Şirket Bilgisi

Goodgame Studios bir Altigi GmbH markasıdır.

Altigi GmbH
Borselstraße 20
22765 Hamburg
Almanya
E-Posta: info@goodgamestudios.com

Yetkili temsilci İcra Kurulu Başkanları:
Armin Busen
Gero Michalschyk

Sicil Mahkemesi: Amtsgericht Hamburg
Sicil numarası: HRB 99869
Vergi No: DE253777364

GENEL HÜKÜM VE KOŞULLAR

Geçerlilik başlangıç tarihi 01.06.2022

1 Konu; Geçerlilik Kapsamı
1.1 Aşağıdaki genel hüküm ve koşullar, Altigi GmbH/Goodgame Studios (bundan sonra "Goodgame Studios" olarak anılacaktır), Borselstraße 20, 22765 Hamburg, tarafından Goodgame Studies web sitelerinde ve uygulama mağazalarında sunulan online ve mobil oyunların ve diğer hizmetlerin kullanımını düzenler.
1.2 Goodgame Studios, bunları en büyük olası kullanıcı kitlesine çekici kılmak amacıyla sunduğu çevrimiçi oyun, mobil oyun ve diğer hizmetlerini sürekli geliştirme hakkını saklı tutar. Kullanıcılar bu durum hakkında uygun şekilde bilgilendirilecektir.
1.3 Goodgame Studios tarafından sunulan çevrimiçi ve mobil oyunlar ile diğer hizmetler sadece eğlence amaçlıdır. Bu oyunların veya hizmetlerin iş için veya ticari amaçlarla kullanılması kesinlikle yasaktır. Goodgame Studios, bireysel çevrimiçi oyunlar veya mobil oyunlarda oyun ilerlemesinin ve bazı durumlarda oyun içinde elde edilmiş sanal ögelerin sıfırlandığı geri dönüşler veya içerik sıfırlamalarının olabileceği konusunda kullanıcıları bilgilendirir. Bu durum özellikle Goodgame Studios'un oyuncuların henüz tamamlanmamış (soft launch veya beta version) çevrimiçi veya mobil oyuna katılmalarına izin verdiği durumlarda olabilir.
1.4 Kullanıcının, kendi dijital ortamının dijital ürünün teknik gereksinimleriyle uyumlu olduğundan emin olması gerekir. Sözleşmeyi sonlandırmadan önce kullanıcı https://goodgamestudios.com/requirements bölümünden teknik gereksinimleri görüntüleyebilir.
1.5 Bu genel hüküm ve koşullara ek olarak, bir çevrimiçi oyun veya mobil oyun için mevcut olan tüm kurallar da geçerlidir. Bu genel hüküm ve koşullar ile oyunun kuralları arasında tutarsızlık olması durumunda, bu genel hüküm ve koşulların yargıları önce gelir. Buna ek olarak, belirli çevrimiçi veya mobil oyunlarda, çevrimiçi ya da mobil oyunların belirli sürümlerinde ve/veya bileşenlerinde ve Goodgame Studios'un web sitelerinde sunulan ayrı hizmetlerde gereken durumlarda belirli hüküm ve koşullar da geçerli olabilir. Kullanıcılar bir seçeneği kullanmalarından önce, bu seçenekle ilgili tüm özel hüküm ve koşullar için uygun şekilde bilgilendirilirler.
1.6 Kullanıcıların, çeşitli çevrimiçi ve mobil oyunlar ve diğer hizmetler için Goodgame Studios'un sözleşme ortaklarının sunduğu hizmetleri kullanma fırsatı vardır. Bu gibi durumlarda, kullanıcı ile Goodgame Studios'un ilgili sözleşme ortağı arasında ayrı bir sözleşme yapılır. Sözleşmenin yapılmasından önce söz konusu durum kullanıcılara uygun bir şekilde bildirilir.
1.7 Goodgame Studios'un genel hüküm ve koşullarından ayrılan, bir kullanıcı için geçerli olan diğer yargılar veya hüküm ve koşullar, yalnızca Goodgame Studios'un bunların geçerliliğini önceden kabul etmesi durumunda geçerlilik kazanır.
2 Sözleşmenin Akdi
2.1 Goodgame Studios tarafından sağlanan çevrimiçi ve mobil oyunları ve diğer hizmetleri kullanmak için, kullanıcıların söz konusu uygulama için kaydolmaları ve gerekli olan durumlarda uygulamayı yüklemeleri gereklidir. Kullanıcıların Goodgame Studios ile sözleşme akdetmeyi veya sözleşmeyi sonlandırmayı talep etme hakkı yoktur.
2.2 Yalnızca gerçek kişilere kaydolma hakkı tanınır. Yalnızca şahısların yetkili kullanıcılar olmasına izin verilir (grupların, ailelerin, eşlerin veya hayat arkadaşlarının değil).
2.3 16 yaşın altındaki kişilerin kaydolmalarına izin verilmez.
2.4 Yasaların getirdiği yasakları ihlal etmesi durumlarda kullanıcıların Apple App Store'dan mobil oyunları indirmelerine izin verilmez. Bu kural örneğin aşağıdaki durumlarda geçerlidir:
 • Kullanıcıların, ABD hükümetinin ambargo uyguladığı veya ABD hükümeti tarafından terörizm destekçisi olarak sınıflandırılan bir ülkede bulunmaları durumunda.

 • Kullanıcılar ABD hükümetinin yasaklı veya sınırlandırılmış taraflar listesinde yer alıyorsa.

