megakadályozzák a jogosulatlan külső felek által történő használatot. A jelszónak számok és betűk kombinációjából kell állnia, és nem lehet azonos a játékosnévvel.
3.2.3 A felhasználók kötelesek megvédeni bejelentkezési és azonosítási adataikat, valamint a jelszavaikat a külső felek általi hozzáféréstől.
3.2.4 Amennyiben a felhasználó joggal feltételezi, hogy valamely külső fél jogosulatlanul megszerezte vagy megszerezhette a bejelentkezési vagy azonosítási adatait, illetve jelszavát, köteles erről haladéktalanul értesíteni a Goodgame Studiost, és köteles azonnal megváltoztatni az adatokat, vagy kérni, hogy a Goodgame Studios változtassa meg az adatokat. Ebben az esetben, vagy amennyiben a Goodgame Studiosnak konkrét bizonyítéka van az adatokkal való visszaélésre, a Goodgame Studiosnak joga van a felhasználó fiókjának átmeneti zárolására. Az adatokkal való visszaélésről a Goodgame Studios tájékoztatja a felhasználót.
3.2.5 A felhasználók semmilyen körülmények között nem használhatják egy másik felhasználó bejelentkezési adatait, kivéve, ha az adott online vagy mobiljáték vagy szolgáltatás szabályai ezt kivételesen megengedik.
3.3 A Goodgame Studios internetes oldalainak és a tartalmuknak a használata
3.3.1 A Goodgame Studios webhelyei és mobiljátékai különböző olyan tartalmakat kínálnak, amelyeket védjegy, szerzői jog vagy más eszköz véd a Goodgame Studios vagy külső fél javára. Hacsak a jelen felhasználási feltételek kifejezetten meg nem engedik, a felhasználók nem szerkeszthetik, másolhatják le, terjeszthetik, reprodukálhatják, használhatják fel hirdetési célból vagy a szerződésben megállapodott célokon kívül más célra a Goodgame Studios webhelyeit, mobiljátékait vagy az ott közzétett tartalmakat vagy azok bármely részét. Csak a böngészési célból készített technikai másolatok és a kizárólag magáncélú használatra szánt állandó másolatok engedhetők meg. A szerzői jogra és a márkanévre vonatkozó információkat nem szabad megváltoztatni, elrejteni vagy eltávolítani.
3.3.2 A „tartalom” kifejezés magában foglal minden adatot, képet, szöveget, zenét, hangot, hangsorozatot, videót, szoftverprogramot és kódot, valamint a Goodgame Studios által szolgáltatott bármilyen más információt. A „tartalom” kifejezés különösen vonatkozik a letölthető szolgáltatásokra.
3.3.3 A felhasználók kötelesek tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely veszélyeztetheti vagy megzavarhatja a Goodgame Studios webhelyeinek megfelelő működését, az egyes szolgáltatásait és/vagy ajánlatait, valamint az online és mobiljátékait. A felhasználóknak tartózkodniuk kell minden olyan tevékenységtől is, amely esetleg lehetővé teszi az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést. A tartalmakat csak úgy szabad lekérni, hogy az ne zavarja meg a többi felhasználónak a Goodgame Studios webhelyeivel és tartalmaival kapcsolatos tevékenységét. Tilos az olyan adatok vagy szoftverek továbbítása, amelyek az adatokat fogadók hardvereit vagy szoftvereit befolyásolhatják.
3.3.4 A Goodgame Studios webhelyeinek vagy mobiljátékainak kereskedelmi, különösen hirdetési célú felhasználásához a Goodgame Studios előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.
3.3.5 A felhasználók nem tehetnek közzé semmilyen tartalmat a Goodgame Studios webhelyein, online játékaiban, mobiljátékaiban vagy egyéb szolgáltatásaiban.
3.3.6 A Goodgame Studios internetes oldalainak anonimizálásra alkalmas, a felhasználó tényleges IP-címét elrejtő szolgáltatáson keresztül történő használata nem engedélyezett.
3.4 Ügyfélszoftver használata
Olyan ajánlatok esetében, amelyekhez előzetesen ügyfélszoftvert kell telepíteni, a Goodgame Studios korlátlan, nem kizárólagos, át nem ruházható, személyhez kötött, (a felhasználói megállapodás szerint) időhöz kötött jogot biztosít az ügyfélszoftver telepítésére és a megállapodás szerinti célra való használatára, a jelen felhasználási feltételek, illetve az adott játék szabályai szerint. Tilos a szoftver kereskedelmi célú használata. Tilos az ügyfélszoftver módosítása és az átengedett programkód lefordítása egy másik kódra (visszafordítás), valamint a szoftver különböző szintjeinek más módon történő visszamodellezése (reverse engineering), ha erre nincs szükség az együttműködési képesség biztosításához. A Goodgame Studios a jogszabályok által előírt kötelező kártérítési felelősséggel tartozik a felhasználónak okozott károkért.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
4 Az online és a mobiljátékok használatára vonatkozó speciális feltételek
4.1 A felhasználó egy online játék vagy mobiljáték egy-egy fordulójában (pl. világban, univerzumban stb.) egy felhasználói fiókkal vehet részt, kivéve, ha az adott játék szabályai ez alól kivételt tesznek. A fenti szabályt megszegő fiókok a 9. pont feltételei szerint törölhetők vagy kitilthatók.
4.2 A felhasználóknak tilos manipulatív módon befolyásolni az online vagy mobiljátékok menetét. A felhasználók különösen nem használhatnak olyan eszközöket, mechanizmusokat vagy szoftvereket, amelyek megzavarhatják a játék működését vagy menetét. A felhasználók nem alkalmazhatnak semmilyen olyan eljárást, amely indokolatlanul vagy túlságosan nagymértékben megterheli a rendszer kapacitását. A felhasználók nem blokkolhatják, írhatják újra vagy módosíthatják a játékfelügyelet által generált tartalmat, vagy semmilyen más módon nem zavarhatják meg a játékot.
4.3 A felhasználók semmilyen körülmények között:
a) nem hozhatnak létre vagy nem használhatnak csalást (cheat), módosítást (mod) vagy hekkelést (hack) elősegítő programokat, vagy külső féltől származó más szoftvertermékeket, amelyek megváltoztathatják az online és a mobiljátékok eredményét;
b) nem használhatnak olyan szoftvert, amely adatbányászatot tesz lehetővé, vagy más módon fog el vagy gyűjt adatokat az online és mobiljátékokkal kapcsolatban;
c) nem használhatják az online vagy mobiljátékokban használt virtuális tárgyakat a játékokon kívül, nem vásárolhatnak virtuális tárgyakat „valódi” pénzért, vagy nem értékesíthetnek vagy cserélhetnek el virtuális tárgyakat;
d) nem értékesíthetnek, vásárolhatnak vagy cserélhetnek el felhasználói fiókokat.
Ide tartozik a megkerülés és az ehhez hasonló cselekedetek, vagy az olyan cselekedetek, amelyek a fent említett tiltással járnak.
4.4 A felhasználóknak szintén tilos az internetböngészőn vagy a rendelkezésre bocsátott ügyfélprogramon kívül más programmal futtatniuk az online játékot (beleértve az egyedi weboldalakat is). Ez különösen vonatkozik az úgynevezett botokra (robotokra) és egyéb olyan eszközökre, amelyek a webes interfészt hivatottak helyettesíteni vagy kiegészíteni. Hasonlóképpen tilos a szkriptek és a teljesen vagy csak részben automatizált programok használata, amelyek jogtalan előnyhöz juttatják a felhasználót más játékosokkal szemben. Ide tartoznak a weboldalak automatikus frissítését szolgáló azon funkciók és más integrált böngészőmechanizmusok, amelyek automatizált eljárásokat tesznek lehetővé.
4.5 Tilos a felhasználói fiókok automatikus létrehozása, tekintet nélkül arra, hogy a kezdőlap megjelenik-e vagy sem.
4.6 A Goodgame Studios vagy a Goodgame Studios által felhatalmazott alvállalkozók teljes körű és kizárólagos jogokkal rendelkeznek az online és mobiltájékok során felhasznált tárgyak és virtuális tárgyak felett. A felhasználók csak a virtuális tárgyak használatára vonatkozóan kapnak nem kizárólagos jogot a felhasználói megállapodás időtartamára, de tulajdonjogra semmilyen körülmények között nem tesznek szert.
5 A kommunikációs lehetőségek (különösen a vitafórumok, csevegések és hozzászólások) használatára vonatkozó speciális feltételek
5.1 A Goodgame Studios különböző kommunikációs lehetőségeket biztosít a felhasználók számára, hogy saját bejegyzéseket és hozzászólásokat tegyenek közzé a Goodgame Studios webhelyein, a játékban és a közösségi oldalakon (különösen vitafórumokon, csevegésekben, blogokon, vendégkönyvekben stb., illetve az együttesen „kommunikációs lehetőségek” néven ismert, hozzászólást biztosító szolgáltatások révén), amelyeket a felhasználók igénybe vehetnek, ha rendelkezésre állnak. Ebben a tekintetben a Goodgame Studios kizárólag az információcserét lehetővé tevő technikai környezetet biztosítja a felhasználók számára, a felhasználók azonban nem jogosultak eleve a kommunikációs funkciókra.
5.2 A felhasználók teljes körű felelősséggel tartoznak az általuk közzétett tartalmakért. A felhasználók mentesítik a Goodgame Studiost a külső felek minden olyan követelése tekintetében, amelyek a felhasználói kötelezettségeik vétkes jellegű megszegéséből származnak. A Goodgame Studios kifejezetten kijelenti, hogy nem rendelkezik tulajdonjoggal a felhasználók által közzétett tartalommal kapcsolatban.
5.3 A fent említett kommunikációs lehetőségek keretében a felhasználóknak tilos olyan tartalmat közzétenni vagy terjeszteni a Goodgame Studios webhelyein, amely:
a) megsérti a vonatkozó jogszabályokat, szembemegy a társadalmi konvenciókkal, vagy megsérti a jelen felhasználási feltételeket, illetve az adott játék szabályait;
b) védjegyeket, szabadalmakat, típusterveket vagy formaterveket, szerzői jogokat, üzleti titkokat vagy külső felek más jogait sérti;
c) obszcén, rasszista, erőszakos, pornográf, felnőtt tartalomnak tekinthető, vagy egyéb módon kockázatot jelent a gyermekek és fiatalok egészséges fejlődésére, vagy a jellege miatt károsnak tekinthető;
d) gyalázkodó, rágalmazó vagy lejárató;
e) láncleveleket vagy piramisjátékot tartalmaz;
f) hamisan azt a látszatot kelti, hogy azt a Goodgame Studios bocsátja rendelkezésre vagy támogatja;
g) külső felek személyes adatait tartalmazza az érintett felek kifejezett hozzájárulása nélkül; és/vagy
h) kereskedelmi, különösen promóciós jellegű.
5.4 A webhelyek, vállalatok és termékek nevének feltüntetése csak akkor engedhető meg, ha ez elsősorban nem hirdetési célokat szolgál.
5.5 A kommunikációs lehetőségeket igénybe vevő felhasználóknak elfogadható nyelvezetet kell használniuk. A gyalázkodó kritika és a becsmérlő megjegyzések nem megengedettek.
5.6 A jelen felhasználási feltételekben rögzített egyéb jogokon felül a Goodgame Studios jogosult teljes egészében vagy részben eltávolítani minden olyan tartalmat és bejegyzést, amely megsérti a jelen felhasználási feltételek rendelkezéseit. A Goodgame Studios jogában áll továbbá véglegesen vagy ideiglenesen felfüggeszteni azon felhasználókat, akik megszegik a fenti szabályokat, ezzel meggátolva őket a kommunikációs lehetőségek további használatában, vagy felmondani a velük kötött szerződést a 9. pont feltételei szerint.
6 A kötelességszegés következményei
6.1 A Goodgame Studios nem felelős a felhasználók kötelezettségeinek megsértéséből származó károkért.
6.2 Tekintet nélkül bármilyen további törvényes vagy szerződéses jogra, a Goodgame Studios saját észszerű belátása szerint a következő intézkedéseket teszi meg az olyan felhasználók ellen, akik vétkes módon megszegik az érvényben lévő jogszabályokat, külső felek jogait, a jelen felhasználási feltételeket vagy valamely további rendelkezést vagy játékszabályt:
a) törli a tartalmat;
b) figyelmezteti a felhasználót;
c) átmenetileg vagy véglegesen kizárja a felhasználót egy adott vagy az összes online és mobiljátékból, valamint a Goodgame Studios webhelyeinek használatából;
d) felfüggeszti a felhasználó számára bizonyos játékfunkciók (pl. a csevegés) használatát;
e) ideiglenesen vagy véglegesen kitiltja; és/vagy
f) a jelen felhasználási feltételek 9. pontjában szereplő feltételek szerint felmondja a felhasználó szerződését.
6.3 Letiltás vagy kizárás után a felhasználó a Goodgame Studios előzetes hozzájárulása nélkül nem jelentkezhet be ismét a Goodgame Studios által biztosított szolgáltatásokba.
7 Használati díjak
7.1 A felhasználók gyakorlatilag ingyenesen játszhatnak az ajánlat részét képező online és mobiljátékokkal. A felhasználók azonban pénzért virtuális fizetőeszközt (pl. rubint, aranyat, ékszereket, azaz „prémium valutát”), bizonyos virtuális és egyéb szolgáltatásokat vásárolhatnak (együttesen: „megvásárolható szolgáltatások”) az online és mobiljátékok keretében. A kívánt virtuális fizetőeszköz ára euróban, amerikai dollárban vagy a felhasználó országában használatos egyéb pénznemben jelenik meg. A felhasználók kedvezményeket vagy virtuális tárgyakat vásárolhatnak az online vagy mobiljátékban a megvásárolt prémium valutával.
7.2 A felhasználók külön tájékoztatást kapnak a megvásárolható funkciókról, például hogy milyen jellemzőkkel bírnak, mennyi ideig érhető el egy adott megvásárolható funkció (ha korlátozva van), a vásárlási árról és az online vagy mobiljátékban elérhető fizetési módokról.
7.3 A felhasználók az elérhető funkciókat az adott online vagy mobiljátékban felajánlott kívánt tétel és fizetési mód kiválasztásával a „Buy Now” („Vásárlás most”) gombra kattintva vásárolhatják meg, ezzel véglegesítve a rendelési folyamatot. A rendelési folyamat véglegesítésével létrejön a szerződés a felhasználó és a Goodgame Studios között.
7.4 A fizetési lehetőségek eltérőek lehetnek a különböző online vagy mobiljátékok, a résztvevők országa és az adott piacon technikailag elérhető fizetési lehetőségek függvényében. Ezek listáját a rendelési folyamat elején megtekintheti a felhasználó.
7.5 A pénz a felhasználó által megbízott szolgáltató révén vagy a felhasználó által indított átutalással kerül a kedvezményezetthez. Mobiljátékok esetén a pénz a megfelelő alkalmazás-áruházon keresztül jut el a kedvezményezetthez. Egyes esetekben a meghatalmazott szolgáltató által megszabott általános felhasználási feltételek is érvényesek lehetnek a Goodgame Studios általános felhasználási feltételei mellett.
7.6 A fizetés befejezése után, vagy – átutalás esetén – miután a pénz beérkezett a Goodgame Studios számlájára, a Goodgame Studios jóváírja a megvásárolt funkciókat a felhasználói fiókon.
7.7 Az egyes üzleti partnerek webhelyein elérhető mobiljátékok, illetve a közösségi oldalakba integrált online és mobiljátékok esetében a szerződés megkötése eltérhet az itt leírt folyamattól. Ilyen esetekben a felhasználók tájékoztatást kapnak a szerződés megkötésének részletes eljárásáról.
7.8 A felhasználó kijelenti, hogy a fizetési tranzakció során megadott valamennyi adat (különösen a bankszámlaszám, hitelkártyaszám stb.) hiánytalan és pontos.
7.9 A Goodgame Studios jogosult megemelni vagy csökkenteni az egyes funkciókért fizetendő díjakat az elérhető funkciók jövőbeni megvásárlására vonatkozóan.
7.10 Nemteljesítés esetén a jogszabályokban rögzített kamat lesz felszámítva. A Goodgame Studios le is tilthatja a felhasználói fiókot, kártérítést követelhet, és leállíthatja a szolgáltatás nyújtását.
7.11 Amennyiben a Goodgame Studios számára banki költségek vagy lemondási költségek merülnek fel (például elégtelen fedezet miatt), a költségeket a felhasználónak kell viselnie.
8 Kártalanítás és a felelősség korlátozása
8.1 A felhasználók közvetlenül vállalnak felelősséget a külső felek jogainak megsértéséért. A felhasználónak a jogszabályi előírásoknak megfelelően kártalanítania kell a Goodgame Studiost minden olyan kárért, amely a jelen felhasználási feltételekből fakadó kötelezettségek vétkes megszegéséből fakad, különös tekintettel a külső felek követeléseiből fakadó károkra. Ez magában foglalhatja a Goodgame Studios jogi védelmének költségeit, beleértve a bírósági és ügyvédi költségeket is. Ez a feltétel nem alkalmazható, ha a felhasználó nem felelős a jogsértésért.
8.2 A Goodgame Studios bármilyen jogi alapon felmerülő felelősségét, legyen az a szerződés vagy valamely kötelezettségének megszegése, végső soron a következő szabályok határozzák meg:
8.2.1 A Goodgame Studios a szándékos és súlyos gondatlanságért korlátozás nélkül felelős, ám az alapvető szerződéses kötelezettségek megszegése esetén csupán enyhe gondatlanság tételezhető fel. Az ilyen szerződéses kötelezettségek megszegése esetén a felelősség a szerződés természete alapján előre látható károkra korlátozódik.
Az „alapvető szerződéses kötelezettségek” a korábban említettek értelmében olyan kötelezettségek, amelyekre a felhasználó hivatkozhat, és amelyek biztosítják, hogy a szerződés a benne foglalt rendelkezések szerint teljesüljön, és elérje a szerződéses célt.
8.2.2 A Goodgame Studios minden más felelősséget kizár.
8.2.3 A Goodgame Studios a felesleges károk elkerülése érdekében az adataik rendszeres biztonsági mentését javasolja a felhasználóknak.
8.2.4 A felelősség fent említett korlátozásai nem vonatkoznak olyan esetekre, amelyek tekintetében a Goodgame Studios kifejezett garanciát vállalt, továbbá a rosszhiszeműség eseteire, valamint olyan károkra, amelyek az élet vagy egy végtag elvesztésével, illetve az egészség károsodásával járnak. A felelősség változatlan marad a termékfelelősségre vonatkozó német törvény (Produkthaftungsgesetz) tekintetében.
9 A szerződés időtartama; a felhasználói fiókok törlése
9.1 Az online játékra, mobiljátékra vagy egyéb szolgáltatásra vonatkozó kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában a Goodgame Studios portáljának, az online játékoknak, mobiljátékoknak és egyéb szolgáltatásoknak használatára vonatkozó szerződés határozatlan időre szól. A szerződés érvényessége akkor kezdődik, amikor a Goodgame Studios visszaigazolja vagy aktiválja a felhasználói fiókot.
9.2 A szerződést bármelyik fél bármikor felmondhatja. A Goodgame Studios általi felmondás egy hónapos felmondási idővel történhet. A felhasználó általi felmondás azonnal életbe lép. A felhasználó által a Goodgame Studiosnak átadott adatok törlése – vagy az ilyen adatok törlésére vonatkozó felhasználói kérés – a felhasználó általi felmondásnak tekintendő.
9.3