2.5 Kullanıcıların çevrimiçi oyunlara kaydolmaları için bir oyuncu adı ve genellikle kullanıcı adına kayıtlı olan bir e-posta adresi girmeleri gerekir, mobil oyunlar için bir oyuncu adı gereklidir. Kullanıcılar belirli bir oyuncu adı üzerinde hak sahibi değildir. Seçilen oyuncu adı üçüncü tarafların haklarını, mevcut kanuni yasakları veya görgü kurallarını ihlal edemez. Buna ek olarak, hiçbir e-posta veya web adresi oyuncu adı olarak kullanılamaz. Kullanıcılar, kayıt sırasında Goodgame Studios'a sağladıkları bilgilerin gerçek ve eksiksiz olmasından sorumludur.
2.6 Tekli oyunlar için kullanıcılar üçüncü taraf sağlayıcılar (örneğin sosyal medya ağları veya cep telefonu uygulama mağazaları) aracılığıyla da kaydolabilir. Bu amaçla kayıt için gerekli veriler kullanıcının ilgili üçüncü taraf sağlayıcılarındaki hesabından alınır.
2.7 Kayıt işleminin kişi tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Üçüncü taraflar yoluyla yapılan kayıtlara, özellikle de çeşitli hizmet sağlayıcılarında şahısların ticari amaçlı olarak kaydolmasına (kayıt hizmetleri ve/veya giriş hizmetleri) izin verilmez.
2.8 Kaydolma işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra, kullanıcı bağımsız olarak yönettiği bir hesap (bundan sonra "Kullanıcı Hesabı" olarak anılacaktır) açar. Kullanıcı Hesabı, Goodgame Studios'un onayı olmadan devredilemez.
2.9 Kayıt ve aktivasyon hakkı yoktur.
3 Genel Kullanıcı Yükümlülükleri
3.1 Kullanıcı Verileri
Kullanıcılar, kayıt sırasında girmiş oldukları verilerde (özellikle de e-posta adreslerinde) herhangi bir değişiklik olması durumunda, bu değişiklikleri derhal Goodgame Studios'a bildirmeyi kabul ederler. Kullanıcılar, talep edilmesi hâlinde Goodgame Studios'a sağladıkları verilerin doğru olduğunu teyit etmekle yükümlüdür.
3.2 Oturum Açma Verileri, Kimlik Bilgileri ve Parolalar
3.2.1 Kullanıcıların tüm oturum açma verilerini, kimlik bilgilerini ve parolaları kesinlikle gizli tutmaları gerekir.
3.2.2 "Oturum açma verileri", "kimlik bilgileri" ve "parolalar" terimleri; kullanıcının kimliğini doğrulamak ve üçüncü tarafların yetkisiz kullanımlarını engellemek amacıyla kullanılan bütün harf ve/veya karakter ve/veya rakam dizilerini kapsar. Parola, oyuncu adı ile aynı olmamalıdır ve sayıların ve harflerin bir kombinasyonu kullanılarak oluşturulmalıdır.
3.2.3 Kullanıcıların tüm oturum açma verilerini, kimlik bilgilerini ve parolaları üçüncü tarafların erişiminden korumaları gerekir.
3.2.4 Kullanıcıların; üçüncü tarafların oturum açma verilerine, kimlik bilgilerine veya parolalara yetkisiz şekilde sahip olduğunu veya olabileceklerini düşünmek için bir nedenleri olursa, kullanıcılar bu durumu derhal Goodgame Studios'a bildirmeli, verilerini değiştirmeli ya da Goodgame Studios'un değiştirmesini sağlamalıdır. Bu durumda veya Goodgame Studios'un ekinde verilerin suistimal edildiğine dair somut kanıtlar bulunduğunda, Goodgame Studios kullanıcının hesabına erişimi geçici olarak engelleme hakkına sahiptir. Verilerin kötüye kullanımına işaret eden kanıtlar bulunuyorsa, Goodgame Studios bu durumu kullanıcıya bildirir.
3.2.5 İlgili çevrimiçi veya mobil oyununun veya diğer hizmetin istisnalara izin verdiği durumların haricinde, kullanıcılar hiçbir koşulda başka bir kullanıcının oturum açma verilerini kullanma hakkına sahip değildir.
3.3 Goodgame Studios internet sayfalarının ve bu sayfaların içeriklerinin kullanımı
3.3.1 Goodgame Studios'un web sitelerinde ve mobil oyunlarında; ticari markalarla, telif haklarıyla veya Goodgame Studios'un ya da üçüncü tarafların lehine olan başka yollarla korunan çeşitli içerikler bulunur. Bu genel hüküm ve koşullarda açıkça izin verilmediği sürece, kullanıcılar Goodgame Studios'un hiçbir web sitesini, mobil oyununu veya bunların içeriklerini ya da herhangi bir bölümünü düzenleyemez, kopyalayamaz, dağıtamaz, kamuya açık şekilde yeniden oluşturamaz, reklam amaçlarıyla veya sözleşmede kararlaştırılan amaçların dışında kullanamaz. Yalnızca gezinme amacıyla oluşturulan teknik kopyalara ve kişisel kullanım için oluşturulan kalıcı kopyalara izin verilir. Telif hakkı bilgileri ve marka adları değiştirilemez, gizlenemez veya kaldırılamaz.
3.3.2 "İçerik" terimi; Goodgame Studios tarafından sağlanan tüm verileri, görüntüleri, metinleri, grafikleri, müzikleri, sesleri, ses dizilerini, videoları, yazılım programlarını ve kodları ve diğer bilgileri kapsar. "İçerik" terimi özellikle indirilmek üzere sağlanan tüm hizmetleri de içerir.
3.3.3 Kullanıcılar; Goodgame Studios'un web sitelerinin, ayrı olarak sunulan hizmetlerinin ve/veya buradaki seçeneklerin ya da çevrimiçi ve mobil oyunlarının düzgün şekilde çalışmasını engelleyecek veya kesinti yaratacak her türlü aktiviteden kaçınmakla yükümlüdür. Kullanıcılar aynı zamanda verilere yetkisiz şekilde erişilmesine olanak tanıyacak her türlü aktiviteden kaçınmakla da yükümlüdür. İçeriklerin çağrılması, yalnızca diğer kullanıcıların Goodgame Studios'un web sitelerini ve içeriklerini kullanmalarını etkilemeyecek şekilde yapılabilir. Alıcıların donanımlarını veya yazılımlarını etkileyebilecek verilerin ya da yazılımların aktarılmasına izin verilmez.
3.3.4 Goodgame Studios'un web sitelerinin veya mobil oyunlarının ticari amaçlarla, özellikle de reklam amaçlarıyla her türlü kullanımı, önceden Goodgame Studios'un yazılı onayını gerektirir.
3.3.5 Kullanıcılar Goodgame Studios'un web sitelerinde, çevrimiçi oyunlarında, mobil oyunlarında veya diğer hizmetlerinde içerik yayımlama hakkına sahip değildir.
3.3.6 Goodgame Studios'un internet sitelerinin, kullanıcının gerçek IP adresini gizleyen anonimleştirici hizmetler aracılığıyla kullanılmasına izin verilmez.
3.4 İstemci Yazılımı Kullanımı
Goodgame Studios; bir istemci yazılımının önceden yüklenmesini gerektiren seçeneklerle ilgili olarak, kullanıcıya istemci yazılımını yüklemesi için ve bu hüküm ve koşullarda ve ilgili oyunun kurallarında kararlaştırılan amaçlar doğrultusunda kullanması için (kullanıcı sözleşmesi kapsamında) sınırlı olmayan, münhasır olmayan, devredilemeyen, kişiye özel ve zaman sınırlaması olan bir hak tanır. Yazılımın her türlü ticari kullanımı yasaktır. İstemci yazılımında değişiklik yapılması, kullanımı bırakılan programlama kodunun başka kod biçimlerine geri çevirisi (kaynak koda dönüştürme) ve yazılımın çeşitli üretim düzeylerinde yapılan diğer tersine mühendislik işlemleri (birlikte çalışabilirliğin sağlanması için bunlara gerek olmadığı sürece) yasaktır. Goodgame Studios, yasal yükümlülük hükümleri uyarınca kullanıcıya karşı uğradığı zararlardan ötürü sorumludur.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
4 Çevrimiçi ve Mobil Oyunların Kullanımına İlişkin Özel Şartlar
4.1 Kullanıcı, bir çevrimiçi oyunun veya mobil oyunun her turuna (ör. Dünya, Evren vs.) yalnızca bir kullanıcı hesabını kullanarak katılabilir (oyunun ilgili kuralları bu koşul için bir istisna sağlamadığı sürece). Yukarıda belirtilen kuralı ihlal eden hesaplar 9. maddedeki koşullar çerçevesinde silinebilir veya yasaklanabilir.
4.2 Kullanıcıların çevrimiçi veya mobil oyunlarda manipüle edici herhangi bir müdahalede bulunmaları yasaktır. Kullanıcılar özellikle oyunun çalışmasını veya seyrini engelleyebilecek önlemler, mekanizmalar veya yazılımlar kullanma hakkına sahip değildir. Kullanıcılar, teknik kapasitenin gereksiz yere veya aşırı yüklenmesine yol açabilecek önlemler alamazlar. Kullanıcıların oyun yönetimi tarafından oluşturulan içerikleri engellemesine, yeniden yazmasına veya düzenlemesine ya da oyuna başka bir şekilde müdahalede bulunmasına izin verilmez.
4.3 Kullanıcılar hiçbir koşulda
a) hileler, modlar ve/veya izinsiz girişler ya da çevrimiçi veya mobil oyunlarının sonuçlarını değiştirebilecek diğer üçüncü taraf yazılımı ürünlerini oluşturamaz veya kullanamaz,
b) "veri madenciliğine" olanak tanıyan veya başka bir şekilde çevrimiçi ve mobil oyunlarla bağlantılı olarak bilgi yakalayan ya da toplayan yazılımları kullanamaz,
c) çevrimiçi veya mobil oyunların dışında sanal eşyaları kullanamaz, çevrimiçi ya da mobil oyunlarda kullanılan sanal eşyaları "gerçek" para karşılığında satın alamaz, satamaz veya takas edemez,
d) kullanıcı hesaplarını satamaz, alamaz veya takas edemez.
Bu durum kuralların aşılmasını sağlayan tüm işlemleri, benzer eylemleri veya yukarıda belirtilen yasaklara uyan bir etki yaratan eylemleri kapsar.
4.4 Kullanıcıların aynı zamanda çevrimiçi oyunu (ayrı ayrı her web sayfası dahil olmak üzere) internet tarayıcısının veya sağlanan istemci programının dışındaki diğer programlarla çalıştırması yasaktır. Bu, özellikle bot adı verilen yazılımların ve web arabiriminin yerini alması veya desteklemesi amaçlanan diğer araçlar için geçerlidir. Aynı zamanda kullanıcıya diğer kullanıcılar karşısında avantaj sağlayan komut dosyaları ve tamamen ya da kısmen otomatik programlar da yasaktır. Otomatik işlemler dahilse buna otomatik yenileme işlevleri ve diğer entegre tarayıcı mekanizmaları dahildir.
4.5 Giriş sayfasının görüntülenip görüntülenmemesinden bağımsız olarak kullanıcı hesaplarının otomatik olarak açılmasına izin verilmez.
4.6 Çevrimiçi veya mobil oyunlarda kullanılan eşyaların ve sağlanan sanal eşyaların tüm ve münhasır hakları, Goodgame Studios'a veya Goodgame Studios tarafından yetkilendirilen yüklenicilere aittir. Kullanıcılar yalnızca kullanıcı sözleşmesi süresince sanal eşyaların münhasır olmayan kullanım hakkına sahip olur ancak hiçbir şekilde bunların mülkiyetine sahip olmaz.
5 İletişim Olanaklarının Kullanımına İlişkin Özel Şartlar (Özelikle Tartışma Forumları, Sohbetler ve Yorumlar)
5.1 Goodgame Studios; kullanıcılara Goodgame Studios'un web sitelerinde, oyun içinde ve sosyal ağlarda (özellikle tartışma forumları, sohbetler, bloglar, konuk defterleri vs. aynı zamanda bunların yorum işlevleri, toplu şekilde "iletişim olanakları" olarak anılır) kullanıcıların kendi oluşturdukları girişler ve yayınlar için farklı iletişim olanakları sağlar, kullanıcılar bunları erişilebilirliğe göre kullanabilir. Bu bağlamda, Goodgame Studios kullanıcılara yalnızca bilgi alışverişi için teknik bir ortam sunar. Ancak kullanıcılar iletişim özellikleri üzerinde hak iddia edemez.
5.2 Kullanıcılar, yayımladıkları içerikler ve girişlerden ötürü tamamen sorumludur. Kullanıcıların yükümlülüklerini kusurlu bir şekilde ihlal etmeleri sonucunda üçüncü tarafların haklı nedenlerle yaptıkları talepler için, kullanıcılar Goodgame Studios'u muaf tutmayı kabul eder. Goodgame Studios kullanıcılar tarafından yayınlanan içerikler üzerindeki her türlü mülkiyeti açık bir şekilde reddeder.
5.3 Bu iletişim olanakları çerçevesinde, kullanıcıların Goodgame Studios'un web sitelerinde aşağıdaki türde içerikleri yayımlaması veya dağıtması yasaktır:
a) yürürlükteki bir yasayı ihlal eden, görgü kurallarına aykırı olan veya genel hüküm ve koşullarını ya da ilgili oyunun kurallarını ihlal eden içerikler;
b) ticari markaları, patentleri, yardımcı program veya tasarım desenlerini, telif haklarını, ticari sırları veya diğer üçüncü taraf haklarını ihlal eden içerikler;
c) müstehcen, ırkçı, şiddet içeren, pornografik, yetişkinlere yönelik veya başka bir şekilde çocukların ve gençlerin gelişimini tehdit eden ya da zarar veren içerikler;
d) hakaret içeren, taciz eden veya karalayıcı içerikler;
e) zincir mektuplar veya piramit şemalar barındıran içerikler;
f) sahte bir şekilde Goodgame Studios tarafından sağlandığı izlenimini veren içerikler;
g) açık izinleri olmadan üçüncü taraflara ait kişisel verilerinin bulunduğu içerikler; ve/veya
h) ticari, özellikle de tanıtım amaçlı içerikler.
5.4 Web sitelerinin, şirket veya ürün adlarının belirtilmesine, yalnızca temel amacının reklam verme olmaması koşuluyla izin verilir.
5.5 Bu iletişim olanaklarının tüm kullanıcıları, uygun ve kabul edilebilir bir dil kullanmakla yükümlüdür. İftira niteliğindeki eleştiriler veya onur kırıcı saldırılara izin verilmez.
5.6 Bu genel hüküm ve koşullardaki diğer tüm haklardan bağımsız olarak, Goodgame Studios bu genel hüküm ve koşulların kurallarını ihlal eden içerikleri ve girişleri tamamen veya kısmen kaldırma hakkına sahiptir. Goodgame Studios ayrıca bu kuralları ihlal eden kullanıcıların kalıcı veya geçici olarak iletişim özelliklerini daha fazla kullanımını askıya alma veya 9. maddedeki koşullar çerçevesinde sözleşmeyi sonlandırma hakkına sahiptir.
6 Yükümlülük İhlalinin Sonuçları
6.1 Goodgame Studios kullanıcılar tarafından yükümlülüğünü ihlal etmesinden kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.
6.2 Yasal veya sözleşmeden doğan tüm haklardan bağımsız olarak, Goodgame Studios makul takdirine göre yasaları, üçüncü taraf haklarını, bu hüküm ve koşulları veya ilgili herhangi bir ilave düzenlemeyi ve oyun kurallarını kusurlu bir şekilde ihlal eden tüm kullanıcılara karşı aşağıdaki önlemleri alabilir:
a) İçerikleri silme;
b) Kullanıcıyı uyarma;
c) Kullanıcıyı belirli veya tüm online ve mobil oyunlardan ve Goodgame Studios web sitesi içeriklerinden geçici veya kalıcı olarak engelleme;
d) Belirli bir oyun özelliği (ör. sohnet) dahil olmak üzere kullanıcıyı askıya alma;
e) Kalıcı veya geçici olarak evden girişlere sanal yasak koyma; ve/veya
f) İşbu hüküm ve koşullardaki 9. madde çerçevesinde kullanıcı sözleşmesini sonlandırma.
6.3 Kullanıcılar engellendiyse veya men edildiyse, öncesinde Goodgame Studios'un izni olmadan Goodgame Studios tarafından sunulan bir hizmete giriş yapamayabilir.
7 Kullanım Ücretleri
7.1 Kullanıcılar sağlanan çevrimiçi ve mobil oyunları temel olarak ücretsiz oynayabilir. Ancak çevrimiçi oyunlar ve mobil oyunlar çerçevesinde, kullanıcılar sanal para birimlerini (yani yakutlar, altın, mücevherler, "premium para birimi"), belirli sanal özellikleri ve diğer hizmetleri (toplu olarak "satın alınabilir özellikler") satın almak için para kullanabilir. İstenen sanal para biriminin fiyatı, euro, ABD doları veya kullanıcının bulunduğu bölgede kullanılan farklı bir para biriminde görüntülenir. Kullanıcı, çevrimiçi veya mobil oyunda satın alınan premium para birimi ile avantajlar veya sanal eşyalar satın alabilir.
7.2 Kullanıcılara, özellikle her bir işlevin hangi özelliği sunduğu olmak üzere satın alınabilir özellikler, satın alınabilecek özelliklerin satışta kalma süresi (varsa), satış fiyatı ve online ve mobil oyunla bağlantılı mevcut ödeme yöntemleri hakkında ayrı ayrı bilgi verilecektir.
7.3 Kullanıcılar mevcut özellikleri satın almak için tekliflerini vermek amacıyla, ilgili çevrimiçi oyunda veya mobil oyunda sunulan eşyalardan ve ödeme yöntemlerinden istediklerini seçip ardından "Şimdi Satın Al" düğmesini tıklayarak sipariş işlemini tamamlayabilir. Kullanıcı ve Goodgame Studios arasındaki sözleşme, sipariş işleminin başarıyla tamamlasının ardından sona erer.
7.4 Ödeme seçenekleri çevrimiçi veya mobil oyuna, katılımcının ülkesine ve teknik açıdan olanaklı ödeme seçeneklerinin pazarda kullanılabilirliğine göre değişiklik gösterir. Bunlar sipariş işleminin başlangıcında kullanıcıya gösterilir.
7.5 Para, kullanıcı tarafından ilgili ödeme işlemi için yetkilendirilen hizmet sağlayıcısı yoluyla veya kullanıcı tarafından yapılan bir transferle alınır. Mobil oyunlar için para, ilgili uygulama mağazalarından toplanır. Özel durumlarda, Goodgame Studios'un genel hüküm ve koşullarına ek olarak, yetkili hizmet sağlayıcı tarafından dahil edilen genel hüküm ve koşullar geçerli olabilir.
7.6 Ödeme işleminin veya para transferi yapılıyorsa paranın Goodgame Studios'un hesabına ulaşmasından sonra, Goodgame Studios satın alınan özelliklerin kullanıcının hesabında kullanılabilir olmasını sağlar.
7.7 Bağımsız iş ortaklarının web sitelerindeki mobil oyunlar ve sosyal ağlara entegre edilen çevrimiçi ve mobil oyunlar için, sözleşme akdi bu belgede açıklanan prosedürden farklı olabilir. Bu durumlarda, sözleşmenin akdi için uygulanan özel prosedür kullanıcılara bildirilir.
7.8 Kullanıcı, ödeme işlemi çerçevesinde sağlanan tüm bilgilerin (özellikle de banka hesabı, kredi kartı numarası vs.) eksiksiz ve doğru olduğunu onaylar ve garantiler.
7.9 Goodgame Studios, satın alınabilir özelliklerin gelecekteki tüm alımlarında her özellik için geçerli olan ücretleri artırma veya azaltma hakkını saklı tutar.
7.10 Ödememe durumda yasal faizler eklenir. Goodgame Studios aynı zamanda kullanıcı hesabını engelleme, ek bir tazminat talep etme ve hizmetleri feshetme hakkına da sahiptir.
7.11 Goodgame Studios'a kullanıcı kusuru nedeniyle (yetersiz hesap bakiyesi dahil) düzeltme ücretlerinin veya iptal ücretlerinin tahakkuk ettirilmesi durumunda, bu durum nedeniyle ortaya çıkan masraflar kullanıcı tarafından karşılanır.
8 Tazminat ve Sorumluluğun Sınırlandırılması
8.1 Kullanıcılar, üçüncü tarafların haklarını ihlal etmeleri durumunda doğrudan bu taraflara karşı sorumludur. İşbu hüküm ve koşullardaki yükümlülüklerin kabahatli şekilde yerine getirilmemesinden ortaya çıkacak tüm hasarlar için, özellikle üçüncü tarafların taleplerinden doğan tüm hasarlar için kullanıcı, yasa hükümleri ile uyumlu şekilde Goodgame Studios'a tazminat ödeyecektir. Buna tüm mahkeme masrafları ve yasal masraflar dahil olmak üzere Goodgame Studios'un yasal savunma masrafları dahildir. Hak ihlalinden kullanıcının sorumlu olmadığı durumlarda bu şart geçerli değildir.
8.2 Goodgame Studios'un sorumluluğu, yasal neden ne olursa olsun, sözleşmenin suistimalinden ya da yükümlülük ihlalinden kaynaklandığına bakılmaksızın, nihai olarak aşağıdaki kurallara göre belirlenir:
8.2.1 Goodgame Studios kasıtlı ve büyük ihmaller için sınırsız şekilde sorumlu olacak ancak temel sözleşme yükümlülüklerinin ihlali durumunda hafif ihmalden sorumlu olacaktır. Bahsi geçen sözleşme yükümlülüklerinin ihlali durumunda sorumluluk sadece sözleşmelerde ortaya çıkan tipik hasarlarla sınırlıdır.
Daha önce bahsi geçen "temel sözleşme yükümlülükleri", sözleşmenin düzenlemelerine uygun şekilde işlemesini ve sözleşmenin amacına ulaşmasını sağlayan, kullanıcının itimat ettiği yükümlülüklerdir.
8.2.2 Goodgame Studios diğer tüm yükümlülüklerden muaftır.
8.2.3 Goodgame Studios, gereksiz hasarları önlemek için kullanıcıların düzenli olarak verilerini yedeklemesini tavsiye eder.
8.2.4 Yukarıda belirtilen sorumluluk sınırlamaları; Goodgame Studios'un açık şekilde garanti verdiği durumlarda, kötü niyet durumlarında ve can, uzuv ya da sağlık kayıplarından doğan zararlarda geçerli değildir. Sorumluluk, Ürün Sorumluluğu Yasası (Product Liability Act) kapsamında geçerliliğini korur.
9 Sözleşme Süresi; Kullanıcı Hesaplarının Silinmesi
9.1 İlgili çevrimiçi oyunda, mobil oyunda veya diğer hizmette aksi belirtilmediği sürece, Goodgame Studios'un portalının, çevrimiçi ve mobil oyunlarının ve diğer hizmet seçeneklerinin kullanım sözleşmesi sınırsız bir süre için akdedilir. Sözleşme, Goodgame Studios'un bir hesabı onaylamasıyla veya etkinleştirmesiyle başlar.
9.2 Sözleşme taraflardan herhangi biri tarafından istendiği zaman sonlandırılabilir. Goodgame Studios tarafından sonlandırılması hâlinde bu işlem bir ay sonra yürürlüğe girecektir. Kullanıcı tarafından sonlandırılması durumunda anında yürürlüğe girer. Kullanıcı tarafından Goodgame Studios'a sunulan verilerin silinmesi veya kullanıcı tarafından bu verilerin silinmesine dair gönderilen talep, kullanıcı tarafından sözleşmenin sonlandırılması olarak kabul edillir.
9.3

Her iki taraf da öncesinde nedenini bildirmeksizin sözleşmeyi sonlandırabilir. Sözleşmenin sonlandırılma nedeni işbu hüküm ve koşullardan doğan bir yükümlülüğün ihlaliyse sonlandırma işlemine yalnızca düzeltici önlem için verilen sürenin bitmesi veya etki göstermeyen bir uyarıdan sonra izin verilir. Her iki tarafın çıkarı göz önünde bulundurulduğunda sözleşmenin hemen sonlandırılmasını gerekçelendiren özel koşullar varsa düzeltici önlem ve uyarı için bir son tarih belirlenmesi de gereksiz hâle gelir.

Goodgame Studios tarafından sözleşmenin hemen sonlandırılmasını gerekçelendiren koşullar özellikle aşağıdaki durumlarda mevcuttur:

a) diğer oyuncuların oyun deneyimlerini önemli ölçüde etkileyen davranışlar gösteriliyorsa;
b) hileler, modlar ve/veya "izinsiz girişler"in yanı sıra çevrimiçi veya mobil oyunların oyun deneyimini ya da oyun mekanizmasını değiştiren yazılımlar, araçlar veya komut dosyaları kullanılıyorsa;
c) oyunun kurallarının özel istisnalara izin verdiği durumların haricinde, üçüncü taraflar kullanıcının hesabından yararlanıyorsa,
d) oyunun kurallarının özel istisnalara izin verdiği durumların haricinde, bir kullanıcı bir üçüncü taraf kullanıcının hesabından yararlanıyorsa veya bir çevrimiçi oyunda birden fazla kullanıcı hesabını kullanıyorsa,
e) bir kullanıcı çevrimiçi veya mobil oyunların dışında çevrimiçi ya da mobil oyunlarda kullanılan sanal eşyaları kullanıyorsa, bunları "gerçek" para karşılığında almayı veya satmayı deniyor ya da takas etmeye çalışıyorsa;
f) kullanıcı Goodgame Studios'un izni olmadan kullanıcı hesabını sattıysa, satın aldıysa veya takas ettiyse;
g) kullanıcı, diğer kişileri veya Goodgame Studios'u koruyan yasaları kusurlu bir şekilde ihlal ederse;
h) kullanıcı bu genel hüküm ve koşulları, geçerli olan ek hükümleri ve/veya oyunun kurallarını kasıtlı olarak ihlal ediyorsa; ve/veya
i) özellikle lisans sözleşmesinin sonlandırılması veya resmi ya da yasal kararlar nedeniyle Goodgame Studios'un ilgili çevrimiçi oyun veya mobil oyunu işletme hakkını kaybettiyse.
9.4 Her türlü sonlandırma işlemi yazılı olarak yapılmalıdır. Ayrıca müşteri 9.2 maddesi çerçevesinde ilgili düğmeye tıklayarak çevrimiçi olarak da sözleşmeyi sonlandırabilir.
9.5 Uzun süreli etkin olmama durumlarında, Goodgame Studios bu duruma ilişkin bildirimde bulunduktan sonra etkin olmayan kullanıcının hesabını silme hakkına sahiptir. Etkin olmama süresi çevrimiçi oyun veya mobil oyuna göre değişebilir ancak genelde 90 ila 240 gün arasındadır. Sözleşmenin sonlandırılmasının ardından Goodgame Studios, yürürlükteki yasalar çerçevesinde kendi makul takdirine göre sözleşme sonundaki kullanıcı hesabını silme hakkına sahiptir.
10 Çevrimiçi Uyuşmazlık Çözümü
10.1 AB Komisyonu, tüketiciler ve çevrimiçi tüccarlar arasında online uyuşmazlık çözümü için bir platform sağlıyor (ODR platformu). Bu bağlantıyı kullanarak ODR platformuna erişebilirsiniz:  http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.
10.2 Bize ODR platformundan ulaşabilirsiniz. Fakat, bir tüketici hakem kurulunun karşısında bir uyuşmazlık çözüm prosedürüne katılmayı planlamıyoruz ve böyle bir yükümlülük altında da değiliz. Bizimle iletişime geçilmesi hâlinde biz de kullanıcılarımızla doğrudan iletişime geçeceğiz.
11 Geçerli Yasalar
Federal Almanya Cumhuriyeti'nin yasaları geçerlidir; Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG) hariç tutulur. Kullanıcının ikamet ettiği ülkenin zorunlu hükümleri bu hukuki karardan etkilenmez.
12 Bu Hüküm ve Koşulların Değiştirilmesi; Diğer
12.1 Goodgame Studios; (a) yasal değişiklikler nedeniyle bir değişiklik yapılması durumunda, (b) Yüksek Mahkeme kararlarından ötürü bir değişiklik yapılması durumunda, (c) teknik gereklilikler nedeniyle, (d) şirket faaliyetlerinin sürdürülmesini sağlamak amacıyla, (e) piyasa koşullarında değişiklik olması durumunda ve/veya (f) üçüncü tarafların lehine olan durumlarda bu hüküm ve koşullarda düzenlemeler yapma hakkını saklı tutar. Taraflar arasındaki sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesini engelleyecek bir değişiklik uygulanmaz. Kullanıcılar genel hüküm ve koşullarda yapılacak bir değişiklik için, Goodgame Studios'un web sitesi ve ilgili çevrimiçi veya mobil oyun yoluyla, değişikliğin gerçekleşmesi planlanan zamandan en az altı hafta önce bilgilendirilir. Alternatif olarak, Goodgame Studios kullanıcılarına değiştirilen genel hüküm ve koşulları e-posta yoluyla gönderebilir veya değiştirilen genel hüküm ve koşullara Goodgame Studios'un web sitelerinden erişebileceğini kullanıcılarına bildirebilir. Kullanıcı herhangi bir değişikliğe dört hafta içinde itiraz etme hakkına sahiptir. Kullanıcının dört haftalık süre boyunca sessiz kalması veya değiştirilen hüküm ve koşullarla ilgili bildirimi almasından sonra oyunu yeniden açması durumunda, hüküm ve koşulları kabul edilmiş sayılır. Goodgame Studios kullanıcılarını dört haftalık süre, çekilme hakkı ve sessiz kalmanın hukuki anlamı konusunda özel olarak bilgilendirir.
12.2 Kullanıcılar yalnızca karşı talepleri yasal açıdan geçerli olarak tespit edildiğinde veya Goodgame Studios tarafından kabul edildiğinde ve itiraz edilmediğinde ya da bu iki taraflı yasal ilişkiden doğduğunda mahsuplaşma hakkına sahiptir. Kullanıcılar yalnızca bu sözleşmeden doğan taleplerle ilgili olması koşuluyla alıkoyma hakkını kullanabilirler.
12.3 Goodgame Studios, bu hüküm ve koşullarda aksi belirtilmediği sürece normalde kullanıcılarla e-posta yoluyla iletişim kurar. Kullanıcılar, kayıt sırasında belirttikleri e-posta adresinde Goodgame Studios'tan gelen mesajlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol etmelidir. Goodgame Studios ile iletişim kurarken, kullanıcılar mesajın hangi çevrimiçi veya mobil oyunla ve hangi kullanıcı hesabıyla ilgili olduğunu belirtmelidir.
12.4 Bu hüküm ve koşullardan herhangi biri geçersiz hâle gelirse ve/veya yasal hükümlere muhalefet ederse, hüküm ve koşulların geriye kalan yargıları geçerliliklerini korur.

***

Lisans Notları:

Goodgame Gangster'ın oyun tasarımı, Playa Games GmbH lisanslıdır.

Twitter, Inc.'ten ve diğer katılımcılardan gelen "Twemoji" emoji grafikleri, CC-BY 4.0 ile lisanslıdır:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

İptal politikası

Sanal para birimi veya sanal öğeler satın almanız durumunda (her biri “Sözleşme“) aşağıdaki iptal hakkı, 13 Haziran 2014 itibarıyla bu Sözleşmelerin her biri için geçerlidir:

İptal hakkı
Bu Sözleşmeyi on dört gün içerisinde herhangi bir neden belirtmeksizin iptal etme hakkına sahipsiniz.
İptal süresi, Sözleşmenin akdedildiği tarihten itibaren on dört gündür.
İptal hakkınızı kullanmak için bu Sözleşmeyi iptal edeceğinize dair kararınızı belirsizliğe mahal vermeyen bir yolla beyanda (ör. posta, faks veya e-posta aracılığıyla gönderilmiş bir mektup) bulunarak bize (Altigi GmbH/Goodgame Studios, Borselstraße 20, 22765 Hamburg, Almanya, e-posta: odr@goodgamestudios.com) bilgi vermeniz gerekmektedir. Bizi bilgilendirmek için ekli örnek iptal formunu kullanabilirsiniz. Ancak formu kullanmak zorunda değilsiniz.
İptal süresine uygun hareket etmek için iptal talebini iptal süresi sona ermeden önce göndermeniz yeterlidir.

İptal işleminin sonuçları
İptal işleminin geçerli olması hâlinde taraflardan her birinin faydalandığı avantajlar iade edilecek ve her türlü kullanım bırakılacaktır. Sunulan hizmetlerin tamamen veya kısmen iade edilemediği ya da yalnızca kusurlu şekilde iade edilebildiği durumlarda kullanıcı, geçerli olması hâlinde ödeme yapmak zorunda kalacaktır. Ödemeleri iade etme yükümlülüğü 30 gün içerisinde yerine getirilmek zorundadır. Süre, kullanıcılar için iptal talebini göndermesi ve Altigi GmbH için bu talebin alınması ile birlikte başlayacaktır.

Notlar:
Sözleşmenin konusunun Hizmetlerin tedariki olduğu durumda, hizmeti tamamen sunduysak ve siz hizmeti sunmamıza açıkça izin verdikten sonra hizmeti sunmaya başladıysak ve aynı zamanda Sözleşmenin tarafımızca tamamen ifa edilmesi hâlinde iptal hakkınızı kaybedeceğinizi anladığınıza dair onay verdiyseniz iptal hakkınız sona erecektir.
Sözleşmenin konusunun, fiziksel veri taşıyıcı içerisinde olmayan dijital içeriğin teslim edilmesi olduğu durumda, iptal süresinden önce Sözleşmenin ifasına başlamamıza açıkça izin vermenizin ardından Sözleşmenin ifasına başladıysak ve Sözleşmenin ifasına başladıktan sonra iptal hakkınızı kaybedeceğinize onay vererek bu durumu anladığınızı teyit ettiyseniz yine iptal hakkınız sona erecektir.

Örnek iptal formu
(Sözleşmeyi iptal etmek isterseniz lütfen bu formu doldurup bize gönderin.)

 • Alıcı:
  Altigi GmbH / Goodgame Studios
  Borselstraße 20
  22765 Hamburg, Almanya
  E-posta: odr@goodgamestudios.com
 • Aşağıdaki malların (*) satın alınması/aşağıdaki hizmetlerin (*) tedariki ile ilgili tarafımca/tarafımızca (*) akdedilen Sözleşmeyi iptal ediyorum/ediyoruz (*).
 • Sipariş tarihi (*)/Teslim alınma tarihi (*)
 • Oyunun adı
 • Oyuncunun adı
 • E-posta adresi
 • Tüketicinin/Tüketicilerin imzası (yalnızca kağıt üzerinde gerçekleştirilen iletişimde geçerlidir)
 • Tarih

(*) Uygun olduğu şekilde silin.

Çevrimiçi hizmetler için gizlilik politikası

Bu web sitesinin kullanımı sırasında kişisel bilgileriniz işlenebilir. Amacımız, aşağıdaki bilgilerle bu süreçlere ilişkin genel açıklamalar sağlayarak söz konusu süreçleri anlamanızı sağlamaktır. Bilgilerin adil olarak işlenebilmesi için Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve Alman Federal Veri Koruma Yasası (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG) uyarınca sahip olduğunuz haklar konusunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Verilerin işlenmesinden Goodgame Studios (Altigi GmbH), Borselstraße 20, 22765 Hamburg (bundan böyle “biz” olarak anılacaktır) sorumludur.

İçindekiler:

 1. Bize Ulaşın
 2. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel Bilgiler
 3. Saklama Süresi
 4. Verilerin İletilmesi
 5. İletişim Formu
 6. Kayıt ve Oturum Açma
 7. Facebook Bağlantısı
 8. Oyunlarımızda Verilerin İşlenmesi
 9. Web Sitemiz Üzerinden Yapılan Ödemeler
 10. Topluluk (Forum)
 11. Yayıncı Sunucu İşlemleri
 12. İş Başvuruları
 13. Bülten
 14. E-posta adresi kullanımı
 15. Anketler
 16. Sunucu Günlük Dosyalarının İşlenmesi
 17. Bugsnag
 18. Sahtecilikle Mücadele
 19. Çerezler
 20. Facebook (Ziyaretçi Eylem Pikseli)
 21. Facebook Sayfamıza ilişkin bilgi
 22. Google Analytics
 23. Google Pazarlama Hizmetleri
 24. Microsoft Bing Ads
 25. Twitter Dönüşüm İzleme
 26. Taboola
 27. Üçüncü taraf web sitelerindeki reklamların analizi
 28. Entegre Hizmetler ve Üçüncü Taraf İçerik
 29. Oyunlarda reklam
 30. Haklarınız
 31. İtiraz Hakkı
 32. Reşit olmayanların gizliliği
 33. Veri Koruma Sorumlusu
 34. Resmî Makamlara Yapılan Şikâyetler

1.    Bize Ulaşın

Bu bilgilerle ilgili sorularınız veya önerileriniz olursa veya haklarınızdan faydalanmak için bize ulaşmak isterseniz şu adresten bizimle iletişime geçebilirsiniz: https://support.goodgamestudios.com/

2.    Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel Bilgiler

Sunduğumuz ürün ve hizmetlerin kullanımı sonucunda kişisel bilgileriniz işlenebilir. Veri koruma kanunu bağlamında “kişisel veri” terimi, spesifik veya kimliği tespit edilebilir bir kişiye ilişkin her tür bilgidir. IP adresi de kişisel veri kabul edilebilir. Veri gönderebilmesi ve alabilmesi için internete bağlı her cihaza internet servis sağlayıcısı tarafından bir IP adresi atanır. Web sitesini kullandığınızda sizin verdiğiniz verileri toplarız. Ayrıca, web sitesini kullandığınızda siteyi kullanımınızla ilgili bazı bilgileri de otomatik olarak toplarız.

Kişisel bilgileri GDPR ve Alman BDSG yasalarının öngördüğü ilgili veri koruma yönetmeliklerine uygun olarak işleriz. Verileri sadece yasaların izin verdiği durumlarda işleriz. Bu web sitesini kullandığınızda kişisel verilerinizi sadece sizin onayınızla (GDPR 6. Madde, 1. paragraf, 1. cümle, a bendi), taraf olduğunuz bir sözleşmenin ifası veya sözleşme yapmadan önce talebiniz üzerine işlem yapmak için (GDPR 6. madde, 1. paragraf, 1. cümle, b bendi), yasal bir yükümlülüğe uyum için (GDPR 6. madde, 1. paragraf, 1. cümle, c bendi) veya meşru çıkarlarımıza veya üçüncü bir tarafın meşru çıkarlarına göre işlemenin göre işlemenin gerekli olduğu durumlarda (bu çıkarların sizin çıkarlarınız veya kişisel verilerin korunmasını gerektiren temel hak ve özgürlüklerinizle çatışmadığı haller hariç olmak üzere) (GDPR 6. madde, 1. paragraf, 1. cümle, f bendi) işleriz.

3.    Saklama Süresi

Verilerinizi, aşağıdaki bölümlerde aksi belirtilmedikçe, işleme amacını veya akdi yahut yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için gerekli olduğu süre boyunca saklayacağız.

4.    Verilerin İletilmesi

Aşağıdaki bölümlerde aksi belirtilmedikçe, verileriniz tarafımızca görevlendirilen teknik servis sağlayıcılarının sunucularında işlenecektir. Bu servis sağlayıcıları, verileri yalnızca açık talimat aldıktan sonra işleyecek ve verilerin korunması için yeterli teknik ve kurumsal önlemleri güvence altına almakla yükümlü olacaktır.

Bu Veri Koruma Beyanında diğer sağlayıcıların entegre hizmetlerinden söz ettiğimiz sürece, kişisel verilerin bu sağlayıcıların belirtilen merkezlerine iletildiği farz edilebilir. Bu sağlayıcılar, Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı dışında üçüncü bir ülkede bulunabilir. İlgili hizmetlerin açıklandığı bölümlerde daha fazla bilgi verilmektedir.

5.    İletişim Formu

Web sitemizde bize mesaj gönderebileceğiniz bir iletişim formu yer almaktadır. Verilerinizin iletimi şifrelenir.

Bu verilerin işlenmesine ilişkin yasal dayanak GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin b bendidir. Zorunlu olarak işaretlenen tüm veri alanları, isteğinizin işlenmesi için gereklidir. Bu bilgilerin verilmemesi halinde isteğiniz yerine getirilemeyebilir. Diğer ek verilerin sağlanması gönüllülük esasına bağlıdır. Alternatif olarak bizimle yukarıda belirtilen e-posta adresinden de iletişim kurabilirsiniz.

6.    Kayıt ve Oturum Açma

Uygulamadaki bazı özellikleri kullanmak için web sitesi üzerinden kayıt olunması gerekir. Gerekli bilgilere kayıt ekranından erişebilirsiniz. Kayıt sürecinin tamamlanabilmesi için zorunlu olarak işaretlenen bilgilerin verilmesi mutlak surette şarttır. Sağlanan veriler hizmetin sunulması amacıyla işlenecektir. Bu veri işlemeye ilişkin yasal dayanak GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin b bendidir. Daha önce silmediyseniz kayıtlı olduğunuz süre boyunca verilerinizi saklarız.

7.    Facebook Bağlantısı

Oyunlarımıza ve hizmetlerimize Facebook üzerinden daha kolay kayıt olma seçeneğini de sunuyoruz. Mevcut Facebook hesabınızı bu amaçla kullanabilirsiniz. “Facebook ile giriş yap” bağlantısını tıklayarak çevrimiçi portalımız üzerinden bu kayıt yöntemini kullanabilirsiniz. Bunun için bir Facebook hesabınızın veya Facebook’a erişiminizin olması gereklidir.

Facebook hesabınız üzerinden bir hizmetimize kaydolmak isterseniz kayıt işleminin ilk adımında hemen Facebook’a yönlendirilirsiniz. Ardından Facebook giriş yapmanızı veya kaydolmanızı ister. Kişisel erişim bilgileriniz (kullanıcı adı ve şifre) hiçbir koşulda bize iletilmez.

İkinci adımda, Facebook profilinizi kaydolmak istediğiniz hizmetle ilişkilendirirsiniz. Bu aşamada, Facebook profilinizdeki hangi verilerin bize iletileceğini öğrenirsiniz. Bu bilgiler genellikle Facebook’taki “herkese açık bilgileriniz” ve genel kullanıma açık olan veya söz konusu uygulama için kullanım yetkisi verdiğiniz bilgilerinizdir. Bu tür bilgiler arasında genellikle adınız, profil resminiz ve kapak fotoğrafınız, cinsiyetiniz, ağlarınız, kullanıcı adınızı (Facebook URL’si) ve kullanıcı kimliği numaranız (Facebook Kimliği) vardır. Ayrıca sizinle Facebook dışında iletişim kurmak için Facebook’a kaydetmiş olduğunuz e-posta adresinizi de kullanırız. Facebook profilinizin Genel Hesap Ayarları menüsünde, profilinizde hangi bilgilerin herkese açık olduğunu görebilirsiniz (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).

Verilerin işlenmesine ve saklanmasına ilişkin yasal dayanak, GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin a bendi uyarınca verdiğiniz onaydır. Facebook Connect ile hizmetimiz arasındaki bağlantıyı kaldırmak isterseniz lütfen Facebook’a giriş yapın ve profilinizde gerekli değişiklikleri yapın. Bu durumda Facebook profilinizdeki bilgileri kullanma hakkına artık sahip olmayız.

8.    Oyunlarımızda Verilerin İşlenmesi

Oyunlarımızda, oyuncu düzeyinde çeşitli eylemleri izleyebilir ve değerlendirebiliriz. Bu, özellikle kayıt sırasında verilen iletişim bilgileri ve oyunlardaki eylemlerinizi kapsar. Bu amaçla, IP adresiniz gibi bağlantı verilerinizi toplarız. Oyunla ilgili eylemleri gerçekleştirebilmemiz için bu bilgileri işleyebilmemiz gerekmektedir. Bu sebeple, bu bilgiler GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin b bendine dayanılarak işlenir.