Bármelyik félnek joga van alapos okkal előzetes értesítés nélkül felmondani a szerződést. Amennyiben az ok a jelen felhasználási feltételekből fakadó bármely kötelezettség megszegése, a felmondás kizárólag a korrekciós intézkedés vagy egy sikertelen figyelmeztetés részeként megszabott határidő lejárta után lehetséges. A korrekciós intézkedés és a figyelmeztetés határidejének megszabása felesleges, amennyiben olyan különleges körülmények állnak fenn, amelyek mindkét fél érdekeinek mérlegelése után indokolják az azonnali felmondást.

A Goodgame Studios általi azonnali felmondás különösen indokoltnak tekinthető, amennyiben:

a) a felhasználó viselkedése jelentős mértékben befolyásolja a többi játékos felhasználói élményét;
b) a felhasználó csalást (cheat), módosítást (mod) és/vagy „hekkelést” (hack), vagy egyéb olyan szoftvert, eszközt vagy szkriptet használ, amely megváltoztatja a játékélményt vagy az online, illetve mobiljáték mechanizmusát;
c) külső felek használnak egy felhasználói fiókot, kivéve, ha ezt az adott játék szabályai kivételesen kifejezetten megengedik;
d) a felhasználó egy külső fél felhasználói fiókját használja, vagy egy online játékon belül több felhasználói fiókot használ, kivéve, ha ezt az adott játék szabályai kivételesen kifejezetten megengedik;
e) a felhasználó az online vagy mobiljátékokban használt virtuális tárgyakat a játékokon kívül használja, megpróbálja „valódi” pénzért megvásárolni vagy értékesíteni őket, vagy cserealapként használni őket;
f) a felhasználó a Goodgames Studios hozzájárulása nélkül értékesített, vásárolt vagy elcserélt egy felhasználói fiókot;
g) a felhasználó vétkes módon megsérti a többi felhasználó vagy a Goodgame Studios védelmét szolgáló jogszabályokat;
h) a felhasználó szándékosan megsérti a jelen felhasználási feltételeket, az egyéb irányadó rendelkezéseket és/vagy a játék szabályait; és/vagy
i) a Goodgames Studios elveszítette az adott online játék vagy mobiljáték üzemeltetési jogát, különösen akkor, ha a vonatkozó licencmegállapodás lejárt, vagy ha ez egy hivatalos vagy jogi döntés eredménye.
9.4 A felmondást írásban kell bejelenteni. A felhasználó a 9.2. pontban foglaltaknak megfelelően a megfelelő gombra kattintva szintén felmondhatja a szerződést.
9.5 Hosszabb ideig tartó inaktivitás esetén a Goodgame Studios jogosult törölni az inaktív felhasználói fiókot, amennyiben erről előzetes értesítést küld. Az inaktivitás hossza online játékonként vagy mobiljátékonként eltérő lehet, de általában egy 90 és 240 nap közötti időszakot jelent. A felmondást követően a Goodgame Studios a szerződés megszűnését követően a saját belátása szerint, a vonatkozó jogszabályok által biztosított kereteken belül jogosult a felhasználói fiók törlésére.
10 Online vitarendezés
10.1 Az Európai Bizottság platformot biztosít a fogyasztók és az online kereskedők közötti vitás esetek online rendezésére (OVR-platform). Az OVR-platformot a következő hivatkozáson keresztül lehet elérni: http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.
10.2 Elérhetők vagyunk az OVR-platformon keresztül. Ugyanakkor nem kívánunk és nem vagyunk kötelesek vitarendezési eljárásban részt venni egy fogyasztóvédelmi panaszbizottság előtt. Amennyiben felveszik velünk a kapcsolatot, közvetlenül a felhasználóinkkal folytatunk párbeszédet.
11 Irányadó jog
Az irányadó jogszabályok a Német Szövetségi Köztársaság jogszabályai; a nemzetközi árukereskedelmi szerződésekről szóló ENSZ-egyezmény (UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG) kizárása mellett. Ez a jogi döntés nem érinti a felhasználó lakhelyéül szolgáló ország kötelező érvényű jogszabályait.
12 A jelen általános felhasználási feltételek módosításai; vegyes rendelkezések
12.1 A Goodgame Studios fenntartja a jogot a jelen felhasználási feltételek módosítására a következő esetekben: (a) ha a módosítást jogszabályi változások teszik szükségessé; (b) ha a módosítást a német legfelsőbb bíróság ítélete teszi szükségessé; (c) valamilyen technikai ok miatt; (d) a vállalat működésének fenntartása érdekében; (e) ha a piaci feltételekben bekövetkezett változás ezt szükségessé teszi; és/vagy (f) a felhasználók érdekében. Olyan módosítás nem történhet, amely jelentős mértékben megváltoztatná a felek közötti szerződéses egyensúlyt. A felhasználók a Goodgame Studios webhelyén és az adott online és mobiljátékokon keresztül kapnak tájékoztatást az általános felhasználási feltételek módosításáról legalább hat héttel az ilyen módosítások tervezett életbe lépése előtt. A Goodgame Studios e-mailben is elküldheti a felhasználóknak a módosított általános felhasználási feltételeket, vagy tájékoztathatja őket ily módon arról, hogy a módosított általános felhasználási feltételeket megtalálják a Goodgame Studios webhelyén. A felhasználó négy héten belül kifogást emelhet a módosítás ellen. A felhasználási feltételeket elfogadottnak kell tekinteni, ha a négyhetes időszak alatt a felhasználó nem emel kifogást, vagy ha a felhasználó a módosított általános felhasználási feltételekről kapott értesítés után ismét megnyitja a játékot. A Goodgame Studios külön tájékoztatja a felhasználókat a négyhetes időszakról, az elállási jogról és arról, hogy mit jelent, ha a felhasználók nem emelnek kifogást.
12.2 A felhasználók csak akkor jogosultak beszámításra, ha a követelésükről jogerős határozat született, vagy azt a Goodgame Studios elismerte és nem vitatja, vagy a követelésük visszterhes szerződésből származik. A felhasználók csak akkor gyakorolhatják a visszatartás jogát, ha az a jelen szerződésből adódó követelésekre vonatkozik.
12.3 A Goodgame Studios általában e-mailben tartja a kapcsolatot a felhasználókkal – kivéve, ha a jelen felhasználási feltételek ettől eltérően rendelkeznek. A felhasználóknak kell gondoskodniuk róla, hogy rendszeresen ellenőrizzék, nem érkezett-e üzenet a Goodgame Studiostól a regisztráció során megadott e-mail-fiókjukba. Amikor a felhasználók üzenetet küldenek a Goodgame Studiosnak, jelezniük kell, melyik online vagy mobiljátékra és melyik felhasználói fiókra vonatkozik az adott üzenet.
12.4 Amennyiben a jelen felhasználási feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek bizonyul és/vagy ellentétes valamely vonatkozó jogszabállyal, az nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét.

***

Licencekkel kapcsolatos nyilatkozatok:

A Goodgame Gangster játék licencének tulajdonosa a Playa Games GmbH.

A Twitter, Inc. vállalat „Twemoji” és más közreműködők emodzsi grafikáinak használata a CC-BY 4.0 licenc hatálya alatt történik:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Elállási szabályzat

Ha virtuális fizetőeszközt vagy virtuális tárgyakat vásárol (a továbbiakban „Szerződés”), a következő elállási jogok érvényesek ezen Szerződésekre 2014. június 13-ától:

Elállási jog

Önnek jogában áll tizennégy napon belül indoklás nélkül elállni a Szerződéstől.
Az elállási időszak a Szerződés létrejöttének dátumát követő tizennégy nap.
Az elállási jogának gyakorlásához tájékoztatnia kell bennünket (Altigi GmbH/Goodgame Studios, Borselstraße 20, 22765 Hamburg, Németország, e-mail-cím: odr@goodgamestudios.com) a Szerződéstől való elállási szándékáról egy egyértelmű nyilatkozat útján (például postai levélben, fax- vagy e-mail-üzenetben). Ehhez használhatja a mellékelt elállásinyilatkozat-mintát. Ez azonban nem kötelező.
Az elállás abban az esetben érvényes, ha az elállási nyilatkozatot az elállási időszak lejárta előtt elküldi nekünk.

Az elállás következményei

Megfelelően érvényesített elállás esetén a felek számára nyújtott juttatások visszakerülnek a juttatást nyújtó felekhez, és a felek azokat a továbbiakban nem használhatják. Azokban az esetekben, amikor a nyújtott szolgáltatások nem szolgáltathatók vissza, vagy csak részben vagy értékcsökkent állapotban szolgáltathatók vissza, a felhasználónak kompenzációt kell fizetnie (ha alkalmazható). A pénzvisszatérítéseket 30 napon belül kell teljesíteni. Ez az időszak a felhasználók esetében az elállási nyilatkozat benyújtásakor, az Altigi GmbH esetében pedig az elállási nyilatkozat fogadásakor kezdődik.

Megjegyzések:

Amennyiben a Szerződés tárgya szolgáltatások nyújtása, az Ön elállási joga nem érvényes, ha a szolgáltatásnyújtás teljes egészében megtörtént, és a szolgáltatásnyújtást azután kezdtük meg, hogy Ön ehhez kifejezetten hozzájárult és ezzel egy időben kijelentette, hogy megértette azt, hogy a Szerződés általunk való teljesítését követően Ön elveszíti az elálláshoz való jogát.
Amennyiben a Szerződés tárgya nem fizikai adathordozón biztosított digitális tartalom, az Ön elállási joga szintén nem érvényes, ha megkezdtük a Szerződés teljesítését azt követően, hogy Ön kifejezetten hozzájárult a Szerződés általunk való teljesítésének megkezdéséhez az elállási időszak vége előtt, és Ön kijelentette, hogy megértette azt, hogy hozzájárulásával elveszíti elálláshoz való jogát a Szerződés teljesítésének megkezdésekor.