9.    Web Sitemiz Üzerinden Yapılan Ödemeler

Prensipte, bize hiçbir kişisel iletişim bilgisi vermeden oyunlarımızı oynayabilirsiniz. Oyunlarımızda ücrete tabi etkinlikler karşılığında ödeme yapmanız halinde kişisel verileriniz belirtilen ilgili ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından toplanır.

İletişim ve ödeme verileri gibi ödemeyle ilgili tüm veriler öncelikle ilgili ödeme sağlayıcısı tarafından toplanıp işlenir. Bu veri işlemeye ilişkin yasal dayanak GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin b bendidir.

Ödemelerde IP adresinizin coğrafi konumunu belirleyerek hangi ülkede bulunduğunuzu tespit ederiz. Veri işleme yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olduğundan bu verinin toplanmasına ilişkin yasal dayanak GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin c bendidir. Bu yasal yükümlülük, 2006/112/AT Yönergesi’nden (MOSS Yönergesi) doğar.

Ödeme sahteciliğinin önlenmesiyle ilgili ödeme sağlayıcılarından bilgi alırız. Veri işleme, firmamızın meşru çıkarlarına hizmet ettiğinden bu verinin toplanmasına ilişkin yasal dayanak, GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin f bendidir.

10. Topluluk (Forum)

Forumlarımızı kullanabilmek için kullanıcı adınız ve e-posta adresiniz gibi kişisel kayıt verilerini vermeniz gerekmektedir. E-posta adresini diğer kullanıcılar göremez. Topluluk kurallarımızı ihlal eden kişilerin cezalandırılarak sorumlu kişilerin forumdan çıkarılabilmesi için kayıt işlemi gereklidir. Bu verilerin saklanmasına ilişkin yasal dayanak GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin b bendidir.

Forumumuz moderatörler tarafından izlenir. Ciddi ihlallerin önlenmesi ve cezalandırılması için IP adresini izleriz. Bu bilgilerin toplanmasına ilişkin yasal dayanak, GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin f bendi uyarınca meşru çıkarlarımız doğrultusunda sahtecilikle mücadele ve forumumuzu korumaktır. Üçüncü taraflarca yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz edilen yorumlarınızı silme hakkını açıkça saklı tutarız. Yukarıda belirtilen verilerin saklanmasına dilediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz.

11. Yayıncı Sunucu İşlemleri

Şirketimiz, firmaların ve özel şahısların Yayıncı Programımıza katılmak üzere kayıt olabilecekleri, “Yayıncı Sunucu İşlemleri” olarak adlandırılan bir program yürütmektedir. Bu amaçla, GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin b bendi uyarınca ilgili akdi ilişkinin ifası için gerekli olan irtibat ve ödeme verilerini toplar ve işleriz.

12. İş Başvuruları

Web sitemizin “kariyer” bölümünden iş başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu amaçla özellikle adınız, CV’niz, niyet mektubunuz ve tarafınızca sağlanan diğer içerikler gibi kişisel irtibat verilerinizi toplarız.

Kişisel başvuru verileriniz sadece firmamızda şu anda veya gelecekte istihdam edilme isteğinizle ve başvurunuzun değerlendirilmesi ile ilişkili amaçlar doğrultusunda toplanacak, saklanacak, işlenecek ve kullanılacaktır. Çevrimiçi başvurunuz sadece şirketimizdeki ilgili irtibat kişileri tarafından işlenir ve yönetilir. Veri işleme görevi verilen tüm çalışanlar veri gizliliğini korumakla yükümlüdür.

Başvuruların işlenmesi için softgarden e-recruiting GmbH yazılımını (Tauentzienstraße 14, 10789 Berlin, Germany) kullanırız. Bu verilerin toplanmasına ilişkin yasal dayanak BDSG 2018’in 26. Bölümüdür.

13. Bülten

Aşağıdaki bölümde bültenimiz ve diğer iş e-postaları ve elektronik iletişimlerin yanı sıra itiraz hakkınızla ilgili bilgi verilecektir. Bültenimize abone olarak bülteni almayı ve aşağıda açıklanan süreçleri kabul edersiniz. Yasal dayanak, GDPR’nin 6. Maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin a bendi ve Alman Haksız Rekabetle Mücadele Kanununun (UWG) 7. Bölümünün 2. paragrafının 3. maddesi uyarınca verdiğiniz onaydır. Teknik ve kurumsal süreçler hakkında ve kullanıcılarımıza hizmetlerin sunumuna ilişkin bilgisini “reklam iletişimi” kapsamına almayız.

Bültenimize abone olma sürecinde e-posta adresinizin doğrulanması amacıyla uygulanan çift onay sürecini kullanıyoruz. Kişilerin kendilerine ait olmayan bir e-posta adresiyle kaydolmalarını önlemek için bu onay gereklidir. Yasal gereksinimler uyarınca kayıt sürecine kanıt teşkil etmesi için bülten abonelikleri kayıt altına alınır. Oturum açma saati, onay saati ve IP adresi kaydedilen bilgilere örnektir. Bülteni gönderen servis sağlayıcısında saklanan verilerinizde yapılan değişiklikler de kaydedilir. İzin verildiğini kanıtlamak için bu verinin işlenmesi gereklidir. GDPR’nin 7. Maddesi 1. paragrafı ile bağlantılı olarak 6. Maddesi 1. paragrafının c bendine göre yasal olarak izninizi belgelendirmekle yükümlüyüz.

Bültenler, yasal gereksinimlere uygun olarak bu işleme alma işlemini yerine getirmek üzere anlaştığımız AB’de bulunan bir kurum dışı servis sağlayıcısı üzerinden gönderilir. Bültenlerde, bülten açılır açılmaz bülteni gönderen servis sağlayıcısının sunucusu tarafından alınan pikseller bulunmaktadır. Bu piksellerin alınması sırasında IP adresiniz ve alınma saati gibi teknik bilgiler toplanır. Bu bilgiler, teknik iyileştirme amacıyla veya hedef gruplarının ve alınma lokasyonlarına (IP adresi kullanılarak tespit edilebilir) göre bu grupların okuma alışkanlıklarının veya erişim saatlerinin analizinde kullanılır. Toplanan istatistiki verilere bültenlerin açılıp açılmadığı ve ne zaman açıldığı ve hangi bağlantılara, ne zaman tıklandığı da dâhildir. Bu bilgiler, teknik amaçlar doğrultusunda bülten alıcıları ile tek tek ilişkilendirilebilir. Bu analizlerin birincil amacı, kullanıcılarımızın okuma alışkanlarını belirlememize ve içeriğimizi buna göre uyarlamamıza veya kullanıcının ilgi alanlarına göre farklı içerik göndermemize yardımcı olmaktır. Kişiselleştirilmiş analiz, e-posta adresinizi toplarken aldığımız izninizle yapılır. Yasal dayanak, GDPR’nin 6. Maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin a bendidir. Gelecekte yürürlüğe girmek üzere istediğiniz zaman onayınızı iptal edebilirsiniz. Bunu her iletimizin en altında bulunan bağlantıyı veya destek formumuzu kullanarak kolayca yapabilirsiniz. Maalesef, bülteni gönderen servis sağlayıcısı veya istatistiki analiz için münferit iptal talebinde bulunamazsınız. İptal etmek istiyorsanız tüm aboneliği iptal etmeniz gerekmektedir.

14. E-posta adresi kullanımı

Benzer ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında sizi bilgilendirmek için kayıt veya ödeme sırasında verdiğiniz e-posta adresini kullanabiliriz. Bu, doğrudan pazarlama amacıyla mevcut müşterilerle iletişim kurma konusundaki meşru menfaatimize hizmet eder. Yasal dayanak, § Bölüm 7 (3) Haksız Rekabetle Mücadele Kanunu ile bağlantılı olarak GDPR’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendidir. Esas tarifelere göre işlem maliyetleri dışında herhangi bir ücret ödemeden izninizi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bunu yapmak için her e-postada bulunan bağlantıya tıklayabilirsiniz.

15. Anketler

Oyunlarımızla ilgili olarak zaman zaman müşteri memnuniyeti anketleri yaparız. Bu amaçla, anketlerde verilen bilgilere göre verilerinizi toplar ve işleriz.

Bu bilgilerin kullanıma ilişkin yasal dayanak, GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin a bendi uyarınca verdiğiniz onaydır. Ankete katılım gönüllülük esasına dayanır. Bilgilerin kullanımına ilişkin onayınızı dilediğin an iptal edebilirsiniz.

Anketlerin yapılmasında SurveyMonkey Inc (San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, California 94403, “SurveyMonkey”) şirketinin hizmetlerinden yararlanırız. SurveyMonkey, katılımcılardan çerez formunda ek bilgiler toplar; bu çerezlerin tek amacı, anket hizmetinin tam anlamıyla kullanılabilmesi ve anketin hedeflendiği şekilde yürütülmesidir.

Bu ek bilgilerin işlenmesine ilişkin yasal dayanak, GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin f bendidir. Anketimize katılmazsanız kişisel bilgi toplanmaz.

Sözleşmeye bağlı AB standart hükümleri ile üçüncü ülke ABD’ye veri aktarımının yeterliliğini garanti ediyoruz.

16. Sunucu Günlük Dosyalarının İşlenmesi

Web sitemiz sadece bilgilendirme amacıyla kullanılırken, ilk aşamada otomatik olarak (kayıt sırasında değil) genel veriler kaydedilir ve tarayıcınız tarafından sunucumuza iletilir. Varsayılan olarak bu veriler arasında şunlar vardır: Tarayıcı türü/versiyonu, kullanılan işletim sistemi, erişilen sayfa, daha önce ziyaret edilen sayfa (yönlendiren URL), IP adresi, sunucu isteğinin tarihi ve saati ve HTTP durum kodu.

Bu bilgiler, GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin f bendi uyarınca meşru çıkarlarımız doğrultusunda işlenir. Bu bilgilerin işlenmesinin amacı, teknik yönetim ve web sitesi güvenliğidir.

17. Bugsnag

Oyunlarımızdan bazılarında Bugsnag Inc.’in (ABD) Bugsnag hizmetini kullanıyoruz. Bu hizmet, oyunlarımızda bir arızaya veya çökmeye yol açan hataları hızlıca tespit etmemize ve böylece oyunlarımızın kalitesini artırmamıza yardımcı oluyor. Bir hata yaşandığında oyuncu kimliği, oyuncu adı, eğer mümkünse hatanın yaşandığı sayfanın veya uygulamanın detayları ve buralarda bulunan veriler, hata değerlendirmesi için Bugsnag’e aktarılıyor.
Sözleşmeye bağlı AB standart hükümleri ile üçüncü ülke ABD’ye veri aktarımının yeterliliğini garanti ediyoruz. Şu adresten Bugsnag’in gizlilik politikası hakkında daha fazla bilgi bulabilirsin: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy

Veri işlemeye ilişkin yasal dayanak, Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin (GDPR) 6. maddesinin 1. paragrafının f bendidir çünkü bu hizmet, teknik hataları hedeflenmiş bir şekilde çözebilmemiz için meşru menfaatlerimize hizmet eder. Yukarıda bahsedilen bilgilerin Bugsnag’a aktarılması, teknik bir zorunluluktur. Bu işleme karşı itirazlarla desteğimiz ilgilenecektir: https://support.goodgamestudios.com/

18. Sahtecilikle Mücadele

Üçüncü tarafların müşteri edinme bağlamında işlediği sahtecilikle mücadele edebilmek amacıyla sinyallerin analizi için IP adresi veya cihaz kimliği gibi takma adlı bilgileri işleriz. Bu amaçla, aynı yasal gereksinimleri yerine getirmeyi taahhüt ettiğinden emin olduğumuz kurum dışı servis sağlayıcılarından destek alırız.

Yasal dayanak GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin f bendidir. Bu bilgilerin işlenmesinin amacı, web sitesinin organizasyonel güvenliğine katkı sağlamaktır.

19. Çerezler

Web sitemizde çerezler kullanırız. Çerezler, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde tarayıcınızın kaydettiği küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalar, kullanılan tarayıcıyı belirler ve web sunucumuz tarafından tanınabilir. Çerezlerin kullanımı kişisel verilerin işlenmesiyle sonuçlandığı sürece, bu işleme ilişkin yasal dayanak GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin f bendidir. Bu işleme yöntemi, web sitemizin daha kullanıcı dostu, etkin ve güvenli hale getirilmesinde meşru amaçlarımıza hizmet eder.

Kullandığımız çerezlerin çoğu “oturum çerezleri” olarak bilinen türdendir. Bu çerezler ziyaretiniz sona erdikten sonra silinir. Diğer çerezler (“kalıcı çerezler”) belirli bir süre sonra otomatik olarak silinir; bu süre çereze göre değişiklik gösterebilir. Tarayıcınızın güvenlik ayarlarını kullanarak çerezleri dilediğiniz zaman silebilirsiniz. Tarayıcı ayarlarınızdan çerezlerin kullanımına prensip olarak itiraz edebilirsiniz.

Lütfen dikkat: Çerezlerimizi silerek veya gelecekteki çerezleri devre dışı bırakarak, belirli alanları veya özellikleri kullanma imkanından mahrum kalabilirsiniz.

Sadece üçüncü taraf reklam çerezlerini devre dışı bırakmak istiyorsanız Your Online Choices’ı (http://www.youronlinechoices.com/) ziyaret ederek bu tarz çerezleri devre dışı bırakabilirsiniz.

20. Facebook (Ziyaretçi Eylem Pikseli)

Web sitemizde Meta Platforms, Inc. (Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ABD veya AB’de ikamet ediyorsanız Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda (“Facebook”)) tarafından sunulan “ziyaretçi eylem pikselleri”ni kullanırız.

Bu araç, kullanıcıların bir Facebook reklamına tıklayarak bir sağlayıcının web sitesine yönlendirildikten sonra davranışlarını takip etmemizi sağlar. Bu sayede, istatistiki amaçlar ve pazar araştırması amaçları doğrultusunda Facebook reklamlarının etkinliğini ölçme olanağına sahip oluruz. Bu yolla toplanan veriler bize isimsiz olarak gelir; kullanıcıların kişisel verilerini göremeyiz. Ancak bu veriler Facebook tarafından saklanıp işlenmektedir; dolasıyla size yaptığımız bilgilendirme, duruma ilişkin bilgimizle sınırlıdır. Facebook, bu bilgileri Facebook hesabınızla ilişkilendirebilir ve https://www.facebook.com/about/privacy/ adresinde bulunan Facebook Veri İlkesi uyarınca kendi reklam amaçları için de kullanabilir. Facebook ve ortaklarının Facebook içinde ve dışında size reklam göstermesine izin verebilirsiniz. Bu amaçlar doğrultusunda bilgisayarınıza çerez de yerleştirebilir.

Bu hizmetin kullanımına ilişkin yasal dayanak GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin f bendidir. Şu adresi ziyaret ederek verilerinizin Facebook piksel ile toplanmasına veya verilerinizin Facebook reklamlarının görüntülenmesi amacıyla kullanılmasına itiraz edebilirsiniz: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Sözleşmeye bağlı AB standart hükümleri ile üçüncü ülke ABD’ye veri aktarımının yeterliliğini garanti ediyoruz.

21. Facebook Sayfamıza ilişkin bilgi

Şirketimizi veya ürünlerimizi ya da hizmetlerimizi temsilen kullandığımız Facebook Sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde bazı kişisel bilgileriniz işlenecektir. Kişisel bilgilerinizin işlenmesinin kontrolünden sadece Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 İrlanda, “Facebook”) sorumludur. Kişisel bilgilerinizin Facebook tarafından işlenmesi hakkında daha fazla bilgiye https://www.facebook.com/privacy/explanation adresinden ulaşabilirsiniz.

Sayfa İstatistiklerinin İşlenmesi
Facebook, Facebook sayfamıza ilişkin anonimleştirilmiş istatistikler sunar. “Sayfa İstatistikleri” de denilen bu istatistikler, ziyaretçilerin Sayfamızda gerçekleştirdiği eylem türlerini anlamamıza yardımcı olur. Bu Sayfa İstatistikleri, Sayfamızı ziyaret eden kişilere ilişkin belirli bilgilere dayalı olarak oluşturulur. Kişisel verilerin işlenmesi, ortak kontrolörler olarak Facebook ve tarafımızca yapılır. Bu işleme, Sayfamızda gerçekleştirilen eylem türlerini değerlendirmeye ve elde edilen sonuçlara göre Sayfamızı iyileştirmeye ilişkin meşru menfaatimize hizmet eder. Bu veri işlemeye ilişkin yasal dayanak GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının f bendidir. Sayfa İstatistikleri ile elde edilen bilgileri hiçbir surette Sayfamıza ilişkin “Beğen” verilerini kullanarak belirli bir Facebook profiline atayamayız.