Elállásinyilatkozat-minta

(Ha el kíván állni a Szerződéstől, töltse ki ezt az űrlapot, és küldje el nekünk.)

 • Címzett:
  Altigi GmbH / Goodgame Studios
  Borselstraße 20
  22765 Hamburg, Németország
  E-mail-cím: odr@goodgamestudios.com
 • Én/Mi (*) elállok/elállunk (*) az általam/általunk (*) a következő áruk (*)/a következő szolgáltatás (*) biztosítására vonatkozóan elfogadott Szerződéstől
 • Megrendelés dátuma (*)/átvétel dátuma (*)
 • Játék neve
 • Játékos neve
 • E-mail-cím
 • A fogyasztó(k) aláírása (csak papíralapú kitöltés esetén)
 • Dátum

(*) Törölje a nem szükséges részeket.

 

 

Az online szolgáltatásokra vonatkozó adatvédelmi szabályzat

A weboldal használata személyes adatok feldolgozását teheti szükségessé. Célunk, hogy a következő tájékoztatással áttekintést nyújtsunk ezekről a folyamatokról, hogy tisztában legyen az adatok felhasználásának módjával. Emellett a tisztességes feldolgozás biztosítása érdekében tájékoztatni szeretnénk az Általános európai adatvédelmi szabályzatban (GDPR) és a Németországi szövetségi adatvédelmi törvényben (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG) foglalt jogairól.

Az adatfeldolgozás felelőse a Goodgame Studios (Altigi GmbH), Borselstraße 20, 22765 Hamburg (a következőkben „mi”).

Tartalom:

 1. Kapcsolat
 2. A személyes adatok feldolgozására vonatkozó általános információk
 3. A tárolás időtartama
 4. Az adatok továbbítása
 5. Kapcsolatfelvételi űrlap
 6. Regisztráció és bejelentkezés
 7. Facebook kapcsolat
 8. Adatfeldolgozás a játékainkban
 9. A weboldalon indított befizetések
 10. Közösség (fórum)
 11. Publisher Backend program
 12. Álláspályázatok
 13. Hírlevél
 14. Az e-mail-cím használata
 15. Felmérések
 16. Szerver naplófájlok feldolgozása
 17. Bugsnag
 18. Csalás megakadályozása
 19. Sütik
 20. Facebook (Visitor Action Pixel)
 21. Információk a Facebook-oldalunkkal kapcsolatban
 22. Google Analytics
 23. Google marketing szolgáltatások
 24. Microsoft Bing Ads
 25. Twitter konverziókövetés
 26. Taboola
 27. Harmadik fél webhelyein történő hirdetések elemzése
 28. Integrált szolgáltatások és harmadik fél tartalom
 29. Játékon belüli hirdetések
 30. Az Ön jogai
 31. Az ellenvetéshez való jog
 32. Kiskorúak magánéletének védelme
 33. Adatvédelmi tisztviselő (Data Protection Officer)
 34. Az állami hatóságokhoz benyújtott panaszok

 

1.    Kapcsolat

Ha a tájékoztatásra vonatkozóan kérdése vagy javaslata van, vagy kapcsolatba szeretne lépni velünk jogai gyakorlásához, a következő címen megteheti: https://support.goodgamestudios.com/

2.    A személyes adatok feldolgozására vonatkozó általános információk

Az általunk nyújtott termékek és szolgáltatások használata személyes adatok feldolgozását teheti szükségessé. Az adatvédelmi törvény alapján a „személyes adatok” megnevezés az egy bizonyos vagy azonosítható személyre vonatkozó összes információra vonatkozik. Egy IP-cím is minősülhet személyes adatnak. Az IP-címet az internethez csatlakozó minden eszközhöz az internet szolgáltató osztja ki, ezáltal fogadhat és küldhet adatokat. A weboldal használatakor az Ön által megadott adatokat gyűjtjük. Emellett a weboldal használatakor automatikusan a használatra vonatkozó információkat is gyűjtünk.

A személyes adatokat a GDPR és a BDSG adatvédelmi szabályozásoknak megfelelően dolgozzuk fel. Az adatokat csak akkor dolgozzuk fel, ha az törvény által engedélyezett. A weboldal használatakor a személyes adatokat csak személyes hozzájárulás alapján dolgozzuk fel (a GDPR 6. cikke, 1. bekezdés, 1. pontja) olyan szerződések teljesítésére, amelyekben részt vesz, vagy kérésére egy szerződés megkötésének előkészítésére (a GDPR 6. cikke, 1. bekezdés b. pontja), törvényes kötelezettség teljesítésére (a GDPR 6. Cikke, 1. bekezdés, c. pontja) vagy ha a feldolgozást a mi, vagy egy harmadik fél törvényes érdekei írják elő, kivéve, ha ezeket az érdekeket a személyes adatok védelmét előíró, az Ön érdekei vagy alapvető jogai és szabadságjogai felülírják (a GDPR 6. cikk, 1. bekezdés, f. pontja szerint).

3.    A tárolás időtartama

A személyes adatokat a feldolgozás vagy a szerződéses vagy törvény szerinti kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges ideig tároljuk, kivéve ha azt a következő részekben ettől eltérően jelöltük.

4.    Az adatok továbbítása

A személyes adatokat az általunk erre a célra fenntartott műszaki szolgáltatók által biztosított szervereken dolgozzuk fel, kivéve ha azt a következő részekben ettől eltérően jelöltük. Ezek a szolgáltatók csak akkor dolgozzák fel az adatokat, ha arra vonatkozóan kifejezett utasítást kaptak és szerződés alapján kötelesek az adatvédelem megfelelő műszaki és szervezeti feltételeit biztosítani.

A más szolgáltatók által nyújtott integrált szolgáltatások tekintetében jelen Adatvédelmi nyilatkozat szerint a személyes adatokat ezen szolgáltatók meghatározott székhelyeire továbbítjuk. Ezen szolgáltatók székhelye lehet úgynevezett harmadik világhoz tartozó országban, az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívül. További információkat az egyes szolgáltatások leíró részekben olvashat.

5.    Kapcsolatfelvételi űrlap

Weboldalunk egy kapcsolatfelvételi űrlapot tartalmaz, amellyel üzenetet küldhet nekünk. Az adatok átvitele titkosított.

Az adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikkének, 1. bekezdésének b. pontja. A kérelem feldolgozásához az összes kötelező mező kitöltése szükséges. Ha ezeket nem tölti ki, a kérelmet nem tudjuk végrehajtani. A további adatok megadása önkéntes. Vagy a kapcsolatfelvételi e-mail címre is küldhet levelet nekünk.

6.    Regisztráció és bejelentkezés

Az alkalmazás bizonyos funkcióinak használatához a weboldalon regisztrálnia kell. A szükséges információk a regisztrációs képernyőn láthatók. A regisztrációs folyamat befejezéséhez elengedhetetlen a kötelezőként jelölt információk megadása. A megadott adatokat a szolgáltatás nyújtásának céljára dolgozzuk fel. Az adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikkének, 1. bekezdésének b. pontja. Az adatokat mindaddig tároljuk, amíg rendelkezik nálunk fiókkal, kivéve, ha azt Ön ez előtt törli.

7.    Facebook kapcsolat

Játékainkba és szolgáltatásainkba egyszerűbb módon, Facebook profiljával is bejelentkezhet. Erre a célra a meglévő Facebook-fiókját is felhasználhatja. A „Bejelentkezés Facebook-fiókkal” hivatkozásra kattintva regisztrálhat az online portálunkon. Ehhez természetesen már rendelkeznie kell érvényes Facebook-fiókkal, vagy hozzá kell férnie a Facebookhoz.

Ha a Facebook-fiókján keresztül szeretne regisztrálni valamelyik szolgáltatásunkra, a regisztráció első lépéseként azonnal átirányítjuk a Facebookra. Ezután be kell jelentkeznie vagy regisztrálnia kell a Facebookon. Semmilyen esetben sem férünk hozzá a személyes bejelentkezési adataihoz (a felhasználónévhez és a jelszóhoz).

A második lépésben Facebook-profilját ahhoz a szolgáltatáshoz csatlakoztatja, amelyre regisztrálni szeretne. Ekkor tájékoztatjuk arról, milyen adatok kerülnek továbbításra a Facebook-profiljáról. Ezek általában olyan adatok, melyek a Facebookon „nyilvánosnak” minősülnek, valamint olyan adatok, amelyeket Ön nyilvánosan elérhetővé tett, vagy felhasználásukra felhatalmazást adott a kérdéses alkalmazás tekintetében. Az ilyen adatok közé rendszerint a neve, a profilképe és borítóképe, neme, a hálózatai, a felhasználóneve (Facebook URL), valamint felhasználói azonosítószáma (Facebook ID) tartozik. A Facebookon mentett e-mail címét is felhasználjuk, hogy a Facebookon kívül kapcsolatba léphessünk Önnel. A Facebook-profilján az Általános fiókbeállítások menüpont alatt megtekintheti a nyilvános adatokra vonatkozó összefoglalót (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).

Az adatgyűjtés jogalapja az Ön hozzájárulása, a GDPR 6. cikkének, 1. bekezdésének 1. pontja szerint. Ha szeretné megszüntetni a Facebook Connect és a szolgáltatásunk közti kapcsolatot, jelentkezzen be Facebook-fiókjába, és végezze el a szükséges módosításokat a profilján. Ezután nem lesz jogosultságunk hozzáférni a Facebook-profiljából származó információkhoz.

8.    Adatfeldolgozás a játékainkban

Játékainkban követhetjük és értékelhetjük a játékosként végzett műveleteit. Ebbe különösen beletartoznak a regisztráció és a játékokban való részvétel során megadott elérhetőségi adatok. Erre célra gyűjtjük személyes adatait, mint például az IP-címét. Ezen információk feldolgozása a játék műveletek végrehajtásához szükséges. Ennek megfelelően az adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikkének, 1. bekezdésének b. pontja.

9.    A weboldalon indított befizetések

Játékainkban általában személyes elérhetőségi adatainak megadása nélkül is részt vehet. Ha játékainkban díjköteles tevékenységekért fizet, személyes adatait a megfelelő fizetési szolgáltató begyűjti.

A fizetésre vonatkozó adatokat, mint az elérhetőségi és fizetési adatok, elsősorban a megfelelő fizetési szolgáltató gyűjti és dolgozza fel. Az adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikkének, 1. bekezdésének b. pontja.

Fizetésnél rögzítjük IP-címének földrajzi helyét, ami lehetővé teszi a vásárlási ország meghatározását. Az adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikkének, 1. bekezdésének c. pontja, mivel az adatfeldolgozás egy törvényes kötelezettség teljesítéséhez szükséges. A törvényi kötelezettség a 2006/112/EC direktívából ered (MOSS direktíva).

A fizetési szolgáltatóktól a fizetési csalások megakadályozását szolgáló információkat is kapunk. Az adatgyűjtés jogalapja a GDPR 6. cikkének, 1. bekezdésének f. pontja, mivel az adatfeldolgozás vállalatunk törvényes érdekeit szolgálja.

10. Közösség (fórum)

Fórumaink használatához meg kell adnia a személyes regisztrációs adatait, mint a felhasználóneve és e-mail címe. Az e-mail cím más felhasználók számára nem látható. A regisztráció azért szükséges, hogy kiszűrhessük a Közösségi irányelveinket megsértő felhasználókat, akiket kizárunk a közösségből. Az adattárolás jogalapja a GDPR 6. cikkének, 1. bekezdésének b. pontja.

Fórumainkat moderátorok kezelik. A súlyos szabálysértések megelőzése és büntetése érdekében IP-címét rögzítjük. A csalás megakadályozásának céljából gyűjtött információk jogalapja a mi törvényes érdekünk a GDPR 6. cikkének, 1. bekezdésének f. pontja szerint és a fórum védelmét szolgálja. Kifejezetten fenntartjuk a jogot megjegyzéseinek eltávolítására, ha azok harmadik fél jogait sértik. A fenti adattárolás ellen bármikor kifogást emelhet.

11. Publisher Backend program

Vállalatunk egy úgynevezett „Publisher Backend” programot működtet, amelyben a vállalatok és egyének regisztrálhatnak a Publisher Programban való részvételre. Ebből a célból begyűjtjük és feldolgozzuk elérhetőségi és fizetési adatait, amelyek a GDPR 6. cikkének, 1. bekezdésének b. pontja szerint a vonatkozó szerződéses kapcsolat teljesítéséhez szükségesek.

12. Álláspályázatok

Elérhető állásainkra weboldalunk „karrier” oldalán jelentkezhet. Erre a célra személyes elérhetőségi adatokat gyűjtünk, amely tartalmazza a nevét, önéletrajzát, motivációs levelét és bármely más, Ön által megadott tartalmat

Személyes pályázati adatait csak az aktuális vagy jövőbeli alkalmazásával, vagy a pályázat feldolgozásával kapcsolatos célokra gyűjtjük, tároljuk, dolgozzuk és használjuk fel. Az online pályázatokat vállalatunk illetékes kapcsolattartói dolgozzák fel és kezelik. Az adatokat feldolgozó valamennyi munkatársunk köteles bizalmasan, az adatvédelmi követelményeknek megfelelően kezelni az adatokat.

A pályázatok feldolgozásához a softgarden e-recruiting GmbH (Tauentzienstraße 14, 10789 Berlin, Germany) szoftverét használjuk.

Ezen adatfeldolgozás jogalapja a BDSG 2018 26. része.

13. Hírlevél

A következő részben tájékoztatjuk hírlevelünkről illetve más típusú üzleti e-mailjeinkről és elektronikus kommunikációnkról, illetve az ellenvetéshez kapcsolódó jogairól. A hírlevelünkre történő feliratkozással elfogadja a hírlevél küldését és az alább leírt eljárásokat. A jogalap az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikkének, 1. bekezdés, 1. pontja és a Tisztességtelen piaci verseny elleni német törvény 7. részének, 2. bekezdésének 3. pontja alapján. A „reklámkommunikáció” nem tartalmazza a következő információkat: A műszaki és szervezeti folyamatokra, és a felhasználóknak nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó információk.