İşleme sorumluluğunu paylaşma konusunda Facebook ile bir anlaşma yaparak kimin hangi veri koruma yükümlülüğünü üstleneceğini Facebook ile aramızda belirledik. Sayfa İstatistiklerinin oluşturulması için kişisel verilerin işlenmesinin ve Facebook ile aramızdaki anlaşmanın detayları https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data adresinde bulunmaktadır.

Facebook sayfalarımız aracılığıyla bize sağlanan verilerin işlenmesi
Facebook sayfalarımız aracılığıyla bize verdiğiniz verileri de işleriz. Bu tür bilgiler, Facebook kullanıcı adınız, oyunlarımızdan birindeki oyuncu adınız, iletişim bilgileriniz veya bize gönderdiğiniz bir mesaj olabilir. Kişisel verilerinizi sadece daha önce bu verileri bizimle paylaşmanızı açıkça istediğimiz durumlarda (ör. bir anket veya yarışma kapsamında) işleriz. Bu işleme, tek veri kontrolörü olarak tarafımızca yapılır.

Verilerinizi bize bir yarışmaya katılmanız sebebiyle vermişseniz işleme, sadece size ödül göndermemiz için gerekliyse gerçekleştirilecektir. Ödül teslim edildikten sonra veya yarışmayı kazanamamanız durumunda verileriniz silinecektir. Bu veri işlemeye ilişkin yasal dayanak GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının b bendidir.

Anketler yoluyla toplanan kişisel veriler, müşterilerimizin tekliflerimizden memnun kalmasını sağlamak için anonim şekilde işlenecektir. Bu işleme, tekliflerimizi sürekli olarak iyileştirmeye ilişkin meşru çıkarımıza hizmet eder ve bunun için yasal dayanağımız GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının f bendidir.

22. Google Analytics

Web sitemize gelen ziyaretçileri analiz etmek için Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda; “Google”) tarafından sunulan Google Analytics hizmetini kullanırız. Google, çerez kullanmaktadır. Çerezin kullanıcıların çevrimiçi hizmet veya ürünü kullanımına ilişkin oluşturduğu bilgiler, genellikle ABD’deki bir Google sunucusuna aktarılarak burada saklanır. Google, çevrimiçi ürünlerin ve hizmetlerin kullanıcılarımız tarafından kullanımını değerlendirmek, bu çevrimiçi ürün ve hizmetlerdeki aktivitelere ilişkin raporları derlemek ve bu çevrimi ürün ve hizmetlerin ve internetin kullanımı ile ilgili olarak bize daha fazla hizmet sunmak için bizim adımıza bu bilgileri kullanır. İşlenen verilerden takma adlı kullanıcı profilleri oluşturulabilir.

Google Analytics’i sadece IP anonimleştirmeyi etkinleştirerek kullanırız. Yani Google, Avrupa Birliği Üye Ülkelerindeki veya Avrupa Ekonomik Alanı Sözleşmesine taraf olan diğer ülkelerdeki kullanıcıların IP adreslerini kısaltarak kaydeder. İstisnai durumlarda IP adresinin tamamı, ABD’deki Google sunucusuna iletilir ve orada kısaltılır.

Kullanıcının tarayıcısının ilettiği IP adresi, diğer Google verileri ile birleştirilmez. Kullanıcılar, tarayıcı yazılımlarının ayarlarını uygun şekilde düzenleyerek çerezlerin saklanmasını engelleyebilir.

Bu hizmetin kullanımına ilişkin yasal dayanak GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin f bendidir. Kullanıcılar, şu bağlantıdan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek çerezlerin oluşturduğu verilerin toplanmasını engelleyebilir: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Verilerinizin ABD’ye aktarımı hariç tutulamaz.
Sözleşmeye bağlı AB standart hükümleri ile üçüncü ülke ABD’ye veri aktarımının yeterliliğini garanti ediyoruz.

23. Google Pazarlama Hizmetleri

Web sitemizde Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda; “Google”) tarafından sunulan pazarlama ve yeniden pazarlama hizmetlerini kullanırız. Bu hizmetler, kullanıcılara ilgi alanlarına uygun reklam sunmak amacıyla daha hedefe yönelik reklamlar görüntülememize olanak sağlar. Yeniden pazarlama reklamları ile, kullanıcılara Google Ağı içindeki diğer web sitelerindeki aktiviteler ile tespit edilen bir ilgi alanına ilişkin reklamlar ve ürünler görüntülenir. Bu amaçla, web sitemize erişildiğinde Google tarafından bir kod kullanılır ve (yeniden) pazarlama etiketleri olarak bilinen etiketler web sitesine girilir. Bu sayede, kullanıcının cihazında ayrı bir çerez (küçük bir dosya) kaydedilir (çerez yerine benzer teknolojiler de kullanılabilir). Çerezler google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com veya googleadservices.com gibi çeşitli alan adlarından gönderilebilir. Bu dosya, kullanıcıların hangi uygulamaları ziyaret ettiğini, hangi içerikle ilgilendiğini ve hangi tekliflerden yararlandığını kaydeder. Ayrıca, tarayıcı ve işletim sistemi, yönlendiren web siteleri, ziyaretin süresi ve çevrimiçi ürün ve hizmetlerin kullanımıyla ilgili diğer ek veriler gibi teknik bilgiler de kaydedilir. Kullanıcıların IP adresleri de kaydedilir; ancak Google Analytics çerçevesinde Avrupa Birliği Üye Ülkelerindeki veya Avrupa Ekonomik Alanı Sözleşmesine taraf olan diğer ülkelerdeki IP adresleri kısaltılarak kaydedilir.

Tüm kullanıcı verileri, takma adlı veriler olarak işlenir. Google, isim veya e-posta adreslerini kaydetmez. Dolayısıyla, görüntülenen tüm reklamlar özel olarak bir kişiye değil, çerezin sahibine yönelik olarak görüntülenir. Bilgiler Google tarafından toplanarak ABD’deki sunuculara iletilir ve bu sunucularda saklanır.

Kullandığımız Google pazarlama hizmetlerinden biri Google AdWords adlı çevrimiçi reklam programıdır. Google AdWords’de, her ADWords müşterisine farklı bir dönüşüm çerezi atanır. Böylece çerezler AdWords müşterilerinin web siteleri üzerinden takip edilemez. Çerezin topladığı bilgiler, dönüşüm takibine izin veren AdWords müşterilerinin dönüşüm istatistiklerinin oluşturulması amacıyla kullanılır. AdWords müşterileri, dönüşüm takip etiketi sayesinde, reklamlarına tıklayarak yeni bir sayfaya yönlendirilen kullanıcıların toplam sayısını görebilir. Ancak, kullanıcıların kimliğini ifşa eden herhangi bir bilgi verilmez.

DoubleClick adlı Google Pazarlama Hizmeti ile üçüncü taraf reklamlar yayınlayabiliriz. DoubleClick, çerezler vasıtasıyla Google ve ortak web sitelerinin kullanıcıların bu web sitesini veya internetteki diğer web sitelerini ziyaretlerine göre reklam yerleştirmesine olanak sağlar.

Google hizmetleri, Google’ın Etiket Yöneticisinden yararlanır. Google’ın pazarlama amacıyla veri kullanımı hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen özet sayfasını ziyaret edin: https://www.google.com/policies/technologies/ads. Google’ın gizlilik politikasına https://www.google.com/policies/privacy adresinden erişebilirsiniz.

Bu hizmetin kullanımına ilişkin yasal dayanak GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin f bendidir. Google pazarlama hizmetlerinin ilgi alanına yönelik reklamlarını, ayarlardan ve Google tarafından sunulan iptal seçeneklerinden reddedebilirsiniz: http://www.google.com/ads/preferences.

Verilerinizin ABD’ye aktarımı hariç tutulamaz.
Sözleşmeye bağlı AB standart hükümleri ile üçüncü ülke ABD’ye veri aktarımının yeterliliğini garanti ediyoruz.

24. Microsoft Bing Ads

Web sitemiz kapsamında Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, “Microsoft”) tarafından sunulan Bing Ads adlı dönüştürme ve izleme aracını kullanırız. Microsoft, kullanıcının bilgisayarında bir çerez kaydederek çevrimiçi hizmetlerimizin kullanımının analiz edilmesini sağlar. Bunu yapabilmemiz için kullanıcının web sitemize Microsoft Bing Ads’in yayınladığı bir reklam üzerinden erişmiş olması gerekmektedir. Böylece Microsoft ve biz kullanıcının reklama tıkladığını, çevrimiçi hizmetlerimize yönlendirildiğini ve önceden belirlenmiş bir hedef sayfasına ulaştığını anlarız. Sadece Bing reklamına tıklayarak hedef sayfaya yönlendirilen kullanıcıların (buna dönüşüm denir) toplam sayısını görebiliriz. IP adresi kaydedilmez. Kullanıcının kimliği ile ilgili başka bir kişisel bilgi ifşa edilmez.

Kullanıcılar, veri koruma ve Microsoft Bing reklamlarında kullanılan çerezler ile ilgili daha fazla bilgiye Microsoft’un veri koruma beyanından erişebilir: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Bu hizmetin kullanımına ilişkin yasal dayanak GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin f bendidir. Bing Ads’in izleme sürecine katılmak istemiyorsanız şu bağlantıyı kullanarak iptal talebinizi Microsoft’a iletebilirsiniz: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out.

Sözleşmeye bağlı AB standart hükümleri ile üçüncü ülke ABD’ye veri aktarımının yeterliliğini garanti ediyoruz.

25. Twitter Dönüşüm İzleme

Web sitemizde Twitter Inc. (1355 Market Street #900, San Francisco, California 94103, “Twitter”) tarafından sunulan Dönüşüm İzleme Hizmetini kullanırız. Twitter, kullanıcının bilgisayarında bir çerez kaydederek çevrimiçi ürün ve hizmetlerimizin kullanımının analiz edilmesini sağlar. Twitter Dönüşüm İzleme, Twitter’da reklamları görüntüleyen veya reklamla etkileşime giren kullanıcıların eylemlerini izler. Twitter Dönüşüm İzleme, bağlantıya tıklama, retweet veya “beğenme” verileri gibi dönüşümler atanmasına olanak tanır.

Bu hizmetin kullanımına ilişkin yasal dayanak GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin f bendidir. Bu verilerin izlenmesine optout.aboutads.info adresindeki Dijital Reklam İttifakı aracını kullanarak itiraz edebilirsiniz.

Sözleşmeye bağlı AB standart hükümleri ile üçüncü ülke ABD’ye veri aktarımının yeterliliğini garanti ediyoruz.

26. Taboola

Taboola Inc.’e bağlı teknolojilerin kullanımı (Taboola Inc., Atrium Tower, 2 Jabotinsky St., 32nd fl., Ramat Gan 5250501 Tel Aviv), İnternet’te sörf yapma alışkanlıkları ve müşteri ilgi alanlarına dayalı, kullanıcıya özel reklam kullanmamıza imkan tanımaktadır. Taboola hangi web sitelerini sıkça ziyaret ettiğinizi belirlemek ve hareketlerinizi web sitesine kaydetmek için çerezler (veya benzeri teknolojiler) kullanır. Taboola cihaza ilişkin verileri ve protokol verilerini toplar ve takma adlar kullanarak kullanım profilleri oluşturur. Kullanım profilleri, takma ad taşıyan kişi hakkındaki verilerle birleştirilmez ve kişisel verilerden sonuçlar çıkarılmasına izin vermez. Bunu yapmak için IP adresinizi Taboola’ya iletiriz. Bu işlem yasal ekonomik çıkarımızın yasal tabanına taşınır (Mad. 6 paragraf 1 bendi f GDPR.) Aşağıdaki bağlantı vasıtasıyla takibe dahil olmayı reddedebilirsiniz: https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout. Başarıyla çıkış yaptığınızda bir daha kişiselleştirilmiş içerik/reklamlar görmezsiniz.

27. Üçüncü taraf web sitelerindeki reklamların analizi

Reklam yolu olarak üçüncü taraf web sitelerindeki reklam alanlarını kullanıyoruz. Reklamcı olarak reklamlarımızı gösterirken bunları kullanarak belirli ilgi ve kullanıcı gruplarını hedefleyebiliyoruz. Reklamlarımızı göstermek için çeşitli üçüncü taraf sağlayıcılarla iş birliği yapıyoruz.

Reklam alanını belirlemek ve ilgi gruplarını seçmek için üçüncü tarafların sağladığı hizmetleri ve sistemleri kullanıyoruz. İlgiye bağlı reklamcılık yöntemlerimizin başarı oranını ölçmek ve optimize etmek için üçüncü taraflardan bazıları, web sitemizde çerezler ve diğer teknik araçları kullanarak web sitemizin kullanımı hakkında bilgiler sağlıyor.

Web sitemizi kullanırken kişisel veriler toplanırsa ve bir üçüncü taraf sağlayıcıya aktarılırsa bu veri işleme süreci, Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 6. maddesinin 1. paragrafındaki f) fıkrasına göre gerçekleştirilir. İşleme sürecinin amacı, web sitemizin pazarlanmasında meşru ekonomik çıkarlarımızı korumaktır.

Şu sağlayıcılarla çalışıyoruz:

 • Xandr

  Reklamları göstermek için üçüncü taraf sağlayıcı olan ve “28 W. 23rd Street, 4th Floor, New York, NY 10010, ABD (Xandr)” adresinde bulunan Xandr Inc ile çalışıyoruz. Bunun için web sitemize Xandr’ın sunduğu takip pikselini yerleştirdik. Takip pikselini kullanarak oyuncuların web sitemizdeki eylemlerini takip edebiliyoruz. Sadece istatistiksel bilgiler toplanır ve Xandr’a gönderilir. Xandr’ın ilgiye bağlı reklamcılık yöntemlerini kullanmak istemiyorsan https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/#choices_rights adresindeki “opt out” kısmına tıklayarak Xandr’ın takibini devre dışı bırakabilirsin.

  Şu adresten Xandr’ın gizlilik politikası hakkında daha fazla bilgi alabilirsin: https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/‎.

  Verilerinin ABD’ye aktarımı engellenemez. Sözleşmeye bağlı AB standart hükümleri ile üçüncü ülke ABD’ye veri aktarımının yeterliliğini garanti ediyoruz.

 • Quantcast

  Ayrıca “Beaux Lane House, Lower Mercer Street, 1st Floor, Dublin 2, İrlanda” adresindeki Quantcast International Limited ile çalışıyoruz. Quantcast Tags bu amaçla kullanılır. Yalnızca istatistik verilerini topluyoruz ve Quantcast’e aktarıyoruz. Quantcast’in gizlilik politikasına bu bağlantıdan ulaşabilirsin: https://www.quantcast.com/how-we-do-it/consumer-choice/privacy-policy/

  Buradan Quantcast takibini devre dışı bırakabilirsin: https://www.quantcast.com/opt-out/

  Sözleşmeye bağlı AB standart hükümleri ile üçüncü ülke ABD’ye veri aktarımının yeterliliğini garanti ediyoruz.

28. Entegre Hizmetler ve Üçüncü Taraf İçerik

Web sitemizde üçüncü tarafların sağladığı hizmetleri ve içerikleri kullanırız (bundan böyle “içerik” olarak anılacaktır). Bu tür bir entegrasyon söz konusu olduğunda içeriğin tarayıcınıza gönderilebilmesi için teknik sebeplerle IP adresinizin işlenmesi gereklidir. Bu sebeple, IP adresiniz ilgili üçüncü taraf sağlayıcıya iletilir.

Her durumda, bu veri işleme, GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin f bendine dayanarak web sitemizdeki ticari operasyonların optimizasyonuna ilişkin meşru çıkarlarımızın korunması amacıyla yapılır.

İçerik entegrasyonu için genellikle Java program dili kullanılır. Bu sebeple, tarayıcınızda Java işlemlerini devre dışı bırakarak veri işlenmesini iptal edebilirsiniz.

Web sitemize Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda; “Google”) tarafından sunulan içerikler entegre ettik:

 • Haritaların görüntülenmesi için “Google Haritalar”;
 • Google’ın yazı tiplerini kullanmak için “Google Web Yazı Tipleri”;
 • Videoların görüntülenmesi için “YouTube”.