A hírlevélre történő feliratkozáshoz használja a kétlépéses eljárást, amelyben meg kell erősítenie e-mail-címét. Ez a megerősítés azért szükséges, hogy csak saját e-mail-címről regisztrálhasson a hírlevélre. A hírlevél feliratkozásokat a törvényi előírásoknak való megfelelés érdekében a regisztráció dokumentálásának céljára naplózzuk. Ebbe beletartozik a bejelentkezés idejének, a megerősítés időpontjának és az IP-címnek a rögzítése. A hírlevelet küldő szolgáltatónál tárolt adatainak módosításait is naplózzuk. Ezen adatok feldolgozására azért van szükség, hogy igazolni lehessen a hozzájárulás megadását. A jogalap abból adódik, hogy jogi kötelezettségünk van az Ön beleegyezésének dokumentálása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, összefüggésben a 7. cikkel).

A hírleveleket egy EU-alapú külső szolgáltatóval küldjük, akit erre a feldolgozási tevékenységre a törvényi előírásoknak megfelelő módon alkalmazunk. A hírlevél a hírlevelet küldő szolgáltató kiszolgálójának pixeljeit tartalmazza, amelyek a hírlevél megnyitásakor lépnek érvénybe. Az adatgyűjtés keretein belül összegyűjtünk néhány információt, például az Ön IP-címét és az adatgyűjtés idejét. Ezeket az információkat technikai javításra vagy a célcsoportok és olvasási szokások elemzésére használjuk a megnyitási hely vagy idő alapján (amely az IP-cím alapján meghatározható). A statisztikai adatgyűjtéshez hozzá tartozik a hírlevelek megnyitásának és megnyitási idejének, illetve az abban szereplő hivatkozások megnyitásának és megnyitási idejének rögzítése. Műszaki okokból ez az információ az egyedi hírlevél címzettekhez társítható. Az elemzések elsődleges célja felhasználóink olvasási szokásainak megismerése és az általunk kínált tartalmaknak a felhasználó érdekeltségei szerinti személyre szabása. A személyre szabott elemzést az Ön beleegyezésével végezzük, amelyet az e-mail-cím begyűjtésekor szerzünk meg. A jogalap a GDPR 6. cikkének, 1. bekezdésének 1. pontja. A jövőben bármikor visszavonhatja beleegyezését. Ezt egyszerűen megteheti a levelek alján található hivatkozásra kattintva vagy az ügyféltámogatási űrlap beküldésével. Sajnos nem kérhet külön, csak a hírlevelet küldő szolgáltatóra vagy a statisztikai elemzésre vonatkozó lemondást. Ha le szeretné mondani, le kell mondania a teljes feliratkozást.

14. Az e-mail-cím használata

Felhasználhatjuk a regisztráció vagy a fizetés során megadott e-mail-címet, hogy értesítsünk az ajánlatunkban szereplő hasonló termékekről és szolgáltatásokról. Ez jogos érdekünket szolgálja, hogy kapcsolatba lépjünk a meglévő ügyfelekkel közvetlen marketing céljából. A jogalap GDPR 6. cikkének (1) bekezdése f) pontja és a tisztességtelen verseny elleni törvény 7. szakaszának (3) bekezdése. Az engedélyt bármikor visszavonhatod anélkül, hogy az alapdíjak szerinti tranzakciós költségeken kívül egyéb költségek merülnének fel. A leiratkozáshoz kattints az összes e-mailben megtalálható hivatkozásra.

15. Felmérések

Időnként a játékainkra vonatkozó ügyfél elégedettségi felméréseket végzünk. Erre célra begyűjtjük és feldolgozzuk a felmérés során megadott elérhetőségi adatait.

Az információk használatának jogalapja az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikkének, 1. bekezdésének 1. pontja szerint. A felmérésben önkéntes alapon vehet részt. A felhasználására vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

A felmérések elvégzéséhez a SurveyMonkey Inc (San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, California 94403, „SurveyMonkey”) szolgáltatásait vesszük igénybe. A SurveyMonkey a résztvevőkre vonatkozó további információkat gyűjt sütik formájában, amelyeknek kizárólagos célja a felmérési szolgáltatás rendelkezésre állásának és megfelelő működésének biztosítása.

Ezen további adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikkének, 1. bekezdésének f. pontja. Ha nem vesz részt a felmérésben, nem gyűjtünk személyes adatokat.

Garantáljuk az adatátvitel megfelelőségét az Egyesült Államok mint harmadik ország felé az Európai Unió általános szerződési feltételeinek elfogadásával.

16. Szerver naplófájlok feldolgozása

Ha weboldalunkat csak tájékozódási célra használja, szerverünk automatikusan általános adatokat tárol (azaz nem regisztrációval) és küld a böngészőnek. Ezek közé alapértelmezés szerint a következők tartoznak: A böngésző típusa/változata, a használt operációs rendszer, a megnyitott oldal, a korábban meglátogatott oldal (hivatkozó URL), az IP-cím, a szerver kérelem dátuma és időpontja és a HTTP állapotkódja.

A feldolgozást saját törvényes érdekeink céljaira végezzük, melynek jogalapja a GDPR 6. cikkének, 1. bekezdésének f. pontja. A feldolgozás célja a technikai adminisztráció és az alkalmazás biztonságának kezelése.

17. Bugsnag

A Bugsnag Inc. (USA) Bugsnag szolgáltatását használjuk egyes játékainkban. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi számunkra, hogy gyorsan azonosítsuk a játékainkban előforduló, működési problémákat vagy összeomlást okozó hibákat, és így fejleszthessük a szolgáltatásunkat. Ha hiba történik, a játékosazonosító, a játékosnév és – ha alkalmazandó – az oldal vagy az alkalmazás részletei, amelynél a hiba felmerült, valamint a beépített adatok továbbításra kerülnek a Bugsnag számára a hiba kiértékelése céljából. Garantáljuk az adatátvitel megfelelőségét az Egyesült Államok mint harmadik ország felé az Európai Unió általános szerződési feltételeinek elfogadásával. A Bugsnag adatvédelmi szabályzatával kapcsolatosan további információt itt találsz: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy

A jogalapot a GDPR 6. cikk, 1. paragrafus f) pontja képezi, mert a szolgáltatás jogos érdekeinket szolgálja a technikai hibák célzott megoldása terén. A fent említett adatok Bugsnag számára történő továbbítása technikai szempontból szükséges. A feldolgozás elleni kifogásokat az ügyfélszolgálatunk kezeli: https://support.goodgamestudios.com/

18. Csalás megakadályozása

Álnevesített információkat, mint az IP-cím vagy eszköz azonosító a harmadik felek által elkövetett csalások azonosításának céljából elemezzük. Erre a célra külső szolgáltatók támogatását vonjuk be, akik megfelelnek ugyanazon törvényes feltételeknek.

A jogalap a GDPR 6. cikkének, 1. bekezdésének f. pontja. Ez a feldolgozás hozzájárul az alkalmazás biztonságának megszervezéséhez.

19. Sütik

A weboldalunkon sütiket használunk. A sütik kis méretű szövegfájlok, amelyeket a böngészője egy weboldal meglátogatásakor elment. Ez azonosítja a használt böngészőt és web szerverünk számára felismerhető. A sütik használatából eredő adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikkének, 1. bekezdésének f. pontja. A feldolgozás ezen módja törvényes érdekeinket szolgálja, ezáltal a weboldal felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tehető.

Az általunk használt sütik nagy része „munkamenet sütiként” ismert. Ezeket a látogatás vége után törli. A további sütiket („állandó sütik”) egy meghatározott idő elteltével automatikusan törli, ami a sütitől függően változhat. A sütiket böngészője biztonsági beállításaiban bármikor törölheti. A böngésző beállításaiban elutasíthatja a sütik használatát.

Felhívjuk a figyelmedet, hogy ha törlöd az általunk használt cookie-kat, vagy letiltod a jövőbeni cookie-kat, előfordulhat, hogy bizonyos területeket vagy funkciókat nem fogsz tudni használni.

Ha csak a harmadik felekhez tartozó hirdetési cookie-kat szeretnéd korlátozni, az ilyen cookie-k letiltásához keresd fel a „Your Online Choices” (Az online döntéseid) weboldalát (http://www.youronlinechoices.com/).

20. Facebook (Visitor Action Pixel)

Weboldalunkon a Meta Platforms, Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, vagy az EU területén, Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország („Facebook”)) „visitor action pixels” funkcióját használjuk.

Ez lehetővé teszi a felhasználók tevékenységének követését miután egy Facebook-hirdetésre kattintva átirányítják őket egy szolgáltató weboldalára. Így figyelemmel tudjuk kísérni a Facebook-hirdetések hatékonyságát, és ez alapján statisztikákat és elemzéseket készíthetünk piackutatáshoz. Az így gyűjtött adatok névtelenek, azaz egyetlen felhasználó személyes adatait sem látjuk. Az adatokat azonban a Facebook tárolja és feldolgozza, ezért tájékoztatjuk a tudomásunk szerinti helyzetről. A Facebook összekapcsolhatja ezeket az adatokat az Ön Facebook-fiókjával, és saját hirdetési céljaira használhatja azokat a Facebook adatkezelési szabályzatának megfelelően, melyet a következő címen talál: https://www.facebook.com/about/privacy. Engedélyezheti, hogy a Facebook és partnerei hirdetéseket jelenítsenek meg a Facebookon belül és kívül. Ezen célból számítógépére sütit helyezhetnek el.

A szolgáltatás használatának jogalapja a GDPR 6. cikkének, 1. bekezdésének f. pontja. Adatainak Facebook pixel általi gyűjtése vagy adatainak Facebook reklámok megjelenítésére történő felhasználása ellen a következő címen emelhet kifogást: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Garantáljuk az adatátvitel megfelelőségét az Egyesült Államok mint harmadik ország felé az Európai Unió általános szerződési feltételeinek elfogadásával.

21. Információk a Facebook-oldalunkkal kapcsolatban

Amikor felkeresi Facebook-oldalainkat – amelyeket vállalatunk, vagy egyes termékeink vagy szolgáltatásaink megjelenítésére használunk – kezelni fogjuk bizonyos személyes adatait. A személyes adatok kezeléséért kizárólagosan felelős adatkezelő a Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország, a továbbiakban: „Facebook”). A Facebook általi személyesadat-kezeléssel kapcsolatos további információkat az alábbi oldalon talál: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Az Oldalelemzések kezelése

A Facebook a Facebook-oldalunk használatára vonatkozó anonimizált statisztikákat és elemzéseket (úgynevezett „Oldalelemzéseket”) biztosít számunkra, amelyek segítenek minket megérteni, hogy milyen műveleteket hajtanak végre a látogatók az oldalunkon. Az Oldalelemzések alapját az oldalunk látogatóira vonatkozó konkrét információk adják. A személyes adatokat ilyen kezelését a Facebookkal együtt, közös adatkezelőként végezzük. Az adatkezelés azon jogos érdekünket szolgálja, hogy kiértékeljük az oldalunkon végrehajtott műveletek típusait, és hogy továbbfejlesszük az oldalunkat az így megszerzett információk alapján. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének f) pontja. Az Oldalelemzések segítségével kapott információkat semmilyen esetben sem tudjuk valamely konkrét Facebook-profilhoz kapcsolni az oldalunkon megtalálható „Tetszik” elem használatából származó adatok alapján.

Szerződést kötöttünk a Facebookkal az adatkezeléssel kapcsolatos közös felelősségre vonatkozóan. Ez a szerződés határozza meg az adatvédelmi kötelezettségek felosztását köztünk és a Facebook között. Az Oldalelemzések létrehozásához szükséges személyesadat-kezeléssel és a Facebookkal kötött szerződésünkkel kapcsolatos részletek itt találhatók meg: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

A Facebook-oldalainkon keresztül számunkra megadott adatok kezelése

A Facebook-oldalainkon keresztül számunkra megadott felhasználói adatokat is kezeljük. Olyan adatok tartoznak ide, mint a felhasználók Facebook-felhasználóneve, játékosneve valamelyik játékunkban, kapcsolattartási adatai vagy nekünk küldött üzenetei. Az ilyen személyes adatokat kizárólag akkor kezeljük, ha korábban kifejezetten kértük Önt, hogy ossza meg velünk azokat például egy felmérés vagy vetélkedő részeként. Ezt az adatkezelést kizárólag mi végezzük, egyedüli adatkezelőként.

Ha adatokat adott meg számunkra, mert részt vesz egy vetélkedőben, ezeket az adatokat csak akkor kezeljük, ha ez szükséges ahhoz, hogy elküldjünk önnek egy díjat. A díj átadását követően, illetve ha nem nyer, az adatait töröljük. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének b) pontja.

A felmérések keretében begyűjtött személyes adatokat anonimizált formában kezeljük. Az adatkezelés célja annak a biztosítása, hogy az ügyfeleink elégedettek legyenek az ajánlatainkkal. Ez az adatkezelés azon jogos érdekünket szolgálja, hogy folyamatosan továbbfejlesszük az ajánlatainkat; az adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének f) pontja.

22. Google Analytics

Weboldalunk látogatóinak elemzéséhez a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország; „Google”) Google Analytics szolgáltatását használjuk. A Google sütiket használ. A sütik által generált, az online termék vagy szolgáltatás használatára vonatkozó adatokat általában továbbítják a Google Egyesült Államokban üzemelő szervereire. A Google ezeket az adatokat a nevünkben online termékeink és szolgáltatásaink használatának felmérésére használja, jelentéseket készít az online termékek és szolgáltatások tevékenységeiről és további szolgáltatásokat nyújt ezen online termékek és szolgáltatások és az internet használatához kapcsolódóan. A feldolgozott adatokból álnevesített felhasználói profilok hozhatók létre.

A Google Analytics-t csak bekapcsolt IP névtelenítéssel használjuk. Ez azt jelenti, hogy a Google az Európai Unió tagállamain vagy az Európai Gazdasági Térséghez tartozó államokon belül az IP-címeket csak részben rögzíti. Csak kivételes esetekben küldi a Google szerver a teljes IP címet az egyesült államokbeli Google szerverre és végzi el ott a részleges titkosítást.

A felhasználó böngészője által megadott IP-címet nem vonjuk össze más Google adatokkal. A felhasználók megakadályozhatják a sütik tárolását a böngésző biztonsági beállításainak módosításával.

A szolgáltatás használatának jogalapja a GDPR 6. cikkének, 1. bekezdésének f. pontja. A felhasználók megakadályozhatják a sütik által generált adatok gyűjtését a következő hivatkozáson elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=us.

Az adatok USA-ba történő továbbítása nem zárható ki.
Garantáljuk az adatátvitel megfelelőségét az Egyesült Államok mint harmadik ország felé az Európai Unió általános szerződési feltételeinek elfogadásával.

23. Google marketing szolgáltatások

Weboldalunkon a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország; „Google”) marketing szolgáltatásait használjuk. Ezek a szolgáltatások lehetővé teszik a reklámok megjelenítését célzott formában, a felhasználók számára releváns reklámokkal. A felhasználók Google Network weboldalain belüli tevékenységeinek megfelelő termék reklámokat és termékeket jelenít meg. Ezekre a célokra a Google egy kódot használ a weboldal megnyitásakor, amelyeket a weboldalba épített reklám címkékként ismerünk. Ezen kódok segítségével egy sütit, azaz egy kis fájlt tárol a felhasználó eszközén (a sütik helyett annak megfelelő más technológia is alkalmazható). A sütiket különböző domének is elhelyezhetik, mint a google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com vagy googleadservices.com. A fájl rögzíti a felhasználó által megnyitott alkalmazásokat, megtekintett tartalmakat és igénybe vett ajánlatokat. Emellett rögzíti a böngészőre és operációs rendszerre vonatkozó technikai információkat, a látogatás hosszát, illetve további, az online termékek és szolgáltatások használatára vonatkozó adatokat. A felhasználók IP-címét is rögzíti, habár felhívjuk figyelmét, hogy a Google Analytics keretén belül az Európai Unió tagállamain vagy az Európai Gazdasági Térséghez tartozó államokon belül az IP-címeket csak részben rögzíti.

A felhasználói adatokat csak álnevesített adatokként dolgozzuk fel. A Google nem tárolja a neveket vagy e-mail címeket. A megjelenített reklámok tehát nem specifikusan egy személynek szólnak, hanem a süti tulajdonosának. Ezt az információt a Google gyűjti és az Egyesült Államokban található szerverekre továbbítják és ott tárolják.

Az egyik általunk használt Google marketing szolgáltatás a Google AdWords online reklám szolgáltatás. A Google AdWords esetében minden AdWords ügyfél egy másik konverziós sütit kap. A sütik ezáltal nem követhetők az AdWords ügyfelek weboldalain. A süti által gyűjtött információk átalakítási kimutatásokat generálnak az átalakítás követést kérő AdWords ügyfeleknek. Az AdWords ügyfelek megtekinthetik a reklámukra kattintó felhasználók számát. Azonban nem kapnak a felhasználók személyes azonosítására alkalmas információkat.

A Google DoubleClick marketing szolgáltatásának keretében adott esetben harmadik fél reklámjait is alkalmazhatjuk. A DoubleClick sütik alapján lehetővé teszi, hogy a Google és partner weboldalai a felhasználó látogatásai alapján reklámokat helyezzenek el.

A Google szolgáltatások a Google Tag Manager alkalmazást használják. A Google marketing célokra történő adatfeldolgozásával kapcsolatban, kérjük, tekintse meg az összefoglaló oldalt: https://www.google.com/policies/technologies/ads, a Google adatvédelmi nyilatkozata itt érhető el: https://www.google.com/policies/privacy

A szolgáltatás használatának jogalapja a GDPR 6. cikkének, 1. bekezdésének f. pontja. Ha ellenvetése van az érdekeltség-alapú Google marketing szolgáltatások használata ellen, a szolgáltatást a Google által biztosított kilépési opciókkal lemondhatja: http://www.google.com/ads/preferences.

Az adatok USA-ba történő továbbítása nem zárható ki.
Garantáljuk az adatátvitel megfelelőségét az Egyesült Államok mint harmadik ország felé az Európai Unió általános szerződési feltételeinek elfogadásával.

24. Microsoft Bing Ads

A Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, „Microsoft”) Bing Ads konverziós és követési eszközét használjuk weboldalunk részeként. A Microsoft egy sütit tárol a felhasználó számítógépén, amely lehetővé teszi online szolgáltatásaink használatának elemzését. Ennek előfeltétele, hogy a felhasználónak be kell lépnie weboldalunkra egy Microsoft Bing Ads reklámon keresztül. Ezáltal értesít bennünket és Microsoft-ot, hogy valaki rákattintott egy reklámra, átirányították az online szolgáltatásainkhoz és elért egy meghatározott céloldal számot. Csak azon felhasználók teljes számát láthatjuk, akik rákattintottak a Bing reklámra, majd továbbléptek a céloldalra (konverzió). Az IP címeket nem rögzíti. A felhasználó személyazonosságára vonatkozó semmilyen további információ nincs megadva.

A Microsoft Bing reklámok és sütik adatvédelmi szabályzatára vonatkozóan további információkat a Microsoft adatvédelmi nyilatkozatában olvashat: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

A szolgáltatás használatának jogalapja a GDPR 6. cikkének, 1. bekezdésének f. pontja. Ha nem szeretne részt venni a Bing Ads folyamatban, ellenvetését a Microsoft felé a következő oldalon jelezheti: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out.

Garantáljuk az adatátvitel megfelelőségét az Egyesült Államok mint harmadik ország felé az Európai Unió általános szerződési feltételeinek elfogadásával.

25. Twitter konverziókövetés

Weboldalunkon a Twitter Inc., (1355 Market Street #900, San Francisco, California 94103, „Twitter”) konverziókövetési szolgáltatását használjuk. A Twitter egy sütit tárol a felhasználó számítógépén, amely lehetővé teszi online szolgáltatásaink és termékeink használatának elemzését. A Twitter konverziókövetés követi a felhasználók tevékenységét a Twitter reklámok megtekintését vagy azok megnyitását követően. A Twitter konverziókövetéssel konverziókat csatolhat, mint hivatkozás kattintásokat, tweet továbbítást, vagy „tetszik” adatokat.

A szolgáltatás használatának jogalapja a GDPR 6. cikkének, 1. bekezdésének f. pontja. Ha ellenvetése van a követés használatával szemben, a szolgáltatást a Digital Advertising Alliance eszközben az optout.aboutads.info oldalon lemondhatja.

Garantáljuk az adatátvitel megfelelőségét az Egyesült Államok mint harmadik ország felé az Európai Unió általános szerződési feltételeinek elfogadásával.

26. Taboola

A Taboola Inc. (Taboola Inc., Atrium Tower, 2 Jabotinsky St., 32nd fl., Ramat Gan 5250501 Tel-Aviv) technológiáinak használatával lehetőségünk nyílik arra, hogy felhasználóspecifikus hirdetéseket jelenítsünk meg a böngészési magatartás és az érdeklődési körök alapján. A Taboola cookie-k (vagy hasonló technológiák) használatával meghatározza, mely webhelyeket keresed fel rendszeresen, és rögzíti, merre jársz a weboldalunkon. A Taboola eszközre vonatkozó adatokat és protokolladatokat gyűjt, valamint használati profilokat hoz létre álnevek használatával. A használati profilokat nem egyesítik az álnév viselőjének adataival, és nem lehetséges a személyes adatokra vonatkozóan következtetéseket levonni. A fentiekhez az IP-címedet továbbítjuk a Taboola számára. Az eljárás jogalapját a jogos gazdasági érdekünk adja (GDPR 6. cikk 1. bekezdés f. pont). A nyomon követést megtagadhatod a következő hivatkozáson: https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout. Miután sikeresen kifejezted kimaradási szándékodat, a továbbiakban nem fogsz személyre szabott tartalmakat/hirdetéseket látni.

27. Harmadik fél webhelyein történő hirdetések elemzése

Harmadik fél webhelyek hirdetési területeit használjuk hirdetési eszközként. Hirdetőként ezeket felhasználhatjuk bizonyos érdeklődési körök és felhasználói csoportok megcélzására, amikor hirdetéseinket megjelenítjük. Különféle harmadik fél szolgáltatókkal működünk együtt hirdetéseink megjelenítésében.

Harmadik felek által nyújtott szolgáltatásokat és rendszereket használunk a hirdetési terület elosztására és az érdekcsoportok kiválasztására. Az érdeklődésen alapuló hirdetések sikerének mérése és optimalizálása érdekében néhány harmadik fél cookie-kat és egyéb technikai eszközöket használ a webhelyünkön, hogy információkat szerezzen annak használatáról.

Ha a személyes adatokat webhelyünk használata közben gyűjtik és harmadik fél számára továbbítják, az adatkezelés a következő jogalapon alapul: a GDPR  6. cikkelye,  1. paragrafusa,  f bejegyzése. A feldolgozást webhelyünk marketingjével kapcsolatos jogos gazdasági érdekeink védelme érdekében végzik.

A következő szolgáltatókkal dolgozunk:

 • Xandr

  A hirdetések megjelenítéséhez együttműködünk egy harmadik fél szolgáltatóval, a Xandr Inc.-kel – 28 W. 23rd Street, 4th Floor, New York, NY 10010, Egyesült Államok (Xandr). Ebből a célból telepítettük webhelyünkre a Xandr nyomkövetési pixeljét. A nyomkövetési pixel segítségével követni tudjuk a játékosok tevékenységét a webhelyen. Csak statisztikai információkat gyűjtenek és küldenek a Xandrnek. Ha nem szeretnéd látni a Xandr érdeklődésen alapuló hirdetéseit, akkor deaktiválhatod az Xandr nyomkövetését a jóváhagyás gombra kattintva a következő címen: https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/#choices_rights.

  További információt az Xandr adatvédelmi irányelveiről itt találsz: https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/‎.

  Az adatok Egyesült Államok felé történő továbbítása nem zárható ki. Garantáljuk az adatátvitel megfelelőségét az Egyesült Államok mint harmadik ország felé az Európai Unió általános szerződési feltételeinek elfogadásával.

 • Quantcast

  A Quantcast International Limited vállalattal is együttműködünk (Beaux Lane House, Lower Mercer Street, 1st Floor, Dublin 2, Írország). Erre a célra úgynevezett Quantcast-címkéket használunk. Kizárólag statisztikai adatokat gyűjtünk és továbbítunk a Quantcast felé. A Quantcast adatvédelmi szabályzatát ezen a hivatkozáson találod: https://www.quantcast.com/how-we-do-it/consumer-choice/privacy-policy/

  A Quantcast-követést itt tudod letiltani: https://www.quantcast.com/opt-out/

  Garantáljuk az adatátvitel megfelelőségét az Egyesült Államok mint harmadik ország felé az Európai Unió általános szerződési feltételeinek elfogadásával.

28. Integrált szolgáltatások és harmadik fél tartalom

Weboldalunkon harmadik felek által biztosított szolgáltatásokat és tartalmakat használunk (a következőkben „tartalom”). Ehhez az integrációhoz szükséges az IP-cím feldolgozása, hogy a tartalmat a böngészőre küldhessük. Az IP-címet ezáltal továbbítjuk a vonatkozó harmadik fél szolgáltatónak.

Minden esetben a feldolgozást saját törvényes érdekeink céljaira végezzük, weboldalunk optimalizálása és üzleti műveleteink javítása érdekében, melynek jogalapja a GDPR 6. cikkének, 1. bekezdésének f. pontja.

A Java programozási nyelvet rendszeresen használjuk a tartalmak integrálására. Ezért az adatfeldolgozást megakadályozhatja a Java műveletek letiltásával böngészőjében.

Weboldalunk a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország; „Google”) integrált tartalmait tartalmazza:

 • „Google Maps” a térképek megjelenítéséhez;
 • „Google Web Fonts” a Google betűtípusok használatához;
 • „YouTube” a videók megjelenítéséhez.

Az adatok USA-ba történő továbbítása nem zárható ki.
Garantáljuk az adatátvitel megfelelőségét az Egyesült Államok mint harmadik ország felé az Európai Unió általános szerződési feltételeinek elfogadásával.

29. Játékon belüli hirdetések

Játékokon belüli hirdetést kínálunk webes játékainkban, amelyek lehetővé teszik, hogy harmadik féltől származó videofelvételeket nézz meg a hirdetések során. Ez lehetővé teszi például fizetős tartalmak ingyenes használatát.

A hirdetési felületek használatakor megadott adatokat a rendszer összegyűjti és elemzi – ezt az alábbiakban részletesen is ismertetjük. Szolgáltatónk, a Google Ireland Limited Google Ad Manager (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) lehetővé teszi számunkra, hogy a hirdetések bevételszerzését a gyakorlatban megvalósítsuk. A szolgáltató vállalja a játékon belüli hirdetési hálózatok kezelését. Ez magában foglalja néhány paraméter megosztását a felületen keresztül a hirdetési hálózatokkal: IP-cím, böngésző, operációs rendszer, régió (további információ). Az információátvitel célja a lehető legrelevánsabb hirdetési anyagok megjelenítése a felhasználó számára. A fent említett hirdetési hálózatok olyan személyes adatokat is kezelhetnek az ilyen hirdetési anyagok rendelkezésre bocsájtása érdekében, mint az IP-cím.

A személyre szabott vagy kontextuális hirdetések kikapcsolása nem távolítja el a hirdetéseket a játékainkból. Továbbra is megjelennek azok a korlátozott hirdetések, amelyek nem dolgoznak fel személyes adatokat és kevésbé relevánsak a felhasználók számára.

A játékon belüli hirdetésekkel kapcsolatos információk feldolgozásának jogalapja a te hozzájárulásod (a GDPR 6. cikkének, 1. bekezdésének a. pontja). Felhasználóként bármikor kikapcsolhatod a személyes adatok hirdetésekben való használatát a Beállításközpontunkban (a lenti hivatkozáson). Ebben az esetben az összes álnévvel fedett információt anonimizáljuk, ami azt jelenti, hogy csak korlátozott hirdetések jelennek meg.Potenciális hiredetési partnerek – https://goodgamestudios.com/iga-advertising-partners/

30. Az Ön jogai

Mint érintett személy, jogában áll a velünk szembeni jogait érvényesíteni. Különös tekintettel a következő jogokra:

 • A GDPR 15. cikkének és a BDSG 34. részének értelmében jogában áll információt kérni a személyes adatainak feldolgozási módjára és mértékére vonatkozóan.
 • A GDPR 16. cikkének értelmében jogában áll kijavíttatni az általunk tárolt adatait.
 • A GDPR 17. cikkének és a BDSG 35. részének értelmében jogában áll az általunk tárolt adatait töröltetni.
 • A GDPR 18. cikkének értelmében jogában áll személyes adatainak feldolgozását korlátozni.
 • A GDPR 20. cikkének értelmében jogában áll a nekünk megadott személyes adatait egy rendszerezett, általánosan használt és gép által olvasható formában megkapni és azokat másik adatkezelőnek átadni.
 • A jogai gyakorlásához vegye fel a kapcsolatot velünk támogatási űrlapunk használatával.