Verilerinizin ABD’ye aktarımı hariç tutulamaz.
Sözleşmeye bağlı AB standart hükümleri ile üçüncü ülke ABD’ye veri aktarımının yeterliliğini garanti ediyoruz.

29. Oyunlarda reklam

Web oyunlarımızda, reklamlar yoluyla finanse edilen üçüncü taraf sağlayıcıların video dizilerinin görüntülenmesine olanak tanıyan oyun içi reklamlar sunuyoruz. Bu, örneğin ücretli içeriğin ücretsiz olarak kullanılmasını sağlar.

Reklam ortamını kullanarak verdiğiniz veriler toplanıp analiz edilir. Bu konuda aşağıda ayrıntılı bilgi verilmiştir. Servis sağlayıcımız Google Ad Manager, Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) bu reklam geliri türünü uygulamaya koymamıza imkan sağlamaktadır. Servis sağlayıcısı, oyun içi reklam ağlarında kontrol sağlamaktadır. Bu, IP adresi, tarayıcı, işletim sistemi, bölge (bilgi al) gibi bazı parametrelerin bir arayüz aracılığıyla reklam ağlarıyla paylaşılmasını içermektedir. Bu bilgi iletiminin amacı, kullanıcı için en alakalı reklam materyalini göstermektir. Bahsedilen reklam ağları da reklam materyalini sunabilmek için IP adresi gibi kişisel verileri işleyebilir.

Kişiselleştirilmiş ya da bağlamsal reklamları iptal etmek, oyunlarımızdaki reklamları kaldırmaz. Kişisel veri işlemeyen ve kullanıcılarla daha az alakalı sınırlı reklamlar yine de gösterilir.

Oyun içi reklamlarla ilgili veri işlemeye ilişkin yasal dayanak, izniniz yerine geçmektedir (GDPR 6. madde, 1. paragraf, a bendi). Bir kullanıcı olarak Tercih Merkezimizden (bağlantı aşağıda) istediğiniz zaman reklamlarda kişisel veri kullanımını iptal edebilirsiniz. Bu durumda takma adlı tüm bilgiler anonimleştirilir, yani sadece sınırlı reklamlar gösterilir.Potansiyel reklam ortakları https://goodgamestudios.com/iga-advertising-partners/

30. Haklarınız

İlgili kişi olarak, bize karşı haklarınızı kullanma yetkisine sahipsiniz. Özellikle aşağıdaki haklardan yararlanabilirsiniz:

 • GDPR’nin 15. maddesi ve BDSG’nin 34. Bölümü uyarınca sizinle ilgili kişisel verileri işleyip işleyemeyeceğimize ve ne ölçüde işleyebileceğimize ilişkin bilgi talebinde bulunma hakkına sahipsiniz.
 • GDPR’nin 16. maddesi uyarınca, verilerinizi düzelttirme hakkına sahipsiniz.
 • GDPR’nin 17. maddesi ve BDSG’nin 35. Bölümü uyarınca, kişisel verilerinizi sildirme hakkına sahipsiniz.
 • GDPR’nin 18. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlama hakkına sahipsiniz.
 • GDPR’nin 20. maddesi uyarınca, bize verdiğiniz kişisel verilerinizi yapılandırılmış, yaygın kullanılan ve bilgisayarda okunabilen bir biçimde alma ve bu verileri başka bir veri sorumlusuna iletme hakkına sahipsiniz.
 • Haklarınızı kullanmak için destek formumuzu kullanarak bizimle temasa geçebilirsiniz.

31. İtiraz Hakkı

GDPR’nin 21. maddesi uyarınca, yasal dayanağı GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin e ve f bendi olan veri işleme faaliyetlerine itiraz hakkına sahipsiniz.


32. Reşit olmayanların gizliliği

Hizmetimiz 16 yaşından küçükleri hedef almaz ve bu yaşın altındakilerin kullanımına yönelik değildir. 16 yaşından küçük olduğunu bildiğimiz kullanıcıların kişisel verilerini toplamayız.

33. Veri Koruma Sorumlusu

Veri koruma sorumlumuza şu adresten ulaşabilirsiniz:

Peter Birgersson/confidential
Deloitte AB
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm, Sweden
dpo@stillfront.com

34. Resmî Makamlara Yapılan Şikâyetler

Kişisel verilerinizin işlenmesinin GDPR hükümlerini ihlal ettiğini düşünüyorsanız GDPR’nin 77. maddesi uyarınca bir denetleme makamına şikâyette bulunma hakkına sahipsiniz.

 

Versiyon: 01/2022

Uygulamalar için Gizlilik Politikası

Aşağıdaki bilgiler tüm mobil uygulamalarımız için geçerlidir. Bu uygulamaların kullanımı sırasında kişisel bilgileriniz işlenebilir. Amacımız, aşağıdaki bilgilerle bu süreçlere ilişkin genel açıklamalar sağlayarak söz konusu süreçleri anlamanızı sağlamaktır. Bilgilerin adil olarak işlenebilmesi için Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve Alman Federal Veri Koruma Yasası (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG) uyarınca sahip olduğunuz haklar konusunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Verilerin işlenmesinden Goodgame Studios (Altigi GmbH), Borselstraße 20, 22765 Hamburg (bundan böyle “biz” olarak anılacaktır) sorumludur.

İçindekiler:

 1. Bize Ulaşın
 2. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel Bilgiler
 3. Saklama Süresi
 4. Verilerin İletilmesi
 5. İndirme İşleminde Toplanan Veriler
 6. Bu Uygulamanın Erişim İzinleri
 7. İletişim Formu
 8. Kayıt ve Oturum Açma
 9. Facebook Bağlantısı
 10. Oyunlarımızda Verilerin İşlenmesi
 11. Uygulamamız Üzerinden Yapılan Ödemeler
 12. Bülten
 13. E-posta adresi kullanımı
 14. Anketler
 15. Uygulama Günlük Dosyalarının İşlenmesi
 16. Bugsnag
 17. Sahtecilikle Mücadele
 18. Facebook SDK
 19. Facebook Sayfamıza ilişkin bilgi
 20. Google Pazarlama Hizmetleri
 21. Google SDK (Firebase Analytics)
 22. AppsFlyer SDK
 23. Microsoft Bing Ads
 24. Taboola
 25. Pinterest
 26. Uygulamalarda reklam
 27. İtiraz Hakkı
 28. Ek Haklarınız
 29. Reşit olmayanların gizliliği
 30. Veri Koruma Sorumlusu
 31. Resmî Makamlara Yapılan Şikâyetler

 

1.    Bize Ulaşın

Bu bilgilerle ilgili sorularınız veya önerileriniz olursa veya haklarınızdan faydalanmak için bize ulaşmak isterseniz şu adresten bizimle iletişime geçebilirsiniz: https://support.goodgamestudios.com/

2.    Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel Bilgiler

Sunduğumuz ürün ve hizmetlerin kullanımı sonucunda kişisel bilgileriniz işlenebilir. Veri koruma kanunu bağlamında “kişisel veri” terimi, spesifik veya kimliği tespit edilebilir bir kişiye ilişkin her tür bilgidir. IP adresi de kişisel veri kabul edilebilir. Veri gönderebilmesi ve alabilmesi için internete bağlı her cihaza internet servis sağlayıcısı tarafından bir IP adresi atanır. Uygulamaları kullandığınızda sizin verdiğiniz verileri toplarız. Ayrıca, uygulamaları kullandığınızda uygulamayı kullanımınızla ilgili bazı bilgileri de otomatik olarak toplarız.

Kişisel bilgileri GDPR ve Alman BDSG yasalarının öngördüğü ilgili veri koruma yönetmeliklerine uygun olarak işleriz. Verileri sadece yasaların izin verdiği durumlarda işleriz. Bu uygulamaları kullandığınızda kişisel verilerinizi sadece sizin onayınızla (GDPR 6. Madde, 1. paragraf, 1. cümle, a bendi), taraf olduğunuz bir sözleşmenin ifası veya sözleşme yapmadan önce talebiniz üzerine işlem yapmak için (GDPR 6. madde, 1. paragraf, 1. cümle, b bendi), yasal bir yükümlülüğe uyum için (GDPR 6. madde, 1. paragraf, 1. cümle, c bendi) veya meşru çıkarlarımıza veya üçüncü bir tarafın meşru çıkarlarına göre işlemenin gerekli olduğu durumlarda (bu çıkarların sizin çıkarlarınız veya kişisel verilerin korunmasını gerektiren temel hak ve özgürlüklerinizle çatışmadığı haller hariç olmak üzere) (GDPR 6. madde, 1. paragraf, 1. cümle, f bendi) işleriz.

3.    Saklama Süresi

Verilerinizi, aşağıdaki bölümlerde aksi belirtilmedikçe, işleme amacını veya akdi yahut yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için gerekli olduğu süre boyunca saklayacağız.

4.    Verilerin İletilmesi

Aşağıdaki bölümlerde aksi belirtilmedikçe, verileriniz tarafımızca görevlendirilen teknik servis sağlayıcılarının sunucularında işlenecektir. Bu servis sağlayıcıları, verileri yalnızca açık talimat aldıktan sonra işleyecek ve verilerin korunması için yeterli teknik ve kurumsal önlemleri güvence altına almakla yükümlü olacaktır.

Bu Veri Koruma Beyanında diğer sağlayıcıların entegre hizmetlerinden söz ettiğimiz sürece, kişisel verilerin bu sağlayıcıların belirtilen merkezlerine iletildiği farz edilebilir. Bu sağlayıcılar, Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı dışında üçüncü bir ülkede bulunabilir. İlgili hizmetlerin açıklandığı bölümlerde daha fazla bilgi verilmektedir.

5.    İndirme İşleminde Toplanan Veriler

Uygulamayı indirdiğiniz zaman ilgili uygulama mağazasına (Apple App Store, Google Play, Amazon App Store, Samsung App Store vb.) doğrudan hiçbir bilgi iletmeyiz. İndirme işlemi sırasında ilgili uygulama mağazası tarafından hangi verilerin toplandığını ve işlendiğini öğrenmek isterseniz lütfen bu uygulama mağazalarının gizlilik politikalarını inceleyin. Mağazaların topladığı veriler üzerinde tasarrufumuz yoktur. GDPR Madde 7(4) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesinden yalnızca bu mağazalar sorumludur.

6.    Bu Uygulamanın Erişim İzinleri

Bu uygulama, cihazınızda farklı erişim izinleri gerektirir. Bunlar, uygulamalarımızın belirli işlevlerinin çalışması için gereklidir. Örneğin kablosuz bağlantı kullanarak güncelleme indirmek isterseniz uygulamanın kablosuz bağlantınıza erişmesi gerekir. Uygulamadan ek içerik satın almak isterseniz uygulama mağazanızın ilgili arayüzüne erişmemiz gerekebilir. Başka bir örnek de bir arayüz kullanarak mesajı doğrudan cihazınızda görüntülememizi sağlayan “anında bildirimler”dir. Mobil cihazınızdaki erişim izinleri işletim sistemine (ör. Android, iOS vs.) ve uygulamanın satın alındığı mağazaya (ör. Google Play Store, Apple App Store, Amazon vb.) bağlıdır. Kurallar gereği, uygulamanızı yüklemeden önce hangi erişim izinlerinin gerekli olduğu size bildirilir.

Teknik olarak gerekli erişim izinlerinin işlenmesine ilişkin yasal dayanak GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin b bendidir. Diğer tüm erişim izinlerine ilişkin yasal dayanak ise GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin f bendidir.

Apple iOS’ta “Ayarlar” bölümünde, dilediğiniz zaman uygulamalarımızın hangi içeriklere erişebildiğine göz atabilirsiniz. Bu erişim izinlerini daha sonra dilediğiniz an kısıtlayabilirsiniz.

Android’de de mobil cihazınızda çeşitli erişim izinleri gereklidir. “Ayarlar / Uygulamalar” altında, uygulamalarımızın erişim izinlerini inceleyebilirsiniz.

7.    İletişim Formu

Uygulamalarımızda bize mesaj gönderebileceğiniz bir iletişim formu yer almaktadır. Verilerinizin iletimi şifrelenir.

Bu verilerin işlenmesine ilişkin yasal dayanak GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin b bendidir. Zorunlu olarak işaretlenen tüm veri alanları, sözleşmenin ifası için gereklidir. Bu bilgilerin verilmemesi halinde sözleşmeden doğan hizmetler ifa edilemez. Diğer ek verilerin sağlanması gönüllülük esasına bağlıdır. Alternatif olarak bizimle yukarıda belirtilen e-posta adresinden de iletişim kurabilirsiniz.

8.    Kayıt ve Oturum Açma

Uygulamadaki bazı özellikleri kullanmak için uygulama içinde kayıt olunması gerekir. Kayıt süreci tamamlandıktan sonra kullanım sözleşmesi yürürlüğe girmiş olur.

Bu kullanım çerçevesinde, sadece sizin verdiğiniz bilgiler işlenir. Söz konusu bilgilere kayıt ekranından erişebilirsiniz. Bu veri işlemeye ilişkin yasal dayanak GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin b bendidir. Kullanıcı ilişkisinin kurulabilmesi için zorunlu olarak işaretlenen bilgilerin verilmesi mutlak surette şarttır. Verilen bilgiler, sadece kullanım şartlarında belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenecek ve sadece kullanım süresince saklanacaktır. Kullanıcı hesabınızı devre dışı bırakarak dilediğiniz zaman kullanımınıza son verebilirsiniz.

9.    Facebook Bağlantısı

Oyunlarımıza ve hizmetlerimize Facebook üzerinden daha kolay kayıt olma seçeneğini de sunuyoruz. Mevcut Facebook hesabınızı bu amaçla kullanabilirsiniz. “Facebook ile giriş yap” bağlantısını tıklayarak çevrimiçi portalımız üzerinden bu kayıt yöntemini kullanabilirsiniz. Bunun için bir Facebook hesabınızın veya Facebook’a erişiminizin olması gereklidir.

Facebook hesabınız üzerinden bir hizmetimize kaydolmak isterseniz kayıt işleminin ilk adımında hemen Facebook’a yönlendirilirsiniz. Ardından Facebook giriş yapmanızı veya kaydolmanızı ister. Kişisel erişim bilgileriniz (kullanıcı adı ve şifre) hiçbir koşulda bize iletilmez.

İkinci adımda, Facebook profilinizi kaydolmak istediğiniz hizmetle ilişkilendirirsiniz. Bu aşamada, Facebook profilinizdeki hangi verilerin bize iletileceğini öğrenirsiniz. Bu bilgiler genellikle Facebook’taki “herkese açık bilgileriniz” ve genel kullanıma açık olan veya söz konusu uygulama için kullanım yetkisi verdiğiniz bilgilerinizdir. Bu tür bilgiler arasında genellikle adınız, profil resminiz ve kapak fotoğrafınız, cinsiyetiniz, ağlarınız, kullanıcı adınızı (Facebook URL’si) ve kullanıcı kimliği numaranız (Facebook Kimliği) vardır. Ayrıca sizinle Facebook dışında iletişim kurmak için Facebook’a kaydetmiş olduğunuz e-posta adresinizi de kullanırız. Facebook profilinizin Genel Hesap Ayarları menüsünde, profilinizde hangi bilgilerin herkese açık olduğunu görebilirsiniz (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).

Sözleşmeye bağlı AB standart hükümleri ile üçüncü ülke ABD’ye veri aktarımının yeterliliğini garanti ediyoruz.
Verilerin işlenmesine ve saklanmasına ilişkin yasal dayanak, GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin a bendi uyarınca verdiğiniz onaydır. Facebook Connect ile hizmetimiz arasındaki bağlantıyı kaldırmak isterseniz lütfen Facebook’a giriş yapın ve profilinizde gerekli değişiklikleri yapın. Bu durumda Facebook profilinizdeki bilgileri kullanma hakkına artık sahip olmayız.

10. Oyunlarımızda Verilerin İşlenmesi

Oyunlarımızda, oyuncu düzeyinde çeşitli eylemleri izleyebilir ve değerlendirebiliriz. Bu, özellikle kayıt sırasında verilen iletişim bilgileri ve oyunlardaki eylemlerinizi kapsar. Bu amaçla, IP adresiniz gibi bağlantı verilerinizi toplarız. Oyunla ilgili eylemleri gerçekleştirebilmemiz için bu bilgileri işleyebilmemiz gerekmektedir. Bu sebeple, bu bilgiler GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin b bendine dayanılarak işlenir.

11. Uygulamamız Üzerinden Yapılan Ödemeler

Prensipte, bize hiçbir kişisel iletişim bilgisi vermeden oyunlarımızı oynayabilirsiniz. Oyunlarımızda ücrete tabi etkinlikler karşılığında ödeme yapmanız halinde kişisel verileriniz belirtilen ilgili ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından toplanır.