31. Az ellenvetéshez való jog

A GDPR 21. Cikkének értelmében jogában áll kifogást emelni minden olyan feldolgozás ellen, amelynek jogalapja a GDPR 6. cikkének 1. bekezdésének e. és f. pontja.


32. Kiskorúak magánéletének védelme

A szolgáltatás célcsoportjába nem tartoznak bele a 16 év alattiak, és a szolgáltatást nem az ő használatukra szántuk. Egy olyan személytől sem gyűjtünk személyes adatokat, akiről tudjuk, hogy 16 év alatti.

33. Adatvédelmi tisztviselő (Data Protection Officer)

Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetősége:

Peter Birgersson/confidential
Deloitte AB
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm, Sweden
dpo@stillfront.com

34. Az állami hatóságokhoz benyújtott panaszok

Ha úgy gondolja, hogy személyes adatainak használata megsérti a GDPR előírásait, a GDPR 77. cikkének értelmében jogában áll panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatóságnak.

 

Verzió: 01/2022

Alkalmazásokra vonatkozó adatvédelmi szabályzat

A következő információk az általunk forgalmazott alkalmazásokra vonatkoznak. Az alkalmazások használata személyes adatok feldolgozását teheti szükségessé. Célunk, hogy a következő tájékoztatással áttekintést nyújtsunk ezekről a folyamatokról, hogy tisztában legyen az adatok felhasználásának módjával. Emellett a tisztességes feldolgozás biztosítása érdekében tájékoztatni szeretnénk az Általános európai adatvédelmi szabályzatban (GDPR) és a Németországi szövetségi adatvédelmi törvényben (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG) foglalt jogairól.

Az adatfeldolgozás felelőse a Goodgame Studios (Altigi GmbH), Borselstraße 20, 22765 Hamburg (a következőkben „mi”).

Tartalom

 1. Kapcsolat
 2. A személyes adatok feldolgozására vonatkozó általános információk
 3. A tárolás időtartama
 4. Az adatok továbbítása
 5. Adatgyűjtés letöltéskor
 6. Az alkalmazáshoz való hozzáférési jogok
 7. Kapcsolatfelvételi űrlap
 8. Regisztráció és bejelentkezés
 9. Facebook kapcsolat
 10. Adatfeldolgozás a játékainkban
 11. Az alkalmazásban indított befizetések
 12. Hírlevél
 13. Az e-mail-cím használata
 14. Felmérések
 15. Alkalmazás naplófájlok feldolgozása
 16. Bugsnag
 17. Csalás megakadályozása
 18. Facebook SDK
 19. Információk a Facebook-oldalunkkal kapcsolatban
 20. Google marketing szolgáltatások
 21. Google SDK (Firebase Analytics)
 22. AppsFlyer SDK
 23. Microsoft Bing Ads
 24. Taboola
 25. Pinterest
 26. Alkalmazásokon belüli hirdetések
 27. Az ellenvetéshez való jog
 28. További jogok
 29. Kiskorúak magánéletének védelme
 30. Adatvédelmi tisztviselő (Data Protection Officer)
 31. Az állami hatóságokhoz benyújtott panaszok

1.    Kapcsolat

Ha a tájékoztatásra vonatkozóan kérdése vagy javaslata van, vagy kapcsolatba szeretne lépni velünk jogai gyakorlásához, a következő címen megteheti: https://support.goodgamestudios.com/

2.    A személyes adatok feldolgozására vonatkozó általános információk

Az általunk nyújtott termékek és szolgáltatások használata személyes adatok feldolgozását teheti szükségessé. Az adatvédelmi törvény alapján a „személyes adatok” megnevezés az egy bizonyos vagy azonosítható személyre vonatkozó összes információra vonatkozik. Egy IP-cím is minősülhet személyes adatnak. Az IP-címet az internethez csatlakozó minden eszközhöz az internet szolgáltató osztja ki, ezáltal fogadhat és küldhet adatokat. Az alkalmazások használatakor az Ön által megadott adatokat gyűjtjük. Emellett az alkalmazások használatakor automatikusan az alkalmazás használatára vonatkozó információkat is gyűjtünk.

A személyes adatokat a GDPR és a BDSG adatvédelmi szabályozásoknak megfelelően dolgozzuk fel. Az adatokat csak akkor dolgozzuk fel, ha az törvény által engedélyezett. Az alkalmazások használatakor a személyes adatokat csak személyes hozzájárulás alapján dolgozzuk fel (a GDPR 6. cikke, 1. bekezdés, 1. pontja) olyan szerződések teljesítésére, amelyekben részt vesz, vagy kérésére egy szerződés megkötésének előkészítésére (a GDPR 6. cikke, 1. bekezdés b. pontja), törvényes kötelezettség teljesítésére (a GDPR 6. cikke, 1. bekezdés, 1. pontja) vagy ha a feldolgozást a mi, vagy egy harmadik fél törvényes érdekei írják elő, kivéve, ha ezeket az érdekeket a személyes adatok védelmét előíró, az Ön érdekei vagy alapvető jogai és szabadságjogai felülírják (a GDPR 6. cikk, 1. bekezdés, f. pontja alapján).

3.    A tárolás időtartama

A személyes adatokat a feldolgozás vagy a szerződéses vagy törvény szerinti kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges ideig tároljuk, kivéve ha azt a következő részekben ettől eltérően jelöltük.

4.    Az adatok továbbítása

A személyes adatokat az általunk erre a célra fenntartott műszaki szolgáltatók által biztosított szervereken dolgozzuk fel, kivéve ha azt a következő részekben ettől eltérően jelöltük. Ezek a szolgáltatók csak akkor dolgozzák fel az adatokat, ha arra vonatkozóan kifejezett utasítást kaptak és szerződés alapján kötelesek az adatvédelem megfelelő műszaki és szervezeti feltételeit biztosítani.

A más szolgáltatók által nyújtott integrált szolgáltatások tekintetében jelen Adatvédelmi nyilatkozat szerint a személyes adatokat ezen szolgáltatók meghatározott székhelyeire továbbítjuk. Ezen szolgáltatók székhelye lehet úgynevezett harmadik világhoz tartozó országban, az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívül. További információkat az egyes szolgáltatások leíró részekben olvashat.

5.    Adatgyűjtés letöltéskor

Az alkalmazás letöltésekor mi magunk nem továbbítunk semmilyen adatot az érintett webáruháznak (Apple App Store, Google Play, Amazon App Store, Samsung App Store, stb.). Ha szeretné megtudni, az érintett webáruház milyen adatokat gyűjt össze és dolgoz fel a letöltés során, tekintse meg az adott alkalmazás adatvédelmi irányelvét. Semmilyen befolyásunk nincs a webáruházak adatgyűjtésére vonatkozóan. A személyes adatok feldolgozásáért kizárólag ők felelősek, a GDPR 7(4) cikke szerint.

6.    Az alkalmazáshoz való hozzáférési jogok

Az alkalmazáshoz különböző hozzáférési jogokkal kell rendelkeznie a mobileszközén. Ezek biztosítják az alkalmazásaink bizonyos funkcióinak működését. Ha például csak vezeték nélküli kapcsolaton keresztül szeretné letölteni a frissítéseket, az alkalmazásnak hozzá kell férnie a vezeték nélküli kapcsolathoz. Ha további tartalmakat szeretne vásárolni az alkalmazáson keresztül, lehet, hogy hozzá kell férnünk a webáruház csatlakozó felületéhez. Egy másik ilyen példa az úgynevezett leküldéses („push”) értesítés, amikor közvetlenül jelenítünk meg valamilyen értesítést a mobileszközén. A mobileszközén beállított hozzáférési jogok az operációs rendszertől (pl. Android vagy iOS stb.) függenek, valamint attól a webáruháztól, ahol az alkalmazást vásárolta (pl. Google Play Store, Apple App Store, Amazon stb.). A szabály szerint a telepítés előtt tájékoztatást kap az alkalmazás által igényelt hozzáférési engedélyekről.

A technikai okokból szükséges hozzáférési engedélyek jogalapja a GDPR 6. cikkének, 1. bekezdésének b. pontja. Minden további hozzáférési engedély jogalapja a GDPR 6. cikkének, 1. bekezdésének f. pontja.

Az Apple iOS operációs rendszerben a „Beállítások” menüpontban bármikor megtekintheti, hogy alkalmazásunk milyen tartalmakhoz férhet hozzá. Ezeket a hozzáférési jogokat később módosíthatja.

Android operációs rendszerben is különböző hozzáférési jogokat kell megadnia mobileszközén. A „Beállítások / Alkalmazások” menüpontban megtekinteti az alkalmazásaink által használt hozzáférési jogokat.

7.    Kapcsolatfelvételi űrlap

Alkalmazásunk egy kapcsolatfelvételi űrlapot tartalmaz, amellyel üzenetet küldhet nekünk. Az adatok átvitele titkosított.

Az adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikkének, 1. bekezdésének b. pontja. A szerződés végrehajtásához az összes kötelező mező kitöltése szükséges. Ha ezeket nem tölti ki, a szerződéses szolgáltatásokat nem áll módunkban biztosítani. A további adatok megadása önkéntes. Vagy a kapcsolatfelvételi e-mail címre is küldhet levelet nekünk.

8.    Regisztráció és bejelentkezés

Az alkalmazás bizonyos funkcióinak használatához az alkalmazásban regisztrálnia kell. A regisztrációs eljárás befejezése után egy felhasználási szerződést köt.

A használat során csak az Ön által megadott információkat dolgozzuk fel. Ezek az információk a regisztrációs képernyőn láthatók. Az adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikkének, 1. bekezdésének b. pontja. A felhasználói kapcsolat létrehozásához elengedhetetlen a kötelezőként jelölt információk megadása. A megadott adatokat csak a felhasználási feltételekben meghatározott célokra dolgozzuk fel és csak a használat idejére tároljuk. A használatot a felhasználói fiók törlésével bármikor megszüntetheti.

9.    Facebook kapcsolat

Játékainkba és szolgáltatásainkba egyszerűbb módon, Facebook profiljával is bejelentkezhet. Erre a célra a meglévő Facebook-fiókját is felhasználhatja. A „Bejelentkezés Facebook-fiókkal” hivatkozásra kattintva regisztrálhat az online portálunkon. Ehhez természetesen már rendelkeznie kell érvényes Facebook-fiókkal, vagy hozzá kell férnie a Facebookhoz.

Ha a Facebook-fiókján keresztül szeretne regisztrálni valamelyik szolgáltatásunkra, a regisztráció első lépéseként azonnal átirányítjuk a Facebookra. Ezután be kell jelentkeznie vagy regisztrálnia kell a Facebookon. Semmilyen esetben sem férünk hozzá a személyes bejelentkezési adataihoz (a felhasználónévhez és a jelszóhoz).

A második lépésben Facebook-profilját ahhoz a szolgáltatáshoz csatlakoztatja, amelyre regisztrálni szeretne. Ekkor tájékoztatjuk arról, milyen adatok kerülnek továbbításra a Facebook-profiljáról. Ezek általában olyan adatok, melyek a Facebookon „nyilvánosnak” minősülnek, valamint olyan adatok, amelyeket Ön nyilvánosan elérhetővé tett, vagy felhasználásukra felhatalmazást adott a kérdéses alkalmazás tekintetében. Az ilyen adatok közé rendszerint a neve, a profilképe és borítóképe, neme, a hálózatai, a felhasználóneve (Facebook URL), valamint felhasználói azonosítószáma (Facebook ID) tartozik. A Facebookon mentett e-mail címét is felhasználjuk, hogy a Facebookon kívül kapcsolatba léphessünk Önnel. A Facebook-profilján az Általános fiókbeállítások menüpont alatt megtekintheti a nyilvános adatokra vonatkozó összefoglalót (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).

Garantáljuk az adatátvitel megfelelőségét az Egyesült Államok mint harmadik ország felé az Európai Unió általános szerződési feltételeinek elfogadásával.
Az adatgyűjtés jogalapja az Ön hozzájárulása, a GDPR 6. cikkének, 1. bekezdésének 1. pontja szerint. Ha szeretné megszüntetni a Facebook Connect és a szolgáltatásunk közti kapcsolatot, jelentkezzen be Facebook-fiókjába, és végezze el a szükséges módosításokat a profilján. Ezután nem lesz jogosultságunk hozzáférni a Facebook-profiljából származó információkhoz.

10. Adatfeldolgozás a játékainkban

Játékainkban követhetjük és értékelhetjük a játékosként végzett műveleteit. Ebbe különösen beletartoznak a regisztráció és a játékokban való részvétel során megadott elérhetőségi adatok. Erre célra gyűjtjük személyes adatait, mint például az IP-címét. Ezen információk feldolgozása a játék műveletek végrehajtásához szükséges. Ennek megfelelően az adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikkének, 1. bekezdésének b. pontja.

11. Az alkalmazásban indított befizetések

Játékainkban általában személyes elérhetőségi adatainak megadása nélkül is részt vehet. Ha játékainkban díjköteles tevékenységekért fizet, személyes adatait a megfelelő fizetési szolgáltató begyűjti.

A fizetésre vonatkozó adatokat, mint az elérhetőségi és fizetési adatok, elsősorban a megfelelő fizetési szolgáltató gyűjti és dolgozza fel. Ezen adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6(1)(b) cikke.

Fizetésnél rögzítjük IP-címének földrajzi helyét, ami lehetővé teszi a vásárlási ország meghatározását. Az adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikkének, 1. bekezdésének c. pontja, mivel az adatfeldolgozás egy törvényes kötelezettség teljesítéséhez szükséges. A törvényi kötelezettség a 2006/112/EC direktívából ered (MOSS direktíva).

A fizetési szolgáltatóktól a fizetési csalások megakadályozását szolgáló információkat is kapunk. Az adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikkének, 1. bekezdésének c. pontja, mivel az adatfeldolgozás egy törvényes kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

12. Hírlevél

A következő részben tájékoztatjuk hírlevelünkről illetve más típusú üzleti e-mailjeinkről és elektronikus kommunikációnkról, illetve az ellenvetéshez kapcsolódó jogairól. A hírlevelünkre történő feliratkozással elfogadja a hírlevél küldését és az alább leírt eljárásokat. A jogalap az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikkének, 1. bekezdés, 1. pontja és a Tisztességtelen piaci verseny elleni német törvény 7. részének, 2. bekezdésének 3. pontja alapján. A „reklámkommunikáció” nem tartalmazza a következő információkat: A műszaki és szervezeti folyamatokra, és a felhasználóknak nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó információk.