İletişim ve ödeme verileri gibi ödemeyle ilgili tüm veriler öncelikle ilgili ödeme sağlayıcısı tarafından toplanıp işlenir. Bu verilerin işlenmesine ilişkin yasal dayanak GDPR’nin 6(1)(b) sayılı maddesidir.

Ödemelerde IP adresinizin coğrafi konumunu belirleyerek hangi ülkede bulunduğunuzu tespit ederiz. Veri işleme yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olduğundan bu verinin toplanmasına ilişkin yasal dayanak GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin c bendidir. Bu yasal yükümlülük, 2006/112/AT Yönergesi’nden (MOSS Yönergesi) doğar.

Ödeme sahteciliğinin önlenmesiyle ilgili ödeme sağlayıcılarından bilgi alırız. Veri işleme yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olduğundan bu verinin toplanmasına ilişkin yasal dayanak GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin c bendidir.

12. Bülten

Aşağıdaki bölümde bültenimiz ve diğer iş e-postaları ve elektronik iletişimlerin yanı sıra itiraz hakkınızla ilgili bilgi verilecektir. Bültenimize abone olarak bülteni almayı ve aşağıda açıklanan süreçleri kabul edersiniz. Yasal dayanak, GDPR’nin 6. Maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin a bendi ve Alman Haksız Rekabetle Mücadele Kanununun (UWG) 7. Bölümünün 2. paragrafının 3. maddesi uyarınca verdiğiniz onaydır. Teknik ve kurumsal süreçler hakkında ve kullanıcılarımıza hizmetlerin sunumuna ilişkin bilgisini “reklam iletişimi” kapsamına almayız.

Bültenimize abone olma sürecinde e-posta adresinizin doğrulanması amacıyla uygulanan çift onay sürecini kullanıyoruz. Kişilerin kendilerine ait olmayan bir e-posta adresiyle kaydolmalarını önlemek için bu onay gereklidir. Yasal gereksinimler uyarınca kayıt sürecine kanıt teşkil etmesi için bülten abonelikleri kayıt altına alınır. Oturum açma saati, onay saati ve IP adresi kaydedilen bilgilere örnektir. Bülteni gönderen servis sağlayıcısında saklanan verilerinizde yapılan değişiklikler de kaydedilir. İzin verildiğini kanıtlamak için bu verinin işlenmesi gereklidir. GDPR’nin 7. Maddesi 1. paragrafı ile bağlantılı olarak 6. Maddesi 1. paragrafının c bendine göre yasal olarak izninizi belgelendirmekle yükümlüyüz.

Bültenler, yasal gereksinimlere uygun olarak bu işleme alma işlemini yerine getirmek üzere anlaştığımız AB’de bulunan bir kurum dışı servis sağlayıcısı üzerinden gönderilir. Bültenlerde, bülten açılır açılmaz bülteni gönderen servis sağlayıcısının sunucusu tarafından alınan pikseller bulunmaktadır. Bu piksellerin alınması sırasında IP adresiniz ve alınma saati gibi teknik bilgiler toplanır. Bu bilgiler, teknik iyileştirme amacıyla veya hedef gruplarının ve alınma lokasyonlarına (IP adresi kullanılarak tespit edilebilir) göre bu grupların okuma alışkanlıklarının veya erişim saatlerinin analizinde kullanılır. Toplanan istatistiki verilere bültenlerin açılıp açılmadığı ve ne zaman açıldığı ve hangi bağlantılara, ne zaman tıklandığı da dâhildir. Bu bilgiler, teknik amaçlar doğrultusunda bülten alıcıları ile tek tek ilişkilendirilebilir. Bu analizlerin birincil amacı, kullanıcılarımızın okuma alışkanlarını belirlememize ve içeriğimizi buna göre uyarlamamıza veya kullanıcının ilgi alanlarına göre farklı içerik göndermemize yardımcı olmaktır. Kişiselleştirilmiş analiz, e-posta adresinizi toplarken aldığımız izninizle yapılır. Yasal dayanak, GDPR’nin 6. Maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin a bendidir. Gelecekte yürürlüğe girmek üzere istediğiniz zaman onayınızı iptal edebilirsiniz. Bunu her iletimizin en altında bulunan bağlantıyı veya destek formumuzu kullanarak kolayca yapabilirsiniz. Maalesef, bülteni gönderen servis sağlayıcısı veya istatistiki analiz için münferit iptal talebinde bulunamazsınız. İptal etmek istiyorsanız tüm aboneliği iptal etmeniz gerekmektedir.

13. E-posta adresi kullanımı

Benzer ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında sizi bilgilendirmek için kayıt veya ödeme sırasında verdiğiniz e-posta adresini kullanabiliriz. Bu, doğrudan pazarlama amacıyla mevcut müşterilerle iletişim kurma konusundaki meşru menfaatimize hizmet eder. Yasal dayanak, § Bölüm 7 (3) Haksız Rekabetle Mücadele Kanunu ile bağlantılı olarak GDPR’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendidir. Esas tarifelere göre işlem maliyetleri dışında herhangi bir ücret ödemeden izninizi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bunu yapmak için her e-postada bulunan bağlantıya tıklayabilirsiniz.

15. Anketler

Oyunlarımızla ilgili olarak zaman zaman müşteri memnuniyeti anketleri yaparız. Bu amaçla, anketlerde verilen bilgilere göre verilerinizi toplar ve işleriz.

Bu bilgilerin kullanıma ilişkin yasal dayanak, GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin a bendi uyarınca verdiğiniz onaydır. Ankete katılım gönüllülük esasına dayanır. Bilgilerin kullanımına ilişkin onayınızı dilediğin an iptal edebilirsiniz.

Anketlerin yapılmasında SurveyMonkey Inc (San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, California 94403, “SurveyMonkey”) şirketinin hizmetlerinden yararlanırız. SurveyMonkey, katılımcılardan çerez formunda ek bilgiler toplar; bu çerezlerin tek amacı, anket hizmetinin tam anlamıyla kullanılabilmesi ve anketin hedeflendiği şekilde yürütülmesidir.

Bu ek bilgilerin işlenmesine ilişkin yasal dayanak, GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin f bendidir. Anketimize katılmazsanız kişisel bilgi toplanmaz.

SurveyMonkey, Gizlilik Kalkanı Sözleşmesi uyumluluk sertifikasına sahiptir; dolayısıyla Avrupa veri koruma mevzuatına uyumu güvence altına almaktadır.

Sözleşmeye bağlı AB standart hükümleri ile üçüncü ülke ABD’ye veri aktarımının yeterliliğini garanti ediyoruz.

15. Uygulama Günlük Dosyalarının İşlenmesi

Hizmetlerimizden yararlanıyorsanız ilk aşamada otomatik olarak (kayıt sırasında değil) genel bilgiler kaydedilir; bu bilgiler kişisel olarak kullanılmaz. Örneğin web sunucularımız normal şartlar altında aşağıdaki bilgileri kaydeder: IP, Cihaz Kimliği, Cihaz Türü, İşletim Sistemi, sunucu isteğinin saati.

Bu bilgiler, GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin f bendi uyarınca meşru çıkarlarımız doğrultusunda işlenir. Bu bilgilerin işlenmesinin amacı, teknik yönetim ve uygulama içi güvenliktir.

16. Bugsnag

Oyunlarımızdan bazılarında Bugsnag Inc.’in (ABD) Bugsnag hizmetini kullanıyoruz. Bu hizmet, oyunlarımızda bir arızaya veya çökmeye yol açan hataları hızlıca tespit etmemize ve böylece oyunlarımızın kalitesini artırmamıza yardımcı oluyor. Bir hata yaşandığında oyuncu kimliği, oyuncu adı, eğer mümkünse hatanın yaşandığı sayfanın veya uygulamanın detayları ve buralarda bulunan veriler, hata değerlendirmesi için Bugsnag’e aktarılıyor.
Sözleşmeye bağlı AB standart hükümleri ile üçüncü ülke ABD’ye veri aktarımının yeterliliğini garanti ediyoruz. Şu adresten Bugsnag’in gizlilik politikası hakkında daha fazla bilgi bulabilirsin: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy

Veri işlemeye ilişkin yasal dayanak, Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin (GDPR) 6. maddesinin 1. paragrafının f bendidir çünkü bu hizmet, teknik hataları hedeflenmiş bir şekilde çözebilmemiz için meşru menfaatlerimize hizmet eder. Yukarıda bahsedilen bilgilerin Bugsnag’a aktarılması, teknik bir zorunluluktur. Bu işleme karşı itirazlarla desteğimiz ilgilenecektir: https://support.goodgamestudios.com/

17. Sahtecilikle Mücadele

Üçüncü tarafların müşteri edinme bağlamında işlediği sahtecilikle mücadele edebilmek amacıyla sinyallerin analizi için IP adresi veya cihaz kimliği gibi takma adlı bilgileri işleriz. Bu amaçla, aynı yasal gereksinimleri yerine getirmeyi taahhüt ettiğinden emin olduğumuz kurum dışı servis sağlayıcılarından destek alırız. Yasal dayanak GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin f bendidir. Bu bilgilerin işlenmesinin amacı, uygulamanın organizasyonel güvenliğine yardımcı olmaktır.

18. Facebook SDK

Uygulamamızda Facebook’un Yazılım Geliştirme Kitini (SDK) kullanırız. Facebook SDK, Facebook tarafından sunulur ve yönetilir. Bu entegrasyon aracılığıyla, uygulamamızla çeşitli Facebook hizmetlerine bağlantı verebiliriz. Örneğin kullanıcılar Facebook SDK’yı kullanarak uygulamalarımızın içeriklerini kendi Facebook zaman tünellerinde paylaşabilir veya diğer Facebook kullanıcılarına mesaj gönderebilirler. iOS için Facebook SDK hakkında daha fazla bilgiye şuradan ulaşabilirsiniz: https://developers.facebook.com/docs/ios. Android için, lütfen şu adrese bakın: https://developers.facebook.com/docs/android.

Bu verilerin saklanmasına ilişkin yasal dayanak GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin b bendidir.

Facebook Uygulama Etkinlikleri: Reklam kampanyalarımızın erişim kapsamını ve Facebook SDK’nın kullanımını değerlendirmek için, Facebook SDK üzerinden Facebook Uygulama Etkinlikleri hizmetini kullanırız. Facebook bize yalnızca uygulamamızla ilgili kullanıcı davranışlarının toplu bir analizini sağlamaktadır. Bunun haricinde, Facebook tarafından Uygulama Etkinlikleri aracılığıyla işlenen diğer bilgiler üzerinde tasarrufumuz bulunmamaktadır.

Sözleşmeye bağlı AB standart hükümleri ile üçüncü ülke ABD’ye veri aktarımının yeterliliğini garanti ediyoruz.
Bu veri işlemeye ilişkin yasal dayanak GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin f bendidir. Uygulamamızın ayarlarında, Uygulama Etkinlikleri’nin bu amaçlar doğrultusunda kullanımını iptal edebilirsiniz.

19. Facebook Sayfamıza ilişkin bilgi

Şirketimizi veya ürünlerimizi ya da hizmetlerimizi temsilen kullandığımız Facebook Sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde bazı kişisel bilgileriniz işlenecektir. Kişisel bilgilerinizin işlenmesinin kontrolünden sadece Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 İrlanda, “Facebook”) sorumludur. Kişisel bilgilerinizin Facebook tarafından işlenmesi hakkında daha fazla bilgiye https://www.facebook.com/privacy/explanation adresinden ulaşabilirsiniz.

Sayfa İstatistiklerinin İşlenmesi
Facebook, Facebook sayfamıza ilişkin anonimleştirilmiş istatistikler sunar. “Sayfa İstatistikleri” de denilen bu istatistikler, ziyaretçilerin Sayfamızda gerçekleştirdiği eylem türlerini anlamamıza yardımcı olur. Bu Sayfa İstatistikleri, Sayfamızı ziyaret eden kişilere ilişkin belirli bilgilere dayalı olarak oluşturulur. Kişisel verilerin işlenmesi, ortak kontrolörler olarak Facebook ve tarafımızca yapılır. Bu işleme, Sayfamızda gerçekleştirilen eylem türlerini değerlendirmeye ve elde edilen sonuçlara göre Sayfamızı iyileştirmeye ilişkin meşru menfaatimize hizmet eder. Bu veri işlemeye ilişkin yasal dayanak GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının f bendidir. Sayfa İstatistikleri ile elde edilen bilgileri hiçbir surette Sayfamıza ilişkin “Beğen” verilerini kullanarak belirli bir Facebook profiline atayamayız.

İşleme sorumluluğunu paylaşma konusunda Facebook ile bir anlaşma yaparak kimin hangi veri koruma yükümlülüğünü üstleneceğini Facebook ile aramızda belirledik. Sayfa İstatistiklerinin oluşturulması için kişisel verilerin işlenmesinin ve Facebook ile aramızdaki anlaşmanın detayları https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data adresinde bulunmaktadır.

Facebook sayfalarımız aracılığıyla bize sağlanan verilerin işlenmesi
Facebook sayfalarımız aracılığıyla bize verdiğiniz verileri de işleriz. Bu tür bilgiler, Facebook kullanıcı adınız, oyunlarımızdan birindeki oyuncu adınız, iletişim bilgileriniz veya bize gönderdiğiniz bir mesaj olabilir. Kişisel verilerinizi sadece daha önce bu verileri bizimle paylaşmanızı açıkça istediğimiz durumlarda (ör. bir anket veya yarışma kapsamında) işleriz. Bu işleme, tek veri kontrolörü olarak tarafımızca yapılır.

Verilerinizi bize bir yarışmaya katılmanız sebebiyle vermişseniz işleme, sadece size ödül göndermemiz için gerekliyse gerçekleştirilecektir. Ödül teslim edildikten sonra veya yarışmayı kazanamamanız durumunda verileriniz silinecektir. Bu veri işlemeye ilişkin yasal dayanak GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının b bendidir.

Anketler yoluyla toplanan kişisel veriler, müşterilerimizin tekliflerimizden memnun kalmasını sağlamak için anonim şekilde işlenecektir. Bu işleme, tekliflerimizi sürekli olarak iyileştirmeye ilişkin meşru çıkarımıza hizmet eder ve bunun için yasal dayanağımız GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının f bendidir.

20. Google Pazarlama Hizmetleri

Uygulamamızda Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda; “Google”) tarafından sunulan pazarlama ve yeniden pazarlama hizmetlerini kullanırız. Bu hizmetler, kullanıcılara ilgi alanlarına uygun reklam sunmak amacıyla daha hedefe yönelik reklamlar görüntülememize olanak sağlar. Yeniden pazarlama reklamları ile, kullanıcılara Google Ağı içindeki diğer uygulamalardaki aktiviteler ile tespit edilen bir ilgi alanına ilişkin reklamlar ve ürünler görüntülenir. Bu amaçla, uygulamamıza erişildiğinde Google tarafından bir kod kullanılır ve (yeniden) pazarlama etiketleri olarak bilinen etiketler uygulamaya girilir. Bu sayede, kullanıcının cihazında ayrı bir çerez (küçük bir dosya) kaydedilir (çerez yerine benzer teknolojiler de kullanılabilir). Çerezler google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com veya googleadservices.com gibi çeşitli alan adlarından gönderilebilir. Bu dosya, kullanıcıların hangi uygulamaları ziyaret ettiğini, hangi içerikle ilgilendiğini ve hangi tekliflerden yararlandığını kaydeder. Ayrıca, tarayıcı ve işletim sistemi, yönlendiren uygulamalar, ziyaretin süresi ve çevrimiçi ürün ve hizmetlerin kullanımıyla ilgili diğer ek veriler gibi teknik bilgiler de kaydedilir. Kullanıcıların IP adresleri de kaydedilir; ancak Google Analytics çerçevesinde Avrupa Birliği Üye Ülkelerindeki veya Avrupa Ekonomik Alanı Sözleşmesine taraf olan diğer ülkelerdeki IP adresleri kısaltılarak kaydedilir.

Tüm kullanıcı verileri, takma adlı veriler olarak işlenir. Google, isim veya e-posta adreslerini kaydetmez. Dolayısıyla, görüntülenen tüm reklamlar özel olarak bir kişiye değil, çerezin sahibine yönelik olarak görüntülenir. Bilgiler Google tarafından toplanarak ABD’deki sunuculara iletilir ve bu sunucularda saklanır.