A hírlevélre történő feliratkozáshoz használja a kétlépéses eljárást, amelyben meg kell erősítenie e-mail-címét. Ez a megerősítés azért szükséges, hogy csak saját e-mail-címről regisztrálhasson a hírlevélre. A hírlevél feliratkozásokat a törvényi előírásoknak való megfelelés érdekében a regisztráció dokumentálásának céljára naplózzuk. Ebbe beletartozik a bejelentkezés idejének, a megerősítés időpontjának és az IP-címnek a rögzítése. A hírlevelet küldő szolgáltatónál tárolt adatainak módosításait is naplózzuk. Ezen adatok feldolgozására azért van szükség, hogy igazolni lehessen a hozzájárulás megadását. A jogalap abból adódik, hogy jogi kötelezettségünk van az Ön beleegyezésének dokumentálása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, összefüggésben a 7. cikkel).

A hírleveleket egy EU-alapú külső szolgáltatóval küldjük, akit erre a feldolgozási tevékenységre a törvényi előírásoknak megfelelő módon alkalmazunk. A hírlevél a hírlevelet küldő szolgáltató kiszolgálójának pixeljeit tartalmazza, amelyek a hírlevél megnyitásakor lépnek érvénybe. Az adatgyűjtés keretein belül összegyűjtünk néhány információt, például az Ön IP-címét és az adatgyűjtés idejét. Ezeket az információkat technikai javításra vagy a célcsoportok és olvasási szokások elemzésére használjuk a megnyitási hely vagy idő alapján (amely az IP-cím alapján meghatározható). A statisztikai adatgyűjtéshez hozzá tartozik a hírlevelek megnyitásának és megnyitási idejének, illetve az abban szereplő hivatkozások megnyitásának és megnyitási idejének rögzítése. Műszaki okokból ez az információ az egyedi hírlevél címzettekhez társítható. Az elemzések elsődleges célja felhasználóink olvasási szokásainak megismerése és az általunk kínált tartalmaknak a felhasználó érdekeltségei szerinti személyre szabása. A személyre szabott elemzést az Ön beleegyezésével végezzük, amelyet az e-mail-cím begyűjtésekor szerzünk meg. A jogalap a GDPR 6. cikkének, 1. bekezdésének 1. pontja. A jövőben bármikor visszavonhatja beleegyezését. Ezt egyszerűen megteheti a levelek alján található hivatkozásra kattintva vagy az ügyféltámogatási űrlap beküldésével. Sajnos nem kérhet külön, csak a hírlevelet küldő szolgáltatóra vagy a statisztikai elemzésre vonatkozó lemondást. Ha le szeretné mondani, le kell mondania a teljes feliratkozást.

13. Az e-mail-cím használata

Felhasználhatjuk a regisztráció vagy a fizetés során megadott e-mail-címet, hogy értesítsünk az ajánlatunkban szereplő hasonló termékekről és szolgáltatásokról. Ez jogos érdekünket szolgálja, hogy kapcsolatba lépjünk a meglévő ügyfelekkel közvetlen marketing céljából. A jogalap GDPR 6. cikkének (1) bekezdése f) pontja és a tisztességtelen verseny elleni törvény 7. szakaszának (3) bekezdése. Az engedélyt bármikor visszavonhatod anélkül, hogy az alapdíjak szerinti tranzakciós költségeken kívül egyéb költségek merülnének fel. A leiratkozáshoz kattints az összes e-mailben megtalálható hivatkozásra.

14. Felmérések

Időnként a játékainkra vonatkozó ügyfél elégedettségi felméréseket végzünk. Erre célra begyűjtjük és feldolgozzuk a felmérés során megadott elérhetőségi adatait.

Az információk használatának jogalapja az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikkének, 1. bekezdésének 1. pontja szerint. A felmérésben önkéntes alapon vehet részt. A felhasználására vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

A felmérések elvégzéséhez a SurveyMonkey Inc (San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, California 94403, „SurveyMonkey”) szolgáltatásait vesszük igénybe. A SurveyMonkey a résztvevőkre vonatkozó további információkat gyűjt sütik formájában, amelyeknek kizárólagos célja a felmérési szolgáltatás rendelkezésre állásának és megfelelő működésének biztosítása.

Ezen további adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikkének, 1. bekezdésének f. pontja. Ha nem vesz részt a felmérésben, nem gyűjtünk személyes adatokat.

Garantáljuk az adatátvitel megfelelőségét az Egyesült Államok mint harmadik ország felé az Európai Unió általános szerződési feltételeinek elfogadásával.

15. Alkalmazás naplófájlok feldolgozása

Ha szolgáltatásainkat használja, általános információkat (nem egyéni azonosítás alapján) automatikusan tárolunk, azaz nem csak a regisztráció során. Web kiszolgálóink például általában a következő információkat tárolják: IP-cím, eszköz azonosító, eszköztípus, operációs rendszer, a szerver kérelem időpontja.

A feldolgozást saját törvényes érdekeink céljaira végezzük, melynek jogalapja a GDPR 6. cikkének, 1. bekezdésének f. pontja. A feldolgozás célja az alkalmazás biztonságának technikai kezelése.

16. Bugsnag

A Bugsnag Inc. (USA) Bugsnag szolgáltatását használjuk egyes játékainkban. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi számunkra, hogy gyorsan azonosítsuk a játékainkban előforduló, működési problémákat vagy összeomlást okozó hibákat, és így fejleszthessük a szolgáltatásunkat. Ha hiba történik, a játékosazonosító, a játékosnév és – ha alkalmazandó – az oldal vagy az alkalmazás részletei, amelynél a hiba felmerült, valamint a beépített adatok továbbításra kerülnek a Bugsnag számára a hiba kiértékelése céljából. Garantáljuk az adatátvitel megfelelőségét az Egyesült Államok mint harmadik ország felé az Európai Unió általános szerződési feltételeinek elfogadásával. A Bugsnag adatvédelmi szabályzatával kapcsolatosan további információt itt találsz: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy

A jogalapot a GDPR 6. cikk, 1. paragrafus f) pontja képezi, mert a szolgáltatás jogos érdekeinket szolgálja a technikai hibák célzott megoldása terén. A fent említett adatok Bugsnag számára történő továbbítása technikai szempontból szükséges. A feldolgozás elleni kifogásokat az ügyfélszolgálatunk kezeli: https://support.goodgamestudios.com/

17. Csalás megakadályozása

Álnevesített információkat, mint az IP-cím vagy eszköz azonosító a harmadik felek által elkövetett csalások azonosításának céljából elemezzük. Erre a célra külső szolgáltatók támogatását vonjuk be, akik megfelelnek ugyanazon törvényes feltételeknek. A jogalap a GDPR 6. cikkének, 1. bekezdésének f. pontja. A feldolgozás célja az alkalmazás biztonságának megszervezése.

18. Facebook SDK

Alkalmazásunkban a Facebook Alkalmazásfejlesztő készletet (SDK) használjuk. A Facebook SDK-t a Facebook adja ki és kezeli. Az integráció révén különböző Facebook-szolgáltatásokat tudunk összekapcsolni az alkalmazásunkkal. A felhasználók például a Facebook SDK-val tudják megosztani az alkalmazásaink tartalmait saját Facebook-idővonalukon, vagy üzenetet küldhetnek más Facebook-felhasználóknak. A Facebook SDK iOS operációs rendszerben történő használatával kapcsolatban itt talál további információt: https://developers.facebook.com/docs/ios. Ha Android rendszert használ, keresse fel ezt a weboldalt: https://developers.facebook.com/docs/android.

Az adattárolás jogalapja a GDPR 6. cikkének, 1. bekezdésének b. pontja.

Facebookos alkalmazásesemények: A Facebook alkalmazásesemények (Facebook App Events) néven ismert szolgáltatással értékeljük a hirdetési kampányaink hatását és a Facebook SDK-használatot. A Facebook csupán összesített adatokat ad nekünk arról, hogy a felhasználók hogyan használják az alkalmazásunkat. Azt sem tudjuk befolyásolni, hogy a Facebook alkalmazásesemények szolgáltatás milyen adatokat dolgoz fel.

Garantáljuk az adatátvitel megfelelőségét az Egyesült Államok mint harmadik ország felé az Európai Unió általános szerződési feltételeinek elfogadásával.
Az adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikkének, 1. bekezdésének f. pontja. Alkalmazásunk beállításaiban kikapcsolhatja az alkalmazásesemények adott célra történő használatát.

19. Információk a Facebook-oldalunkkal kapcsolatban

Amikor felkeresi Facebook-oldalainkat – amelyeket vállalatunk, vagy egyes termékeink vagy szolgáltatásaink megjelenítésére használunk – kezelni fogjuk bizonyos személyes adatait. A személyes adatok kezeléséért kizárólagosan felelős adatkezelő a Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország, a továbbiakban: „Facebook”). A Facebook általi személyesadat-kezeléssel kapcsolatos további információkat az alábbi oldalon talál: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Az Oldalelemzések kezelése

A Facebook a Facebook-oldalunk használatára vonatkozó anonimizált statisztikákat és elemzéseket (úgynevezett „Oldalelemzéseket”) biztosít számunkra, amelyek segítenek minket megérteni, hogy milyen műveleteket hajtanak végre a látogatók az oldalunkon. Az Oldalelemzések alapját az oldalunk látogatóira vonatkozó konkrét információk adják. A személyes adatokat ilyen kezelését a Facebookkal együtt, közös adatkezelőként végezzük. Az adatkezelés azon jogos érdekünket szolgálja, hogy kiértékeljük az oldalunkon végrehajtott műveletek típusait, és hogy továbbfejlesszük az oldalunkat az így megszerzett információk alapján. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének f) pontja. Az Oldalelemzések segítségével kapott információkat semmilyen esetben sem tudjuk valamely konkrét Facebook-profilhoz kapcsolni az oldalunkon megtalálható „Tetszik” elem használatából származó adatok alapján.

Szerződést kötöttünk a Facebookkal az adatkezeléssel kapcsolatos közös felelősségre vonatkozóan. Ez a szerződés határozza meg az adatvédelmi kötelezettségek felosztását köztünk és a Facebook között. Az Oldalelemzések létrehozásához szükséges személyesadat-kezeléssel és a Facebookkal kötött szerződésünkkel kapcsolatos részletek itt találhatók meg: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

A Facebook-oldalainkon keresztül számunkra megadott adatok kezelése

A Facebook-oldalainkon keresztül számunkra megadott felhasználói adatokat is kezeljük. Olyan adatok tartoznak ide, mint a felhasználók Facebook-felhasználóneve, játékosneve valamelyik játékunkban, kapcsolattartási adatai vagy nekünk küldött üzenetei. Az ilyen személyes adatokat kizárólag akkor kezeljük, ha korábban kifejezetten kértük Önt, hogy ossza meg velünk azokat például egy felmérés vagy vetélkedő részeként. Ezt az adatkezelést kizárólag mi végezzük, egyedüli adatkezelőként.

Ha adatokat adott meg számunkra, mert részt vesz egy vetélkedőben, ezeket az adatokat csak akkor kezeljük, ha ez szükséges ahhoz, hogy elküldjünk önnek egy díjat. A díj átadását követően, illetve ha nem nyer, az adatait töröljük. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének b) pontja.

A felmérések keretében begyűjtött személyes adatokat anonimizált formában kezeljük. Az adatkezelés célja annak a biztosítása, hogy az ügyfeleink elégedettek legyenek az ajánlatainkkal. Ez az adatkezelés azon jogos érdekünket szolgálja, hogy folyamatosan továbbfejlesszük az ajánlatainkat; az adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének f) pontja.

20. Google marketing szolgáltatások

Alkalmazásunkban a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország; „Google”) marketing szolgáltatásait használjuk. Ezek a szolgáltatások lehetővé teszik a reklámok megjelenítését célzott formában, a felhasználók számára releváns reklámokkal. A felhasználók Google Network alkalmazásain belüli tevékenységeinek megfelelő termék reklámokat és termékeket jelenít meg. Ezekre a célokra a Google egy kódot használ az alkalmazás megnyitásakor, amelyeket az alkalmazásba épített reklám címkékként ismerünk. Ezen kódok segítségével egy sütit, azaz egy kis fájlt tárol a felhasználó eszközén (a sütik helyett annak megfelelő más technológia is alkalmazható). A sütiket különböző domének is elhelyezhetik, mint a google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com vagy googleadservices.com. A fájl rögzíti a felhasználó által megnyitott alkalmazásokat, megtekintett tartalmakat és igénybe vett ajánlatokat. Emellett rögzíti a böngészőre és operációs rendszerre vonatkozó technikai információkat, a látogatás hosszát, illetve további, az online termékek és szolgáltatások használatára vonatkozó adatokat. A felhasználók IP-címét is rögzíti, habár felhívjuk figyelmét, hogy a Google Analytics keretén belül az Európai Unió tagállamain vagy az Európai Gazdasági Térséghez tartozó államokon belül az IP-címeket csak részben rögzíti.

A felhasználói adatokat csak álnevesített adatokként dolgozzuk fel. A Google nem tárolja a neveket vagy e-mail címeket. A megjelenített reklámok tehát nem specifikusan egy személynek szólnak, hanem a süti tulajdonosának. Ezt az információt a Google gyűjti és az Egyesült Államokban található szerverekre továbbítják és ott tárolják.

Az egyik általunk használt Google marketing szolgáltatás a Google AdWords online reklám szolgáltatás. A Google AdWords esetében minden AdWords ügyfél egy másik konverziós sütit kap. A sütik ezáltal nem követhetők az AdWords ügyfelek alkalmazásaiban. A süti által gyűjtött információk átalakítási kimutatásokat generálnak az átalakítás követést kérő AdWords ügyfeleknek. Az AdWords ügyfelek megtekinthetik a reklámukra kattintó felhasználók számát. Azonban nem kapnak a felhasználók személyes azonosítására alkalmas információkat.

A Google DoubleClick marketing szolgáltatásának keretében adott esetben harmadik fél reklámjait is alkalmazhatjuk. A DoubleClick sütik alapján lehetővé teszi, hogy a Google és partner alkalmazásai a felhasználó látogatásai alapján reklámokat helyezzenek el.