Kullandığımız Google pazarlama hizmetlerinden biri Google AdWords adlı çevrimiçi reklam programıdır. Google AdWords’de, her ADWords müşterisine farklı bir dönüşüm çerezi atanır. Böylece çerezler AdWords müşterilerinin uygulamaları üzerinden takip edilemez. Çerezin topladığı bilgiler, dönüşüm takibine izin veren AdWords müşterilerinin dönüşüm istatistiklerinin oluşturulması amacıyla kullanılır. AdWords müşterileri, dönüşüm takip etiketi sayesinde, reklamlarına tıklayarak yeni bir sayfaya yönlendirilen kullanıcıların toplam sayısını görebilir. Ancak, kullanıcıların kimliğini ifşa eden herhangi bir bilgi verilmez.

DoubleClick adlı Google Pazarlama Hizmeti ile üçüncü taraf reklamlar yayınlayabiliriz. DoubleClick, çerezler vasıtasıyla Google ve ortak uygulamalarının kullanıcıların bu uygulamayı veya internetteki diğer uygulamaları ziyaretlerine göre reklam yerleştirmesine olanak sağlar.

Google hizmetleri, Google’ın Etiket Yöneticisinden yararlanır. Google’ın pazarlama amacıyla veri kullanımı hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen özet sayfasını ziyaret edin: https://www.google.com/policies/technologies/ads. Google’ın gizlilik politikasına https://www.google.com/policies/privacy adresinden erişebilirsiniz.

Bu hizmetin kullanımına ilişkin yasal dayanak GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin f bendidir. Google pazarlama hizmetlerinin ilgi alanına yönelik reklamlarını, ayarlardan ve Google tarafından sunulan iptal seçeneklerinden reddedebilirsiniz: http://www.google.com/ads/preferences.

Verilerinizin ABD’ye aktarımı hariç tutulamaz.
Sözleşmeye bağlı AB standart hükümleri ile üçüncü ülke ABD’ye veri aktarımının yeterliliğini garanti ediyoruz.

21. Google SDK (Firebase Analytics)

“Google Firebase” adlı geliştirici platformunu ve Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda; “Google”) tarafından sunulan ilgili işlev ve hizmetleri kullanırız. Google Firebase, mobil cihazlar ve web siteleri için uygulama geliştirilmesine yönelik bir platformdur. Google Firebase çeşitli özellikler sunmaktadır; bunlarla ilgili bilgiye şu özet sayfasından erişebilirsiniz: https://firebase.google.com/products/

Bu işlevler arasında, kullanıcıların oluşturduğu içerik veya uygulamalardaki etkileşimleri ile ilgili bilgiler gibi kişisel verilerinin dâhil edilerek uygulamaların saklanması yer almaktadır. Google Firebase, uygulama ve diğer hizmet kullanıcıları arasında etkileşime izin veren arayüzler de sunmaktadır.

Kullanıcı etkileşimlerinin analizi, Firebase Analytics’in analiz hizmeti ile gerçekleştirilir. Bu hizmet, kullanıcılarımızın etkileşimlerini kaydetmemize yardımcı olur. Uygulamanın ilk açılması, kaldırılması, çökmesi, kullanım sıklığı veya güncellemeler gibi bilgiler kaydedilir. Bazı kullanıcı ilgi alanları da kaydedilip değerlendirilir.

Google Firebase tarafından işlenen bilgiler, Google Analytics ve Google pazarlama hizmetleri gibi diğer Google hizmetlerinde kullanılabilir. Bu durumda, sadece Android Reklam Kimliği veya iOS Reklam Kimliği gibi takma adlı bilgiler işlenerek kullanıcıların mobil cihazları tespit edilir. Google’ın pazarlama amacıyla veri kullanımı hakkında daha fazla bilgiye özet sayfasından erişebilirsiniz: https://www.google.com/policies/technologies/ads. Google’ın gizlilik politikasına https://www.google.com/policies/privacy adresinden erişebilirsiniz.

Bu kullanıma ilişkin yasal dayanak GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin f bendidir. Google pazarlama hizmetlerinin ilgi alanına yönelik reklamları, ayarlardan ve Google tarafından sunulan iptal seçeneklerinden reddedilebilir: http://www.google.com/ads/preferences.

Verilerinizin ABD’ye aktarımı hariç tutulamaz.
Sözleşmeye bağlı AB standart hükümleri ile üçüncü ülke ABD’ye veri aktarımının yeterliliğini garanti ediyoruz.

22. AppsFlyer SDK

Uygulamamız, AppsFlyer Inc. (111 New Montgomery Street, San Francisco, California 94105) tarafından sunulan teknolojiler ile analiz edilir. Bu amaçla size ait çeşitli oturum ve etkileşim verileri toplanır ve saklanır. Oyunlarımızın içeriklerini ve kullanılabilirliğini geliştirmek ve size en iyi kullanıcı deneyimini sunmak için bu bilgilere ihtiyaç duymaktayız. Oturum ve etkileşim verileri hiçbir zaman kişiselleştirilmiş biçimde işlenmez, bunun yerine takma ad kullanılır. AppsFlyer tarafından gerçekleştirilen veri işleme konusunda daha fazla bilgi için lütfen sağlayıcının gizlilik politikasına bakın: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/.

Bu kullanıma ilişkin yasal dayanak GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin f bendidir. Daha sonra AppsFlyer’ın sizi izlemesini istemezseniz dilediğiniz an şu bağlantıyı kullanarak iptal edebilirsiniz: https://www.appsflyer.com/optout

Sözleşmeye bağlı AB standart hükümleri ile üçüncü ülke ABD’ye veri aktarımının yeterliliğini garanti ediyoruz.

23. Microsoft Bing Ads

Uygulamamız kapsamında Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, “Microsoft”) tarafından sunulan Bing Ads adlı dönüştürme ve izleme aracını kullanırız. Microsoft, kullanıcının cihazında bir çerez kaydederek çevrimiçi hizmetlerimizin kullanımının analiz edilmesini sağlar. Bunu yapabilmemiz için kullanıcının uygulamamıza Microsoft Bing Ads’in yayınladığı bir reklam üzerinden erişmiş olması gerekmektedir. Böylece Microsoft ve biz kullanıcının reklama tıkladığını, çevrimiçi hizmetlerimize yönlendirildiğini ve önceden belirlenmiş bir hedef sayfasına ulaştığını anlarız. Sadece Bing reklamına tıklayarak hedef sayfaya yönlendirilen kullanıcıların (buna dönüşüm denir) toplam sayısını görebiliriz. IP adresi kaydedilmez. Kullanıcının kimliği ile ilgili başka bir kişisel bilgi ifşa edilmez.

Kullanıcılar, veri koruma ve Microsoft Bing reklamlarında kullanılan çerezler ile ilgili daha fazla bilgiye Microsoft’un gizlilik beyanından erişebilir: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Bu hizmetin kullanımına ilişkin yasal dayanak GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin f bendidir. Bing Ads’in izleme sürecine katılmak istemiyorsanız şu bağlantıyı kullanarak iptal talebinizi Microsoft’a iletebilirsiniz: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out.

Sözleşmeye bağlı AB standart hükümleri ile üçüncü ülke ABD’ye veri aktarımının yeterliliğini garanti ediyoruz.

24. Taboola

Taboola Inc.’e bağlı teknolojilerin kullanımı (Taboola Inc., Atrium Tower, 2 Jabotinsky St., 32nd fl., Ramat Gan 5250501 Tel Aviv), İnternet’te sörf yapma alışkanlıkları ve müşteri ilgi alanlarına dayalı, kullanıcıya özel reklam kullanmamıza imkan tanımaktadır. Taboola hangi web sitelerini sıkça ziyaret ettiğinizi belirlemek ve hareketlerinizi web sitesine kaydetmek için çerezler (veya benzeri teknolojiler) kullanır. Taboola cihaza ilişkin verileri ve protokol verilerini toplar ve takma adlar kullanarak kullanım profilleri oluşturur. Kullanım profilleri, takma ad taşıyan kişi hakkındaki verilerle birleştirilmez ve kişisel verilerden sonuçlar çıkarılmasına izin vermez. Bunu yapmak için IP adresinizi Taboola’ya iletiriz. Bu işlem yasal ekonomik çıkarımızın yasal tabanına taşınır (Mad. 6 paragraf 1 bendi f GDPR.) Aşağıdaki bağlantı vasıtasıyla takibe dahil olmayı reddedebilirsiniz: https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout. Başarıyla çıkış yaptığınızda bir daha kişiselleştirilmiş içerik/reklamlar görmezsiniz.

25. Pinterest

Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, İrlanda adresinde mukim Pinterest Europe Ltd. tarafından yönetilen bir sosyal ağ olan Pinterest’in sunduğu reklam hizmetlerini kullanmaktayız. Bu siteyi Pinterest’teki pinlerde reklamlarımıza alan ayırtmak için kullanırız. Ayırttığımız bir pin aracılığıyla bir teklif sayfamızı ziyaret ederseniz bu bilgi Pinterest tarafından işlenir ve istatistik (dönüştürme) olarak bize iletilir. Bu, pinlerimize tıklayan kullanıcı sayısı gibi bilgileri edinmemizi sağlar. Kullanıcıların kişisel olarak teşhis edilmesini sağlayacak hiçbir bilgi toplamayız. Ayrıca kullanıcının uygulamamızı indirip indirmediğini de analiz ederiz. Kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanağımız GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının f bendidir. Verilerinizin izlenmesine şu bağlantıdan itiraz edebilirsiniz: https://help.pinterest.com/de/articles/personalization-and-data

26. Uygulamalarda reklam

Uygulamalarımız, reklamlar yoluyla finanse edilen üçüncü taraf sağlayıcıların video dizilerinin görüntülenmesine olanak tanır. Bu, örneğin ücretli içeriğin ücretsiz olarak kullanılmasını sağlar. Videoları izleyip izlememek isteğinize bağlıdır ve kullanıcı olarak tarafınızca etkin şekilde onaylanmalıdır.

Ortaklarımız aracılığıyla görüntülenen reklamlar kişiselleştirilmiş veya kişiselleştirilmemiş (içeriğe bağlı) reklamlardır. Reklam ortamını kullanarak verdiğiniz veriler toplanıp analiz edilir. Bu konuda aşağıda ayrıntılı bilgi verilmiştir.

SDK hizmeti sağlayıcılarımız Fyber (Fyber N.V., Johannisstraße 20, 10117 Berlin) ve Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, “Google”) ürünü olan Admob, bu reklam geliri türünü uygulamaya koymamıza imkan sağlamaktadır. Bir oyuncu, reklam videosu izlemeye karar verdiğinde hizmet sağlayıcılar, oyun içi reklam ağlarının kontrolünü ele alıyor. Burada şu parametreler bir arayüz aracılığıyla reklam ağları ile paylaşılıyor: Reklam kimliği, IP adresi, tarayıcı, işletim sistemi, sürüm, ülke, şehir, yerleşim kimliği ve paket kimliği. Bu bilgi iletiminin amacı, kullanıcı için mümkün olan en iyi reklam materyalini görüntülemektir. Bahsedilen reklam ağlarının SDK’ları da reklam materyalini sunabilmek için reklam kimliği ve IP adresi gibi kişisel verileri de işleyebilir.

Fyber ayrıca hem kişiselleştirilmiş hem de içeriğe bağlı reklamları görüntülemek için kullanılan kendi reklam ağlarına (Fyber Marketplace ve Heyzap Ad Network) sahiptir. Fyber sadece uygulamanın bu amaç doğrultusunda genel erişim izinlerinin olduğu bilgileri kullanır. Bu veriler bizim adımıza işlenir. Fyber’ın veri işlemesiyle ilgili ayrıntılı bilgiye şuradan ulaşılabilir: https://www.fyber.com/gdpr-faqs/.

Veri işlemeye ilişkin yasal dayanak meşru mali çıkarlarımızdır (GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının f bendi). Kullanıcı olarak uygulama ayarlarımızdan (iptal etme (opt-out)) istediğiniz zaman bu kişiselleştirilmiş reklam şeklini kapatabilirsiniz. Bu durumda takma adlı tüm bilgiler tarafımızca anonimleştirilir, yani sadece içeriğe bağlı reklamlar gösterilir.

Kişiselleştirilmiş reklamları mobil aygıtınızın ayarlarından da devre dışı bırakabilirsiniz. Bunun için lütfen aşağıdaki talimatları izleyin:

Android

 1. Aygıtınıza bağlı olarak Google ayarlarını şu konumlardan birinde bulabilirsiniz:
  – “Google ayarları” (Google settings) adlı ayrı bir uygulamada
  – Ana uygulamanızın “Ayarlar” (Settings) sayfasını kaydırın ve Google’a dokunun
 2. “Reklamlar”a (Ads) dokunun
 3. Reklamları Kişiselleştirmeyi İptal Et (Opt out of Ads Personalization) seçeneğinin yanındaki değiştirme düğmesine dokunun

iOS
iOS aygıtları Apple’ın Reklam Kimliğini (Advertising Identifier) kullanır.
Bu kimliği kullanmanın farklı seçenekleriyle ilgili ayrıntılı bilgi mobil aygıtınızın Ayarlar (Settings) uygulamasında bulunabilir.
Kimliği bulmak için:

 1. “Ayarlar”ı (Settings) açın
 2. “Gizlilik” (Privacy) öğesini seçin
 3. “Reklam” (Advertising) öğesini seçin

Burada değiştirme düğmesini kullanarak ayarlar arasında seçim yapabilirsiniz.

Reklam ortakları

Hizmet Hizmet ortağı İşleme rolü Reklamların türü Ek bilgi
Unity Ads Unity Technologies, 30 3rd Street, San Francisco, CA 94103, USA Müşterek kontrolörler Kişiselleştirilmiş ve bağlamsal reklamlar Gizliliğe ve kişiselleştirilmiş reklamları iptal etmeye ilişkin bilgi, video oynatıcıda da şeffaf bir şekilde görüntülenir.
https://unity3d.com/legal/privacy-policy
Facebook Audience Network SDK Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland Müşterek kontrolörler Kişiselleştirilmiş reklamlar Facebook kullanıcısı olarak, ayarlardan üçüncü taraf sitelerdeki kişiselleştirilmiş reklamı kapatabilirsiniz.
https://www.facebook.com/about/ads
AdColony AdColony, Inc 11400 W Olympic Blvd #1200, Los Angeles, CA 90064, USA Müşterek kontrolörler Kişiselleştirilmiş ve bağlamsal reklamlar https://www.adcolony.com/privacy-policy/

27. İtiraz Hakkı

GDPR’nin 21. maddesi uyarınca, yasal dayanağı GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin e veya f bendini olan veri işleme faaliyetlerine itiraz etme hakkına sahipsiniz.

28. Ek Haklarınız

İlgili kişi olarak, bize karşı haklarınızı kullanma yetkisine sahipsiniz. Özellikle aşağıdaki haklardan yararlanabilirsiniz:

 • GDPR’nin 15. maddesi ve BDSG’nin 34. Bölümü uyarınca sizinle ilgili kişisel verileri işleyip işleyemeyeceğimize ve ne ölçüde işleyebileceğimize ilişkin bilgi talebinde bulunma hakkına sahipsiniz.
 • GDPR’nin 16. maddesi uyarınca, verilerinizi düzelttirme hakkına sahipsiniz.
 • GDPR’nin 17. maddesi ve BDSG’nin 35. Bölümü uyarınca, kişisel verilerinizi sildirme hakkına sahipsiniz.
 • GDPR’nin 18. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlama hakkına sahipsiniz.
 • GDPR’nin 20. maddesi uyarınca, bize verdiğiniz kişisel verilerinizi yapılandırılmış, yaygın kullanılan ve bilgisayarda okunabilen bir biçimde alma ve bu verileri başka bir veri sorumlusuna iletme hakkına sahipsiniz.
 • Haklarınızı kullanmak için destek formumuzu kullanarak bizimle temasa geçebilirsiniz.

29. Reşit olmayanların gizliliği

Hizmetimiz 16 yaşından küçükleri hedef almaz ve bu yaşın altındakilerin kullanımına yönelik değildir. 16 yaşından küçük olduğunu bildiğimiz kullanıcıların kişisel verilerini toplamayız.

30. Veri Koruma Sorumlusu

Veri koruma sorumlumuza şu adresten ulaşabilirsiniz:

Peter Birgersson/confidential
Deloitte AB
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm, Sweden
dpo@stillfront.com

31. Resmî Makamlara Yapılan Şikâyetler

Kişisel verilerinizin işlenmesinin GDPR hükümlerini ihlal ettiğini düşünüyorsanız GDPR’nin 77. maddesi uyarınca bir denetleme makamına şikâyette bulunma hakkına sahipsiniz.

 

Versiyon: 01/2022