A Google szolgáltatások a Google Tag Manager alkalmazást használják. A Google marketing célokra történő adatfeldolgozásával kapcsolatban, kérjük, tekintse meg az összefoglaló oldalt: https://www.google.com/policies/technologies/ads, a Google adatvédelmi nyilatkozata itt érhető el: https://www.google.com/policies/privacy

A szolgáltatás használatának jogalapja a GDPR 6. cikkének, 1. bekezdésének f. pontja. Ha ellenvetése van az érdekeltség-alapú Google marketing szolgáltatások használata ellen, a szolgáltatást a Google által biztosított kilépési opciókkal lemondhatja: http://www.google.com/ads/preferences.

Az adatok USA-ba történő továbbítása nem zárható ki.
Garantáljuk az adatátvitel megfelelőségét az Egyesült Államok mint harmadik ország felé az Európai Unió általános szerződési feltételeinek elfogadásával.

21. Google SDK (Firebase Analytics)

Alkalmazásunkban a „Google Firebase” fejlesztői platformot, illetve a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország; „Google”) kapcsolódó funkcióit és szolgáltatásait használjuk. A Google Firebase egy mobileszköz és weboldal alkalmazás fejlesztő platform. A Google Firebase számos funkciót kínál, amelyek a következő összefoglaló oldalon olvashatók: https://firebase.google.com/products/

A funkciók tartalmazzák az alkalmazások tárolását, beleértve a felhasználók személyes adatait, mint a létrehozott tartalmak vagy az alkalmazásokkal való interakciókra vonatkozó információk. A Google Firebase emellett olyan felületet is kínál, amelyen az alkalmazások és szolgáltatások felhasználói kapcsolatba léphetnek egymással.

A felhasználói interakciók elemzését a Firebase Analytics elemzési szolgáltatás végzi. Ez a szolgáltatás segít a felhasználói interakciók rögzítésében. Olyan eseményeket rögzít, mint például az alkalmazás első megnyitásának időpontja, egy alkalmazás eltávolítása, frissítések, egy alkalmazás összeomlása vagy használatának gyakorisága. Bizonyos felhasználói érdekeltségeket is rögzít és felmér.

A Google Firebase által feldolgozott információkat más Google szolgáltatások is felhasználhatják, mint a Google Analytics és Google marketing szolgáltatások. Ebben az esetben csak névtelen információkat, mint az Android reklám azonosító vagy iOS reklám azonosító dolgoz fel a felhasználók mobil eszközeinek azonosításához. A Google marketing célokra történő adatfeldolgozásával kapcsolatban, kérjük, tekintse meg az összefoglaló oldalt: https://www.google.com/policies/technologies/ads, a Google adatvédelmi nyilatkozata itt érhető el: https://www.google.com/policies/privacy.

Az adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikkének, 1. bekezdésének f. pontja. Ha a felhasználónak ellenvetése van az érdekeltség-alapú Google marketing szolgáltatások használata ellen, a szolgáltatást a Google által biztosított kilépési opciókkal lemondhatja: http://www.google.com/ads/preferences.

Az adatok USA-ba történő továbbítása nem zárható ki.
Garantáljuk az adatátvitel megfelelőségét az Egyesült Államok mint harmadik ország felé az Európai Unió általános szerződési feltételeinek elfogadásával.

22. AppsFlyer SDK

Az alkalmazásunkat az AppsFlyer Inc. (111 New Montgomery Street, San Francisco, California 94105) által biztosított technológiával elemezzük. Ebből a célból különböző kommunikációs és munkamenet-adatokat gyűjtünk és tárolunk. Ezekre azért van szükség, hogy folyamatosan fejleszteni tudjuk a tartalmat és a játékaink használhatóságát, valamint optimalizálhassuk a felhasználói élményt. A munkamenetre és a kommunikációra vonatkozó adatokat nem személyesített formában, hanem álnév használatával dolgozzuk fel. Az AppsFlyer adatfeldolgozási eljárásaival kapcsolatban további információt talál a szolgáltató adatvédelmi szabályzatában: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/.

Az adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikkének, 1. bekezdésének f. pontja. Ha a jövőben ki szeretné kapcsolni az AppsFlyer követést, itt bármikor lemondhatja: https://www.appsflyer.com/optout

Garantáljuk az adatátvitel megfelelőségét az Egyesült Államok mint harmadik ország felé az Európai Unió általános szerződési feltételeinek elfogadásával.

23. Microsoft Bing Ads

A Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, „Microsoft”) Bing Ads konverziós és követési eszközét használjuk az alkalmazásunk részeként. A Microsoft egy sütit tárol a felhasználó eszközén, amely lehetővé teszi online szolgáltatásaink használatának elemzését. Ennek előfeltétele, hogy a felhasználónak használnia kell az alkalmazásunkat egy Microsoft Bing Ads reklámon keresztül. Ezáltal értesít bennünket és Microsoft-ot, hogy valaki rákattintott egy reklámra, átirányították az online szolgáltatásainkhoz és elért egy meghatározott céloldal számot. Csak azon felhasználók teljes számát láthatjuk, akik rákattintottak a Bing reklámra, majd továbbléptek a céloldalra (konverzió). Az IP címeket nem rögzíti. A felhasználó személyazonosságára vonatkozó semmilyen további információ nincs megadva.

A Microsoft Bing reklámok és sütik adatvédelmi szabályzatára vonatkozóan további információkat a Microsoft adatvédelmi nyilatkozatában olvashat: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

A szolgáltatás használatának jogalapja a GDPR 6. cikkének, 1. bekezdésének f. pontja. Ha nem szeretne részt venni a Bing Ads folyamatban, ellenvetését a Microsoft felé a következő oldalon jelezheti: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out.

Garantáljuk az adatátvitel megfelelőségét az Egyesült Államok mint harmadik ország felé az Európai Unió általános szerződési feltételeinek elfogadásával.

24. Taboola

A Taboola Inc. (Taboola Inc., Atrium Tower, 2 Jabotinsky St., 32nd fl., Ramat Gan 5250501 Tel-Aviv) technológiáinak használatával lehetőségünk nyílik arra, hogy felhasználóspecifikus hirdetéseket jelenítsünk meg a böngészési magatartás és az érdeklődési körök alapján. A Taboola cookie-k (vagy hasonló technológiák) használatával meghatározza, mely webhelyeket keresed fel rendszeresen, és rögzíti, merre jársz a weboldalunkon. A Taboola eszközre vonatkozó adatokat és protokolladatokat gyűjt, valamint használati profilokat hoz létre álnevek használatával. A használati profilokat nem egyesítik az álnév viselőjének adataival, és nem lehetséges a személyes adatokra vonatkozóan következtetéseket levonni. A fentiekhez az IP-címedet továbbítjuk a Taboola számára. Az eljárás jogalapját a jogos gazdasági érdekünk adja (GDPR 6. cikk 1. bekezdés f. pont). A nyomon követést megtagadhatod a következő hivatkozáson: https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout. Miután sikeresen kifejezted kimaradási szándékodat, a továbbiakban nem fogsz személyre szabott tartalmakat/hirdetéseket látni.

25. Pinterest

Igénybe vesszük a Pinterest közösségi hálózat hirdetési szolgáltatásait. A Pinterest üzemeltetője a Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írország. A webhelyet arra használjuk, hogy hirdetési felületet vásároljunk a Pinteresten található pineken.  Ha egy általunk megvásárolt pin használatával érkezik meg valamelyik ajánlatunkhoz, a Pinterest ezt feldolgozza, és statisztikaként (konverzióként) kommunikálja számunkra. Ennek a segítségével kapunk adatokat például arról, hogy hány felhasználó kattintott a pinjeinkre. Nem kapunk a felhasználók személyazonosságának azonosítására alkalmas információkat. Emellett azt is elemezzük, hogy a felhasználó ezt követően letölti-e az alkalmazásunkat. A személyes adatok bármely kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének f) pontja. A nyomon követésben való részvétel ellen a következő hivatkozásra kattintva tiltakozhat: https://help.pinterest.com/de/articles/personalization-and-data

26. Alkalmazásokon belüli hirdetések

Az alkalmazásaink lehetővé teszik az Ön számára, hogy hirdetéseken keresztül finanszírozott, harmadik fél szolgáltatóktól származó videóbejátszásokat tekintsen meg. Ez lehetővé teszi például fizetős tartalmak ingyenes használatát. A videók megtekintése önkéntes alapon történik, és a felhasználó aktív megerősítését igényli.

A partnereink közvetítésével megjelenített hirdetések vagy személyre szabottak, vagy nem személyre szabottak (kontextusfüggők). A hirdetési felületek használatakor megadott adatokat a rendszer összegyűjti és elemzi – ezt az alábbiakban részletesen is ismertetjük.

SDK-szolgáltatóink, a Fyber (Fyber N.V., Johannisstraße 20, 10117 Berlin) és a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország; a továbbiakban „Google”) az Admob szolgáltatással teszi lehetővé számunkra az ilyen típusú, hirdetésekből való bevételszerzés megvalósítását. Amikor egy játékos úgy dönt, hogy megtekint egy videós hirdetést, a szolgáltatók átveszik az irányítást a játékon belüli hirdetési hálózatok felett. Ennek keretében a rendszer megosztja a következő paramétereket a hirdetési hálózatokkal egy interfészen keresztül: hirdetési azonosító, IP-cím, böngésző, operációs rendszer, verzió, ország, város, elhelyezési azonosító és csomagazonosító. Az információátvitel célja a lehető legjobb hirdetési anyagok megjelenítése a felhasználó számára. A fent említett hirdetési hálózatok SDK-i olyan személyes adatokat is kezelhetnek az ilyen hirdetési anyagok rendelkezésre bocsájtása érdekében, mint a hirdetési azonosító és az IP-cím.

A Fyber saját hirdetési hálózatokat is üzemeltet (Fyber Marketplace és Heyzap Ad Network), amelyek mind személyre szabott, mind kontextusfüggő hirdetések megjelenítésére használhatók. A Fyber kizárólag az alkalmazás általános hozzáférési engedélyeiből származó információkat használ erre a célra. Az adatok kezelése a mi nevünkben történik. A Fyber általi adatkezeléssel kapcsolatos további információk itt találhatók: https://www.fyber.com/gdpr-faqs/.

Az adatkezelés jogalapja jogos pénzügyi érdekeink érvényesítése (GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pont). Felhasználóként bármikor kikapcsolhatja a személyre szabott hirdetéseknek ezt a formáját az alkalmazásunk beállításaiban (leiratkozás). Ebben az esetben az összes álnévvel fedett információt anonimizáljuk, ami azt jelenti, hogy csak kontextusfüggő hirdetések jelennek meg. A személyre szabott hirdetéseket a mobileszköze beállításaiban is kikapcsolhatja. Ehhez kövesse az alábbi utasításokat:

Android

 1. Az eszközétől függően a Google-beállításokat a következő helyek egyikén találja:
  – A „Google Beállítások” elnevezésű különálló alkalmazásban
  – Görgessen végig az alkalmazás fő beállításain, és koppintson a Google elemre
 2. Koppintson a „Hirdetések” elemre
 3. Koppintson a „Leiratkozás a hirdetések személyre szabásáról” elem melletti váltógombra

iOS

Az iOS eszközök az Apple hirdetési azonosítóját használják. Az azonosító használatára vonatkozó különböző beállításokkal kapcsolatos további információk a mobileszköze „Beállítások” alkalmazásában találhatók. Ezek az információk itt találhatók meg:

 1. Nyissa meg a „Beállításokat”
 2. Válassza az „Adatvédelem” elemet
 3. Válassza a „Hirdetés” elemet

A beállítások között a váltógombbal választhat.

Hirdetési partnerek

Szolgáltatás Szolgáltató partner Adatkezelési szerepkör Hirdetéstípusok További információk
Unity Ads Unity Technologies, 30 3rd Street, San Francisco, CA 94103, Amerikai Egyesült Államok Közös adatkezelők Személyre szabott és kontextuális hirdetések A videólejátszóban átlátható módon jelennek meg az adatvédelemre és a személyre szabott hirdetésekről való leiratkozásra vonatkozó konkrét információk.
https://unity3d.com/legal/privacy-policy
Facebook Audience Network SDK Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország Közös adatkezelők Személyre szabott hirdetések A Facebook felhasználójaként a beállításokban kikapcsolhatod a személyre szabott hirdetéseket a harmadik fél webhelyeken.
https://www.facebook.com/about/ads
AdColony AdColony, Inc 11400 W Olympic Blvd #1200, Los Angeles, CA 90064, Amerikai Egyesült Államok Közös adatkezelők Személyre szabott és kontextuális hirdetések https://www.adcolony.com/privacy-policy/

27. Az ellenvetéshez való jog

A GDPR 21. Cikkének értelmében jogában áll kifogást emelni minden olyan feldolgozás ellen, amelynek jogalapja a GDPR 6. cikkének 1. bekezdésének e. vagy f. pontja.

28. További jogok

Mint érintett személy, jogában áll a velünk szembeni jogait érvényesíteni. Különös tekintettel a következő jogokra:

 • A GDPR 15. cikkének és a BDSG 34. részének értelmében jogában áll információt kérni a személyes adatainak feldolgozási módjára és mértékére vonatkozóan.
 • A GDPR 16. cikkének értelmében jogában áll kijavíttatni az általunk tárolt adatait.
 • A GDPR 17. cikkének és a BDSG 35. részének értelmében jogában áll az általunk tárolt adatait töröltetni.
 • A GDPR 18. cikkének értelmében jogában áll személyes adatainak feldolgozását korlátozni.
 • A GDPR 20. cikkének értelmében jogában áll a nekünk megadott személyes adatait egy rendszerezett, általánosan használt és gép által olvasható formában megkapni és azokat másik adatkezelőnek átadni.
 • A jogai gyakorlásához vegye fel a kapcsolatot velünk támogatási űrlapunk használatával.

29. Kiskorúak magánéletének védelme

A szolgáltatás célcsoportjába nem tartoznak bele a 16 év alattiak, és a szolgáltatást nem az ő használatukra szántuk. Egy olyan személytől sem gyűjtünk személyes adatokat, akiről tudjuk, hogy 16 év alatti.

30. Adatvédelmi tisztviselő (Data Protection Officer)

Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetősége:

Peter Birgersson/confidential
Deloitte AB
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm, Sweden
dpo@stillfront.com

31. Az állami hatóságokhoz benyújtott panaszok

Ha úgy gondolja, hogy személyes adatainak használata megsérti a GDPR előírásait, a GDPR 77. cikkének értelmében jogában áll panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatóságnak.

 

Verzió: 01/2022